Автомобиль доңғалақтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар

Автомобиль доңғалақтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар. Жалпы және классификация Автокөлiктердiң доңғалақтарының жөндеуi мамандандырылған дөңгелек жинайтын ұста немесе автомобиль көлiгiнiң кәсiпорындарының мамандандырылған бөлiмшелерiнде жүргізеді. Доңғалақтардың негiзгi ақаулықтары шинадағы төмендетiлген қысым доңғалақтың дисксінің деформациясы шина жақтауларының желінуі немесе шинаның протекторының деформациясы камераның тозулары болып табылады. ТҚК посттарында немесе...

2015-01-27

245.42 KB

94 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


№12 дәріс.  Тақырыбы: «Автомобиль доңғалақтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар»

12.1. Жалпы  және классификация

Автокөлiктердiң доңғалақтарының жөндеуi мамандандырылған дөңгелек жинайтын ұста немесе автомобиль көлiгiнiң кәсiпорындарының мамандандырылған бөлiмшелерiнде жүргізеді. Доңғалақтардың негiзгi ақаулықтары  шинадағы төмендетiлген қысым, доңғалақтың дисксінің деформациясы, шина жақтауларының желінуі немесе шинаның протекторының деформациясы, камераның тозулары болып табылады.

Ірiлендiрiлген дөңгелек жинайтын бөлiмшедегi жұмыс жасаудың технологиялық үдерiсін келесi кезекпен көрсетуге болады.

ТҚК посттарында немесе арнайылатылған орындарда автомобильден шешілген доңғалақтарды шиномонтаждаушы аймаққа қабылдайды. Жөндеуге қабылданған доңғалақтар арнайы ванналарды жуылып, кептіріледі. немесе әдейi апарылған орындарға, дөңгелек жинайтын бөлiмшелерге қабылдайды. Доңғалақтар қабылданған жөндеуде арнайы ванналарда жуады және кептiредi.

Шиналарды доңғалақтардан демонтаждау жұмыстары арнайы монтаждау және демонтаждау стендтерінде жүзеге асырылады.  Бөлшектелген шиналар бөтен заттар және бұзылуларды бар болуларға қарап шығады, шинаның iшкi бөлiктерiн тесіп өткен бұзылуларға тексеру кезінде жіне тесіктерін өңдуге ынғайлы болуы үшін механикалық, гидравликалық, пневматикалық спредерлер немесе борттық кеңейткіштер пайдаланылады.

Жөндеуге даярланған камералар мен шиналар аймағын болат дискі тәріздес щетка бекітілген, иілгіш білігі бар электроқозғалтқыштан  тұратын кедір-бұдырлықты аспаптың көмегімен өңдейді.

Вулканизациялық материалдар көмегімен шинаның немесе камера беттерінің жөндеу  матеиалдарымен тығыз байланысыуын қамтамасыз етеді.  Жөнделіп болған камераларды герметикалыққа тексереді.  Деформацияланған болат доғалақ дискларын дискларды тузетуге арнлаған станоктарда түзейді.

Жинақталған доңғалақты шыңдайды, герметикалыққа тексереді және статикалық және динамикалық дисбалансты жою мақсатында баланстайды.  

Автомобиль доңғалақтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған қондырғылар кешенін  келесі топтарға бөлуге болады:

- доңғалақтарды тасымалдауға және шешуге арналған қондырғылар (келтірілетін гидравликалық домкраттар, пневматикалық жетектегі доңғалақ сомындарына арналған сомын бұрамалар, қарапайым және арнайылатылған арбашалар);

- шиналарға ТҚ көрсетуге арналған қондырғылар (ауа таратқыш түтікшеге арналған манометрі бар ұштар, доңғалақтарды жууға арналған арнайы қондырғылар);

- шиналарды монтаждауға және демонтаждауға арналған аспаптар (шиналарды монтаждауға және демонтаждауға арналған стендтер);

- доңғалақ дискларын жөндеуге арналған қондырғылар;

- доңғалақтарды статикалық және динамикалық баланстауға арналған қондырғылар .

12.2. Шиналарды монтаждауға и демонтаждауға арналған стендтер.

Шиналарды монтаждауға  и демонтаждауға арналған стендтер өздерінің конструкциялық орындалуларының сан түрлілігімен сипатталынады. Стендтердің конструкциялары стендтегі доңғалақтардың орналасуына және шина мен диск аралығындағы керіліс күшін тудыру тәсіліне қарай ажыратылады.  Доңғалақтардың орналасуына қарай стендтер тік және көлденең болып ажыратылады. Көлденең орналастыру жеңіл автомобильдердің доңғалақтарына арналған стендтерде кең таралған, бұл оларды центровка және қатайту технологиясы үшін аса ыңғайлы саналады.  Доңғалақ массасының ауырлығы мен үлкен габаритті өлшемдері үшін жүктік автомобильдер тік орналастырылған стендтерге қойылады.

Қозғалыс алу  күшін тудыру тәсіліне қарай стендтер статикалық және динамикарлық түрлерге бөлінеді. Конструкциялығы жағынан доңғалақ дискісі патронға айналмалы қозғалыс жасау мүмкіндігі болмайтындай етіп  бекітілген, шинаны төрт қалақша үстап тұратындай етіп жасалынған бірінші типтегі стендтер қарапайым саналады. Доңғалақ элементтерінің қозғалуы (отрыв) гидроцилиндр әсерімен шина мен дискіге қатысты осьтік  қозғалуы есебінен барлық борт бойымен жүзеге асады.

Жеңіл автокөліктердің доңғалақтарының шинасын монтаждауға және демонтаждауға арналған стендтердің кең таралған сүлбесі 12.1-суретте келтірілген. Стенд горизонтальды абүрылмалы стол 7, монтаждық басы (головка) 9 бар монтаждық арқалықтан  10 және шина бортын сығуға арналған механизмнен тұратын каркастан 1 құралған. Доңғалақ стендтің жиектерне немесе орталық саңылауға   екң қарама-қарсы жұдырықшаларға әсер ететін екі пневмоцилиндр 11 көмегімен  столдың радиалды паздары арқылы жылжып отыратын,  төрт жұдырықшаның  6 көмегімен бекітіледі. Қалған екі жұдырықшаға   төрт тартқыштардың 5  көмегімен  күш орталық дисктан 4 беріледі. Стол белдікті беріліс 2 пен тегершекті редуктор 3  арқылы электроқозғалтқыштың 13 есебінен айналады.

Монтаждық головка шинаның қажетті өлшеміне орнату үшін тік және көлденең бағытта да жылжи алады. Монтажды головканы  тік орнату қысқыш қондырғының көмегімен қолдықсаппен  (рукоятка) 8  жүзеге асады.

Шина бортының ободтан бірінші реттік  қашықтауы  пневмокамера 12 көмегімен  жетек алатын қысқыш қалақша 15 мен рычагтан 14  тұратын механизм көмегімен жүзеге асады.  Стендтердің жұмысы үшін 220 немесе 380В кернеудегі элекрт қуатының көзі немесе 08...1,0 МПа қысыммен қысылған ауа желісі қажет.  

Монтаждық столдың жетегі саналатын электроқозғалтқыш жетегінің қуаты , Вт, келесідей анықталады:

                                                                                       (12.1)

Мұндағы  Мкр — айналу моменті, Н м;  — монтаждық столдың айналу жиіліг, мин-1; — редуктор мен белдікті берілістің қосынды  ПӘК-і.

Жұдырықшалардың ығысуының қосынды күші мен  айналу моменті , Н, диск бетінің доңғалаққа қатынасы келесідей тәуелді:                                                         

                                                                      (12.2)

мұнда К— қор коэффициенті  (К= 2,5);  — жұдырықшалармен біріктірілуге ықпал жасайтын доңғалақ дискісінің беттік радиусы, м; — доңғалақ дискісі мен жұдырықшалар арасында пайда болатын үйкеліс  (= 0,2...О,25).

Шток күші  , Н, жұдырықша жетегінің бір пневмоцилиндріндегі

                                                                                                 (12.3)

мұнда — монтаждық стол жұдырықшаларының саны;  — рычагты механизм мен жұдырықша жетегінің қосынды ПӘК-і.

12.1.-сурет.  Жеңіл автокөліктердің доңғалақтарының шинасын монтаждауға және демонтаждауға арналған стендтердің кең таралған сүлбесі:

1 — каркас; 2 — белдікті беріліс; 3 — тегершекті редуктор; 4 — диск; 5 — тартпа; 6— жұдырықша; 7— монтажды  стол; 8— монтажды головканың тік орналасуын реттеуші сап; 9 — монтаждық бас; 10 — монтажды  арқалық; 11 — жұдырықша жетегінің пневмоцилиндрі; 12 — шина бортын қысуға арналған механизм жетегінің пневмокамерасы; 13 — электрқозғалтқыш; 14 — шина бортын қысуға арналған механизмінің рычагы; 15 — қысқыш қалақша; , — бұрылмалы монтаждық столга бекітілген айналу моменті;  — жұдырықша жетегінің пневмоцилиндр штогының;  — диск жиегіне жұдырықшалардың ығысу күші;  — қысу қалақшаларындағы кері итеру күші;  — қысу қалақшаларының жетегіндегі пневмокамера штогының күші.

Қысу қалақшалары жетегіндегі пневмокамера штогындағы күш , Н,            

                                                                   (12.4)

мұнда  — қысқыш қалақшада жоғарылайтын кері итеру күші, Н;  — передаточное отношение рычажного механизма отжима борта шины;  — шинаның қысқыш  бортындағы рычагты механизм ПӘК-і ( = 0,85).

Жүктік автомобильдер мен автобустардың доңғалақтарын  монтаждау стендтері вертикальды орнатылады.  Мұндай стендтің кең таралған түрінің сұлбасы 12.2-суретте көрсетілген. Стенд арқалық  10 пен монтажды кансоль 15 орнатылған негізден 8 тұрады. Доңғалақ ободтың ішкі бөлігіне бекітіледі немесе тұрқыдан 2 және жұдырықшалары бар 4 төрт рычагтан тұратын өздігінен орталықтандырылатын  қысқыш қондырғы көмегімен орталық саңылауға орнатылады.

Монтаждық-демонтаждық жұмыс кезінде доңғалақтың айналуы  электрқозғалқыштан 13, белдікті берілістен 12 және тегершекті редуктордан 14 тұратын электромеханикалық жетек көмегімен жүзеге асады.

12.2.-сурет.  Жүктік автомобильдер мен автобустардың доңғалақтарын  монтаждау стенді:

1 — монтажды консоль жетегінің гидроцилиндрі;  2— қысқыш механизмнің тұрқысы; 3— рычаг; 4— жұдырықша; 5— қысқыш механизм жетегінің гидроцилиндр штогы; 6— монтаждық бас; 7— қысқыш ролик; 8— негіз; 9— сорап жетегінің электроқозғалтқышы; 10 — арқалық; 11 — арқалықты көтеру гидроцилиндрі; 12 — белдікті беріліс; 13 — доңғалақтың айналу жетегінің электроқозғалтқышы; 14— тегершекті  редуктор; 15— монтажды  консоль; 16— бағыттаушы; 17— стендтің гидравликалық жүйесінің сорабы; — доңғалаққа қосылған  айналу моменті;  — қысқыш механизм жетегіндегі гидроцилиндр штогыгынң куші;  —жұдырықшалардың диск жиегіне ығысу куші;  — қысу қалақшасындағы кері итеру күші.

Доңғалақтарды стендтерге орнату ыңғайлы болуы үшін қысқыш қондырғыларды жұмыс биіктігіне гидроцилиндр 11 көмегімен көтеріп-түсіруге болады. Стенд гидроцилиндрлеріне майды электрқозғалтқыштан жетек алушы 9   сорап 17 арқылы жеткізіп отырады.

Қолданылатын жүктік автомобильдер доңғалақтарын шинамонтаждауға арналған стендтерінде  шина бортындағы қысу күші 31000 Н қамтамасыз етіледі. Сәйкесінше бірінші және екінші берілістердеайналу жиілігі  3,5 и 7,0 мин-1 шамасында доңғалақтардың айналу жетегіндегі электроқозғалтқыштың қуаты 1,5...2,2 кВт. Гидро сорап жетегіндегі қуат 1,5 ... 4 кВт құрайды және гидравликалық жүйеде 14т МПа-ға дейін  қысымды қамтамасыз етеді.

12.3. Шиналар және камералардың жөндеуi үшiн жабдық

Спредер және кеңейткiштер шиналардың жиектерiнiң өсiруi үшiн олардың тексеруi және жөндеуде қолданады.

Пневматикалық жетегi бар тұрақты спредердiң схемасы 12.3-шi сурет көрсетiлген. Спредер (схемада көрсетiлмеген) пневмо көтергiш үшiн шұңқыры бар арнайы iргелерде орнатады. Спредер тiрек тақтадан штогiнде 5-шi тiрек үстел орналастырған 2-шi күш беретiн пневмоцилиндр бекiткен 1 тұрады. Пневмоцилиндрдың жоғарғы қақпағына З және жергiлiктi жарықтандыруды шырағы бар табандыға 6, тiрек шығыршықтар 4 басып алулармен екi тетiктердi бекiтедi.

Спредерге шинаның қоюлары үшiн шинаны көмегiмен тiрек шығыршықтарға көтерiп домалататын пневмо көтергiштi пайдаланады. Шинаны такомалардың майып орын 5 спредердiң тiрек үстелiнiң үстiнде болу үшiн жағдайларында тiрек шығыршықтарда айналдыра орнатады, және (12.3-шi сурет) басып алулар орнатады.Пневмоцилиндрге ауа берілгенде шток протектор жағын ішіне қарай ығыстырады, ал қысқыш шинаның жанын сыртқа қарай ығыстырады. (12.3, -сурет).

12.3. –сурет. Шина борттарын ажыратуға арналған пневматикалық жетектің сұлбасы:  а — бастапқы жағдайы; б — оңғы жағдайы; 1 — тірек тақтайшасы; 2 — пневмоцилиндр; З — тірек роликтері; 4 — рычаг; 5 — тірек  стол; 6 — қысқыш ; 7— шина

Электровулканизаторлар шиналар мен камераларды жөндеуге, шұралардың фланецтерін жасауға, ыстық вулканизация арқылы камера мен шұраны біріктіруге арналған. Жиектердiң өсiруiн тетiкке басып алулары бар екi жақты әсердiң пневмоцилиндр алып келетiн екi топсалы қойылған бағандар болатын кеңейткiштердiң конструкциясы бар болады. Басып алулар жиектердiң ажыратылып қойылған күйiнделер шинаны қайтаруға мүмкiндiк беретiн айналмалы роликтердiң түрiнде орындаған. Конструкцияларда сонымен бiрге протектор шинаның бiр бөлiгiне шинаның жиектерiнiң өсiруiнде тықсыратын және ол iшiне сыққан қысымшы ескерiлген бесiншi. Тiрек шығыршықтарды айналуды ерiксiз келтiру - электр қозғағышынан червяк редукторы және тiзбектi берiлiс арқылы. Барлық конструкция бiртұтас дәнекерленген корпуста орналасады.

Егер бұл екi жеке резеңке элементтерiнiң тиiстi күшiмен қысса, онда бүтiн Қосу аздан кейiн құрастырады. (140 3 ) вулканизацияның температурасы ұтымды болып есептеледi.

Бiржақты қыздыруы бар столға қоятын түрдiң вулканизаторының негiзгi түйiндерiмен қыздыру элементiмен корпус, тақта және қысымшы құрылымдар болып табылады. Электр вулканизаторды комплектке қосымша беттi шұралардың жасауы және камерасы бар шұралардың Қосуы үшiн әр түрлi диаметрдiң қысатын тақталанғандары, протектор және бүйiр матрицалар, аз габариттi құмды қаптар, пресс-қалыптар кiредi.

Қыздыру элементi саңылауларындағы 0, 5 ммнiң диаметрiн нихром сымынан ашық спираль орналастырған керамика негiзiнен тұрады.

12.4. Автокөлiктердiң доңғалақтарының теңдеуiшi үшiн стендтер

Автокөлiк шинасы әртүрлi құрамдардан әртүрлi элементтердiң үлкен санынан резеңке араластыруға тұратын күрделi технологиялық бұйым болады, сонымен бiрге болды, кездеме, синтетикалық материалдар. Демек, материалдардың бiр қалыпты үлестiрiлуiн жасалсын, және масса - протектор бөлiгiндегi шинаның ауыр орындарының пайда болуына және жақтауда күрделi және сөзсiз алып келедi.

Бұдан басқа, жиындағы доңғалақ автокөлiктi күпшек, диск туралы ортаға дәл келтiрудi бұзылысымен анықталуға шұра, өзiмнiң шұрасына саңылау алатын бола алады кейбiр массасы болады.

Тепе-теңдiктi сақтау стендтiң әрекет ету қағидаты келтірілген  стендiнiң мысалында қарап шығамыз.  (12.4-шi сурет). Тұрақсыз  массалардың доңғалағындағы шама және қоныстың анықтауларын негiзде - орталықтан тепкiш күштердi айырымның пайда болуын қағида. Бекiтiлген 6-шы доңғалағымен онда тарқатадыдан нақтылы айналу жиiлiгiне дейiн 5 стендiнiң бiлiгiн динамикалық теңдеуiшiнiң жанында. Доңғалақтың ұшқалақ массасы 4-шi олардың электр импульс өте құрастыр индукция датчиктерiне 3тен тербелмелi жүйе арқылы берiлген бiлiктiң механикалық тербелiстерi шақырады. Соңғысы 8-шi өлшегiш аспап берiлетiн кернеулерге қалыптасатын 7-шi электронды-өлшеу блокке түседi. Құрал (граммдардағы) ұшқалақ массалардың шамасын көрсетедi, массалардың жағдайы 1 және синхронды доңғалақпен айналмалы бөлiктелген дисктiң стробоскопиялық шамы көмегiмен 2 анықталады: шамның жарқ етуiн момент доңғалақтың ұшқалақ орынының шеткi төменгi жағдайына сәйкес келедi.

Стендтiң бiлiгiн доңғалақтарды статикалық теңдеуiштiң жанында ерiксiз келтiрумен үлестіреді.

Датчиктерге доңғалағына консолды орналастырылуы бар тепе-теңдiктi сақтау стендтердiң қашықтықтың доңғалақтарына әр түрлi. Доңғалақтың дисбалансының түзетуi өйткенi тетiктiң заңы бойынша болады, және датчиктердiң көрсетіледі.

Берілген конструкцияда (12.4-шi сурет) 11-шi жылжымайтын рамаға 12 9-шы датчик арқылы арқа сүйейтiн қатты қосалқы рама қолданылар едi. 13-шi тепе-теңдiктi сақтау бiлiк 10-шi екiншi датчик арқылы рамаға арқаланады. Екiсi датчиктерде болады, сайып келгенде, бiр ортақ тiрек жазықтықта. Конструкцияның арқасында қосымша рама тұратын тетiктер және топсалардың жүйелерiмен, доңғалақтың сырт болатын виртуалды тiрек нүктесi көрiнiп қалады. Iшкi тiрек нүктесi бұрышпен бiр-бiрiне орналасқан тiрек тетiктер көмегiмен сонымен бiрге құрастырыла алады. Мұндай конструкция емес тербелiстердiң өлшемi өндiрiп алуға мүмкiндiк бередi, датчиктердiң қоюын орын емес, датчиктердiң өсi және бiлiктiң өстерi проекциялардың қиылысуы нүктеге. Сайып келгенде, (датчиктермен ) екi тiректердiң арасындағы доңғалағы бар бiлiктiң (лабораториялық ) виртуалды орналастырылуын пiшiндейдi. Сонымен бiрге, салдар қалай, стендтiң көрсетулерiн жоғарылатылған дәлдiк және орнықтылықтар қамтамасыз етiледi.

12.4-сурет. Теңестіргіш стендтердің сұлбасы:а—К-121 мод.доңғалақтардың консольды орналасуы; б — сезгілердің консольды емес; 1 — стробоскопиялық  шам; 2 — градуирленген  диск; З — тербеліс жүйесі; 4, 9, 10— сезгілер; 5, 13— теңестіргіш біліктер; 6 — теңестірілетін доңғалақ; 7— электронды-өлшеуіш  блок; 8— өлшеуіш аспап; 11 — қосымша рама; 12— жылжымайтын рама; А — ішкі тірек нүктесі; В — виртуальды тірек нүктесі.

Автокөлiктегi доңғалақтардың теңдеуiшi үшiн стендтер оператор үшiн жылжымалы отыруға арналған позиция болып табылады. Стендтер автокөлiктi доңғалақтың жақтау қысылатын айдаушы диск 180 км/ч дейiн автокөлiктi қозғалыстың имитациясы мақсаттарындағы алдын ала салмақталған доңғалақтың айналуы үшiн ерiксiз келтiрудi түйiнi бар бiртұтас корпуста жылдамдықпен орындаған.

Келтiрiлген доңғалақтың айналуына дисбалансының бағасын доңғалақтарының динамикалық тәртiбiнде теңдеуiшiнiң жанында автокөлiктi аспа тербелiсісінің амплитудасының мәнi бойынша анықтайды.

Доңғалақтың теңдеуiшiнiң дәлдiгiне өлшеу жүйесiнiң әбден жетiлуiғана емес, стендтiң тепе-теңдiктi сақтау бiлiгiндегi доңғалақтың ортаға келтiруiн дәлдiк те ықпал етедi. Кең таралғандарды доңғалақтың ортаға келтiруi үшiн базасы ретiнде (12.5-шi сурет) дисктiң орталық саңылауын қолданылатын доңғалақтың ортаға келтiруiн әдiс болып табылады. Доңғалақтың бекiткiшi осы жағдайда 3 және тiреу гайканың 2, конусты фландығының конусты адаптерi көмегiмен 4 жүзеге асырады.

Конусты адаптер құрыштан жасалған дағдылы доңғалақтар және орталық саңылауды бет коррозия және тозудың iздерiн алмайтында жағдайда үшiн қолданады.

12.5. –сурет. Теңестіргіш стенд білігіне доңғалақты орналастыру сұлбасы: а — конустық адаптер көмегімен; б —фланецтік  адаптер көмегімен; 1 — стенд білігінің фланеці; 2 — конусты адаптер; З — конусты фланец; 4 — бекітуші сомын; 5 — фланцті адаптер

Ылғи бiр конус арқасында конусты адаптер кең таратылған доңғалақтың белгiлеу уақыты қысқартатын орталық саңылауды әр түрлi өлшемдерi бар доңғалақ орнатуға мүмкiндiк бередi. Бұл әдiс дегенмен орталық саңылауды жасауды аласа дәлдiк,  артынан ортаға келтiрудi жоғарғы дәлдiк қамтамасыз ете алмайды.

Әдебиет: 1.нег.[229-242]

Бақылау сұрақтары:

Автомобиль доңғалақтарын жөндеуге арналған қондырғылардың арналуы мен  турлерін атаңыз.

Жеңіл автокөлік шиналарын монтаждау және демонтаждауға арналған стендтерді есептеу ретін, конструкциясын және жұмыс принципін санамалап берініз.

Жүктік автокөлік шиналарын монтаждау және демонтаждауға арналған стендтерді есептеу ретін, конструкциясын және жұмыс принципін санамалап берініз.

4. Борттық кеңейткіштердің  және спредерлердің арналу, конструкциясы мен жұмыс принципі.

5. Автомобиль доңғалақтарын теңестіруге арналған стендтердің арналуы мен жұмыс принципі.

6. Теңестіргіш стенд білігінде доңғалақты орналастыруға арналған конустық адаптердің артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
7889. Сырлау жұмыстарының орындауға арналған жабдықтар 122.07 KB
  Автомобильдерді сырлауға арналған бояу материалдары улы және тез тұтанғыш заттар болып табылады. Электростатикалық тозаңдатқыштар электр бояу тозаңдатқыштармен түске бояу агрегаттары электр компрессорлармен тағы басқа электр жабдығы бар жұмыстар сонымен бiрге электр түске бояу және кептiргiш камераларда еңбек қауiпсiздiгiнiң МЕСТ 12. Бояу материалдарымен жұмыс жүргізілетін барлық бөлмелер жарылыстан ылғалдан шаңнан қорғанысы бар жарықтандырғышпен жабдықталған болуы тиіс: жалпылама жарықтандыру үшін Н4БЗ00М НОБ300 НЗГ150...
7893. Тазартуға және жинап-жууға арналған қондырғылар 155.63 KB
  Тақырыбы: Тазартуға және жинапжууға арналған қондырғылар 5. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде жинапжуу және тазалау жұмыстарының сапалы және уақытылы жүргізілуі лактап сырланған төсемнің сақталуына пайда болған ақауларды жылдам табуға жөндеу жұмыстарын жүргізуші жұмысшылардың еңбек өнімділігін арттыруға және сәйкесінше автомобиль ғұмырлылығы мен техникалық дайындығына үлкен әсер етеді. Жинапжуу және тазалау жұмыстары ауыр физикалық еңбекті талап ететін және лас ылғал ыңғайсыз жағдайларда жүретін үлкен көлемді...
7159. Балалар тамақтануына арналған көкөністі және ет-көкөністі консервілердің технологиясы 18.46 KB
  Көкөністі пюре тәрізді консервілерді жасыл бұршақтан сәбізден асқабақтан кабачкиден түсті капустадан шпинаттан томаттан репадан сүт жарма алма немесе шабдалы қосып немесе қоспай дайындайды. Ет және еткөкөністі пюре тәрізді консервілерді сиыр етінен сиыр немесе бұзау бауырынан жәнге тауық етінен күріш жармасын картопты сәбізді томатты жасыл бұршақты түсті капустаны кабачкиді қосып немесе қоспай дайындайды. Көкөніс және еткөкөніс консервілерінің ассортименті: А жасыл бұршақтан сәбізден асқабақтан 4 ас тұзын қосып және...
21416. АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ ҚҰРЫМДЫЛЫҚ, МАҒЫНАЛЫҚ ЕРЕШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ҰҚСАСТЫҒЫ 63.53 KB
  Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазақстан Республикасының егеменді ел, халықаралық қатынастар субъектісі болуына және қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуына байланысты, Республиканың, мемлекеттің тілі ретінде оның халықаралық қатынастар деңгейіндегі қатысымда қолданылу ықтималдығын жоқка шығаруға болмайды. Өзара қарым-қатынастың нығаюы, тіларалық байланыстардың, ағылшын - қазақ қостілділігінің жандануы, дамуы, осыған орай, классикалық, көркем әдеби шығармалардың, саяси ақпараттардың
4421. Автомобиль. Первые автомобили. Эры автомобилестроения 19.84 KB
  Целью моей работы является познакомить Вас с историей появления этого четырехколесного друга. Ведь даже ребенок, в наш современный век, одним из первых своих слов произносит слово – машина, имея ввиду автомобиль. Эта чудесная машина продолжает ежедневно заботиться обо всех нас.
7898. Бөлшектеу- жинау мен слесарлық монтаждық жабдықтар 254.04 KB
  Қолдық бұрамды орағыш жабдықтарын кең қолданады: сомын бұрауыштар винт бұрауыштар шпилькалы бұрауыштар тағы басқалар. Жұмыс жеңілдігі үшін қолдық сомын бұраыштарды серіппелі блоктарға іледі. Жүк таситын автокөлiктердiң рессорлы стремянкаларының сомынын бұрауға және қайта шығаруша арналған сомын бұраманың сұлбасы 11. Сомын бұраманың куштік механизмі реверсивті электрқозғалтқыштан 8 белдікті берілстен 2 және тегершекті редуктордан тұрады.
18946. Опыт социологического изучения самопрезентации через автомобиль 68.05 KB
  Без автомобиля человек не будет успевать за тем ритмом в котором развивается современная жизнь. Но кроме собственно необходимости автомобиля как средства передвижения существует и некая имиджевая составляющая данного вопроса. Каждый из нас может сделать свой выбор автомобиля в соответствии со своими желаниями потребностями и возможностями. Цель исследования: исследовать отношение молодых людей к автомобилям как к средству личной презентации и престижа выявить мотивы способствующие такому факту как выражение своей личности и своего...
7895. Шанақты жөндеуге арналған қондырғылар 205.17 KB
  Жалпы мәліметтер мен сыныпталуы Автомобиль Шанақ автомобильдің базалық және құнды элементі болып саналады және күрделі аймақтық жүйені құрайды. Қазіргі заманғы автомобильдердің шанақтарына келесідей талаптар қойылады: беріктік қаттылық және ұзақ мерзімділік; құрастыруы шанақта және шанақта сан өсiп келе жатқан жүйелер және автокөлiктiң агрегаттары шанақтарға орналастырып бекiтедi габариттi өлшемдердiң нақтылы күйiнделер және автокөлiктi базасына жолаушылар және жүк үшiн тiршiлiк кеңiстiктiң максимумы қамтамасыз етуi керек; енжар...
7888. Майлау және май құю қондырғылары 176.16 KB
  Әрбір санамаланған жұмыс түрлеріне өндірісте сәйкес қондырғылардың түрлі модельдері шығарылады. Түрінің көптігіне қарамастан мұндай қондырғылар құрылымы мен элементтерінің арналуы бірдей болады: қозғалтқыш сорап резервуар бақылаушы үлестіруші сақтандырушы аппараттар шланг беріліс қондырғылары. Функциялық белгілеріне қарай майлау және май құю қондырғылары төмендегідей топтарға бөлінеді: қозғалтқыштың майлау жүйесіне май құю қондырғысы; тораптарды сұйық трансмиссиялық маймен майлау қондырғысы; пайдаланылған майларды жинау...
20442. Жалпы және салыстырмалы психология 13.29 KB
  Психика (гр. psychikos — ішкі сезім, көңіл-күй) жинақтайтын рухани бірлестігі. Психика — биологиялық эволюцияның жемісі және жалғасы. Психика сыртқы құбылыстар мен заттардың көрінісін белсенді және озық түрде бейнелейді. Организм осы фактор арқылы әр нәрсенің ерекшелігіне сай қимыл-әрекет жасауға және ортаға бейімделуге мол мүмкіндік алады. Негізінде психика заттық ортаның дұрыс бейнесін және тіршілік иесінің өз ортасына бейімделетін бағдарын құрайды.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.