Вивчення принципу побудови силової схеми привода постійного струму SIMOREG і принципів керування тиристорами,зняття регулювальної характеристики

На лабораторній установці електропривода SIMOREG вивчити принцип керування тиристорами,досліджувати поведінку перетворювача постійного струму в різних режимах роботи.Зняти регулювальну характеристику перетворювача.

2015-08-15

952.25 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3

з теми: «Вивчення принципу побудови силової схеми привода постійного струму SIMOREG і принципів керування тиристорами,зняття регулювальної характеристики»

Виконав ст. гр. СПУ-12 

Хмара А.О.

                                                                                         Перевірил Черніков В.Г.

                  

Донецьк 2015

Ціль роботи: На лабораторній установці електропривода SIMOREG вивчити принцип керування тиристорами,досліджувати поведінку перетворювача постійного струму в різних режимах роботи.Зняти регулювальну характеристику перетворювача.

Завдання:

1) Зняти регулювальну характеристику.

2) Дослідити випрямний та инверторний режим роботи перетворювача постійного струму.

Таблиця 1.1

Перша тиристорна группа

αупр

Ud реальне

Ud 

30

-482

-2,41

40

-456

-2,28

50

-414

-2,07

60

-380

-1,9

70

-344

-1,72

80

-302

-1,51

90

-242

-1,21

100

-196

-0,98

110

-122

-0,61

120

-50

-0,25

126

0

0

130

32

0,16

140

114

0,57

150

180

0,9

Таблиця 1.2

Друга тиристорна група

αупр

Ud реальне

Ud 

30

482

2,41

40

456

2,28

50

416

2,08

60

374

1,87

70

326

1,63

80

280

1,4

90

234

1,17

100

170

0,85

110

96

0,48

120

20

0,1

123

0

0

130

-58

-0,29

140

-140

-0,7

150

-212

-1,06

Малюнок 1.1- Регулювальні  характеристики

Малюнок 1.2 - Осциллограмма 1 - Режим випрямний,струм переривчастий

Малюнок 1.3 - Осциллограмма 2 - Режим випрямний,струм безперервний

Малюнок 1.4 - Осциллограмма 2 - Режим інверторний,струм безперервний 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
13641. Одинарні мости постійного струму 121.22 KB
  Одинарні мости постійного струму Мета роботи: ознайомлення з конструкцією моста Р333 та методикою вимірювання опорів. Готуємо міст для виміру опорів по двозажимній схемі включення мал. Аналогічно робимо всі виміри й обчислення ще для 2 опорів.2 Виміри опорів по двозажимній схемі Харки Опорів RxOм n U B Rвp Oм Rневр Ом Rx Ом Ом под S Под Ом S' Под 43 001 3 4698 4662 4698 36 5 014 6525 390 01 10 3824 3816 3824 8 5 0625 239 3000 1 10 3083 3077 3083 6 5 083 257 7.
13642. Розрахунок характеристик двигуна постійного струму 447.6 KB
  Дано: Електродвигун постійного струму загального застосування з паралельним збудженням серії II має наступні характеристики: номінальна потужність Рн=22кВт номінальна частота обертання nн=1500 об хв номінальна напруга Uн=220В номінальний ККД =0875 опір кола якоря включаючи опір додаткових полюсів щіток і колектора R=0076Ом опір обмотки збудження Rзб=53Ом число полюсів 2р=4 число паралельних гілок 2а=2 і число провідників N=140 обмотки якоря. По прийнятим даним машини потрібно: Накреслити схему вмикання в мережу двигуна...
13689. Дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження 152.96 KB
  Дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження. Мета роботи Вивчити методи дослідження двигуна для отримання робочих характеристик а також дослідити пускові якості двигуна.Вивчити паспорт двигуна постійного струму з паралельним збудженням.Здійснити пуск двигуна та його реверс.
13683. Дослідження статичних характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження 55.21 KB
  Експерементальнi i розрахунковi данi Характеристики досліджуваної машини Режими роботи М3 Параметри Експериментальні Розрахункові. Природня Генераторний. Швидкісні характеристики системи генератор–двигун.3 Швидкісні характеристики системи генератор–двигун. Механічні характеристики системи генератор–двигун.
17521. Дослідження ефективності перетворення електричної енергії на тягових підстанціях постійного струму швидкісних магістралей 1.92 MB
  Зростанню привабливості та конкурентоздатності у сфері пасажирських перевезень сприяє зменшення тривалості поїздки на великі відстані. У цьому випадку, володіючи значними перевагами порівняно з іншими видами транспорту (економічність, високий рівень безпеки та комфорту), швидкісні залізниці набувають усе більшого поширення.
13684. Дослідження статичних характеристик електроприводу постійного струму незалежного збудження у системі генератор-двигун 45.11 KB
  Мета роботи – експериментальне отримання швидкісних і механічних характеристик двигуна при живленні від автономного генератора дослідження регулювальних властивостей приводу за системою ГД при зміні ЕРС генератора. Зняти експериментальні точки і – І1і швидкісних характеристик  І1 досліджуваної машини ДМ в області генераторного та рухового режимів при Ф=Фн і двох значеннях ЕРС генератора: 100 В 50 В залежності 1 2 на рис. Те ж але при значенні магнітного потоку Ф Фн залежності 3 4; 4.
8927. СТАТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ 208.36 KB
  Лінійні диференціальні рівняння автоматичних систем і їх елементів Найбільш спільною і найбільш повною формою математичного описання автоматичних систем і їх елементів є диференціальне рівняння. Але для більшості реальних елементів вихідне рівняння складене строго у відповідності з законами фізики є нелінійним. Тому завжди прагнуть перейти від складнішого розв’язання нелінійного рівняння до лінійного диференціального рівняння 2.1 де і – відповідно вхідна і...
4015. Зміст і значення конституційного принципу багатоманітності 13.51 KB
  Багатоманітність свободу політичної діяльності обєднань громадян партій рухів тощо яка не забороняється законодавством України. Принцип політичної багатоманітності означає можливість утворення та діяльності неоднакових за своїми ідеологічними орієнтирами партій та рухів задля відображення та представництва політичних інтересів різних соціальних прошарків багатопартійність
18721. Історичний розвиток художньо-естетичних принципів класичного танцю 18.75 KB
  Раціоналістичність класицизму народжувала вимоги логічності та простоти, а також систематизацію художніх засобів. Перші спроби систематизувати його лексику були зроблені іспанськими вчителями танцю, але основний розвиток відбувся у Франції в ХVII ст. в Академії танцю під керівництвом П. Бошана
687. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМ ПОТОКОМ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ 44.63 KB
  Мета дослідження полягала в розробці науково-обґрунтованих пропозицій по розробці економіко-математичної моделі управління матеріалопотоками при забезпеченні молокопереробного підприємства сировиною і збуту його продукції на основі принципів логістики.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.