Проектування приводу стрічкового конвеєра

Для всіх валів принимаємо радіальні шарикові однорядні підшипники по ГОСТ 8338-75, такий вибір пояснюється тим, що в прямозубій цилиндричні передачі виникають тільки радіальні осьові нагрузки, такий тип підшипників забезпечує нормальну работу вала при дії на нього радіальних нагрузок.

2015-08-21

338.88 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки, управління та інженерії

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ І

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу

"Деталі машин"

на тему:

Проектування приводу стрічкового конвеєра 

КП.Д.М.ІМ-31-15.00.005 КП

Виконала:

студент гр. ІМ-31 Попович І. В.

залікова книжка №011042

Перевірив:

к.т.н., доц. Габовда О. В.

Мукачево  2015


МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки, управління та інженерії

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ І

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

до курсового проекту

з дисципліни

"Деталі машин"

на тему:

Проектування приводу стрічкового конвеєра

КП.Д.М.ІМ-31-15.00.005 КП

Виконала:

студент гр. ІМ-31 Попович І. В.

залікова книжка №011042

Перевірив:

к.т.н., доц. Габовда О. В.

 

 Мукачево 

2015

 1.  Кінематичний розрахунок приводу

Вибираємо двигун на основі потужності на виході, тобто на барабані.

 1.  Визначаємо крутний момент на барабані:

 1.   T4 = Ft     де:    Ft – колова сила;     Dдіаметр барабана;

T4 = 4,4 × 150 = 660 кН мм

Визначаємо кутову швидкість на 4 валу:

w – кутова швидкість на четвертому валу

v = w ;         w4 =  = = 7, 33 с-1 

Визначаємо частоту обертання на четвертому валу:

n – частота обертання

n4 =  =  = 70  

Визначаєме потужність, необхідну на четвертому валу Р4 :

Р4 = Т4 w4 = 660 Hм × 7,33 с-1 = 4837,8  = 4,84 кВт.

 1.  Розраховуємо третій вал

Розраховуємо потужність електородвигуна

Рдв =        де  ηзаг = ηмуф. × ηзуб2 × ηланц × ηпідш3  де

ηмуф = 0,98 – ККД муфти, вибирається з таблиці,

ηзуб = 0,97 -  ККД зубчастої циліндричної передачі;

ηланц = 0,92 – ККД ланцюгової передачі;

ηпідш – ККД  підшипника, табличні значення. Ми маємо три пари підшипників.

ηзаг = 0,98 × 0,972 × 0,92 × 0,993 = 0,82;

Рдв =  = 5,9 кВт;

Вибираємо електродвигун за ТУ16-525.564-84; Потужність 7,5 кВт;  серії АИР; типу 132S4.

Аналізуємо параметри двигунів такого типу з асинхронною частотою         nдвиг = 1440 хв-1;     ізаг =   =  = 20,57;

На основі цього визначаємо загальне передаточне число передачі. Користуючись рекомендованими значеннями передаточних чисел, розбиваємо загальне передаточне число на передатні числа окремих ступенів приводу.

ішвидкох = 3; ітих = 3,42;

визначаємо :     іланц =  = 2;

Визначаємо частоту обертання кожного валу

n1 = nдв = 1440 хв-1

Перший вал обертається з такою ж астотою що і двигун

n2 = хв -1

На третім валу – тихохідний

n3 = =  = 140 хв-1

n4 = 70 хв-1 – на четвертому валу

n4 = =  = 70 хв-1

Визначаємо кутову швидкість на кожному валу

w1 =  =  = 150,7 c-1

w2 =  =  = 44,06 c-1 

w3 =  =  = 14,65 c-1

w4 =  =  = 7,33 c-1

Визначаємо потужності:

на першому валу

P1 = Рдв× муф = 7,5 × 0,98 = 7,35 кВт

Р2 = Р1 × ηзуб×ηпідш2 = 7,35× 0,97 ×0,992 = 6,99 кВт

Р3 = Р2 × ηзуб ×ηпідш = 6,99×0,97 ×0,99 = 6,71 кВт

Р4 = Р3 × ηланц = 6,71 × 0,92 = 6,17 кВт

Визначаємо крутні моменти на валок

Т1 =  =  = 48,77 Hм

T2 =  =  = 158,65 Hм

Т3 =  =  = 458 Hм

Т4 =  =  = 841,75 Hм

Перевірка:

Т1=  =  = 49,9

 1.  Розрахунок передач

Розрахунок тихохідного ступеня редуктора

Вихідні дані:

 1.  Тихохідна  передача:

Дано: Т2 = 158,65  Нм,  Т3 = 458 Нм,  w2 = 44,06  c-1, w3= 14,65 c-1,  

n2 = 421хв-1,   n3 =140 хв-1;

Тип приводу не реверсивний; Строк служби редуктора 5 років;

Розрахунок:

 1.   Вибір матеріалу, термообробки:  

Для шестерні:  сталь 40хН – твердість поверхні НВ 230…300

σВ = 850 МПа  – границя міцності;

σТ = 600 МПа – границя текучості;

Для колеса:  сталь 45 – термообробка поліпшення .

НВ = 192…240 –  твердість  поверхні.

σВ = 750 МПа - границя міцності;

σТ = 450 МПа – границя текучості;

Визначаємо допустимі контактні напруження. Розраховуємо базову кількість циклів для колеса і шестерні.

Шестерня: NHG2 = 30×

NHG2 = 30×2652,4 = 19,63 ×106 – циклів

Для колеса: NHG3 = 30 ×  = 30 ×2162,4 = 12,02 × 106 – циклів

Визначаємо добовий еквівалентний час роботи передачі

 1.   tHE = ( t + t’ ( ) × Kдоб
 2.  tHE = ( 0,5 ×24 + 0,5×24 × 0,63) × 0,6 = (12 + 2,59) ×0,6 = 8,75 год.

L – кількість робочих років.

ТНЕ – кількість робочого часу за весь строк служби;

g = 365 × Kрічн = 365 × 0,85 = 310 – кількість робочих днів у році;

ТНЕ = tHE × g × L = 8,75× 310 × 5 = 13563 год – кількість годин, які буде працювати привід за весь час служби.

Еквівалентне число циклів навантаження за весь термін служби передачі.

 •  Для шестерні  NHE2 = 60 ×n2 × THE – циклів.

NHE2 = 60 × 421 × 13563 = 342,6 × 106

 •  Для  колеса  NHE3 = 60 × n3 × THE = 60 × 140 × 13563 = 113,92 ×106

Порівнюємо NHE2, NHE3  з  NHG2, NHG3

Якщо NHE>NHG  то приймаємо   МПа за 1 із формули

н] = [σн]lim ×  МПа

  Тому [ σн] = [ σн]lim 

н]  - допустиме контактне напруження

[σн]lim =  - допустиме граничне напруження

σнlimгранична контактна витривалість робочої поверхні зубів.

Sн - коефіцієнт безпеки.

Sн  ≥ 1,1 для нормалізації і поліпшення

Для шестерні σнlim2 = 2HB2 + 70 = 2 ×265+ 70 = 600

Для колеса σHlim3 = 2HB3 + 70 = 2 × 216 + 70 = 502

[σН]lim = ;

[σH]lim2 =  = 545,45 МПа

H]lim3 =  = 456,36 МПа

Якщо коефіцієнт дорівнює 1 то

H] = [ σH]lim3 = 456 МПа

Визначаємо допустимі напруження на згин

F] =  

– коефіцієнт довговічності при згині

m = 6 з твердістю НВ ≤350

NFG – базова кількість циклів

NFG2-3 = 4 ×106 - циклів.

Визначаємо добовий еквівалентний час роботи передачі

Де mF = 6,  Kдоб = 0.6

tFE = ( t + t’ () ×

tFE = ( 0,5 × 24 + 0,5 ×24 ×) ×0,6 = 12,56× 0,6 = 7,54 год.

TFE – кількість усього робочого часу за строк служби

TFE = tFE g L = 7,54 × 310 ×5 = 11687 год.

Еквівалентне число циклів навантаження зубів при розрахунку на згин за весь термін служби передачі

 •  Для шестерні NFE2 = 60× n2 × TFE

NFE2 = 60 × 421× 11687 = 295,2 × 106

 •  Для колеса NFE3 = 60 × n3 × TFE = 60× 140 × 11687 = 98,2 ×106

Порівняємо NFE2 і NFG2 ,  NFE3  і NFG3

Оскільки NFE2 > NFG2  то коеєфіцієнт приймаємо за 1 =

Тоді F]  =        

σFlim2 = 1,8 HBср = 1,8 ×256 = 477 МПа

σFlim3 = 1,8 НВср = 1,8 ×216 = 389 МПа

SF = 1,7 – коефіцієнт запасу міцності для сталі

F]2 =   = 280,6 МПа

F]3 =  = 229 МПа

Максимальне допустиме контактне напруження при пусковому навантаженні

Hmax] = 2,8 σT 

σТ – текучості

Нmax2] = 2,8 ×600 = 1680 МПа

[σ Нmax3] = 2,8×450 = 1260 МПа

Максимальні допустимі напруження на згин при пусковому перенавантаженні.

Fmax]2 = 4,8 ×HB2 = 4,8× 265 = 1272 МПа

Fmax]3 = 4,8× HB3 = 4,8 × 216 = 1036,8 МПа

 1.  Проектний розрахунок міжосьової відстані закритих циліндричних передачах

 aw = Ka × (u+1)      

 

- коефіцієнт ширини зубчастого вінця по міжосьовій відстані

 =   
ψbd = 0,8 – при несиметричному розташуванні коліс по відношенню до опор.

ψba =

Ka =495 МПа1/2 

KHB – коефіцієнт нерівномірних напружень

КНВ = 1 + (КНВ0 – 1) КНV

KHB0 = 1,05 – вибираємо взалежності від ψbd із схеми передач і твердості поверхні  зубів

КHV – знаходимо через швидкість

Для визначення колової швидкості визначається попереднім значенням  міжосьової відстані

 аw = K × (u+1)

K = 10 – вибираємо взалежності від поверхневої твердості зубів

аw = 10 ×(3,42 +1)  = 44,42 × 3,59 = 159 – попереднє значення.

V= ;

V =

KHV = 0,45 – знаходимо з таблиці.

Знайшовши аw знаходимо m –модуль зачеплення

Розраховуємо міжосьову відстань

KHB = 1+ (1,05 -1) ×0,45 = 1,0225

aw = 495× (3,42+1)  = 178

 m = (0,01…0,02) 178 = 1,8…3,6

Вибираємо із запропонованого діапазону  m = 3

b2 – коефіцієнт ширини на міжосьову відстань

b2 = ψba × aw = 0,4 × 180 =72 мм

знаходимо сумарне число зубів

zs =

Знаходимо число зубів шестерні

z1 =

число зубів колеса

z2 = z1×u = 27 × 3,42 = 93

фактичне передаточне число

uсер=  = 3,44

Попереднє значення наближене до заданого

d1 = m z1 = 3 × 27 = 81

d2 =  m z2 = 3 × 93 = 279

Перевірка

aw = ;

2.1.3

σН =zH ×zM ×zE  КНВ× КНV

zH = 1,75;

zE – коефіцієнт сумарної довжини контактної лінії

zE = 0.755;  zМ = 275;

σН =1,75× 275×0,755 ×

5 % ;

Розрахунок зубів колеса на згин

σF = ;

KF = KFB × KFV = 1,07× 1,28 =1,4;

KVF  і KFB – довідникові значення; 

YF = 3,6;

σF3 = ≤ [ σF] = 229 МПа;

Розрахунок зубів на перенавантаження

σНmax = σН  ≤ [σНmax]

σFmax = σF  ≤ [σFmax]

σНmax = 446 × 1,48 = 660 ≤ [σНmax]

σFmax = 86 × 2,2 = 189,2 ≤ [σFmax]

Знаходимо сили зачеплення для прямозубої передачі

Ft = - колова сила в зачепленні;

Радіальна сила Fr = =

Розрахунок косозубої передачі

Дано: Т1 = 48,77 Нм,  Т2 = 158,65 Нм, w1 = 150,7 c-1

w2 = 44,06 c-1;

Випуск крупносерійний; строк служби редуктора 5 років;

Розрахунок:

Еквівалентне число циклів навантаження за весь час служби передач.

 •  Для шестерні NHE1 = 60 × n1 × THE = 60 × 1440 × 13563 = 117,2×
 •  Для колеса NHE2 = 60 × n2 × THE  = 60 × 421 × 13563 = 342,6 × 106

Порівнюємо NHE1 і NHE2 з NHG1 і NHG2

       NHE1 NHG1 тому із формули [σн] = [σн]lim ×  МПа

 = 1.      Отже  [σн] = [σн]lim

н]  - допустиме контактне напруження

[σн]lim =  - допустиме граничне напруження

σнlimгранична контактна витривалість робочої поверхні зубів.

Sн - коефіцієнт безпеки.

Sн  ≥ 1,1 для нормалізації і поліпшення

Для шестерні σнlim2 = 2HB1 + 70 = 2 ×265+ 70 = 600

Для колеса σHlim3 = 2HB2 + 70 = 2 × 216 + 70 = 502

[σН]lim = ;

[σH]lim1 =  = 545,45 МПа

H]lim2 =  = 456,36 МПа

Якщо коефіцієнт дорівнює 1 то

H]1 = [ σH]lim1 = 545,45 МПа

H]2 = [ σH]lim2= 456 МПа

H] = 0,45 ([σH]1 + [σH]2 ) = 451 МПа

Визначаємо допустимі напруження на згин

F] =  

– коефіцієнт довговічності при згині

m = 6 з твердістю НВ ≤350

NFG – базова кількість циклів

NFG1-2 = 4 ×106 - циклів.

Визначаємо добовий еквівалентний час роботи передачі

Де mF = 6,  Kдоб = 0.6

tFE = ( t + t’ () ×

tFE = ( 0,5 × 24 + 0,5 ×24 ×) ×0,6 = 12,56× 0,6 = 7,54 год.

TFE – кількість усього робочого часу за строк служби

TFE = tFE g L = 7,54 × 310 ×5 = 11687 год.

Еквівалентне число циклів навантаження зубів при розрахунку на згин за весь термін служби передачі

 •  Для шестерні NFE1 = 60× n1 × TFE

NFE2 = 60 × 1440× 11687 = 101× 107

 •  Для колеса NFE2 = 60 × n2 × TFE = 60× 421× 11687 = 295,2 ×106

Порівняємо NFE1 і NFG1 ,  NFE2 і NFG2

Оскільки NFE2 > NFG2  то коеєфіцієнт приймаємо за 1 =

Тоді F]  =        

σFlim1 = 1,8 HBср = 1,8 ×265 = 477 МПа

σFlim2 = 1,8 НВср = 1,8 ×216 = 389 МПа

SF = 1,7 – коефіцієнт запасу міцності для сталі

F]1 =   = 280,6 МПа

F]2 =  = 229 МПа

Максимальне допустиме контактне напруження при пусковому навантаженні

Hmax] = 2,8 σT 

σТ – текучості

Нmax1] = 2,8 ×600 = 1680 МПа

[σ Нmax2] = 2,8×450 = 1260 МПа

Максимальні допустимі напруження на згин при пусковому перенавантаженні.

Fmax]1 = 4,8 ×HB1 = 4,8× 265 = 1272 МПа

Fmax]2 = 4,8× HB2 = 4,8 × 216 = 1036,8 МПа

 Проектний розрахунок міжосьової відстані закритих циліндричних передачах

 aw = Ka × (u+1)

 

- коефіцієнт ширини зубчастого вінця по міжосьовій відстані

 =   
ψbd = 0,8 – при несиметричному розташуванні коліс по відношенню до опор.

ψba = ;

Ka =430 МПа1/2 

KHB – коефіцієнт нерівномірних напружень

КНВ = 1 + (КНВ0 – 1) КНV

KHB0 = 1,86 – вибираємо взалежності від ψbd із схеми передач і твердості поверхні  зубів

КHV – знаходимо через швидкість

Для визначення колової швидкості визначається попереднім значенням  міжосьової відстані

K = 10 – вибираємо взалежності від поверхневої твердості зубів

aw = K (u+1)

аw = 10 ×(3 +1)  = 44× 2,53= 111,5

– попереднє значення.

V= ;

V =

KHV = 1,06 – знаходимо з таблиці.

KHB = 1+ (1,86 -1) ×1,06= 1,9

Розраховуємо міжосьову відстань

aw = 430× (3+1)  = 1720 × 0,074 = 128 = 130

Знайшовши аw знаходимо m –модуль зачеплення

 m = (0,01…0,02) 128 = 1,282,56

Вибираємо із запропонованого діапазону  m = 2

b2 – коефіцієнт ширини на міжосьову відстань

b2 = ψba × aw = 0,4 × 130 =52 мм

Визначаємо мінімальне значення кута :

β=8048 – кут нахилу зубів.

знаходимо сумарне число зубів

zs =

Уточнюємо кут нахилу зубців:

β = arcos 10,070

Знаходимо число зубів шестерні

z1 =

число зубів колеса

z2 = zs  z1 = 128 -32 = 96 

фактичне передаточне число

uсер=  = 3

Фактичне передатне число співпадає з попередньо прийнятим.

Визначаємо ділильні діаметри коліс:

Діаметр вершин зубів:

Діаметр шестерні -  d1 = мм

Діаметр колеса -  d2 = мм

Перевірка:

aw =

діаметр кіл вершин зубів:

da1 = d1 + 2m = 64,9 + 4 =68,9 мм ;

da2 = d2 + 2m = 195 +4 = 199 мм ;

Діаметр кіл западин зубів :

df1 = d1 – 2,5 m = 64,9 – 5 = 59,9 ;

df2 = d2 – 2,5 m = 195 – 5 = 190;

Сили в зачепленні:

 •  Колова  Ft = ;
 •  Радіальна  Fr = ;
 •  Осьова    Fa = Ft tgβ = 1,63 × 103 × 0,1776 = 0,289 ×103;

Перевірка зубів колеса на контактні напруження:

σH = zH × zM × zE 

zH =  =1,75

zM = 275H1/2;

Eα = (1,88 –3,2(1,837 × 0,9846 = 1,81;

zE  = 0,7435;

ψbd =  = ;

Перевіряємо v знаючи дані:

v =  ;

v = 4,8 – швидкість зросла тому і коефіцієнт KHV = 1,11 – табличне значення.

КНα – коефіцієнт нерівномірності розподілу загрузок між зубами у косозубих передачах.

КНα = 1,12 – табличне значення; КНβ = 1,02;

КНβ – коефіцієнт концентрації нагрузки;

σH =1,75 × 275 × 0,7433  ×

Оскільки напруження менше допустимого більше ніж на 20%, тому ми зменшуємо ширину колеса за рахунок зменшення коефіцієнта ширини зубчастого колеса по міжосьовій відстані.

ψbа = 0,3.

Розрахунок зубів колеса на згин:

σF 

KF = K × KFv = 1,3452;

Число зубів еквівалентних колес:

K = 1,18;   KFv = 1,14;

  zv1 =;

  zv2 = ;

b2ba × aw = 0,3 × 130 = 39= 40;

b1 – ширина зубчастого вінця шестерні; b1 = 45 мм;

YF1 = 3,8 – коефіцієнт форми зуба шестерні;

YF2 = 3,59 – коефіцієнт форми колеса;

ψbd = 0,6;

σF2 = × YF2 × Yβ × YE ≤ [σ]F;

Yβ = 1 - ;

YE = 0,65 – для косозубих передач;

σF2 =  × 3,59 × 0,9 × 0,65 = 57,54 ≤ [σF]2

σF1 = σF2×

Розрахунок зубчастої передачі на перенавантаження

σHmax = σH 

σFmax = σF  [

Розрахунок ланцюгової передачі

Вихідні дані ланцюгової передачі:

Дано: Т3 =458 Нм;  Т4 =841,75 Нм; w3 = 14,65 c-1; w4 = 7,33 c-1 ;

n3 = 140 хв-1;  n4 = 70 хв-1 ; іланц = u = 2;

Тип приводу нереверсивний; випуск крупносерійний; строк служби редуктора 5 років;

Розрахунок:

Кількість зубів веденої зірочки:

z2 = z1× u = 27 × 2 = 54;

z1 = 31 – 2u = 31 – 4 = 27;

Фактичне передаточне відношення

u = =  , що не відрізняється від заданого, тому перерахунок робити недоцільно.

Орієнтовне значення кроку ланцюга

Pор. = Pор. =

Із таблиці вибираємо ланцюг ПР -38,1 ГОСТ 13568-75, що має: крок Р = 38,1 мм; площу опорної поверхні шарніра Аоп = 395 мм2; руйнівне навантаження Fрн 127 кН; масу 1 м ланцюга q = 5,5 кг/м.

Швидкість ланцюга

v =  = ;

Орієнтовна міжосьова відстань передачі

аор = 40 Р = 40 × 38,1 = 1524 мм

Кількість ланок ланцюга:

wлан =  +

приймаємо w = 120 – парне число.

Розраховуємо міжосьову відстань

ao =      9,525 ( 79,5 +3,52) = 791 мм.

Міжосьова відстань горизонтальної передачі з умови забезпеення провисання веденої вітки ланцюга

а = ао – 0,003 ао =791 – 0,003×791 = 788 мм.

 Ділильний діаметр зірочки

d1 =  101,06 мм

d2 =  

Корисне навантаження ланцюга

Ft = 2T4/d1 = 2 × 841,75/101,06 ×10-3 = 16658 H

Максимальне корисне навантаження

Fmax = kn Ft = 1,3 × 16658 = 21655,4 H

Максимальна сила, що діє на вали передачі

Fв max = 1,15 Fmax = 1,15 × 21655,4 = 24904

Розрахунок шарнірів ланцюга на стійкість проти спрацювання

Потрібні коефіцієнти:

КЕсп = 0,4 – коефіцієнт інтенсивності режиму навантаження для СН;

Кд = 1,3 –коефіцієнт динамічності для помірних змін навантаження,

Кm = 1 – для однорядного ланцюга.

Еквівалентне корисне навантаження

FEcc = FEcn Ft = 0,4 × 16658 = 6663,2 H

Допустимий тиск у шарнірах

[р]сп =

Де с = 4 ×106 – для граничної норми спрацювання ланцюга

Kv =  3,77 – коефіцієнт апливу кутової швидкості нав спрацування шарнірів;

KR = - коефіцієнт параметрів передачі;

Ке = Кн Кр Кзм = 1 × 1 × 3 = 3 – коефіцієнт експлуатації

Розразхунковий тиск у шарнірах ланцюга

  р =

стійкість шарнірів ланцюга проти спрацювання забезпечена, оскільки

р = 21,9 ≤[р]сп = 57,5 МПа.

  Розрахунок ланцюга на міцність на випадок дії максимальних навантажень

Коефіцієнт запасу міцності

s = = 5

де Fpн = 127 кН – руйнівне навантаження ланцюга

smin =5 – необхідний запас міцності ланцюга

Отже, міцність вибраного ланцюга забезпечено під час дії максимальних навантажень тому, що дійсний коефіцієнт запасу міцності є більшим за мінімально допустимий.

 1.  Ескізна компоновка редуктора

Попередній розрахунок діаметрів вала

Попереднє значення діаметрів (мм) різних ділянок сталевих валів редуктора визначається за формулою:

Попередній разрахунок швидкохідного вала

Діаметр вихідного кінця вала:

d=7× мм

принимаємо стандартне значення d = 26 мм.

Для комфорту монтажу деталей вал виконуємо ступінчатою конструкцію.  Діаметр вала під підшипник:

dn=d+2tкон = 26 + 2 · 1,8=29,6 мм

де tкон = 1,8 мм,

принимаємо стандартне значення dn = 30 мм.

Діаметр буртика підшипника принимаємо з урахування фасок на кольцах підшипника:

dбпdп+3r = 30 + 3 · 2= 36 мм

де r = 2 мм

Принимаємо dбп = 36 мм.

Довжина вихідної ділянки вала:

lm=1, 5 · d= 1,5 · 26 = 39 мм.

принимаем lm = 40 мм.

Довжина ділянки вала під підшипник:

lk=1,4 · dn= 1,4 · 30= 42 мм

принимаємо lk=42мм.

     Попередній розрахунок  проміжного вала

Діаметр вала під колесо:

dк = 6

принимаємо стандартне значення dк = 33 мм

Діаметр буртика колеса:

dбк=dк+3f= 33 + 3 ·1,2=36,6 мм

Діаметр вала під підшипник:

dn = dк+3r = 33 - 3 ·2,5=25,5 мм

принимаємо стандартне значення dп= 26 мм.

Діаметр буртика підшипника принимаємо з урахуванням фасок на кольцах підшипника:

dбп = dп+3r = 26 + 3 ·2 = 32 мм

Попередній розрахунок тихохідного вала

Діаметр виходного кінця вала:

d = 5   мм

Принимаємо d =40 мм

Для комфорту монтажу деталей вал виконуємо ступінчатої конструкції. Діаметр вала під підшипник:

dn = d + 2 · tкон = 40 + 2 · 2,3= 44,6 мм

де tкон = 2,3 мм.

принимаємо стандартне значення dn = 45 мм.

Діаметр буртика підшипника принимаємо з урахуванням фасок на кільцах підшипника:

dбп = dп+3r = 45 + 3 · 3 = 54 мм

де r = 3  мм.

принимаємо dбп = 54 мм.

Діаметр ділянки вала під колесо:

dk=dбп = 54 мм

Діаметр буртика колеса:

dбк=dк+3f= 54 + 3 ·2 =60 мм

де f =2 мм.

принимаємо dбк= 60 мм.

Довжина вихідної ділянки вала:

lм=1,5 · d= 1,5 · 40 = 60 мм

 Вибираємо підшипники

 Для всіх валів принимаємо радіальні шарикові однорядні підшипники по ГОСТ 8338-75, такий вибір пояснюється тим, що в прямозубій цилиндричні передачі виникають тільки радіальні осьові нагрузки, такий тип підшипників забезпечує нормальну работу вала при дії на нього радіальних нагрузок. Для швидкохідного валу, зважаючи на попередній розрахунок діаметра, вибираємо підшипники серії № 204;   для проміжного вала №207; для тихоходного вала №208.

Вибір муфт

Для з’єднання швидкохідного вала редуктора з валом електродвигуна выбираємо муфту пружну втулочно-пальцеву (МУВП) ГОСТ 21424-75.

Принимаємо муфту МУВП 250-40-1 У3 ГОСТ 21424-75.

Номінальний крутний момент Мкр.,Н×м = 125

Частота вращения, об/мин, не більше = 4600.

Сміщення валів, не більше:

радіальне = 0,3

кутове = 103


КП.Д.М.ЗМН-15.00.005 ПЗ

Арк.

Вим.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
3376. Проєктування приводу стрічкового конвеєра 1.39 MB
  Вибір мастильного матеріалу заснований на досвіді експлуатації машин. Принцип призначення сорту оливи наступний: чим вищий контактний тиск в зубцях тим більшою в’язкістю повинна володіти олива.
4659. Вступ. Об’єкти проектування. Методи проектування 55.75 KB
  Поняття про модель та моделювання Виготовленню будьякого нового виробу передує створення його моделі. Модель майбутнього виробу повинна найповніше відповідати певним вимогам: технологічним естетичним функціональним економічним і екологічним. Вони визначатимуть якість виробу та його попит на ринку.
13977. Система керування електропривода мобільного конвеєра 2Т за системою ПЧ-АД в умовах цеху №1 ВАТ «ПівдГЗК» 1.18 MB
  ДВНЗ Криворізький національний університет Факультет електротехнічний Кафедра АЕМС Спеціальність електромеханічні системи автоматизації та електропривод ЗАТВЕРДЖУЮ Зав. Елементи системи керування – аналогові. Моделювання динамічних режимів роботи розімкненої та замкнутої системи; V. Функціональна схема системи електропривода.
10552. Організаційне проектування 32.97 KB
  Принципи формування структури апарату управління. У зв’язку з важливим для менеджменту значенням організаційної структури управління до неї ставиться безліч вимог що сформульовані у формі декількох на ступних принципів: – структура управління повинна відбивати насамперед цілі і задачі організації; – оптимальний поділ праці між органами управління й окремими підрозділами працівниками що за безпечує творчий характер роботи нормальне навантаження і спеціалізацію підрозділ чи працівник не повинні вирішувати задачі які...
4793. Проектування мережі 110 кВ ВАТ «Львівобленерго» 858.63 KB
  Характеристика мережі. Вибір та аналіз варіантів розвитку мережі. Розрахунок режиму мережі за максимальних навантажень. Технікоекономічне порівняння варіантів розвитку електричної мережі.
4800. Проектування земляних робіт 1.79 MB
  Вибір способу виконання робіт і комплектів машин (у двох варіантах), а також визначення тривалості виконання робіт за варіантами через експлуатаційну продуктивність. Визначення техніко-економічних показників варіантів. Порівняння та вибір остаточного варіанту виконання робіт. Складання калькуляції трудових затрат і заробітної плати...
12. Проектування відцентровогоого насосу 452.99 KB
  Визначення основних розмірів робочого колеса. Розрахунок і побудова меридіанного перерізу робочого колеса. Розрахунок і побудова середньої лінії лопаті робочого колеса в плані. формат А4; побудова меридіанного перерізу робочого колеса...
8769. Логічне проектування бази даних 73.11 KB
  Найчастіше для вирішення перерахованих завдань використовується перехід до логічної моделі бази даних від концептуальної моделі, представленої у вигляді ER -діаграми. Існують методи однозначного перетворення ER-моделі в логічну модель реляційної бази даних. Ці методи покладені в основу роботи багатьох case-систем – інструментальних засобів автоматизованого проектування баз даних.
8768. Вступ. Основи проектування баз даних 11.69 KB
  Основи проектування баз даних Мета: засвоєння головних понять пов’язаних з базами даних та системами керування базами даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
20074. ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ CDMA 688.46 KB
  Бездротовий звязок бере свій початок в 1898 році коли було передано першу бездротове телеграфне повідомлення і тільки через сторіччя воно змогло розвинутися і стати доступним практично для кожного навіть зараз телекомунікації всього світу переживають перехідний період свого розвитку. Десятиліття тому ця технологія використовувалася у військовій звязку США а сьогодні відома всім як глобальний цифровий стандарт для комерційних систем комунікацій. Метою даної роботи є вивчення цієї технології її...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.