Розробка електронного посібника по темі «Робота MS Word 2010»

Вони використовувались лише для ведення текстової інформації редагування та зберігання в пам’яті комп’ютера. Для порівняння цієї інформації: двадцять років тому на електронну форму припадало 8 усіх документів. За статистикою останнім часом було вирахувано 35 використаних лише для оформлення тексту.org Перший випуск Word для MS-DOS відбувся в кінці 1983 року.

2015-09-20

1.64 MB

4 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


PAGE   \* MERGEFORMAT3

Міністерство освіти і науки України

Державний навчальний заклад

«Київське регіональне вище професійне училище будівництва»

ДИПЛОМНА РОБОТА

Учня групи №Т-11

                              Солопун Олександри Василівни     

(прізвище, ім’я, по батькові)

ПРОФЕСІЯ: 4112 оператор комп’ютерного набору; 4115 секретар керівника (організації, підприємства, установи)

ТЕМА:

Розробка електронного посібника по темі «Робота MS Word 2010»

Розглянуто на засіданні методичної комісії

_____________________________________

Протокол № _____ від _________________

Робота допущена до захисту з оцінкою _________________________

Керівник дипломної роботи _____________ __________________

           (підпис)       (прізвище, ім’я, по батькові)

Київ 2015 рік

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………3

Розділ І. Розробка електронного посібника по темі «Робота MS Word 2010»

 1.  Стрічка……………………………………………………………………………5
  1.  Вкладки………………………………………………………………………….7
  2.  Елементи керування……………………………………………………………9
  3.  Меню Файл ………………………………………………………………………9
  4.  Лінійки…………………………………………..………………………………11
  5.  Рядок стану……………………………………………………………………11
  6.  Режими перегляду документів………………………………………………12

2.1. Вкладка Вставка…………………………………...……………………………12

2.2. Вкладка Розмітка сторінки……………………………..………………………13

 2.3. Вкладка Посилання……………………………………………………………14

2.4. Вкладка Розсилки……………..…………………………………………………16

2.5. Вкладка Рецензування…………………………………………………………17

  2.6. Вкладка Вид…………………..………………………………………………..18

Розділ ІІ Наказ. Структура тексту наказу, порядок і правила оформлення реквізитів. Виписка з наказу……………………..………………….……………..20

РОЗДІЛ ІІІ. Безпечні прийоми праці при роботі на персональному комп’ютері та оргтехніці…………………………………………………………………….………..23

ДОДАТОК №1………………………………………………………………………..

ДОДАТОК №2………………………………………………………………………...

ВИСНОВОК…………………………………………………………………………..26

Список використаних літературних джерел…………….……………………….27

Додатки……………………………………………………………………….……….29

ВСТУП

Один з найпопулярніших та зручних прикладних програм є текстові редактори.

Текстовий редактор – це комп’ютерна програма, призначена створення та опрацювання текстової інформації.

Перші програми з’явилися водночас із виникненням серійних персональних комп’ютерів. Вони використовувались лише для ведення текстової інформації, редагування та зберігання в пам’яті комп’ютера. З часом вони удосконалюються і встановлюються без винятку на кожному персональному комп’ютері.

За думкою спеціалістів в останні роки  96% усієї документації в розвинутих країнах використовують в електронній формі, 3,5% — на друкованій  машинці і лише 0,5% — у рукописній . Для порівняння цієї інформації: двадцять років тому на електронну форму припадало  8% усіх документів. За статистикою, останнім часом було вирахувано  35% використаних лише для оформлення тексту.

В нашій країні дуже використовується  Microsoft Word (версії 2003, 2007, 2010), який є складовою частиною програмного пакета Microsoft Offiice, та  Writer з пакету OpenOffice.org 

Перший випуск Word для MS-DOS відбувся в кінці 1983 року. Він був погано прийнятий ринком, продажа знижувала наявність конкуруючого продукту — WordPerfect. В цей час він є найпопулярнішим процесором у вжитку, що зробило його закритий формат документа стандартом, і багато конкуруючих програм мають підтримку сумісності з даним форматом.

Microsoft Word характеризується такими позитивними якостями, як універсальність, потужність, різноманітність інструментарію, інтегрованість з іншими прикладними засобами (табличним процесором Excel, системою управління базами даних Access тощо).

Основна мета його використання – це створення оформленого чином файлу. Основні функції:

 •  організація введення й редагування тексту за допомогою клавіатури та збереження в пам’яті.
 •  форматування (оформлення, зміна параметрів) ;
 •  попередній перегляд перед друком та друкування документу;
 •  перевірка правопису;
 •  використання графічних зображень, таблиць та макросів.

Мета дипломної роботи показати вміння  самостійного опрацювання творчого завдання на професійному рівні.

Послідовного виконання, практичного застосування теоретичних знань.

Завданням дипломної роботи є:

 •  вивчення інтерфейсу MS Word 2010;
 •  надати інформацію використання програми на персональному комп’ютері.

Об'єкт дослідження Розглянути Наказ. Структура тексту наказу, порядок і правила оформлення реквізитів. Виписка з наказу.

Предмет дослідження програма MS Word 2010 та її використання.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновка, списку використаної літератури, додатків.

 

РОЗДІЛ І. Розробка електронного посібника по темі «Робота MS Word 2010»

 1.  Стрічка

Основна мета використання текстового процесора – це створення оформленого належним чином текстового документа.

Мал. 1 Вікно програми MS WORD 2010

Під рядком заголовка розташована  Стрічка – головний елемент призначеного для користувача інтерфейсу Microsoft Word 2010 (мал. 2).

За її допомогою можна швидко знаходити необхідні команди (елементи керування – меню, кнопки, списки, поля з списками, лічильники, прапорці і т.п.). Команди впорядковані в логічні групи (мал. 1), зібрані в кладках.

Видалити стрічку не можливо. Однак, щоб збільшити робочу область, можливо приховати (згорнути). Вона буде прихована, назви вкладок залишаться.

Мал. 2 Стрічка

Щоб використати стрічку в згорнутому стані клацніть по назві потрібної вкладки, а потім виберіть параметр або команду. Після виконання даної дії вона знову згорнеться.

"Згорнути – відновити стрічку" також можна і за допомогою комбінації  клавіш Ctrl + F1.

Стрічку можна настроювати: перейменовувати та змінювати послідовність розташування постійних вкладок, створювати нові вкладки і видаляти їх, змінювати розташування груп елементів на вкладках, додавати і видаляти окремі елементи і інші. Щоб відкрити категорію Налаштування стрічки виконайте наступні дії (мал. 3) :

 1.  Натисніть правою кнопкою миші в будь - якому місці стрічки;
 2.  У контекстному меню виберіть команду Настроїти стрічку.

Мал. 3 Вікно «Параметри Word» категорія Налаштування Стрічки

Зручний доступ до команд

Створення власних вкладок і груп стрічок

 Додаючи кнопки до цієї панелі інструментів, ви можете забезпечити постійне відображення та доступ до всіх найуживаніших команд навіть під час перемикання вкладок стрічки.

   Натисніть стрілку розкривного списку поруч із панеллю швидкого доступу, щоб увімкнути або вимкнути будь-які команди в контекстному меню. Якщо ця дія не була відображена у списку, виберіть вкладку стрічки з потрібною кнопкою та клацніть правою кнопкою миші. У контекстному меню, яке з’явиться, виберіть команду Додати до панелі швидкого доступу.

Клацніть правою кнопкою миші будь-яку групу стрічки та виберіть команду Настроїти стрічку. У діалоговому вікні Параметри Word можна приєднати  команду до власних вкладок і груп. Наприклад, ви можете створити вкладку Швидкі документи та додати команди до настоюваної групи в цій вкладці.

Щоб повернутися до стандартних параметрів, можна скористатися кнопкою Скинути.

 1.  Вкладки

За замовчуванням у вікні відображається вісім постійних вкладок: Файл, Основне, Вставлення, Розмітка сторінки, Посилання, Розсилки, Рецензування, Вигляд, Вкладка Основне, яка відкривається за замовчуванням після запуску, містить елементи, які можуть знадобитися на початку етапі роботи, коли необхідно набрати, відредагувати і від форматуванням текст.

Для переходу до потрібної вкладці досить клацнути по її назви (імені).

Кожна вкладка пов’язана з видом виконуваної дії. Перегляньте таблицю 1 нижче, щоб знайти деякі поширені елементи у програмі Word 2010.

Операція

Натиснути

Далі

Відкриття, збереження, друк, попередній перегляд, захист, надсилання та перетворення файлів.

Файл

Подання Backstage (вибирайте посилання в лівій частині цього подання)

Застосування форматування та стилів до тексту

Основне

Шрифт, Абзац і Стилі

Вставлення пустих сторінок, таблиць рисунків, гіперпосилань,колонтитулів і номерів сторінок

Вставлення

Сторінки, Таблиці, Зображення, Посилання та Колонтитули

Настроювання полів, додавання розділів і розкривів сторінок, створення стовпців стилю «Бюлетень» і додавання водяних знаків

Розмітка сторінки

Параметри сторінки та Тло сторінки

Створення змісту та вставлення виносок

Посилання

Зміст і Виноски

Конверти або наклейок і використання злиття

Розсилки

Створення та Початок злиття

Перевірка орфографії та граматики, статистика й відстеження змін

Рецензування

Правопис і Відстеження

Перехід між поданнями документа, відкриття області переходів і масштабування.

Вигляд

Режими перегляду документа ( подання «Звичайне» тепер називається «Чернетка» ), Відображення й Масштаб

Таблиця 1

Крім постійних, є цілий ряд тимчасових вкладок, наприклад, для роботи з таблицями, малюнками, діаграмами і т.п., які з’являються автоматично при переході у відповідний режим або при виділенні об’єкту.  

Наприклад, при створенні колонтитулів з’являється відповідна вкладка (мал.4)  

Мал. 4 Тимчасова вкладка Знаряддя для колонтитулів/Конструктор

     У деяких випадках з’являються відразу декілька тимчасових вкладок. Наприклад, при роботі з таблицями  вкладки Конструктор і Макет (мал. 5)

Мал. 5 Тимчасові вкладки для роботи з таблицями Табличні знаряддя/Конструктор і Макет.

При знятті виділення або переміщення курсору контексту вкладка автоматично ховається. В їхніх властивостях не існує примусового відображення.   

 1.  Елементи керування

Елементи керування на стрічках і вкладках  об’єднані  в групи, оскільки пов'язані з видом виконуваної дії. Наприклад, на вкладці  Основне є групи для роботи з Буфером обміну, установки параметрів шрифту, установки параметрів абзаців, стилі і редагування (мал. 6).

Мал. 6 Вкладка Основне

До метода управління відносяться: звичайні кнопки, списки, поля зі списками, лічильники, прапорці, кнопки  за пускачі діалогових вікон групи (мал. 1)

 1.  Меню Файл

Вкладка Файл (подання Backstage) представляє собою меню (мал.1). Меню містить команди для роботи з файлами (Зберегти, Відкрити, Закрити, Останні, Створити), для роботи з поточним документом (Відомості. Друк, Доступ), для налаштування Word (Параметрів) і Довідку.

Мал. 7 Меню Файл

Команди Зберегти як і Відкрити викликають відповідні вікна для роботи з файловою системою. Для ознайомлення із командами меню Файл перегляньте табличку номер 2.   

Команди

Призначення

Відомості

Відкриває розділ вкладки для установки захисту документа, перевірки сумісності документа з попередніми версіями Word, роботи з версіями документа. А також переглянути та зміни власності документа

Останні

Відкриває розділ вкладки зі списком останніх файлів, з якими працювали в Word, у тому числі закритих без збереження

Створити

Відкриває розділ вкладки із шаблонами для створення нових документів

Друк

Настройка та організація друку документа, а також показ попереднього перегляду

Доступ

Для відправки документа по електронній пошті, публікації в Інтернеті або в мережі організації та зміни формату файлу.

Довідка

Перегляд відомостей про встановлену версії Microsoft Office, перевірки наявності оновлення, налаштування параметрів.

Параметри

Відображає діалогове вікно Параметрів програми. Кнопка Вихід завершує роботу з додатками  

Таблиця 2

 1.  Лінійки

У верхній частині вікна може розташовуватись горизонтальна лінійка з маркерами ( мал..9). а в лівій – вертикальна . За допомогою маркерів і позначок  на цих лінійках можна змінювати значення деяких властивостей об’єктів текстового документа ( розміри полів, відступи абзаців тощо).

Мал. 9  Горизонтальна лінійка з маркерами

 1.  Рядок стану

У нижній частині вікна програми розміщується Рядок стану, в якому виводяться такі повідомлення, як номер поточної сторінки, кількість слів у тексті, режим перевірки правопису, мову тексту тощо ( мал.. 10). Користувач може установити перелік повідомлень за допомогою контекстного меню цього рядка.

  Мал. 10 Рядок стану вікна програми MS Word (ліва частина)

В правій частині Рядка стану розміщений режим перегляду документа, повзунок і кнопки для встановлення Масштабу відображення документа (мал. 11).

Установити зручний масштаб відображення, можна використовуючи елементи керування групи Масштаб вкладки Вигляд. Рекомендується – за шириною сторінки.

 

Мал.11 Права частина Рядка стану

 1.  Режими перегляду документів

На початку роботи з документом слід налаштувати його вигляд на екрані, встановивши зручний для даного випадку режим перегляду документа, виробом відповідної кнопки у Рядку стану. Рекомендації щодо використання цих режимів наведено у таблиці 3.

Кнопка

Режим

Рекомендації  щодо використання

Розмітка сторінки

Створення, редагування та оформлення документа

Режим читання

Читання документа з екрана

Веб – документ

Перегляд документа у формі веб -  сторінки

Структура

Робота зі структурою

Чернетка

Введення та редагування тексту (без його форматування)

Таблиця 3

Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд вкладки Вигляд групи Режими перегляду документа

2.1. Вкладка Вставка

Дана вкладка пропонує користувачеві текстового процесора Microsoft Word інструменти для вставки різних об’єктів у зміст документа ( мал..12)

Мал.12 Вкладка Вставка

1. Група елементів управління називається Сторінки. Вона містить кнопки, які дозволяють вставити в зміст документа з особливим форматуванням, порожні сторінки або ж відокремити одну сторінку від іншої розривом.

 1.  Таблиці, містять всього одну кнопку. Вона дозволяє вставити в документ таблицю потрібного розміру, додати до сторінці підпис, імпортувати таблицю з редактора таблиць Microsoft Excel.
 2.  Ілюстрації має шість кнопок. Кожна з них дозволяє вставити в зміст документа один з видів ілюстрацій.
 3.  Кнопка Малюнок  призначена для вставки зображення із зовнішнього файлу, кнопка Картинка - для додавання ілюстрації з колекції Microsoft Office. Об'єкти типу Фігури самостійно створюють ілюстрації на основі найпростіших геометричних фігур, а набір об'єктів SmartArt допоможе вам підібрати вже готовий набір фігур для ілюстрування процесу або блок-схеми. Діаграма пропонує інструменти для роботи з ілюструванням порівняльних характеристик об'єктів, а Знімок екрана дозволяє вставити знімок екрана або вікна будь-якого відкритого додатки в операційній системі.
 4.  Наступна група Зв'язки. У ній розташовуються функції, що забезпечують побудову зв'язків між об'єктами одного або декількох документів: Гіперпосилання (фрагмент тексту посилається на інший документ або адреса в мережі), Закладка (присвоювання умовного імені фрагменту документа) і Перехресне посилання (створення двох посилань, що ведуть один на одного).
 5.  Колонтитули дозволяють вставити в документ верхній і нижній колонтитули, задати нумерацію сторінок, а також налаштувати відображення і тих і інших елементів.
 6.  Текст доповнює вкладку Головна, допомагаючи вам використовувати різні текстові об'єкти і прикраси. Так, кнопки, розташовані в цій групі елементів, дозволяють вставити буквицю в текст, прикрасити текст WordArt, додати рядок підпису, об'єкт, дату і час редагування.
 7.  Символи і дозволяють вставити в документ різні символи (друкарні, арабську в'язь, специфічні літери алфавітів народів світу, знаки таблиці СІ та інші рідко використовувані символи), а також використовувати вбудований в текстовий процесор Microsoft Word редактор формул.

2.2. Вкладка Розмітка сторінки

Вкладка Розмітка сторінки допоможе вам в тих випадках, коли потрібно відредагувати розміри і форму друкованого аркуша (мал.13). На неї варто переходити тоді, коли ви хочете знайти команду зміни кольору сторінки, орієнтації листа, розмірів полів і відступів, вирівнювання об'єктів.

Мал. 13 Вкладка Розмітка сторінки

 1.  Теми містять розширені можливості для створення унікального оформлення тексту. Тут ви можете не тільки змінити фон сторінок документа, набір шрифтів і колекцію ефектів для об'єктів документа з уже запропонованого розробниками набору тем, але і створити свою унікальну тему.
 2.  Параметри сторінки дозволяють змінити розміри листа полів документа, орієнтацію аркуша (альбомна або книжкова) та вказати її розмір, кількість колонок тексту, вставити розриви між сторінками, колонками, главами і т. д., Нумерувати рядки і виставляти переноси згідно з національними мовними правилами багатьох країн світу.
 3.  Фон дозволяє задати для документа різні види фону. Так, можна вставити підкладку (наприклад текст «зразок», «копія» або «чернетка»), змінити колір для сторінки або окремого абзацу, встановити різні рамки для абзаців.
 4.  Абзац допоможе вам змінити відступи для абзаців документа. Можна виставити як відступи з бічних сторін, так і інтервали між ними.
 5.  Вкладка Впорядкувати  призначена для визначення положення і вирівнювання об'єктів в документі. Також ви можете об'єднати декілька об'єктів у групу і разом застосувати до неї ряд властивостей. У групі можна встановити вид обтікання текстом і повернути деякі об'єкти (наприклад ілюстрації).

2.3. Вкладка Посилання

Однією з відмінних особливостей файлу Word є можливість створення складного форматування документа. Прикладом такого є створення посилань на різні ділянки документа, причому не тільки з тексту на текст, але і з об'єкта на текст, з тексту на об'єкт, з об'єкта на об'єкт. (мал. 14)

Мал. 14 Вкладка посилань

 1.  Перша група елементів управління називається Зміст. Інструменти, розташовані на ній, дозволяють вставити в документ зміст, яке збере в єдину таблицю посилання на всі заголовки в документі. За замовчуванням у зміст потрапляють заголовки до 3-го рівня включно. Однак можна легко змінити це обмеження.
 2.  Виноски  містить функції, що дозволяють налаштувати і вставити виноски, звичайні і кінцеві. Зміст звичайної виноски розташовується безпосередньо в нижньому колонтитулі тієї сторінки, на якій була встановлена виноска, а зміст кінцевої виноски виноситься на останній лист документа. Також для них можна вибрати відповідний вигляд і порядок нумерації.
 3.  Посилання та списки літератури  пропонує користувачеві потужний інструмент для роботи з джерелами і незамінна при роботі над науковими працями. Група інструментів дозволяє керувати списком літератури, на якій ґрунтується наукова праця, вставляти посилання на той чи інший джерело парою клацань миші. Крім того, список літератури можна в потрібному вигляді вставити в документ натисненням однієї кнопки Список літератури.
 4.  Група елементів управління Назви дозволяє додати до ілюстрації або таблиці назву, на яке можна послатися з тексту. Крім того, для ілюстрації, вставленої після першої, програма Microsoft Word автоматично змінить порядковий номер. Як і у випадку з попередніми посиланнями, всі параметри можна налаштувати. Прикладом застосування назви ілюстрацій можна назвати будь-яку електронну книгу. В електронному її варіанті при натисканні миші (з утримуваної клавішею Ctrl) за номером малюнка в змісті документа програма показала б вам малюнок з цим порядковим номером.
 5.  Предметний покажчик інструментів служить для створення і налаштування предметного покажчика, який розташовуватиметься в кінці книги. Вид покажчика та кількість вкладених рівнів можна також налаштувати, натиснувши кнопку Предметний покажчик в групі елементів управління Предметний покажчик .
 6.  Таблиця посилань схожа з групою елементів Предметний покажчик набір інструментів. Однак логіка його більше схожа на джерела літератури. Різниця лише в тому, що таблиця посилань використовується, коли потрібно скласти в документі список посилань на закони, прецеденти та інші нормативні документи.

2.4. Вкладка Розсилки

На жаль, дуже часто набір інструментів, представлений на вкладці Розсилки, ігнорується користувачами текстового процесора Microsoft Word. І відбувається це не тому, що з цими інструментами не вміють працювати - просто про дані функціях безліч користувачів навіть не знає.

Вкладка Розсилки пропонує ряд інструментів для створення та оформлення листів, конвертів, списків розсилки (мал. 15).

мал. 15 Вкладка Розсилки

В ній можна створити ряд правил, на підставі яких в лічені хвилини створити однакові листи для безлічі адресатів. Вкладки, розташовані на Розсилці, можна використовувати послідовно, зліва направо. Далі ми розглянемо групи елементів управління цієї вкладки.

 1.  За допомогою вкладки Створити ви можете зробити два типи документів - наклейки та конверти. Різниця між ними полягає в тому, що документ-конверт можна виводити на друк безпосередньо на конверті, а наклейки з адресами надалі просто наклеюються на конверт.
 2.  Почати злиття дозволяють в одному документі об'єднати різні типи документів і даних. Наприклад, можна в одному документі об'єднати зміст листа, конверт і вписати в потрібні графі одержувачів в зміст листа і адресний блок. Також в цій групі елементів можна вибрати список контактних даних одержувачів. Можна завантажити його як з окремого документа, так і з бази сервера SharePoint або програми Microsoft Outlook.
 3.   Складання документа і вставка полів може створювати і редагувати шаблони, які використовуються в попередній вкладці. Шаблон документа складається з блоків. У кожному блоці можна встановити поля, які будуть заповнюватися даними з листа розсилки.
 4.  Завершити завершує роботу з документами для розсилки. Кнопка Знайти і об'єднати, єдина в групі елементів, дозволяє або відправити на друк створений документ, або передати його електронною поштою.

2.5. Вкладка Рецензування створена фактично для коректорів, редакторів (мал. 16). На ній розташовані інструменти, що дозволяють виправляти вміст документа.

Мал.16 Вкладка Рецензування

 1.  Правопис. Це набір інструментів для редагування орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Тезаурус і довідники допоможуть підібрати синонім слову в тексті і розшифрувати термін користувачам. Кнопка Статистика покаже кількісні показники відкритого документа.
 2.  Група елементів управління Примітки дозволяє створювати, видаляти і переміщатися між примітками в документі. Примітки є не печатними об'єктами і призначені тільки для корекції документа в електронному вигляді.
 3.  Відстеження є фільтром, що дозволяє побачити всі виправлення, внесені тим чи іншим користувачем у документ. Крім того, можна подивитися вихідний текст документа, ще до внесення змін.
 4.  Зміни є інструментом для контролю приміток і виправлень. Після прийняття або відхилення виправлень і приміток вони зникають з документа. Група елементів управління Зміни містить інструменти для фінального редагування тексту.
 5.  Кнопка Порівняти в однойменній групі елементів управління дозволяє порівняти дві версії одного документа (наприклад вашу версію договору і договір, відредагований другою стороною) для пошуку в ньому змін.
 6.  Захистити  містить інструменти для захисту документа від редагування. Так, за допомогою кнопки Блокувати авторів можна заборонити редагування документа одному або декільком авторам, а кнопка Обмежити редагування може заборонити редагування без введення пароля або ж зовсім зробити документ доступним тільки для читання.

2.6.  Вкладка Вид

Остання вкладка стрічки управління Вид містить інструменти, що дозволяють налаштувати зовнішній вигляд програми. Ви можете приховати або відобразити різні елементи її інтерфейсу (мал. 17). Розглянемо, які групи елементів управління допомагають оптимізувати роботу з програмою Microsoft Word.

Мал. 17. Вкладка Вид

 1.  Група елементів управління Режими перегляду документа дозволяє вибрати один з п'яти режимів відображення документа.
 2.  Кнопка Показати дозволяє приховати або показати один з трьох елементів управління (лінійки, сітки і область навігації): досить клацанням миші встановити або скинути прапорець напроти потрібного елемента інтерфейсу.
 3.  Масштаб дозволяє змінювати масштаб відображення документа у вікні програми. Можна встановити масштаб, рівний реальному розміру документа, відобразити на екрані дві сторінки одночасно, встановити масштаб по ширині сторінки.
 4.  Найбільша група елементів управління вкладки Вигляд  називається Вікно. У ній реалізовані функції переміщення між відкритими документами. Можна впорядкувати документи, розмістивши їх поруч по вертикалі або горизонталі, перейти до іншого вікна, встановити можливість синхронної прокрутки документів. Ці функції корисні тоді, коли доводиться працювати одночасно з двома документами.
 5.  Макроси. Макросами в програмному пакеті Microsoft Office називаються програмовані користувачем функції і послідовності дій. За допомогою цієї групи управління можна як створювати, так і редагувати наявні в базі даних програми Microsoft Word макроси.

На цьому опис стрічки управління закінчено. Сподіваємося, що докладне перерахування функцій допоможе вам краще орієнтуватися в програмі Microsoft Word 2010. Фактично операції з використання всіх функцій програми шаблонові. Навчившись працювати з низкою основних функцій, ви легко зможете освоїти інші.

 

РОЗДІЛ ІІ. Наказ. Структура тексту наказу, порядок і правила оформлення реквізитів. Виписка з наказу.

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов’язковий для виконання підлеглими.

Проект наказу створюється, як правило, у відповідному структурному підрозділі (виконавцем або керівником), підписується керівником структурного підрозділу, узгоджується з іншими посадовими особами установи, в компетенції яких знаходиться повне або часткове вирішення питання, про яке йдеться в наказі (заступником керівника установи, куратором питань, про які йдеться в наказі, юристом). До проекту наказу додають документи, що мотивують його доцільність.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не вказано в його тексті. Право підписання наказів визначається законодавством: зазвичай це право мають керівники установ, їхні перші заступники, а також деякі посадові особи відповідно до їх повноважень і компетенції.

Наказ діє доти, доки не буде скасований (особою, яка його підписала, або вищою інстанцією) або поки не буде виконаний чи поки не закінчиться термін його дії, вказаний у самому наказі.

Наказ не має юридичної сили та підлягає скасуванню, якщо він виданий із порушеннями встановлених правил.

Накази бувають індивідуальними й нормативними:

Індивідуальні накази пов’язані з вирішенням питань трудової діяльності конкретних осіб (заохочення й стягнення, переведення на іншу роботу тощо).

Нормативні накази — це безособові накази, які регламентують трудову діяльність усього трудового колективу чи його частини (правила внутрішнього трудового розпорядку, реорганізація структурних підрозділів тощо).

Розрізняють два види наказів:

— за особовим складом;

— з питань основної діяльності.

Накази щодо особового складу (це, як правило, індивідуальні накази) пов’язані з вирішенням питань трудової діяльності окремих працівників (зарахування на посаду, звільнення, преміювання тощо).

Накази з питань основної діяльності (нормативні накази) — це документи, які оформляють рішення керівника щодо організації роботи установи в цілому чи його структурних підрозділів (конкретні заходи щодо виконання директив вищих органів, планування роботи окремих структурних підрозділів тощо).

Накази складаються з таких реквізитів:

1. Повна назва установи, де видається наказ.

2. Назва документа.

3. Дата.

4. Номер.

5. Назва (заголовок) наказу (про що наказ).

6. Текст.

7. Підпис (посада керівника, підпис, ініціали, прізвище).Текст наказу складається, як правило, з констатуючої  та розпорядчої частини.

Констатуюча частина складається зі вступу, де вказується причина видання наказу (наявність розпорядчого документа вищого органу тощо), аргументації (викладаються основні факти) та висновку (мета видання наказу). Розпорядча частина містить конкретні пункти, в яких викладається зміст наказу (заходи чи дії, строки, виконавці, відповідальні тощо).

У текстах наказів щодо особового складу (про зарахування, звільнення, переведення, надання відпустки тощо) слід указувати такі дані:

1. Прізвище, ім’я, по батькові (перший раз у тексті наказу вказується повністю) особи, яка зараховується (звільняється, переводиться) на посаду.

2. Назва посади (структурного підрозділу), на яку зараховується особа (з якої на яку переводиться, з якої звільняється).

3. Дата зарахування (звільнення, переведення). Якщо в тексті вона відсутня, приймається дата підписання наказу керівником установи.

4. На яких умовах (за контрактом, на постійну чи тимчасову роботу, на який термін, за сумісництвом тощо).

5. Особливі умови (скорочений робочий день, неповний робочий тиждень, матеріальна відповідальність тощо).

6. Форма оплати праці (відповідно до штатного розкладу, погодинна тощо).

У таких наказах після тексту обов’язково вказується підстава:

1. Для зарахування на посаду — заява особи, яка зараховується на посаду, згода керівника структурного підрозділу тощо.

2. Для звільнення з посади — заява особи, яку звільняють (за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію, ліквідація, реорганізація установи тощо з посиланням на відповідні статті КЗпП чи/та інші закони).

3. Для переведення з, однієї посади на іншу — заява особи, яку переводять, або відповідні статті КЗпП тощо.

4. Особа, яка зараховується на посаду (звільняється, переводиться), має ознайомитися зі змістом наказу, розписатися в оригіналі й зазначити дату ознайомлення з документом.

Приклади заяви(Додаток №1 та №2)

ДОДАТОК №1

ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ

Наказ № 27-к                          22.03.2009 р.                                   м. Ізюм

                                                                                                                          

Про зарахування на посаду.

Аркадьїна Сергія Кузьмича зарахувати на посаду старшого інженера відділу капітального будівництва з 01.04.2009 р. з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава: заява Аркадьїна С.К., згода начальника відділу капітального будівництва Семенцова Б.Ю.

Захар’їну Тетяну Геннадіївну зарахувати на посаду інспектора відділу кадрів з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава: заява Захар’їної Т.Г., згода начальника відділу кадрів Чалої Т.М.

Директор                                               (підпис)                                                   Г.Ф.Зав’ялов

(печатка)

ДОДАТОК №2

ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТОЧНИХ ПРИЛАДІВ

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 76-к

22.04.2009          м.Харків                                                                                                                                             

Про створення експертної групи.

З метою своєчасного і якісного виконання замовлення відповідно до умов контракту № 32 від 15.04.2009 р. між ХЗТП та компанією «Торн» (Швеція)

НАКАЗУЮ:

Керівником експертної групи призначити провідного інженера відділу технічного контролю Китаєнка О. Л.

Експертній групі завершити роботу над технічною документацією до 29.10.2009 р.

Директор                                                               (підпис)                                           Г.К.Коробцов

З оригіналом згідно:

Секретар                                                             (підпис)                                            Т.І.Афанасьєва

(печатка)

ВИСНОВОК

 Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку до них, списку використаних літературних джерел та додатків.

У розділі І було розглянуто використання програми Microsoft word 2010.

У розділі ІІ подається вивчення документа Наказ. Структура тексту наказу, порядок і правила оформлення реквізитів. Виписка з наказу.

У Розділі ІІІ описано безпечні прийоми праці при роботі на персональному комп’ютері та оргтехніці.

Дипломна робота була виконана в текстовому редакторі Word, використовувався графічний редактор Paint, табличний редактор Excel, засіб Print Screen, програма PowerPoint та Adobe Photoshop CS6.

Повний обсяг дипломної роботи – 30 сторінок, у тому числі 3 таблиць, 18 рисунків, 3 додатки. Список використаних літературних джерел складається із 20 найменувань.

Список використаних літературних джерел

Освітні веб-сайти

 1.  https://sites.google.com/site/ucimword/9-klas/tekstovij-procesor-ms-word-2010
 2.  https://stboinf.wordpress.com
 3.  http://vkjournal.ru/doc/49443
 4.  http://ladyoffice.ru/
 5.  

  

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
1702. Робота в якості дублера фахівця комерційної службикажучи починається комерційна робота. 807.49 KB
  Виходячи з основної функції товарного обігу можна зробити висновок що комерційна робота в гуртовій торгівлі починається із закупівлі товарів з метою наступного їхнього продажу. По своїй економічній природі закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий...
20501. Розробка інформаційно-наукового web-ресурсу з тематики: Розробка web-ресурсу для підприємства, з метою реклами та організації його роботи, засобами НТМL i CSS 23.4 KB
  Розроблено макет web-ресурсу написано стилі для кожного блоку сайту. РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ Програмні рішення для створення web-сайту HTML англ. Основні етапи процесу підготовки та створення web-ресурсу Розробка сайту так само як і будівництво будинку мають послідовно виконані визначені етапи: від проектної документації і закладки фундаменту до внутрішньої і зовнішньої обробки приміщення. Роботу над кожним проектом слід проводити в строгій відповідності з приведеними нижче етапами робіт з розробки сайту.
3790. Morphemic structure of the word 3.16 KB
  The morphologicl system of lnguge revels its properties through the morphemic structure of words. One of the essentil tsks of morphology is to study the morphemic structure of the word. In trditionl grmmr the study of the morphemic structure of the word is bsed upon two criteri positionl nd semntic functionl. The morphemic composition of modern English words hs wide rnge of vrieties but the preferble morphemic model of the common English word is the following: prefix root lexicl suffix grmmticl suffix.
3780. Categorial structure of the word 3.15 KB
  The grmmticl ctegory is system of expressing generlized grmmticl mening by mens of prdigmtic correltion of grmmticl forms. The ordered set of grmmticl forms expressing ctegoril function constitutes prdigm. The prdigmtic correltions of grmmticl forms in ctegory re exposed by grmmticl oppositions which re generlized correltions of lingul forms by mens of which certin functions re expressed.
3681. Grammatical classes of the word 3.75 KB
  Term “prts of speech†denotes the lexicogrmmticl clsses of words correlting with ech other in the generl system of lnguge on the bsis of their grmmticlly relevnt properties. There re three types of grmmticlly relevnt properties of words tht differentite clsses of words clled “prts of speechâ€: semntic forml nd functionl properties. The semntic criterion refers to the generlized semntic properties common to the whole clss of words e.
4455. Работа с объектами в Word 82.51 KB
  Для запуска редактора формул следует выполнить команду Формула (лента Вставка). При этом появляется панель Конструктор – Работа с формулами, а на рабочем листе появляется «Место для формулы».
21055. ЕС И ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМ (2001-2010 гг.) 75.36 KB
  Сотрудничество ЕС с третьими странами в борьбе с международным терроризмом. Сотрудничество ЕС – НАТО в борьбе с международным терроризмом 2001-2010 гг. Сотрудничество ЕС с Россией в борьбе с международным терроризмом. Основные направления политики стран ЕС в борьбе с терроризмом.
13917. Текстовий редактор Microsoft Word 379.95 KB
  Уставлення графічних обєктів. Уставлення таблиць Вікно програми Miсrosoft Word 2000 – текстовий редактор програма для створення й редагування текстових документів. Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його значку мал. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені на панелі задач або в меню Окно що містить перелік усіх відкритих документів. Для його переміщення використовуються клавіші керування курсором або...
15452. Microsoft WORD matn muharriri va uning imkoniyatlari 1.86 MB
  Bizg kеrk bo’lgn fyl joylshgn ppkni topish uchun biz chp tomondgi sox yoki yuqoridgi ruyxtdnfoydlnmiz. Fylni qidirish jryonid yuqorid joylshgn Назад - oldingi oyn ko’rinishig qytishвверх - yuqoridg ppkg chiqishискат в интернете - Intеrnеtd izlshудалить - tnlngn fyl yoki ppkni uchirishсоздат папку - yngi ppk yrtishВид - ppk v fyllr ko’rinish holtini uzgrtirish kichkin yoki ktt bеlgilr ruyxt yoki jdvl ko’rinishiСервис - hr xil yordmchi imkoniytlr.- Ko’rish kursor lup yoki uzgrtirish oddiy holtig o’tish- Ekrnd bitt vrq ko’rinish...
19816. Денежно – кредитная политика Центрального банка РФ в 2008-2010 годах 607.71 KB
  Центральный банк России и денежно-кредитная политика. Понятие цели и формы денежно-кредитной политики. Характеристика основных инструментов и методов денежно-кредитного регулирования. Денежно – кредитная политика Центрального банка РФ в 2008-2010 г.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.