КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА

Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.

2014-08-04

4.08 KB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


82. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА.

КУ Стаття 129. Основними засадами судочинства є:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

9) обов’язковість рішень суду.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

ЗУ  Засади організації судової влади :

- Судова  влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється  незалежними  та  безсторонніми  судами, утвореними згідно із законом. Судову   владу   реалізовують   професійні   судді  та,  у визначених законом випадках,  народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.

-  Суд,  здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує  кожному  право  на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України,  а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

-  Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

-  Заборона делегування функцій судів ін. органам і привласнення ін. органами. Народ бере участь у здійсненні правосуддя  через  народних засідателів і присяжних.

- Суди    здійснюють   правосуддя   самостійно.   Здійснюючи правосуддя,  суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які  відповідно  до  закону  не  є учасниками судового процесу,  з приводу розгляду конкретних справ  судом  не  розглядаються,  якщо інше не передбачено законом.

- Неповага до суду – карана.

- Кожному гарантується захист його прав,  свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Кожен  має  право  на  участь  у  розгляді  своєї справи у визначеному  процесуальним  законом  порядку  в   суді   будь-якої інстанції. Іноземці,  особи  без  громадянства  та  іноземні юридичні особи  мають  право  на  судовий  захист  в  Україні   нарівні   з громадянами і юридичними особами України.

- Право на повноважний суд (ніхто  не  може  бути  позбавлений  права  на розгляд його справи в суді,  до підсудності якого вона віднесена  процесуальним законом.

-  Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників  судового  процесу  перед  законом і судом незалежно від раси,  кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4265. Особливості господарського судочинства 7.42 KB
  Особливості господарського судочинства. Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу субєкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації),
7304. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА 30.29 KB
  У них в концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право такими якостями які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і погляди у визначенні основ організаційної побудови правосуддя в цивільних справах процесуальної діяльності суду і правового становища учасників процесу. Зміст принципів має демократичний характер і полягає в тому що закріплені в нормах права вони характеризують здійснення правосудця тільки судом і на засадах рівності громадян перед законом і судом одноособовість і колегіальність...
4016. Конституційні ознаки української держави 13.24 KB
  Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Складниками державної території України є її суходіл води надра під ними та відповідний повітряний простір. Державна територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
4028. Конституційні обовязки людини і громадянина 10.01 KB
  Захист Вітчизни незалежності та територіальної цілісності У шанування держ символів: Загальний військовий обовязок встановлюється з метою комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань створених відповідно до законодавства України – Прикордонних військ України Служби безпеки України Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інших а також підготовки населення до захисту держави.
3420. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні 20.04 KB
  Для ефективного функціонування держави необхідний баланс інтересів державних і місцевих, тобто загальних інтересів жителів кожного окремо взятого села, селища, міста. В ролі виразника місцевих інтересів і покликане виступати місцеве самоврядування, яке має досить давню історію
4218. Конституційні норми: поняття, структура, класифікація 15.03 KB
  Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.
5952. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 17.69 KB
  Зміст та характеристика проектного фінансування. Види проектного фінансування. Передумови розвитку проектного фінансування в Україні.
21776. Методологічні засади дослідження олігофренії 141.28 KB
  Проблема оцінки рівня інтелектуального розвитку при виявленні грубих форм розумової відсталості у дітей. Від розумової відсталості слід відрізняти затримки і спотворення психічного розвитку які розглядають як патологію психічного розвитку зі зміною послідовності темпу ритму дозрівання психічних функцій психічний дизонтогенез. Кеттел зосередилася на вивченні та аналізі виражених порушень розумового розвитку. Вчені які вивчали психічні процеси і можливості навчання дітей із затримкою психічного розвитку Т.
9074. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 12.98 KB
  Сутність та значення інноваційної стратегії підприємства. Обґрунтування інноваційної стратегії підприємства. Ця вимога викликає необхідність використовувати стратегію управління інноваціями як складової загальної стратегії розвитку підприємства.
8601. Засади організації податкової системи України 28.79 KB
  Соціальноекономічний зміст та призначення податків Історично податки – це найдавніша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. Головними передумовами виникнення податків є перехід від натурального господарства до товарногрошового та виникнення держави. За економічним змістом податки – це фінансові відносини між державою і платниками податків з приводу примусового вилучення частини створеної вартості з метою формування централізованих фондів грошових коштів необхідних для виконання державою її функцій. Характерними...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.