Економічні та кільтурні права людини

Право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності закріплене в ст. Воно означає право кожного володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю як майнового характеру так і результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Право на підприємницьку діяльність яка не заборонена законом передбачене ст. Відповідно не допускається зловживання монопольним становищем на ринку неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

2014-08-04

10.26 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


46. Економічні та кільтурні права людини.

Економічні, соціальні і культурні права — це права, пов'язані з діяльністю людини в господарській сфері, її соціальними відносинами з суспільством, державою, колективами, іншими людьми, з діяльністю у сфері культури і духовного життя.

Право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності закріплене в ст. 41 Конституції України. Воно означає право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю як майнового характеру, так і результатами своєї інтелектуальної,  творчої діяльності.  

Право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, передбачене ст. 42 Конституції України. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Відповідно не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

Право користуватися об'єктами публічної (суспільної) власності. Згідно з частиною третьою ст. 41 Конституції України громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Право на працю передбачене ст. 43 Конституції України. Воно визначається як право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Право на страйк уперше передбачено ст. 44 Конституції України. Ті, хто працює, має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Право на відпочинок передбачено ст. 45 Конституції України. Воно забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Культурні  - це міра можливої поведінки або діяльноті особи щодо задоволення своїх законних потреб у сфері освіти, літ, худ, наук і творчої діяльності.

на освіту,на свободу культурної, наукової, творчої діяльності

Право на освіту 

У ст. 54 Конституції України встановлено, що громадянам України гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з іншими видами інтелектуальної діяльності. Йдеться про культурні права. Закріплюється, що кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4025. Соціальні права людини 9.81 KB
  Право на соціальний захист закріплене в ст Конституції України і включає в себе право на забезпечення громадян в разі повної часткової або тимчасової втрати годувальника безробіття з незалежних від них обставин а також у старості та в інших випадках передбачених законом.
9544. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 15.39 KB
  Сутність глобальних проблем сучасності їх види Сучасні форми прояву та можливості розв’язання глобальних проблем людства Сутність глобальних проблем сучасності їх види Протягом останніх десятиліть у світі виникло та загострилося певне коло проблем що стосуються інтересів та долі всього людства. Розв'язання даних проблем не підсильне жодній з країн світу зокрема. Подібні проблеми дістали назву глобальних. Глобалістика як самостійна галузь знань та досліджень про найбільш загальні планетарні...
9375. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 17.36 KB
  Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва обміну розподілу і споживання товарів і послуг а також у процесі регулювання такої діяльності. Функціональна структура економічних систем: Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Ринкова економічна система заснована на приватній власності функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих...
15680. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 63.77 KB
  Для свого функціонування підприємство повинно мати грошові кошти. Вона відіграє важливу роль у відтворювальному процесі матеріального виробництва як одна з ланок нового кругообігу коштів підприємства.
19170. Трансформаційні економічні системи, їх види та шляхи переходу до ринку 50.24 KB
  Суть і структурні елементи економічної системи. Особливості планової економічної системи та її історичний шлях. Трансформаційні економічні системи їх види та шляхи переходу до ринку.24 Література26 Вступ Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання.
6282. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВАГОНИ. ТИПИ, ЗАГАЛЬНА БУДОВА, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВАГОНІВ. ПОЗНАЧКИ ТА НАДПИСИ НА ВАГОНАХ 118.31 KB
  В умовах підготовки вступу до ЄС Європейського Союзу перед залізничним транспортом незалежної України постають нові завдання щодо забезпечення перевезень у міжнародному сполученні.2 Основні елементи вагона. Всі вагони незалежно від їх призначення і типу складаються із чотирьох основних елементів вузлів: Кузова; Ходових частин; Ударнотягових пристроїв; Гальмівного обладнання Кузов вагона призначений для розміщення в ньому пасажирів або вантажу. Конструкція кузова вагону залежить від типу...
4381. Дія електроструму на організм людини 6.9 KB
  Електролітична дія струму проявляється в розкладі органічних речовин їх електролізі що приводить до зміни їх фізикохімічних і біохімічних властивостей до порушення біохімічних процесів в тканинах і органах людини тобто підриву основи забезпечення життєдіяльності організму. Біологічна дія струму проявляється у подразненні та збуренні живих тканин організму до клітинного рівня. При цьому порушуються внутрішні біоелектричні процеси які забезпечують нормальне функціонування організму нервовий імпульс...
7235. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 79.05 KB
  Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Навколишнє середовище Атмосфера Гідросфера Літосфера Біосфера Ноосфера Середовище життєдіяльності Виробниче середовище Побутове середовище Відкрите середовище Небезпечний фактор Шкідливий фактор Потенціал фактора Якість фактора Гранично допустимий рівень фактора Активні негативні фактори Пасивноактивні негативні фактори Пасивні негативні фактори Шум Вібрація...
4028. Конституційні обовязки людини і громадянина 10.01 KB
  Захист Вітчизни незалежності та територіальної цілісності У шанування держ символів: Загальний військовий обовязок встановлюється з метою комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань створених відповідно до законодавства України – Прикордонних військ України Служби безпеки України Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інших а також підготовки населення до захисту держави.
4379. Можливе включення людини в електромережу 7.01 KB
  Чинниками виробничого середовища які впливають на небезпеку ураження людини електричним струмом є температура повітря в приміщенні вологість повітря запиленість повітря наявність у повітрі хімічно активних домішок тощо.Із підвищенням температури повітря посилюється потовиділення зволожується одяг взуття.Вологість повітря аналогічно впливає на опір на ділянці включення людини в електричну мережу.Запиленість повітря особливо струмопровідним пилом також негативно впливає на опір ізоляції установки сприяє переходу напруги на...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.