Загальна характеристика референдумів в Україні

Види референдумів Критерій класифікації Види референдумів що виділяються за цим критерієм Юридична сила рішення прийнятого референдумом консультативний проводиться з метою виявлення позиції виборців із питання вирішення якого залишається...

2014-08-04

17.19 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


49. Загальна характеристика референдумів в Україні.

.

Ст.1 ЗУ «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»: 

Референдум - це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення. Є формою безпосередньої демократії.

Ці рішення - обов'язкові до виконання органами, організаціями і громадянами, щодо яких вони мають імперативний характер.

в незалежній Україні було проведено два референдуми - 1 грудня 1991 р. та 17 квітня 2000 р.

     Поряд із терміном «референдум» у міжнародно-правових документах, законах використовується також термін «плебісцит». Законодавство України не використовує цього терміна. В деяких державах під плебісцитом розуміють усі види голосування (ФРН) або лише голосування, за допомогою якого виборчий корпус висловлює свою підтримку окремій особі чи політиці, яку вона проводить (Франція). У міжнародному праві плебісцит – вид народного голосування, що застосовується в опитуванні населення певної території щодо її належності тій чи іншій державі. Одночасно в літературі висловлюється позиція, що ніякої різниці між референдумом і плебісцитом у формально-юридичній площині немає.

Плебісцит в Україні не узгоджується з положеннями Конституції України, яка не унормовує інституту плебісциту. До того ж категорія «плебісцит» має різні тлумачення: під нею розуміють як референдуми щодо зміни території, так і референдуми щодо продовження повноважень Глави Держави без проведення виборів.

Моя суб’єктивна точка зору: різниця не в поняттях, а в країнах проведення.

Види референдумів

Критерій класифікації

Види референдумів, що виділяються за цим критерієм

Юридична сила рішення, прийнятого референдумом

1)  консультативний- проводиться з метою виявлення позиції виборців із питання, вирішення якого залишається за органом державної влади або органом місцевого самоврядування;

2)   імперативний - його рішення мають вищий, обов'язковий, конкретний і остаточний характер

Територія проведення референдуму

загальнодержавний— проводиться на всій території держави;

2)  місцевий - проводиться на території суб'єкта федерації, автономного утворення або адміністративно-територіальної одиниці

3) референдум АРК

Спосіб проведення референдуму

1)  обов'язковий - проводиться з питання, яке згідно з законом може бути вирішене тільки референдумом;

2)   факультативний - проводиться з питання, яке згідно з законом може бути вирішене як референдумом, так і в інший спосіб

Предмет (формула) референдуму

1) конституційний;

2)законодавчий;

3) міжнародно-правовий;

4) адміністративний

 

Час проведення референдуму

1)   допарламентський - проводиться до прийняття закону парламентом з метою з'ясувати думку виборців із цього питання;

2)  післяпарламентський - проводиться після прийняття закону парламентом із метою його затвердження;

3)  позапарламентський - закон приймається на референдумі в обхід парламенту

Ініціатор проведення референдуму

1)  з ініціативи органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

2)  петиційний - референдум, який проводиться на вимогу громадян

Характер рішення, прийнятого шляхом референдуму

1)  затверджуючий (ратифікаційний)- референдумом виборці затверджують рішення парламенту (органу місцевого самоврядування);

2)  скасовуючий - виборцям пропонується скасувати акт парламенту (органу місцевого самоврядування), який уже набув чинності.

порядок проведення референдумів в Україні.

Конституція України:

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається ВРУ або ПУ відповідно до їхніх повноважень, встановлених КУ.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн. громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

ЗУ «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»

 •  Всеукраїнський референдум призначається ВРУ:

1) з питань затвердження або скасування КУ, а також з питань дострокового припинення повноважень ВРУ, ПУ - якщо цього вимагають не менш як 3 мільйони громадян України, які мають право брати участь у референдумі;

2) з питань затвердження або скасування Конституції та інших законодавчих актів України, які відповідно до цього Закону можуть виноситись на всеукраїнський референдум, за винятком питань дострокового припинення повноважень ВРУ та ПУ, - якщо цього вимагає на менш як 1/2 народних депутатів України.

 •  Місцеві референдуми - відповідними місцевими Радами народних депутатів на вимогу депутатів, що становлять не менш як 1/2 від загального складу або на вимогу, підписану 1/10 частиною громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право брати участь у референдумі.

Порядок проведення всеукраїнського референдуму:

 1.  Збирання підписів організовують і здійснюють ініціативні групи (мінімум 20 чоловік для всеукраїнського, 10 чоловік для місцевого референдуму), які утворюються на зборах громадян. Вони реєструються Центральною комісією з всеукраїнського референдуму за поданням голів Рад народних депутатів тієї місцевості, звідки сама ініціативна група. Після реєстру вони отримують свідоцтво.
 2.  Голоси щодо всеукраїнського референдуму збираються не довше 3 місяців.
 3.  У 3-денний строк підписи підраховують, передають головам місцевих рад на зберігання.
 4.  Складається акт і підсумковий протокол з отриманою кількістю голосів і підписних листів, які потім передаються до Центральної комісії з всеукраїнського референдуму, яка проводить перевірку та підбиває підсумки голосування.
 5.  Протокол та документи перевірки у триденний строк передаються до Президії ВРУ, яка розглядає їх у 2-тижневий строк від дня надходження і виносить питання про проведення всеукраїнського референдуму на розгляд сесії ВРУ.
 6.  ВРУ або відповідна місцева Рада народних депутатів після одержання належним чином оформленої пропозиції приймають на сесії у місячний строк одне з таких рішень:

1) про призначення референдуму;

2) про відхилення пропозиції про проведення референдуму у разі наявності серйозних порушень цього Закону, які впливають на підстави для призначення референдуму;

3) про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі про призначення референдуму, без наступного проведення референдуму.

У разі якщо на всеукраїнський референдум виноситься питання про дострокове припинення повноважень ПУ, рішення приймається більшістю не менш як 2/3 від загальної кількості народних депутатів України.

Порядок проведення місцевого референдуму:

Перші 3 пункти аналогічні (ініціативні групи - збирання голосів не > 1 місяця - підрахування у 3-денний строк). Голова місцевої Ради народних депутатів забезпечує реєстрацію документів, надісланих усіма ініціативними групами місцевого референдуму з даного питання;

 1.  протягом 15 днів від дня надходження відповідних документів Голова організовує проведення перевірки вірогідності документів та підбиття підсумків збирання підписів за участю представників усіх ініціативних груп місцевого референдуму з даного питання, про що складається акт.
 2.  Акт підписується головою місцевої Ради народних депутатів та представниками усіх ініціативних груп
 3.  питання про проведення місцевого референдуму виноситься на розгляд сесії відповідної Ради народних депутатів.

Рішення КСУ 16 квітня 2008 року (справа про прийняття КУ та ЗУ на референдумі).

 •  процедура підписання і оприлюднення законів, встановлена КУ, не застосовується до законів, прийнятих референдумом, оскільки ст.94, якою визначено порядок такого оприлюднення, стосується лише ЗУ, прийнятих ВРУ (тому ця стаття і в розділі про ВРУ, а не про вибори і референдум у КУ!); тобто виходить, що такі закони набувають чинності з дати прийняття…
 •  рішення всеукраїнського референдуму щодо прийняття законів є остаточним і не потребує будь-якого затвердження, в тому числі ВРУ.

Питання, що виносяться на референдум (формула/предмет референдуму):

 1.  звернене до виборця запитання, на яке він повинен відповісти однозначно -«так» або «ні»;
 2.  пропозицію виборцеві двох чи більше варіантів відповіді, один з яких він може обрати або відхилити всі (народний вибір). 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4052. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЇ КМУ 7.07 KB
  Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України 1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України актів Президента України а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України схваленої Верховною Радою України вирішення питань державного управління у сфері економіки та...
8892. Загальна характеристика поняття 39.13 KB
  Відношення підпорядкування це найпоширеніший і найважливіший тип логічних відношень між поняттями; він перебуває в основі багатьох логічних операцій наприклад у визначенні понять узагальненні та обмеженні понять розподілу термінів у судженнях у категоричному силогізмі індукції тощо. Семінар №2 Судженняумовивідзакони логіки. Види суджень за кількістю та якістю Якщо за основу поділу суджень брати і кількість і якість то всі категоричні судження можна поділити на чотири види загальностверджувальні загальнозаперечні...
4211. Загальна характеристика Конституції України 16.96 KB
  Акт найвищої юридичної сили що об’єктивізує політичну волю народу як носія суверенітету єдиного джерела влади Україні. Класифікація КУ Юридична Писана Кодифікована Постійна Демократична Республіканська Унітарної держави Народна прийнята парламентом від імені народу як органу установчої влади Жорстка Відносно реальна за наслідками реалізації бо одні норми діють інші не завжди....
20230. Зміст та види правовідносин: загальна характеристика 42.2 KB
  Значна частина з них регулюється нормами права. Найбільш поширене визначення відповідно до якого правовідносини розуміють як урегульовані нормами права суспільні відносини учасники яких є носіями субєктивних прав і юридичних обовязків що охороняються і гарантуються державою. Правовідносини – це конкретна форма буття права. Правовідносини безпосередньо повязані з державою і громадянським суспільством з системою права і законодавства.
8944. Загальна характеристика теорій електоральної поведінки 40.68 KB
  Загальна характеристика теорій електоральної поведінки Сутнісний зміст поняття електоральна поведінка. Політичні масштаби електоральної поведінки. Характерні риси електоральної поведінки. Геодемографічна концепція політичної поведінки А.
10631. Екологічне право як галузь права: загальна характеристика 34.4 KB
  Поряд з економічними, біологічними, технічними та іншими напрямами розвитку екології виникають і розвиваються правові питання в екологічній сфері. На державному рівні приймаються нормативно-правові акти, які регулюють раціональне використання природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища від забруднення і спрямовані на захист життя та здоров’я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення екологічної безпеки для людини і середовища, що її оточує.
8552. Загальна характеристика інших видів господарських товариств 17.68 KB
  Загальна характеристика інших видів господарських товариств Мета: дати загальну характеристику товариства з обмеженою відповідальністю здійснити порівняння в правовому статусі ТОВ та ТДВ визначити правовий статус повного та командитного товариства студенти повинні знати законодавче регулювання діяльності господарських товариств. План заняття: Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю. Правовий статус повного і командитного товариства Рекомендована література до...
5316. Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой» 79.5 KB
  Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та оцінювати роботу підприємства, знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства.
6986. Загальна характеристика умов праці в галузі. Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі 16.62 KB
  Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі План уроку Класифікація факторів які впливають на формування умов праці. Система елементів умов праці. Класифікація умов праці на виробництві.
21018. Загальна характеристика трудового законодавства. Місце трудового права в системі права України 23.79 KB
  Місце трудового права в системі права України. Метою даної роботи є розгляд історії та причин виникнення Міжнародної організації праці її структури й основних завдань а також трудового законодавства України в аспекті МОП. Місце трудового права в системі права України Правове регулювання суспільно-трудових відносин обумовлених та пов’язаних з використанням найманої праці здійснюють органи державної влади місцевого самоврядування уповноважені посадові особи. КЗпП України але останнім часом вживається інший термін...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.