ВІДНОСИНИ КМУ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

Відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України. Власне Конституція України встановлює подвійну відповідальність Кабінету Міністрів України: його може відправити у відставку Президент України як за власним бажанням так і з огляду на прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри уряду але безпосереднє рішення щодо відставки Кабінету Міністрів України може прийняти лише Президент України...

2014-08-04

4.04 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


74. ВІДНОСИНИ КМУ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

Відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України. Власне, Конституція України встановлює подвійну відповідальність Кабінету Міністрів України: його може відправити у відставку Президент України як за власним бажанням, так і з огляду на прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри уряду, але безпосереднє рішення щодо відставки Кабінету Міністрів України може прийняти лише Президент України.

ЗУ «ПРО КМУ»

Стаття 27. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України

1. Кабінет Міністрів України є відповідальним перед Президентом України у межах, передбачених Конституцією України, та керується у своїй діяльності указами Президента України, виданими на основі та на виконання Конституції і законів України.

2. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України (призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймання вірчих і відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав; про Раду національної безпеки і оборони України; рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; утворення суди у визначеному законом порядку), скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

3. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 5 частини першої статті 106 Конституції України, щодо призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра закордонних справ України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 23 частини першої статті 106 Конституції України, щодо утворення судів у визначеному законом порядку скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра юстиції України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 18 та 21 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, який визначається Прем'єр-міністром України.

4. Акт Президента України, що підлягає скріпленню підписами Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та його виконання, після надходження до Секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно надсилається відповідному міністрові.

5. Міністр, відповідальний за акт Президента України та його виконання, протягом одного робочого дня з моменту отримання такого акта скріплює його своїм підписом і повертає до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

6. Прем'єр-міністр України протягом одного робочого дня з моменту отримання акта Президента України, скріпленого підписом міністра, відповідального за акт та його виконання, скріплює такий акт своїм підписом і надсилає його Президентові України.

7. Скріплення акта Президента України здійснюється шляхом вчинення підписів Прем'єр-міністром України і міністром, відповідальним за акт та його виконання, на підписаному Президентом України аркуші оригінального примірника такого акта.

8. Загальна тривалість процедури скріплення акта Президента України підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, не може перевищувати трьох робочих днів з моменту надходження такого акта до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

9. У разі якщо Прем'єр-міністр України, міністр, відповідальний за акт та його виконання, вважають неможливим скріплення підписами акта Президента України, вони повертають такий акт із викладенням у супровідному листі мотивів своїх рішень у строки, встановлені цією статтею для скріплення акта Президента України.

10. Акти Президента України, що стосуються внесення змін і доповнень до актів Президента України, виданих у межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, та скріплених підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, або про скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, підлягають скріпленню підписами тих самих посадових осіб.

11. Акти Президента України, що скріплені підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, офіційно оприлюднюються на загальних підставах із зазначенням посадових осіб, підписами яких скріплені ці акти. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4047. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 6.94 KB
  Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в обєднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
1808. Ринкові відносини в Україні 17.32 KB
  Цивілізований характер ринку в промислових розвинутих країнах визначається широким арсеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм багатоплановою і компетентною політикою держави щодо розвитку економіки та соціальної інфраструктури інформованістю і самостійністю керівників господарських структур на всіх рівнях правовою свободою економічної самодіяльності людини. Формування ринкової економіки в Україні розпочалося зі створенням ринкових інституцій. Саме її наявність гарантує незалежність субєктів ринкової...
4234. Конституційно-правові відносини, їх особливість 16.2 KB
  Конституційноправові відносини їх особливість Конституційноправові відносини це суспільні відносини врегульовані конституційноправовими нормами тобто відносини субєкти яких наділяються взаємними правами і обов'язками згідно з приписами конституційноправових норм.
10755. Міжнародні відносини як соціальний феномен 29.52 KB
  Понятійнокатегоріальний апарат теорії міжнародних відносин Теорія міжнародних відносин – це галузь наукового знання а також сукупність всього накопиченого наукою знання про природу характер функціонування та процес розвитку міжнародних відносин. Втім водночас відбувається пошук шляхів створення загальної теорії міжнародних відносин яка інтегрувала б усі приватні теорії школи та напрямки у дещо цілісне.
5035. Україна та Росія: цивілізаційні та геополітичні відносини 17.08 KB
  Саме ці обставини багато в чому визначають триваючий от уже одинадцятий рік процес становлення незалежної України. Дискретність політичного розвитку України одна з причин з якої право на існування Четвертої держави багатьма у тому числі і громадянами України ставиться під сумнів.
10756. Витоки та розвиток науки про міжнародні відносини 60.97 KB
  Умови виникнення сучасних теорій міжнародних відносин. Марксистська парадигма міжнародних досліджень. Модерністські теорії міжнародних відносин. Неокласичні теорії міжнародних відносин На протязі тривалого часу міжнародні відносини були “спортом королів†та прерогативою кабінетів міністрів таємним ремеслом замкненої касти дипломатів та військових.
6108. Кредитні відносини. Грошовий обіг та розрахунки 19.44 KB
  Кредит позичковий капітал банку у грошовій формі та в банківських металах що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості повернення строковості платності та цільового характеру використання. Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи що мають ліцензію Національного банку України які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів. Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів недопущення збитків від...
4779. Міжнародний валютний фонд та його відносини з Україною 63.03 KB
  Визначити історію, цілі, завдання і структуру МВФ; розглянути діяльність Фонду у валютно-кредитній сфері; визначити роль і місце МВФ в системі міжнародних валютно-фінансових відносин; розкрити особливості співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
13592. Аграрні відносини, їх специфіка та місце в економічній системі 32.46 KB
  Вони включають також рентні відносини що виникають з приводу виробництва і розподілу чистого доходу між виробниками власниками землі та державою. Це зумовлено насамперед тим що основним засобом виробництва в аграрному секторі є земля що сільське господарство найбільше залежить від природних та біологічних законів тощо. Аграрна сфера це специфічна галузь виробництва та життєдіяльності.
13895. УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ: ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ І БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТИ 36.63 KB
  Вирішити українську ядерну та інші проблеми Сполучені Штати намагалися за посередництва Росії. На першому, умовно виділеному нами, етапі розвитку україно-американських відносин виразно домінував підхід „Росія насамперед” („Russia first”), або й навіть „Росія виключно” („Russia only”).
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.