Конституційний статус і порядок формування Верховної Ради України

Конституційний статус і порядок формування Верховної Ради України. Парламент України це виборний колегіальний загальнодержавний представницький орган який функціонує в умовах демократичного правління і компетентний здійснювати законодавчу установчу та контрольну діяльність.

2014-08-04

14.53 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


54. Конституційний статус і порядок формування Верховної Ради України.

Парламент України це виборний, колегіальний, загальнодержавний представницький орган, який функціонує в умовах демократичного правління і компетентний здійснювати законодавчу, установчу та контрольну діяльність.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Відповідно до ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України.

Термін повноважень5 років (ст. 76 Конституції).

ВР є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу (частина друга ст. 82 Конституції). Повноваження Верховної Ради припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. ПУ може достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом ЗО днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців терміну повноважень Президента України (ст. 90 Конституції). У разі закінчення терміну повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану (частина четверта ст. 83 Конституції).

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

Вибори      депутатів     здійснюються     за     змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:
    1) 225  депутатів  обираються  за  пропорційною  системою   у загальнодержавному   багатомандатному  виборчому  окрузі  за  виборчими  списками  кандидатів   у депутати   від політичних партій
    2) 225  депутатів   обираються   за   мажоритарною   системою відносної  більшості  в  одномандатних  виборчих  округах
Виборчий процес включає такі етапи:
    1) висування кандидатів у депутати;
2) утворення  виборчих  комісій  (крім  Центральної  виборчої
комісії);
3) реєстрація кандидатів у депутати; 4) проведення передвиборної агітації; 5) утворення спеціальних виборчих  дільниць,  що  існують  на тимчасовій основі; 6) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; 7) голосування; 8) підрахунок  голосів  виборців  та  встановлення  підсумків
голосування;

Строки проведення виборів - 1. Чергові  вибори  до  Верховної Ради України відбуваються в
останню неділю жовтня  п'ятого  року  повноважень  Верховної  Ради
України.

        Конституційно-правовий статус Верховної Ради зумовлений президентсько-парламентською формою правління. Це проявляється у:

підзвітності і підконтрольності Кабінету Міністрів,

наявністю у глави держави (Президента України) досить широких повноважень, пов'язаних з діяльністю парламенту (законодавча ініціатива, право розпуску Верховної Ради України, право вето тощо).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Доповнення:   Моделі парламентів:

1. Парламентська (вестмінстерська) модель – характерна для країн з парламентською формою правління, інститут розпуску парламенту, інститут відповідальності уряду (Великобританія, Болгарія).

2. З президентською формою правління – жорсткий розподіл влади, немає інституту розпуску парламенту та висловлення недовіри уряду (США).

Парламентські процедури: поняття і види - РЕФЕРАТ

Ознаки сучасного парламенту, зокрема ВРУ:

1) це - загальнодержавний орган, наділений верховною законодавчою владою; його діяльність поширюється на всю територію держави (суб'єкта федерації чи державно-територіальної автономії). Парламент - єдиний орган у державі, який правоспроможний видавати акти вищої юридичної сили - закони;

2) парламент діє в системі колективного прийняття рішень - це обов'язково колегіальний орган, що складається з парламентаріїв (Верховна Рада України - з народних депутатів України), чисельність яких має бути достатньою для забезпечення його представницького характеру;

3) як представницька установа парламент провадить діяльність згідно з належними йому правами, а не на підставі яких-небудь розпоряджень, наданих йому ким-небудь іншим;

4) формується парламент на виборних засадах - шляхом вільних виборів, які проводяться на основі дотримання загальновизнаних демократичних принципів виборчого права, що забезпечує його легітимний характер; Постійний характер діяльності та періодичність формування

5) парламент - це орган загальної компетенції, до його відома віднесено широке коло питань, які потребують законодавчого регулювання, він бере участь у реалізації практично всіх-функцій держави.

6) парламент дістає мандат довіри безпосередньо від народу як єдиного джерела влади;

7) Представницький характер. У Преамбулі Конституції України зазначається, що Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.

ВРУ <------>  ПУ

ВРУ:

призначає вибори Президента України (п. 7 ст. 85 Конституції)

здійснює усунення його з поста в порядку особливої процедури (імпічменту) (ст. 11 КУ).

ПУ:

призначає позачергові вибори до Верховної Ради у строки, встановлені Конституцією України (п. 7 ст. 106);

в окремих випадках припиняє повноваження парламенту (п. 8 ст. 106 Конституції України).

ВРУ <------>  Виконавча влада

надає згоду:

на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України (п. 12 ст. 85 Конституції),

на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлює недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади (п. 25 ст. 85 Конституції).

КМУ: розробляє проект закону про Держ бюджет, забезпечує виконання затвердженого ВРУ бюджету, подає ВРУ звіт про його виконання

ПУ та КМУ належить право законодавчої ініціативи 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4107. Формування Верховної Ради України 6.8 KB
  Формування Верховної Ради України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про вибори народних депутатів Україниâ€. Основні засади виборів народних депутатів України. Народні депутати України далі депутати обираються громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
3474. Конституційний статус президента України 28.38 KB
  Одним з найважливіших елементів державного механізму є глава держави – особа, яка займає формально вище місце в структурі державних інститутів і водночас здійснює функцію представництва самої держави в цілому
4064. СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ 10.43 KB
  В Україні діє Вища рада юстиції до відання якої належить: 1 внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; 2 прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності; 3 здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих...
3281. Конституційний статус органів суду та прокуратури 26.25 KB
  Судова система України. Правовий статус суддів України. Прокуратура України в системі державних органів та її повноваження за Конституцією України. У системі поділу державної влади України однією з її гілок згідно статті 6 КУ є судова влада яка встановлюється для захисту суспільства від протиправної поведінки окремих осіб та організацій охорони прав і свобод громадян цивілізованого контролю за діяльністю інших складових державної влади що забезпечує конституційність і законність їхніх дій і рішень.
3375. Конституційний суд України 19.29 KB
  Порядок формування КСУ. Функції та повноваження КСУ. Рішення та висновки КСУ та їх юридична сила. ВРУ до конституції УРСР були внесені зміни щодо органу конституційної юрисдикції він визначався як КСУ.
10733. Правовий статус і організація роботи сільських, селищних, міських голів та голів районної, обласної, районної в місті ради 11.37 KB
  Статус голів районної обласної районної в місті ради. Повноваження голів районної обласної районної в місті ради по організації роботи районної обласної районної в місті ради та органів які нею створюються. Відповідно до статті 42 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні повноваження сільського селищного міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською селищною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної...
4040. Правовий статус народного депутата України 13.57 KB
  Правовий статус народного депутата України. Народним депутатом України може бути громадянин України який на день виборів досяг двадцяти одного року 21 має право голосу проживає в Україні протягом останніх...
3449. Конституційно-правовий статус народного депутата України 22.25 KB
  Поняття види та елементи конституційно-правового статусу народного депутата України. Порядок набуття та припинення повноважень народного депутата України. Права та обов’язки народного депутата України.
9041. Формування та перспективи розвитку страхового ринку України 195.72 KB
  Сутність принципи види та роль страхування 2. Галузі страхування 3. Вторинний страховий ринок перестрахування і співстрахування 5. Страхування це вид цивільноправових відносин із захисту майнових інтересів громадян фізичних і юридичних осіб під час настання страхового випадку визначеного договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів що формуються шляхом сплати страховиками страхових платежів внесків страхових премій.
9507. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1991 РОКУ 41.13 KB
  Перші кроки виокремлення банківської системи України зі складу СРСР. Утворення центрального банку країни впровадження купонокарбованців у готівковий а згодом у безготівковий обіг проведення грошової реформи результатом якої стало закріплення єдиним законним засобом платежу гривні створення виробничих потужностей для виготовлення власних грошей впорядкування нормативного забезпечення грошовокредитної сфери ось перелік найбільш визначних подій у грошовобанківському...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.