КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Діяльність це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби Життя людини – це постійна динаміка різних видів її діяльності. Гра – це найпростіший вид діяльності яким оволодіває дитина в процесі свого розвитку. В ній розпочинається формування людини як особистості як субâ€єкта діяльності.

2014-08-04

6.91 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


36 КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Діяльність — це специфічний спосіб ставлення людини до світу. Вона поєднує біологічну, соціальну та духовно-культурну сутність людини. Діяльність постає як засіб перетворення природи на предмети споживання, творіння культури. Діяльність — це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби Життя людини – це постійна динаміка різних видів її діяльності. Проте в усій різноманітності діяльностей, які освоює людина протягом життя, існує три види, що здійснюють найбільший вплив на розвиток її особистості. Це гра, навчання і праця. Генетично змінюючи одна другу, вони співіснують протягом всього життя людини. Гра – це найпростіший вид діяльності, яким оволодіває дитина в процесі свого розвитку. В ній розпочинається формування людини як особистості, як суб”єкта діяльності. Її метою є сама процесуальна сторона, а не практичні результати, які отримуються. Гра є формою прояву активності дитини, вона виступає як засіб, що дозволяє в доступній формі оволодівати діяльністю дорослих. Навчання – це активний процес спрямування діяльності і поведінки дитини на засвоєння нею суспільно-історичного досвіду людства. Його виділення в самостійний вид діяльності відбулося в результаті постійного ускладнення людської праці, застосування більш досконалих засобів виробництва, для використання яких потрібний великий запас знань, навичок і вмінь. Воно є своєрідним підготовчим періодом до трудової діяльності і в той же час основним, провідним типом діяльності для школярів. Праця - це вид діяльності, спрямований на створення суспільно-корисного продукту, який задовольняє потреби людей. Метою трудової діяльності є вироблення предметів, необхідних для задоволення людських потреб. При цьому зовсім не суттєво чи потрібний даній людині вироблений нею продукт. Важливо щоб він був потрібний суспільству в цілому. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8598. Витрати : оцінка витрат, класифікація, облік основних операцій 24.62 KB
  Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходами певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує отримання економічних вигод протягом декількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.
4377. Класифікація засобів і заходів захисту від ураження людини електрострумом 7.3 KB
  Основні захисні заходи від ураження електричним струмом і мережах електропостачання з ізольованою нейтраллю є: Захисне заземлення – навмисне електричне з’єднання із землею або її еквівалентом металевих неструмовідних частин які можуть опинитись під напругою в результатиі замикання на корпус або інших причин. Захисне відключення – це швидкодіючий захист що забезпечує автоматичне вимикання електроустановки з мережі в разі виникнення небезпеки ураження електричним струмом.
9136. Запаси: класифікація, визнання в балансі, облік основних операцій 25.58 KB
  Класифікація первісна вартість запасів. Оцінка вибуття запасів. Визнання запасів в балансі. Облік основних операцій пов’язаних з рухом запасів.
9137. Дохід: оцінка доходу, класифікація, облік основних операцій 9.44 KB
  Визнання та класифікація доходу Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання що зумовлює зростання власного капіталу за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а дохід виручка від реалізації продукції товарів робіт послуг; б інші операційні доходи; в фінансові доходи; г інші доходи. Дохід виручка від реалізації...
4406. ЕНЕРГЕТИЧНІ ВИТРАТИ ЛЮДИНИ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ 8.43 KB
  Енергетичні втрати поновлюються харчуванням. Це необхідно для забезпечення постійного обміну енергії, тобто безперечною умовою життя. Життя людини постійно супроводжується безперервною витратою енергії.
8422. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ТА ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14.79 KB
  Екскурсійний туризм - подорож із пізнавальною метою. Це найбільш поширена форма туризму, якою займаються сучасні вітчизняні туристичні фірми. Бажання громадян України ознайомитися з історичними, культурними, природними та іншими пам'ятками різних регіонів України та за кордоном, задовольняється великою кількістю пропозицій туристичних підприємств (фірм, організацій).
1199. Аналіз основних техніко-економічних показників виробничої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРОС» 2.2 MB
  Техніко-економічний аналіз проводять технічні служби підприємства. Об’єктом аналізу є технічні процеси, що використовуються для виробництва продукції із заданими властивостями та пов’язані з цим матеріальні, трудові й фінансові витрати, а його предметом...
13897. Універсам Полтава Структура комерційної діяльності Основні принципи комерційної діяльності 26.82 KB
  Другий блок містить також складні елементи, що сприяють реалізації обміну за участі оптової та роздрібної торгівлі. Вони характерні для сегментів ринку, які не можуть функціонувати без організованої оптової торгівлі. Йдеться про ринок непродовольчих товарів, фармацевтичної продукції, частково продовольчих товарів, не переробленої сільгосппродукції. У третьому блоці «роздрібна торгівля – сфера споживання» зосереджені найтонші комерційні інструменти.
4381. Дія електроструму на організм людини 6.9 KB
  Електролітична дія струму проявляється в розкладі органічних речовин їх електролізі що приводить до зміни їх фізикохімічних і біохімічних властивостей до порушення біохімічних процесів в тканинах і органах людини тобто підриву основи забезпечення життєдіяльності організму. Біологічна дія струму проявляється у подразненні та збуренні живих тканин організму до клітинного рівня. При цьому порушуються внутрішні біоелектричні процеси які забезпечують нормальне функціонування організму нервовий імпульс...
7235. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 79.05 KB
  Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Навколишнє середовище Атмосфера Гідросфера Літосфера Біосфера Ноосфера Середовище життєдіяльності Виробниче середовище Побутове середовище Відкрите середовище Небезпечний фактор Шкідливий фактор Потенціал фактора Якість фактора Гранично допустимий рівень фактора Активні негативні фактори Пасивноактивні негативні фактори Пасивні негативні фактори Шум Вібрація...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.