Сукупна дія шкідливих речовин і фізичних факторів. Нормування

Найбільш розповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії пил зола дим оксиди вуглецю азоту сірки аміак солі важких металів тощо. Отруйні дії залежать від шляхів надходження і виведення розподілу в організмі від статі і віку тощо. Токсичний вплив може викликати різні дії: нервовопаралітичну судома параліч загально токсичну набряк мозку задушливу набряк легень дратівливу подразнення слизової оболонки тощо.

2014-08-04

6.52 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


62 Сукупна дія шкідливих речовин і фізичних факторів. Нормування.

Найбільш розповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії (пил, зола, дим), оксиди вуглецю, азоту, сірки, аміак, солі важких металів тощо. Найбільш шкідливими для навколишнього середовища і, зокрема повітря, є енергетичні установки, авіаційний і автомобільний транспорт, металургійне виробництво, виробництво будівельних матеріалів, хімічні підприємства.

Отруйні дії залежать від шляхів надходження і виведення, розподілу в організмі, від статі і віку тощо. Токсичний вплив може викликати різні дії: нервово-паралітичну (судома, параліч), загально токсичну (набряк мозку), задушливу (набряк легень), дратівливу (подразнення слизової оболонки) тощо.

Залежно від ступеню токсичності, фізико-хімічних властивостей, шляхів проникнення в організм, санітарні норми встановлюють гранично допустимі концентрації (ГДК- така концентрація, вплив якої на людину в разі її щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження працездатності чи захворювання в період трудової діяльності) шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень, перевищення яких недопустиме.

Шкідливі речовини поділяються на 4 класи: надзвичайно небезпечні, високонебезпечні, помірнонебезпечні, малонебезпечні. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4399. Класифікація шкідливих речовин в повітрі робочої зони 7.93 KB
  Для визначення небезпечності медики досліджують вилив цих речовин на організм людини і встановлюють безпечні для людини концентрації та дози які можуть потрапити різними шляхами в організм людини. Ці речовини потрапляють у повітря у вигляді пилу газів або пари і діють негативно на організм людини. За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на 4 класи небезпеки: надзвичайно небезпечні високо небезпечні помірно небезпечні мало небезпечні.
4398. Залежність шкідливої дії речовин від їх хімічної структури та фізичних властивостей 6.28 KB
  Найбільш розповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії пил зола дим оксиди вуглецю азоту сірки аміак солі важких металів тощо. Отруйні дії залежать від шляхів надходження і виведення розподілу в організмі від статі і віку тощо. Токсичний вплив може викликати різні дії: нервовопаралітичну судома параліч загально токсичну набряк мозку задушливу набряк легень дратівливу подразнення слизової оболонки тощо.
4427. ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ В ШКІДЛИВИХ УМОВАХ 6.96 KB
  Перелік шкідливих виробництв професій і посад із шкідливими умовами праці які мають право на отримання пільг затверджений Кабінетом Міністрів України Держкомпраці України і профспілками. Додаткова відпустка від 6 до 36 днів сприяє зняттю втоми організму внаслідок напруженої розумової і фізичної праці сприяє виведенню з організму токсичних і шкідливих речовин відновленню порушених функцій а також ліквідації несприятливих фізіологічних змін в органах людини...
2524. Вплив екологічних факторів на мікроорганізми 33.64 KB
  Гальмують розвиток мікроорганізмів висушування кисле середовище низькі температури відсутність поживних речовин та ін. Тому слід вважати що зберігати харчові продукти можна лише за несприятливих умов до мікроорганізмів. Умови зовнішнього середовища які впливають на розвиток мікроорганізмів можна поділити на три основні групи : фізичні хімічні та біологічні. Вплив температури Розвиток усіх мікроорганізмів можливий за певної температури.
10789. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 52.67 KB
  Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 1. Вибір фірмою технологічно ефективних способів виробництва: ізокванта гранична норма технологічної заміни. Вибір фірмою економічно ефективного способу виробництва: ізокоста мінімізація сукупних витрат для заданого обсягу. Зміна масштабів виробництва.
2225. Вплив різних факторів на температуру в зоні різання при точінні 56.47 KB
  Вплив різних факторів на температуру в зоні різання при точінні. Чим більші границя міцності σв і твердість HB HRC оброблюваного матеріалу тим більшу силу опору необхідно здолати при стружкоутворенні а отже витратити на процес різання більшу роботу. Як наслідок виділяється більше тепла і вищою буде температура різання.2 Вплив елементів режиму різання.
2227. Вплив факторів на складові сили різання. Коливання при різанні 72.37 KB
  Вплив факторів на складові сили різання. Чим більша міцність або твердість оброблюваного матеріалу тим більший опір він спричиняє при обробленні а значить буде більшою і головна складова сили різання. Вплив глибини різання і подачі. При збільшенні глибини різання в два рази також в два рази збільшується ширина зрізу рис.
12235. ДИНАМІКА ВМІСТУ ЗАБРУДНЕНИХ РЕЧОВИН 218.84 KB
  Аналіз основних чинників які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря м. Список використаної літератури Аналіз основних чинників які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря м. Ужгород Основними джерелами забруднення атмосферного повітря м. Склад забруднюючих речовин без діоксиду вуглецю в атмосфері від стаціонарних джерел забруднення...
8823. Обмін речовин і енергії в клітині 17.1 KB
  ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У КЛІТИНІ ПЛАСТИЧНИЙ ОБМIН реакцiii синтезу енергiя органiчнi речовини реакцii ...
8833. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей 10.74 KB
  Обладнання: крохмаль насіння соняшнику бульби картоплі шматочки білого і чорного хліба розчин йоду у йодиді калію червоний барвник судан III розчинники бензин ацетон спирт вода пробірки скляні палички. поліс багато і сахар цукор складні вуглеводи молекули яких складаються з залишків моносахаридів або близьких до них речовин крохмаль глікоген целюлоза. Крохмаль – один з полімерів глюкози. У рослин крохмаль є головною запасною речовиною.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.