ВИДИ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОП

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний первинний повторний позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж Проводиться: з усімапрацівникамиякі приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;з учнями та студентами які прибули на підприємство для...

2014-08-04

8.03 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


19 ВИДИ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОП.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони  праці поділяються на вступний,  первинний, повторний, позаплановий  та цільовий.

Вступний інструктаж

Проводиться:  з усімапрацівниками,які  приймаються  на  постійну  або  тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство  і беруть безпосередню участь у виробничому процесі  або  виконують  інші роботи для підприємства;з учнями та  студентами,  які  прибули  на  підприємство  для  проходження виробничої практики; у разі екскурсії на підприємство; з усіма  вихованцями,  учнями,  студентами та іншими особами,  які  навчаються  в  СЗО,  ПЗО, ПТЗО,  ВЗО,  при  оформленніабо  зарахуванні до ЗО.

Первинний інструктаж

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці  з працівником: новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; який буде виконувати нову для нього роботу; відрядженим працівником,  який  бере  безпосередню  участь  у  виробничому процесі на підприємстві. Повторний інструктаж Проводиться з  працівниками  на  робочому  місці  в  терміни,  визначені  відповідними чинними галузевими нормативними актами або  керівником підприємства з урахуванням конкретних умов  праці,  але  не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж Проводиться: З працівниками на  робочому  місці  або  в  кабінеті  охорони  праці: при введенні в дію нових або переглянутих  нормативних  актів  про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного  процесу,  заміні  або  модернізації  устаткування,приладівта інструментів,  вихідної  сировини,  матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; при порушенняхпрацівниками  вимог  нормативних  актів  про  охорону праці,  що можуть призвести або призвели до травм, аварій,  пожеж тощо; при виявленні особами,  які  здійснюють  державний  нагляд  і  контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт,  що виконуються працівником; при перервів  роботі  виконавця  робіт  більш  ніж  на  30  календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою,  а для решти  робіт - понад 60 днів. З вихованцями,учнями,студентами - в кабінетах,  лабораторіях,майстерняхтощоприпорушенняхними  вимог  нормативних актів про  охорону  праці,  що  можуть  призвести  або  призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Цільовий інструктаж Проводиться з працівниками: при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою; при ліквідації аварії, стихійного лиха; при проведенні  робіт,  на  які  оформлюютьсянаряд-допуск,  розпорядження або інші документи. Проводиться з  вихованцями,  учнями,  студентами  ЗО  в  разі  організації 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8220. Навчання з питань охорони праці 19.95 KB
  Управління охороною праці Система управління охороною праці СУОП Обовязки роботодавця. Обов’язки працівника Служба охорони праці на підприємстві Навчання з питань охорони праці Інструктажі з охорони праці Фінансування охорони праці...
4424. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 7.08 KB
  Працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативноправових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
7303. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні 20.41 KB
  Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні. Охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію. Державне управління охороною здоров’я в Україні здійснюється відповідно до Конституції України Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я та інших законодавчих актів України.
4391. Види вібрації, їх дія на людину 8.5 KB
  До джерел транспортної вібрації відносять наприклад трактори сільськогосподарські та промислові самохідні сільськогосподарські машини; автомобілі вантажні в тому числі тягачі скрепери грейдери котки та ін. До джерел транспортнотехнологічної вібрації відносять наприклад екскаватори в тому числі роторні крани промислові та будівельні машини для завантаження мартенівських печей завалочні гірничі комбайни самохідні бурильні каретки шляхові машини бетоноукладачі транспорт виробничих приміщень. Категорія 3 технологічна...
8940. Види податків і зборів 13.22 KB
  Елементи системи оподаткування 3. Види прямого оподаткування 5. Елементи системи оподаткування До елементів системи оподаткування належать: Суб'єкт хто оплачує; Об'єкт що оподатковується; Одиниця що обчислюється; Джерело з чого оплачується; Ставка скільки оплатити; Квота яка частина доходу утримується 1. Об'єкт оподаткування вказує на те що саме оподатковується тим чи іншим способом.
8995. Види спадковості та мінливості 14.73 KB
  Мінливість – це наявність відмінностей у кількісних і якісних ознаках між окремими організмами органами і клітинами. Спадковість і мінливість та її види При вивченні спадковості і мінливості розглядають не весь організм а його окремі ознаки і властивості. Ознака – одне із головних понять у генетиці. Поняттям ознака чи властивість умовно позначають одиницю морфологічної фізіологічної або біохімічної дискретності організму.
2057. ОСНОВНІ ВИДИ МЕХАНІЗМІВ 3.6 MB
  Наведемо приклади механізмів що використовуються в різноманітних машинах. використовується для перетворення одного виду обертального руху в інший і може бути залежно від розмірів ланок: кривошипнокоромисловим двокривошипним і двокоромисловим.
2078. НЕВРІВНОВАЖЕНІСТЬ РОТОРА ТА ЇЇ ВИДИ 104.34 KB
  Ротором у теорії балансування (зрівноважування) називається будь-яке обертове тіло. Тому ротором називається якір електродвигуна, колінчастий вал кмпресора, шпиндель токарного верстата, баланс годинників і т.п.
18856. Види підключення до Internet 594.91 KB
  Байти використовуються наприклад для кодування символів букв цифр знаків. Це дуже великий показник; для приклада текст даної книги при швидкості в 1 Гбіт з можна передати від компютера до компютера 230 разів за одну секунду. Для підключення вам необхідно мати телефонну лінію і модем опис модемів читайте нижче.
8503. Види і форми Міжнародного бізнесу 14.81 KB
  Види і форми Міжнародного бізнесу Суть і мотивація міжнародного бізнесу. Види міжнародного бізнесу. Основні суб’єкти міжнародного бізнесу. Умови розвитку та порівняльна оцінка форм міжнародного бізнесу.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.