Освітлення, як фактор охорони праці. Одиниці виміру

Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи знижує енерговитрати організму на виконання певної роботи що сприяє підвищенню працездатності людини продуктивності праці і якості продукції зниженню виробничого травматизму тощо. Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини природного освітлення його ультрафіолетової частини спектру. Природне освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі поліпшує обмін речовин загартовує організм йому властива протибактерицидна дія...

2014-08-04

8.99 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


74 Освітлення, як фактор охорони праці. Одиниці виміру

Світло - один із суттєвих чинників виробничого середовища, завдяки якому забезпечується зоровий зв'язок працівника з його оточенням. Відомо, що біля 80% всієї інформації про навколишнє середовище надходить до людини через очі - наш зоровий апарат. Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи, знижує енерговитрати організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності людини, продуктивності праці і якості продукції, зниженню виробничого травматизму тощо. Так, наприклад, збільшення освітленості від 100 до 1000 люкс при напруженій зоровій роботі приводить до підвищення продуктивності праці на 10-20%, зменшення браку на 20%, зниження кількості нещасних випадків на 30%. Вважають, що 5% травм можуть спричинюватись такою професійною хворобою як робоча міокопія (короткозорість).

Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини природного освітлення, його ультрафіолетової частини спектру. Природне освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі, поліпшує обмін речовин, загартовує організм, йому властива протибактерицидна дія тощо. У зв'язку з цим при недостатньому природному освітленні в умовах виробництва санітарно-гігієнічні нормативи вимагають у системі штучного освітлення застосовувати джерела штучного світла з підвищеною складовою ультрафіолетового випромінювання - еритемні джерела світла.

Спроможність зорового сприйняття визначається енергетичними, просторовими, часовими та інформаційними характеристиками сиг налів, що надходять до людини. Видимість об'єкту залежить від вла стивості ока, а також освітлення (або власного світла об'єкту).

Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваністі. очей, в основному, залежить від напруженості процесів, що супрово джують зорове сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, акомодація, конвергенція.

Адаптація - здатність ока пристосовуватися до різної освітленості зву женням і розширенням зіниці в діапазоні 2-8 мм.

Акомодація - пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що знаходяться від нього на різній відстані, за рахунок зміни кривизни кришталика.

Конвергенція - здатність ока при розгляданні близьких предметів займати положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі.

Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати не лише кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Діючи на око, випромінювання, що мають різну довжину хвилі, викликають відчуття того або іншого кольору. Межі колірних смуг наступні:

Колір

Фіолетовий Синій

Зелений Жовтий Оранжевий Червоний

Довжина хвилі, нм

380-450

450-480

510-550

575-585

585-620

620-780

Для ока людини найбільш відчутним є жовто-зелене випромінювання із довжиною хвилі 555 нм. Спектральний склад світла впливає на продуктивність праці та психічний стан людини. Так, якщо продуктивність людини при природному освітленні прийняти за 100%, то при червоному та оранжевому освітленні (довжина хвилі 600...780 нм) вона становить лише 76%. При надмірний яскравості джерел світла та оточуючих предметів може відбутись засліплення робітника. Нерівномірність освітлення та неоднакова яскравість оточуючих предметів призводять до частої переадаптації очей під час виконання роботи і, як наслідок цього, - до швидкого вломлення органів зору. Тому поверхні, що добре освітлюються, краще фарбувати в кольори з коефіцієнтом відбивання 0,4-0,6 (світлі тони) і, бажано, щоб вони мали матову або напівматову поверхню. Світлові випромінювання - це електромагнітні випромінювання певної частки оптичного діапазону. За довжиною хвилі оптичні випромінювання знаходяться в діапазоні довжини хвилі від 10 до 340000 нм. У цьому діапазоні видимі випромінювання займають незначну ділянку - діапазон від 380 до 760 нм. Таким чином, при однаковому енергетичному рівні оптичні випромінювання з довжиною хвилі 380-760 нм сприймаються органами зору людини, а за межами цього хвильового діапазону не сприймаються. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4424. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 7.08 KB
  Працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативноправових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
8220. Навчання з питань охорони праці 19.95 KB
  Управління охороною праці Система управління охороною праці СУОП Обовязки роботодавця. Обов’язки працівника Служба охорони праці на підприємстві Навчання з питань охорони праці Інструктажі з охорони праці Фінансування охорони праці...
7828. Соціальні аспекти охорони праці 25.79 KB
  Роз’яснити роль та роботу фонду соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
2521. Правові та організаційні питання з охорони праці (ОП) 112.01 KB
  Правові та організаційні питання з охорони праці ОП. Права і обовязки працівників і роботодавця 1. Служба охорони праці підприємства. Умови праці на електрохімічних виробництвах.
8276. Законодавча та нормативна база з охорони праці 23.53 KB
  Правові та організаційні питання охорони праці Лекція 1 Законодавча та нормативна база з охорони праці План Вступ Законодавча та нормативна база з охорони праці Законодавча база України з охорони праці Державні нормативноправові акти з охорони праці Державна політика в галузі охорони праці Гарантії прав на охорону праці Права на охорону праці під час укладання трудового договору Права працівників на охорону праці під час роботи Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці Охорона...
7237. ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 63.32 KB
  Організація служби охорони праці на підприємстві. Завдання інженернотехнічних працівників щодо забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці. Захист працівників від небезпечних виробничих факторів.
7829. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці 46.81 KB
  Ознайомити студентів з сучасним станом безпеки праці в світі, особливостями розвитку соціальних процесів в європейському союзі й Україні, міжнародними стандартами, міжнародними організаціями та законодавством у сфері охорони праці.
13888. Міжнародно-правове регулювання актами МОП, умов зайнятості та охорони праці 35.38 KB
  Ситуація ускладнилася тим, що в управлінські структури підприємництва нерідко приходять люди, які не знають не тільки основ трудового законодавства, але й всіляко намагаються його обходити всіма доступними способами. У кінцевому підсумку це призводить до масового незаконному правозастосування трудового та іншого законодавства, що порушує трудові права працівників, що є потужним джерелом виникнення трудових спорів.
1712. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН 485.47 KB
  Вимірювання сукупність операцій для визначення ставлення однієї вимірюваної величини до іншої однорідної величиною прийнятої за одиницю що зберігається в технічному засобі засобі вимірів . Вийшло значення називається числовим значенням вимірюваної величини числове значення спільно з позначенням використовуваної одиниці називається значенням фізичної величини . ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН величини за визначенням вважаються рівними одиниці при вимірюванні інших величин такого ж роду . Основне...
17855. Національно-забарвлені лексичниі одиниці та їх відтворення в перекладі 69.58 KB
  Їх переклад є досить нелегким завданням для перекладача коли потрібно передати національний та історичний колорит певної країни. Це предмети та поняття матеріальної культури які характерні для того чи іншого народу або національності та виражають національну індивідуальність та колорит. Вони є характерними для художньої літератури та засобів масової інформації нерозривно...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.