Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності

Що спільного й відмінного між оздобленням виробів інкрустацією металом та деревяними вставками по деревині. До виробів першої категорії якості відносять продукцію яка відповідає діючим стандартам і технічним вимогам. Ергономічність технічних виробів і машин полягає в експлуатаційних вимогах які забезпечують відповідність виробів умовам праці бути зручним і безпечним.

2014-10-31

12.32 KB

10 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Заняття № 27-28

Тема. Оцінка обєктів і процесу технологічної діяльності

Мета: навчити учнів оцінювати об’єкти і процеси технологічної діяльності; розвивати мислення та логічну пам’ять; виховувати бережливе ставлення до інструменту та обладнання, естетичний смак.

Обладнання, матеріали, наочність: виготовлені вироби, штангенциркуль, слюсарна лінійка, креслення виробу.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань в учнів

Фронтальне опитування

І варіант

1. Які є види художнього оздоблення виробів із деревини?

2. Які відомі вам техніки інкрустації?

3. Для виконання якої технологічної операції призначене долото?

ІІ варіант

1. Що спільного й відмінного між оздобленням виробів інкрустацією металом та дерев'яними вставками по деревині?

2. Для виконання якої технологічної операції призначена стамеска?

3. З яких частин складається коловорот?

III. Мотивація навчальної діяльності

1. Як можна оцінити виріб?

2. Яку технологічну операцію називають оздобленням?

ІV. Повідомлення теми заняття

V. Вивчення нового матеріалу

Кожний спроектований і прийнятий на виробництві виріб повинен скласти «іспит» на якість, пройти атестацію.

Передбачено, що він може отримати одну із двох « оцінок » - категорій: вищу і першу.

 Вироби вищої категорії повинні бути вищого технічного рівня, конкурентоспроможними на ринках, відповідати міжнародним стандартам, приносити народному господарству економічний ефект.

До виробів першої категорії якості відносять продукцію, яка відповідає діючим стандартам і технічним вимогам.

Якість продукції - це сукупність властивостей продукції, які задовольняють певні вимоги відповідно до її призначення.

Головний контролер, який оцінює якість продукції, - це споживач. Якість визначається при порівнянні з більш досконалим виробом. Якість поняття складне. Багато складових треба визначити під час його оцінювання. Дуже часто те, що було кращим вчора, сьогодні, а тим більше завтра, буде тільки задовільним.

Як виробники можуть довести, що на атестацію представили дійсно відмінний вибір?

Це можна зробити за однієї умови - оцінивши його параметри.

Ви вже знаєте, що покращення технічності виробу пов'язане зі зменшенням витрат праці і матеріалів, які включені до проекту стандартних і уніфікованих елементів, скорочує строки і витрати освоєння нової продукції на виробництві. У той же час виріб повинен бути економічним в експлуатації, зручним, безпечним і гарним.

Найважливішим показником якості будь-якого технічного об'єкта (наприклад, машина, різні пристрої) є надійність, яка полягає у його здатності виконувати певні функції у встановлених межах. Надійність - це комплексна властивість, яка залежно від призначення виробу і умов його експлуатації повинна включати:

безвідмовність (висока зносостійкість упродовж певного часу чи стійкість під час виконання певного обсягу робіт);

довговічність (зберігати закладені характеристики до певного стану, при якому подальша експлуатація неможлива),

придатність до ремонту (можливість попереджати, усувати причини та наслідки пошкоджень) тощо.

Другий комплекс показників якості продукції - це краса форми виробу, зручність і безпека користування ним.

Технічна, виробнича естетика (дизайн) всіх предметів, які застосовуються на виробництві і повсякденному житті, - одна із важливих характеристик високоякісного виробу. Саме цим займаються інженери, дизайнери, психологи.

Перевірка якості виготовленої продукції це, перш за все, визначення відповідності заданим параметрам:

для деталі - це її розмір, шорсткість поверхні тощо;

для хімічного добрива - вміст у ньому певних компонентів;

для сиру - жирність;

для електричної лампи - світловий потік;

для годинника - правильність ходу тощо.

Під час випробувань будь-якої машини необхідно визначити її довговічність (до повного зношення). Але у кожної із них є і свої характерні параметри, наприклад, точність у верстатів, зусилля у пресів, швидкість, тиск, температура, вібрація у турбін тощо.

Розробкою методів і засобів вимірювання маси, тиску, температури, сили електричного струму, часу та інших фізичних величин займаються наукові метрологічні установи.

Ергономіка - це порівняно молода наукова дисципліна, яка комплексно вивчає людину у конкретних умовах її діяльності на виробництві.

Взаємозв'язок «людина - машина - навколишнє середовище» вивчається під час ергономічних досліджень, бо в умовах сучасного життя і виробництва значно зросла вартість технічних засобів і «ціна» помилки людини в процесі експлуатації складних технологічних систем.

З цією метою при проектуванні нової і модернізації існуючої техніки враховують фізичні та індивідуально-психологічні особливості людей, які нею користуватимуться. Над розв'язанням таких завдань працюють психологи, фізіологи, гігієністи. Ергономічність технічних виробів і машин полягає в експлуатаційних вимогах, які забезпечують відповідність виробів умовам праці (бути зручним і безпечним).

Екологія - це наука яка вивчає взаємовідношення між людиною (організмом) і оточуючим середовищем.

Новітні конструкційні матеріали, створені вченими, відіграють значну роль у проектуванні і створенні різноманітних пристроїв і машин.

По-перше, задовольняються потреби населення у побутових виробах (холодильники, пральні машини, кухонні меблі тощо).

По-друге, значно зменшується використання кольорових металів, виробництво яких пов'язане з великими витратами.

Натомість хімічні підприємства - це джерело забруднення навколишнього середовища. Вони викидають у повітря не перероблені біохімічні відходи, порушують тепловий баланс Землі, забруднюють водойми, сушу тощо.

Інтенсивність забруднення залежить від багатьох чинників: обладнання технологічного процесу, виготовлення виробів, зберігання і використання сировини та продуктивності праці робітників.

Недосконалий технологічний процес виготовлення сировини для пластичних матеріалів або застаріле обладнання можуть спричинити як збільшення шкідливих викидів, так і збільшення витрат електроенергії.

Отже, проблема охорони навколишнього середовища, раціональних взаємостосунків людини і природи набули великого значення.

Виникли науки, які займаються вивченням цієї проблеми (екологія людини, соціальна екологія та ін.)

Екологічні показники будь-яких технічних виробів оцінюються за їх шкідливим впливом на здоров'я людини, тобто вони не повинні виділяти шкідливих випромінювань, випарів тощо.

VІ. Практична робота

Оцінювання виготовлених виробів

Послідовність виконання роботи:

1.Уважно огляньте виріб.

2. Перевірьте виріб на дотримання всіх розмірів.

3. Оцініть ергомічність та екологічність виробу.

4. Визначте собівартість виробу.

5. Проаналізуйте помилки при виконанні роботи.

6. Всі інформацію про виріб запишіть у зошит, зробіть висновок.

VІІ. Підбиття підсумків заняття

  1.  Які складові процесів виробництва забруднюють навколишнє середовище?
  2.  Що вивчає наука екологія?
  3.  З якою метою здійснюють випробування машин?

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал за конспектом.

ІX. Оцінювання роботи учнів на уроці

X. Прибирання робочого місця і приміщення 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
179. ОЦІНКА ЯКОСТІ СИСТЕМ І ОБ ЄКТІВ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 129.58 KB
  При уявних коренях межа сталості в системі виникають незатухаючі коливання. Тому для визначення сталості системи зовсім не обов'язково розраховувати корені достатньо просто визначити знаки їх дійсних частин. Зробити це можна за допомогою критерію сталості Гурвиця щоформулюється таким чином. Слід зауважити що використання алгебраїчного критерію сталості Гурвиця на практиці для систем вище 4го порядку значно ускладнюється розрахунком детермінантів.
9515. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання 30.02 KB
  Форми бухгалтерського обліку. Корегування трансформація обліку в кінці звітного періоду за допомогою формування Трансформаційної таблиці. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затверджене Наказом Міністерства фінансів України...
9071. Оцінка ефективност Інноваційної діяльності 24.81 KB
  Показники оцінки ефективності інноваційної діяльності. Розмір ефекту від реалізації нововведень безпосередньо визначається очікуваною їх ефективністю яка виявляється як: покращання використання ресурсів; збільшення обсяг продажу; одержання прибутку від упровадження винаходів патентів ноухау ліцензійної діяльності; зміна асортименту продукції та поліпшення його якості створення нових товарів і послуг що повніше задовольняють потреби споживача; зміна умов праці та підвищення її ефективності; приріст і накопичення нових знань...
3383. Оцінка фінансово-економічної діяльності на НПО «Центр забезпечення виробництва» 1.8 MB
  Результати здійснених у дипломній роботі досліджень можуть бути використані підприємствами будівельної промисловості, а також керівниками, які намагаються ґрунтовно підійти до формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю продукції.
10610. Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб 23.31 KB
  У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію засвідченої нотаріально чи органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого статуту засвідченої нотаріально чи органом який здійснив реєстрацію; копії документа що підтверджує взяття...
15865. Переваги та недоліки використання офшорних зон та фінансових центрів у фінансовому плануванні суб’єктів підприємницької діяльності 82.19 KB
  А також буде проведено аналіз ефективності використання у фінансовому плануванні офшорних структур для діяльності СПД й на основі цього буде виведено в чому полягає проблематика і суперечність використання офшорних зон та фінансових центрів у побудові та плануванні діяльності СПД а також необхідність в існуванні офшорних зон в сучасному світі. Протягом багатьох десятиліть кредитні установи які знаходились в офшорному центрі користувались територією країни перебування для проведення операцій тільки за її межами не являючись до речі...
13897. Універсам Полтава Структура комерційної діяльності Основні принципи комерційної діяльності 26.82 KB
  Другий блок містить також складні елементи, що сприяють реалізації обміну за участі оптової та роздрібної торгівлі. Вони характерні для сегментів ринку, які не можуть функціонувати без організованої оптової торгівлі. Йдеться про ринок непродовольчих товарів, фармацевтичної продукції, частково продовольчих товарів, не переробленої сільгосппродукції. У третьому блоці «роздрібна торгівля – сфера споживання» зосереджені найтонші комерційні інструменти.
4369. Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці 6.56 KB
  Негорючі неспалимі речовини та матеріали нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали червона цегла силікатна цегла бетон камінь азбест мінеральна вата азбестовий цемент та інші матеріали а також більшість металів. Важкогорючі важко спалимі речовини та матеріали що здатні спалахувати тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його...
8927. СТАТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ 208.36 KB
  Лінійні диференціальні рівняння автоматичних систем і їх елементів Найбільш спільною і найбільш повною формою математичного описання автоматичних систем і їх елементів є диференціальне рівняння. Але для більшості реальних елементів вихідне рівняння складене строго у відповідності з законами фізики є нелінійним. Тому завжди прагнуть перейти від складнішого розв’язання нелінійного рівняння до лінійного диференціального рівняння 2.1 де і – відповідно вхідна і...
7264. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин 76.36 KB
  До суб’єктів медичних правовідносин належать пацієнти, тобто громадяни, які звернулися по медичну допомогу до закладу будь-якої форми власності чи медичного працівника приватної практики незалежно від наявності чи відсутності хвороби або добровільно погодились на проведення медико-біологічного експерименту,
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.