Робота на фрезерному верстаті

Обладнання матеріали наочність: підручники плакати таблиці заготовки фрези фрезерні верстати: 6Р82Г 6Н11Пр 6М10. Вивчення нового матеріалу Фрезерні верстати Для фрезерних робіт використовують різні моделі верстатів. Друга цифра позначає тип верстата: 1 консольні вертикальнофрезерні 2 фрезерні безперервної дії 3 вільна група 4 копіювальної й гравірувальнофрезерні 5 вертикальнобезконсольні 6 поздовжньофрезерні 7 широкоуніверсальні фрезерні 8 консольні горизонтальнофрезерні 9 різні фрезерні верстати....

2014-10-31

90.68 KB

7 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Заняття № 15-16

Тема. Робота на фрезерному верстаті

Мета: Ознайомити учнів з різними фрезерними верстатами, закріпити знання з фрезерування під час практичної роботи; розвинути логічне мислення; виховати в учнів любов та повагу до праці.

Обладнання, матеріали, наочність: підручники, плакати, таблиці, заготовки, фрези, фрезерні верстати: 6Р82Г, 6Н11Пр, 6М10.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація  знань та мотивація навчальної діяльності учнів

Фронтальна бесіда

1.  Що називають уступом?

2. Що таке виступ?

3. Який порядок кріплення фрези?

4. Як закріплюють заготовки на фрезерному верстаті?

5. Які інструменти використовують на фрезерному верстаті?

ІІІ. Повідомлення теми заняття

ІV. Вивчення нового матеріалу

Фрезерні верстати

Для фрезерних робіт використовують різні моделі верстатів. Прийнято Єдину класифікацію верстатів, в якій кожному верстату сучасного виробництва присвоюється шифр (наприклад, 6Р82Г, 6Н11Пр, 6М10).

Перша цифра в шифрі показує, що верстат належить до групи фрезерних. Друга цифра позначає тип верстата: 1 - консольні вертикально-фрезерні, 2 - фрезерні безперервної дії, 3 - вільна група, 4 - копіювальної й гравірувально-фрезерні, 5 - вертикально-безконсольні, 6 - поздовжньо-фрезерні, 7 - широкоуніверсальні фрезерні, 8 - консольні горизонтально-фрезерні, 9 - різні фрезерні верстати.

Третя цифра є номером розміру верстата й характеризує розмір стола, величини його переміщення та ін.

Літера між першою й другою цифрами вказує на модифікацію верстата, літера в кінці — на галузь застосування верстата, наприклад: П — підвищеної точності, Ш — широко-універсальний, Г — горизонтальний, Пр — з програмним керуванням.

Основні вузли консольного горизонтально-фрезерного верстата показано на рис. Станина 1 — основа, на якій закріплено вузли верстата. На її передній стінці розміщено вертикальні напрямні для переміщення консолі 8, а зверху — горизонтальні напрямні для хобота 5.

Консоль 8 — жорсткий чавунний виливок для встановлення на ньому стола. Усередині консолі розміщують механізми для переміщення стола в поперечному й поздовжньому напрямах і самої консолі у вертикальному напрямі.

Хобот 5 призначається для встановлення й підтримування фрез на оправці.

На столі 7 закріплюють оброблювані заготовки, використовуючи Т-подібні пази, затискні та інші пристрої. Стіл переміщується в поздовжньому й поперечному напрямах на полозках, а у вертикальному напрямі по консолі.

Шпиндель 6 — вал для закріплення і обертання фрези. Шпиндель набуває обертання від коробки швидкостей.

Коробка швидкостей 3 передає обертання від електродвигуна на шпиндель, змінює частоту його обертання в результаті введення в зачеплення зубчастих коліс з різним числом зубів.

Коробка подач 9 надає столу верстата руху подачі й змінює величину подачі у вертикальному, поздовжньому й поперечному напрямах. Сучасні фрезерні верстати мають окремі електродвигуни для механізму подачі.

V. Практична робота

Робота на фрезерному верстаті

1. Виготовлення деталей та виробів на фрезерному верстаті за технологічною картою запропоновою вчителем.

VІ. Підбиття підсумків заняття

1. З яких основних частин складається фрезерний верстат 6Н11Пр?

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці

VІІІ. Домашнє завдання

  1.  Опрацювати відповідний матеріал за конспектом.
  2.  Написати реферат на тему: «Різновидність фрезерних верстатів»

ІX. Прибирання робочого місця і приміщення 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
1702. Робота в якості дублера фахівця комерційної службикажучи починається комерційна робота. 807.49 KB
  Виходячи з основної функції товарного обігу можна зробити висновок що комерційна робота в гуртовій торгівлі починається із закупівлі товарів з метою наступного їхнього продажу. По своїй економічній природі закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий...
1792. Контрольна робота з Мікроекономіки 17.92 KB
  Раскройте сущность производства и производственной функции с одним переменным фактором. Сущность и основные законы производства. В процессе производства меняются не только методы и способы производства но и происходит нравственное умственное профессиональное совершенствование самого человека. По мере развития производства усложнялось и усиливалось взаимодействие людей с природой сейчас мы говорим что наша производственная деятельность создала вторую антропогенную структуру.
2004. Управление движением робота 6.06 MB
  Управление движением робота В этой лабораторной надо создать робота движущегося избегая препятствий. Опрос датчиков робота Использовать редактор манифеста Как использовать таймер для управления датчиком уведомления Создавать активности в VPL Инициализация переменных в активности Создать активности для расчета нынешней позиции робота Создать активности для оценки цели если цель достигнута Избегать препятствия Создать активности движения на указанном направлении Рассчитать угол поворота к цели Создать...
8753. Робота з багатотабличними запитами 15.22 KB
  Виклад нового матеріалу План Способи об’єднання таблиць. Синтаксис простого об’єднання таблиць. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції знати відповіді на такі питання лекції: Як отримати інформацію з декількох таблиць Якими способами можна з’єднати декілька таблиць Який синтаксис має операція Inner Join В чому полягає різниця між способами з’єднання декількох таблиць Що таке псевдонім та для чого він призначений Користувачу звичайно треба вилучати як можна більш повну інформацію з бази даних а в реляційних базах даних для...
5697. Робота над шумовым оформлением 49.26 KB
  Музыка как форма учит режиссеров мастерству, музыка как содержание учит взволнованности, вдохновению. Музыка нас учит услышать то, что в театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее звено
4716. РОБОТА В СУБД. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ 22.69 KB
  СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ СУБД означає система керування базами даних. Це спеціальна програма або комплекс програм за допомогою яких можна адмініструвати або займатися моніторингом якихнебудь даних. СУБД можуть бути: мережними ієрархічними реляційними –усе залежить від типу бази даних. Поле визначає класифікаційну характеристику даних а запис містить дані про конкретну об’єкт.
8017. Особливості фізкультурно-оздоровчої робота з неповносправними 28.6 KB
  Формотворчим засобом у танці є ритм закономірне чергування рухів. Ситуація гри постійно змінюється що вимагає від гравців концентрації уваги хорошої координації рухів. Під час виконання вправ у воді полегшуються статичні положення вдається виконання повільних плавних рухів використовуються ігри з елементами змагання сюжетні ігри естафети ігри з м’ячем фізичні вправи. Аналіз розвитку рухів і засобів долання людиною сил земного тяжіння з допомогою безумовних постуральних рефлексів показує що моторика формується на основі...
7832. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 14.69 KB
  Роль волонтерської роботи у соціалізації особистості Волонтерська робота сприяє соціалізації особистості забезпечує засвоєння майбутніми фахівцями соціальної дійсності нових соціальних ролей норм і суспільних поведінкових стереотипів; допомагає особистісному росту самореалізації; поновому осмислити значення загальнолюдських цінностей у тому числі співчуття милосердя їхню роль у гуманізації міжлюдських стосунків; ознайомлює із загальною культурою та специфічними субкультурами соціуму. Слід зазначити що соціалізація має два...
3352. Соціальна робота з одинокими людьми похилого віку 455.23 KB
  Постійне зростання частки літніх у всьому складі населенні стає впливовою соціально демографічної тенденцією практично всіх розвинених країн. Такий процес зумовлений двома причинами. По-перше, успіхи охорони здоровя, взяття під контроль ряду небезпечних захворювань, підвищення рівня і якості життя ведуть до збільшення середньої очікуваної тривалості життя людей.
7922. Табличний процесор MS Excel: формати даних, робота з формулами 13.78 KB
  Встановлення формату комірки можна здійснювати і перед введенням даних у комірку. У цьому випадку табличний процесор для виділеної комірки або діапазону комірок введену інформацію буде сприймати як текст. Введене число автоматично вирівнюється по правому краю комірки. За замовчуванням всі комірки нової робочої книги мають формат Общий.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.