Термічна обробка металів

Кольори розжарення Температура С Кольори розжарення Температура С Темнокоричневий Коричневочервоний Темночервоний Темновишневочервоний Вишневочервоний Світловишневочервоний 550.830 Світлочервоний Оранжевий Темножовтий Світложовтий Яскравобілий 830.

2014-10-31

155.75 KB

6 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Заняття №  21-22

Тема. Термічна обробка  металів.

Мета: ознайомити учнів з основними видами термічної обробки та її застосуванням; виховувати бережливе ставлення до інструменту та обладнання, дисциплінованість;  розвиток моторики рухів, окоміру.

Обладнання, матеріали, наочність: термічно оброблені вироби, демонстраційні зразки з різною термообробкою, роздатковий матеріал, плакат «термічна обробка».

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.

II. Актуалізація  опорних знань в учнів

1. Які механічні властивості  металів ви знаєте?

2. Як позначається зовнішня різьба на кресленнях?

3. Для чого потрібне  різьбове зєднання?

4. З яких частин складається плашка?

5. З яких сталей виготовляють різьбонарізний інструмент?

III. Мотивація навчальної діяльності

2. Чи достатньо лише механічної обробки для виготовлення інструменту?   

Демонстрація полотен для слюсарної ножівки, які пройшли різну термічну обробку.

Перше полотно м'яке. Його можна зав'язати у вузол.

Друге полотно зав'язане у вузол. Але коли його розв'язувати воно дуже крихке і ламається.

3. Чому однакові полотна з однакового матеріалу маючи однакову форму мають різні механічні властивості?

ІV. Повідомлення теми заняття

V. Вивчення нового матеріалу

1. Термічна обробка металів

Термічною обробкою називається процес нагрівання й охолодження металів і сплавів, в результаті яких змінюються їхні фізичні, механічні, технологічні й експлуатаційні властивості.

Термообробку використовують для виготовлення інструментів. Наприклад, набір різців для різьблення можна виготовити навіть в домашніх умовах.

2. Структурні перетворення під час загартовування

Метали та сплави складаються із кристалічних зерен. При нагріванні до необхідної температури, яка залежить від вмісту вуглецю та легуючих компонентів (визначається для конкретної сталі за спеціальним довідником), більшість кристаликів руйнується.

Коли деталь різко охолоджують то на місці зруйнованого кристалика зароджуються багато маленьких кристаликів. Утворюється дрібнозерниста структура. Чим менший кристалик, тим міцніше вони пов'язані між собою, а звідси і велика твердість. Але при цьому утворюються внутрішні напруги (кристалики заважають один одному рости) які надають загартованій деталі крихкості. При наступному нагріванні до невеликих температур кристалики починають плавитися, починаючи з країв зерен. При цьому знімаються внутрішні напруги в кристаликах і, відповідно, зменшується крихкість. При подальшому нагріванні кристалики руйнуються.

3. Види термообробки

Виготовлення різця в домашніх умовах

Береться зламаний надфіль та відпалюється.  На газовій плиті  нагріти його до червоного кольору, що достатньо для структурних перетворень. Витримується приблизно хвилину, і повільно забирається з вогню. Потім за допомогою слюсарного інструмента сформувати потрібну форму. Далі загартовується. Підготовується холодна вода. Нагрівається до жовтого кольору і охолоджується. Після загартування різець буде твердим і крихким. Тому необхідно зменшити крихкість. Провести відпуск. Нагріти різець до фіолетового кольору і охолоджується на повітрі.

Температуру нагрівання можна визначити приблизно за кольором розжарення.

Кольори розжарення

Температура, °С

Кольори розжарення

Температура, °С

Темно-коричневий

Коричнево-червоний

Темно-червоний

Темно-вишнево-червоний

Вишнево-червоний

Світло-вишнево-червоний

550...580 580...650 650...730

730...770 770...830

800...830

Світло-червоний Оранжевий

Темно-жовтий

Світло-жовтий

Яскраво-білий

830...900

900...1050 1050...1150 1150...1250

1250...1300

4. Правила безпечної роботи під час термічної обробки сталі

  1.  Місце для нагрівання деталей повинна бути в пожежобезпечному місці.
  2.  Для укладання деталей треба користуватись спеціальними кліщами з довгими ручками.
  3.  Працюючий повинен користуватися теплоізоляційними рукавицями.
  4.  Охолоджувані деталі треба класти на підставки із термостійких матеріалів.

5. Визначення температури гартування за кольорами розжарення

 Терміст - спеціаліст із термічної обробки виробів із металу. Він працює біля спеціальних нагрівальних печей і з охолоджувальними рідинами. Терміст повинен знати режими роботи термічних печей та охолоджувальних ванн, правила їх експлуатації: роботу контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються для термічної обробки, хімічний склад різних марок металу, технічні вимоги до деталей після термічної обробки.

Професії металообробної промисловості можна набути в професійно-технічних навчальних закладах. Професія потрібна на переважній більшості металообробних підприємствах. У Вінниці термісти працюють на 45 експериментально-механічному, підшипниковому, інструментальному заводах. Професія є шкідливою для здоров'я, адже терміст працює при підвищеній температурі в цеху, під час термообробки вдихає продукти випаровування охолоджувальних ванн.

VІ. Практична робота

Темічна обробка металів

Послідовність виконання роботи:

1. Визначення температури нагрівання за діаграмою для сталей У7, 10, 45.

2. Термічна обробка слюсарного інструменту (зубило, кернер)

VІІ. Підбиття підсумків заняття

1. Які ви знаєте види термообробки?

2. Що таке термічна обробка?

3. Хто такий терміст?

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал за конспектом.

ІX. Оцінювання роботи учнів на уроці

X. Прибирання робочого місця і приміщення 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8338. Атомно-кристалічна будова металів 103.05 KB
  Агрегатний від лат. аggregatus– зібраний. Агрегатні стани – це фізичні стани речовини, що зумовлюються відмінністю в особливостях теплового руху і взаємодії її частинок (молекул, атомів, іонів). Агрегатні стани бувають: твердий; рідинний, газоподібний, плазма (іонізований газ). Зміна агрегатного стану називається фазовими переходами. Фазові переходи бувають: плавлення (з твердого стану в рідинний); кипіння (з рідкого в газоподібний)
8329. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛІВ 126.33 KB
  Існує температура рівноваги або теоретична температура кристалізації ТS, при якій рідка і тверда фаза мають однакову внутрішню енергію. Для початку кристалізації необхідно, щоб вільна енергія системи зменшувалася. Це відбувається при переохолодженні. Переохолодження як дія – це охолодження рідинної фази металу нижче температури рівноваги
4665. Технологія фрезерної обробки металів та виготовлення виробів 33.52 KB
  Обладнання матеріали наочність: підручники плакати таблиці заготовки фрези фрезерний верстат НГФ 110Ш4. Пристрої фрези вимірювальний інструмент заготовки зберігаються на спеціальних стелажах або в шафах. Розрахувавши швидкість різання залежно від матеріалу заготовки та розмірів фрези визначають частоту обертання шпинделя. За допомогою рукояток встановлюють потрібну частоту обертання шпинделя фрези.
13961. Обробка експериментальних даних 463.08 KB
  Донецьк 2014 рік МІНІСТЕРТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра обчислювальної математики і програмування ЗАВДАННЯ Для заданих факторів X і Y виконати наступні дії: на листі 1 документа Excel ввести початкові дані та розрахувати статистичні показники: Mx Dx Gx Vx R; на листі 2 розрахувати коефіцієнти функціональних залежностей . Розрахунок коефіцієнтів зробити двома способами: методом зворотної матриці та методом Крамера; на листі 3 побудувати графік експериментальних даних та додати...
19209. ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ТА МІГРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ «ГРУНТ – РОСЛИНА» 3.83 MB
  Встановлення якості рослинної продукції потребує особливого контролю тому що вона є складовою раціону харчування для людини будь – якого віку. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: визначити джерела забруднення Балаклійського району; дослідити екологічний стан компонентів навколишнього середовища що знаходяться під впливом забруднення на території Балаклійського району; проаналізувати стан проблеми щодо вмісту важких металів у грунтах та фруктово – овочевій рослинній продукції; відібрати зразки грунту...
2478. Обробка, аналіз та інтерпретація отриманої інформації 118.72 KB
  Потім близькі за смислом відповіді об’єднуються і кожній групі приписується певний код. Таким чином при класифікації відкритих відповідей необхідно дотримуватися наступних правил: виділяти групи відповідей у відповідності до мети дослідження; всі відповіді в одній групі повинні мати загальну логічну і смислову основу; різні групи повинні розрізнятися чітко по смислу. Наприклад: середній бал у групі де ознаки мають такі варіації
12891. Програма гуртка „Художня обробка природних матеріалів” 42.84 KB
  У даних методичних рекомендаціях розкриті шляхи формування таких елементів культури праці учнів як вміння ставити мету планувати роботу дотримуватись послідовності та враховувати її проміжні результати аналізувати результати праці та оцінювати якість праці на всіх етапах виконання трудового завдання творче ставлення до праці дотримуватись правил організації робочого місця і процесу роботи безпеки праці та санітарногігієнічних вимог протипожежної безпеки під час роботи з природними матеріалами підтримувати чистоту і порядок на робочому...
3698. Обробка кольорових зображень за допомогою програми Analyzer 3.88 MB
  Створити зображення розміром 512х512 точок, в кольоровій гамі, формат, bitmap (BMP), яке міститиме портрет виконуючого лабораторну роботу. Провести цифрову обробку зображень за допомогою фільтрі
18776. Обробка двовимірних сейсмічних матеріалів на площі Керченсько-Феодосійська 4.79 MB
  Актуальність теми роботи полягає в тому що в наш час пошук розвідка вуглеводнів для потреб країни і світу є дедалі важливою. Методика морських сейсмічних досліджень В наш час проблема пошуку вуглеводнів для потреб людства стає дедалі вагомою і значущою. В морській сейсморозвідці застосовують спеціально обладнанні судна на котрих встановленні сейсмостанції обладнання для буксування джерел збудження приймачі апаратура та інше.
19309. Цифрова обробка багатоканальних записів сейсмічного методу відбитих хвиль 4.79 MB
  В наш час пошук розвідка вуглеводнів для потреб країни і світу є дедалі важливою. Методика морських сейсмічних досліджень В наш час проблема пошуку вуглеводнів для потреб людства стає дедалі вагомою і значущою. В морській сейсморозвідці застосовують спеціально обладнанні судна на котрих встановленні сейсмостанції обладнання для буксування джерел збудження приймачі апаратура та інше.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.