Вступ. Об’єкти проектування. Методи проектування

Поняття про модель та моделювання Виготовленню будьякого нового виробу передує створення його моделі. Модель майбутнього виробу повинна найповніше відповідати певним вимогам: технологічним естетичним функціональним економічним і екологічним. Вони визначатимуть якість виробу та його попит на ринку.

2014-10-31

55.75 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Заняття № 1-2

Тема. Вступ. Об’єкти проектування. Методи  проектування

Мета: ознайомити учнів з поняттям «модель» та методами проектування; розвивати логічне мислення; виховувати любов та повагу до праці.

Обладнання, матеріали, наочність:  моделі механізмів, наочні посібники, креслення, технологічні картки, ескізи аналогів виробів, креслярські інструменти, витратні матеріали для створення моделі.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація  знань та мотивація навчальної діяльності учнів

1. З яких етапів складається проектно-технологічна діяльність?

2. Який виріб називають макетом?

3. З якою метою розробляють модель виробу?

4. Який виріб називають аналогом?

III. Вивчення нового матеріалу

Первинний інструктаж.

  1.  В майстерні знаходитися в спецодязі.
  2.  Виконувати тільки ті роботи, які задав учитель.
  3.  Заборонено виходити з майстерні без дозволу учителя.
  4.  Заборонено чіпати устаткування та інструменти без дозволу учителя.
  5.  Інструментами та верстатами можна користуватися тільки з дозволу учителя та після відповідного навчання.
  6.  Заборонено користуватися несправним обладнанням та інструментами.
  7.  З інструментами  та устаткуванням поводитися обережно та бережливо.
  8.  В разі травми або аварійної ситуації негайно повідомити учителя.
  9.  Користуватися захисними екранами  та іншими захисними пристроями.
  10.  Наприкінці уроку прибрати інструменти на місця, прибрати робоче місце.

Поняття про модель та моделювання

Виготовленню будь-якого нового виробу передує створення його моделі. Термін «модель» походить від латинського і означає еталон, зразок. Модель майбутнього виробу повинна найповніше відповідати певним вимогам: технологічним, естетичним, функціональним, економічним і екологічним. Вони визначатимуть якість виробу та його попит на ринку. Нові моделі виробів мають значно більший попит, ніж застарілі. Створенню нових виробів передує копітка робота вчених, конструкторів, інженерів, художників, дизайнерів, інших висококваліфікованих працівників. Використовуючи досягнення науки і техніки, вони розробляють нові конструкційні матеріали і технології, які дають змогу конструювати вироби нового покоління, що задовольняють найвибагливіші вимоги споживачів.

Для дотримання цих вимог створюється модель ідеального виробу. Залежно від поставленої мети зазначена модель може розроблятися для удосконалення об'єкта або конструювання ще не існуючого виробу, як прототипу для його виготовлення. Процес уявного конструювання виробу (об'єкта), якого не існує в дійсності, називається ідеалізацією.

Конструктор-дизайнер спочатку подумки конструює передбачуваний для виготовлення виріб, розробляє за допомогою комп'ютера різні варіанти моделей, визначає найбільш удалий та приступає до його виготовлення.

Основним завданням конструктора є створення ідеального виробу, який повністю забезпечував би своє призначення. Коли всі вимоги, які ставляться до виробу виконуються на 100 %. Але такого виробу не існує. Тому конструктор повинен якнайближче підійти до ідеальної моделі виробу. При цьому часто виникають технічні протиріччя. Приклад технічного протиріччя.  Коли винайшли перші автомобілі (більше 100 років назад) доріг пристосованих для них не було. В автомобілі дуже трясло. Не допомагали колеса та ресори, які були запозичені в карет. Колесо було дерев’яним або металевим і оббитим шкірою або іншим матеріалом. Технічне протиріччя: колесо повинне бути жорстким та одночасно гнучким. Вихід був знайдений після відкриття французьким винахідником Мишленом вулканізації  гуми. Колесо розділили на дві частини: жорсткий обід або диск, та гумова камера з шиною. Таких яскравих прикладів в техніці дуже багато.Модель підлягає механічним, технологічним та іншим видам випробування. За потреби вона вдосконалюється, після чого організовується її виробництво.

Усі конструктивні елементи виробу повинні відповідати передбаченим конструкторським документом параметрам і розмірам, кольору, формі, матеріалу тощо.

Виріб, виготовлений із дотриманням усіх вимог, передбачених конструкторським документом, називають ідеальним.

Проте з різних причин, наприклад через проблему точності вимірювальних засобів, неможливо ідеально точно виміряти або розмітити заготовку. Тому виникають певні відхилення від розмірів (або інших параметрів). Найбільше допустиме графічними документами відхилення від потрібного розміру під час виготовлення виробів називають допуском.

Виріб, виготовлений із відхиленням розмірів від передбачуваних кресленнями, називають реальним, а його розміри - дійсними.

Під час проектування конструктор повинен ураховувати умови, в яких буде використовуватися виріб, оскільки на нього впливатимуть зовнішні фактори (вологість, тепло, мороз, освітлення тощо). Обов'язковою умовою є врахування зовнішнього оздоблення, легкість виготовлення, застосування матеріалів невисокої вартості, простота і зручність у користуванні. При дотриманні цих вимог можна вважати, що виріб виготовлено практично ідеальним.

Виготовлення (конструювання) моделі виконують із недорогих матеріалів (пластик, глина та інші), які легко піддаються обробці. З неї знімають форми для відтворення виробів у промислових умовах. Аналогом таких виробів є шаблони, лекала, моделі одягу, суден, літальних апаратів, автомобілів тощо.

Одним з методів конструювання є метод морфологічного аналізу. Метод  не дає нових, оригінальних ідей однак він дає можливість знаходити нові комбінації поєднання частин. І його доцільно використовувати, якщо виріб складається з декількох частин.

Автором цього методу вважають американського астронома Цвіккі. Який використав його спочатку в астрономічних дослідженнях, потім у технічну творчість в 1942 році.

Метод також непогано зарекомендував себе і в художньому конструюванні, в тому числі і в школі. Він нескладний у застосуванні і його з успіхом використовують учні середніх та старших класів.

Суть методу в тому, що об'єкт-прототип розділяють на частини, деталі або групи деталей. Потім для кожної частини складають список у вигляді таблиці всіх можливих варіантів (схема, ескіз, словесний опис) конструкції або виконання.

Варіант1

Варінт 2

Варіант n

Частина 1

Виконання 1

Виконання 2

Виконання n

Частина 2

Виконання 1

Виконання 2

Виконання n

Частина n

Виконання 1

Виконання 2

Виконання n

ІV. Практична робота

Створення моделі виробу з ідеальними властивостями 

Послідовність виконання роботи:

1. За завданням учителя або кресленням аналога (мал. 1) розробіть ескізи майбутнього виробу з ідеальними властивостями та визначте найбільш удалий варіант.

2. Заповніть таблицю технічних вимог до конструкції виробу та методів їх вирішення.

3. Виготовте макет виробу.

Мал. 1

V.  Підбиття підсумків заняття

1. У чому сутність поняття «ідеальний виріб»?

2. Чим відрізняється образ ідеального виробу від реального?

3. Що таке модель?

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал за конспектом.

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці

VІІІ. Прибирання робочого місця і приміщення 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8768. Вступ. Основи проектування баз даних 11.69 KB
  Основи проектування баз даних Мета: засвоєння головних понять пов’язаних з базами даних та системами керування базами даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
14469. Методи промислового проектування жіночого сарафана із трикотажних полотен 260.32 KB
  Обґрунтування вибору напрямку моди для асортиментної групи. Добір основних матеріалів для виготовлення виробу. Вона розміщена у районах споживання у великих і середніх і навіть малих населених пунктах оскільки привезти сировину для неї зокрема нитки тканини неткані матеріали хутра штучні та натуральні шкіри економніше ніж готові вироби.
10552. Організаційне проектування 32.97 KB
  Принципи формування структури апарату управління. У зв’язку з важливим для менеджменту значенням організаційної структури управління до неї ставиться безліч вимог що сформульовані у формі декількох на ступних принципів: – структура управління повинна відбивати насамперед цілі і задачі організації; – оптимальний поділ праці між органами управління й окремими підрозділами працівниками що за безпечує творчий характер роботи нормальне навантаження і спеціалізацію підрозділ чи працівник не повинні вирішувати задачі які...
12. Проектування відцентровогоого насосу 452.99 KB
  Визначення основних розмірів робочого колеса. Розрахунок і побудова меридіанного перерізу робочого колеса. Розрахунок і побудова середньої лінії лопаті робочого колеса в плані. формат А4; побудова меридіанного перерізу робочого колеса...
4800. Проектування земляних робіт 1.79 MB
  Вибір способу виконання робіт і комплектів машин (у двох варіантах), а також визначення тривалості виконання робіт за варіантами через експлуатаційну продуктивність. Визначення техніко-економічних показників варіантів. Порівняння та вибір остаточного варіанту виконання робіт. Складання калькуляції трудових затрат і заробітної плати...
4793. Проектування мережі 110 кВ ВАТ «Львівобленерго» 858.63 KB
  Характеристика мережі. Вибір та аналіз варіантів розвитку мережі. Розрахунок режиму мережі за максимальних навантажень. Технікоекономічне порівняння варіантів розвитку електричної мережі.
8769. Логічне проектування бази даних 73.11 KB
  Найчастіше для вирішення перерахованих завдань використовується перехід до логічної моделі бази даних від концептуальної моделі, представленої у вигляді ER -діаграми. Існують методи однозначного перетворення ER-моделі в логічну модель реляційної бази даних. Ці методи покладені в основу роботи багатьох case-систем – інструментальних засобів автоматизованого проектування баз даних.
13892. Проектування приводу стрічкового конвеєра 338.88 KB
  Для всіх валів принимаємо радіальні шарикові однорядні підшипники по ГОСТ 8338-75, такий вибір пояснюється тим, що в прямозубій цилиндричні передачі виникають тільки радіальні осьові нагрузки, такий тип підшипників забезпечує нормальну работу вала при дії на нього радіальних нагрузок.
8685. Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР 2.63 MB
  Основні виробничі приміщення призначені для розміщення постів ТО ремонту і зберігання автомобільної техніки допоміжні – для різних підготовчих профілактичних і ремонтних робіт а також для зберігання технічного майна складські приміщення. Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж одного з її боків поблизу відділень які забезпечують ритмічність роботи постів поточного ремонту. Якщо в зоні ТО – 2 застосовується потокова лінія з поперечним розташуванням постів то паралельно цій лінії проти кожного поста...
2063. АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ КУЛАЧКОВИХ МЕХАНІЗМІВ 136.1 KB
  Часто для заміни у вищій парі тертя ковзання тертям кочення і зменшення зносу як кулачка так і штовхача в схему механізму включають додаткову ланку ролик і обертальну кінематичну пару. Призначення і сфера застосування: Кулачкові механізми призначені для перетворення обертального або поступального руху кулачка в поворотнообертальний або поворотнопоступальний рух штовхача. При силовому замиканні видалення віддалення штовхача здійснюється дією контактної поверхні кулачка на штовхач провідна ланка кулачок ведене відоме штовхач....
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.