Класифікація Конституцій

Проте такі конституції авторитарні тоталітарні за великим рахунком не можна називати конституціями з огляду на їх антиконституційний зміст. Проте така класифікація втрачає сенс оскільки майже всі конституції є жорсткими. При цьому набуває поширення класифікація залежно від ступеня ускладнення процедури їх змін: Дуже жорсткі Конституція США які передбачають обмеження установчої влади колом конституційних положень чи обставин за яких забороняється вносити будьякі зміни до конституції надзвичайний стан Менш жорсткі Іспанія...

2014-08-04

13.91 KB

7 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


16. Класифікація Конституцій

  1.  За терміном дії:

- Постійні – характеризується встановленням необмеженого строку їх дій

- Тимчасові – приймаються на встановлений строк або до настання якоїсь певної дії.

  1.   За політичним режимом:

Демократичні – встановлює належну модель організації влади, реально гарантує права та свободи людини та громадянина.

- Авторитарні – обмежують певні права людини, насамперед громадянські й політичні.

                - Тоталітарні – затверджують одну ідеологію як загальнообов’язкову та однопартійну систему.

Проте такі конституції (авторитарні, тоталітарні), за великим рахунком, не можна називати конституціями з огляду на їх антиконституційний зміст. Це скоріш за все статутні документи держави.

  1.  За формою правління:

- Монархічні (Японія 1947р)

- Республіканські (Україна 1996р)

  1.  За формою державного устрою:

- Федеративні (ФРН 1949р) – закріплено принципи федералізму; система федеральних органів; розмежування компетенції між федерацією та її суб’єктами.

- Унітарні (Україна, Греція 1975р)

  1.  За способом прийняття:

 - Даровані (октройовані) – розроблені без участі представницького органу та даровані народу монархом (односторонній акт глави держави). Монархи дарували Конституцію, як правило, не в силу доброї волі, а тому що боялися втратити трон у результаті народних виступів. (Японія 1889р)

- Народні – прийняті представницьким органом або шляхом референдуму

  1.   За порядком зміни, внесення поправок і доповнень:

- Жорсткі – змінюються і доповнюються в особливому порядку, з дотриманням ускладненої процедури.

- Гнучкі – змінюються в такому ж порядку як і звичайні закони.

- Змішані (Мальта) – одна частина норм може бути змінена кваліфікованою більшістю, а друга – просто більшістю.

Проте така класифікація втрачає сенс, оскільки майже всі  конституції є жорсткими. При цьому набуває поширення класифікація залежно від ступеня ускладнення процедури їх змін:

- Дуже жорсткі (Конституція США) які передбачають обмеження установчої влади колом конституційних положень чи обставин, за яких забороняється вносити будь-які зміни до конституції (надзвичайний стан)

- Менш жорсткі (Іспанія 1978р) які передбачають суттєво ускладнену процедуру зміни лише «укріплених» статей.

  1.  За зовнішньою формою:

- Писані – єдиний нормативний акт або кілька актів, перелік яких чітко визначений.

- Неписані – складається з чітко невизначеної кількості джерел, серед яких можуть бути як писані (акти парламенту), так і неписані(конституційні звичаї) норми.

  1.  За відповідністю реальним відносинам у суспільстві:

- Реальні – конституція, яка відповідає реальним відносинам у суспільстві і врегульовує їх  своїми нормами.

- Фіктивні – містять у собі такі конституційні положення, які не отримують реалізації на практиці.

За формою правління, яка закріплюється в конституції, розрізняють монархічні (наприклад, Конституція Японії 1947 р.) та республіканські (наприклад, конституції Франції, 1958 p.; України, 1996 p.).

За формою державного устрою, що встановлюється конституціями, вони поділяються на федеративні (Конституція ФРН 1949 р.) та унітарні (конституції України, 1996 p.; Греції, 1975 p.). Федеративними є конституції союзних держав, вони закріплюють принципи федералізму, систему федеральних органів, розмежування компетенції між федерацією та її суб'єктами. Своєю чергою, суб'єкти багатьох федерацій (наприклад, США) можуть мати свої конституції, які регулюють питання організації державної та муніципальної влади суб'єкта федерації, закріплюють відповідні права і свободи людини і громадянина тощо.

За часом свого виникнення (в контексті загального процесу розвитку конституціоналізму) – конституції поділяють на три групи: “старі” (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.), “нові” (1918–1939 рр.) та “новітні” (після 1945 р.). Кожна з цих груп, окрім часу появи, має спільні ознаки у змістовній частині основних законів.

За змістом – конституції можна поділити на три групи: ліберальну, етатистську та ліберально-етатистську, характерні ознаки яких розглядалися вище.

За рівнем деталізації конституційних положень (за обсягом) – конституції можна поділити на: прості (конституції, які просто перераховують ті чи інші явища, права, повноваження), звичайні і розгорнуті (які подають детальну характеристику статусу конституційних органів, прав, свобод, явищ і т.д.).

Свого часу, доц. Степан Базилевич, певним чином перефразовуючи слова американського професора К. Левенштайна, писав, що конституції держав, серед іншого, можна також поділити на три групи – нормативні, номінальні і семантичні, при цьому “/.../ нормативні конституції – це конституції, прийнятті в законному порядку, реальні, які насправді здійснюються; номінальні – це конституції, які мають законну силу, але не здійснюються, тобто фіктивні, і семантичні – такі конституції, які не відбивають дійсності і діють лише формально”, і далі, перейшовши при порівнянні на жартівливий тон, нормативна конституція – “/.../ це костюм, зшитий на міру, який вже носиться”, номінальна – “/.../ це готовий костюм, що висить у шафі й не носиться”, семантична – “/.../ це взагалі не костюм, а маскарадне вбрання або просто халат”. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4222. Способи прийняття конституцій 15.9 KB
  Способи прийняття конституцій Підстави і порядок прийняття конституції. В літературі виділяють три основні способи прийняття конституції: виборцями шляхом референдуму представницьким органом та главою держави або главою виконавчої влади. А Референдум забезпечує найвищу ступінь легітимності конституції та може застосовуватися як завершальна стадія конституційного процесу коли на всенародне затвердження виноситься конституція попередньо схвалена представницьким органом конституції багатьох штатів США Бенін Конго Іспанія Румунія...
4132. Класифікація виборчих систем 5.59 KB
  Виборча система – це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління самоврядування на основі конституції та законів. Мажоритарна система фр. У разі якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів організовуються повторні вибори в яких беруть участь 2 кандидати що набрали найбільшу кількість голосів Франція вибори Палати представників Австралії; в мажоритарна система кваліфікованої більшості обраним вважається кандидат або список який отримав певну кваліфіковану більшість голосів...
4369. Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці 6.56 KB
  Негорючі неспалимі речовини та матеріали нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали червона цегла силікатна цегла бетон камінь азбест мінеральна вата азбестовий цемент та інші матеріали а також більшість металів. Важкогорючі важко спалимі речовини та матеріали що здатні спалахувати тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його...
1043. Класифікація права користування надрами 27.17 KB
  Значення надр у житті суспільства неоціненне. Вони є унікальним прикладним ресурсом, який має виняткову економічну цінність як частина геологічного середовища, що може використовуватися і як операційно-просторовий базис
8606. Підприємства автомобільного транспорту, класифікація АТП 15.88 KB
  Виробничо – технічні комбінати це виробничо – господарські комплекси призначені для централізованого обслуговування автомобілів. ВТК виконують роботи із заміни двигунів та інших агрегатів на спеціалізованих постах ТО – 2 ПР двигунів та інших агрегатів вузлів механізмів і систем автомобілів. У ВТК організовують відновлення і виготовлення деталей автомобілів створюють обмінний фонд агрегатів вузлів і деталей із нових що надійшли з автоцентрів капітально відремонтованих відновлених і виготовлених не тільки на ВТК а й на інших...
6370. Народні методи навчання та їх класифікація 48.63 KB
  Ця тема буде вивчена для розвязування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.
4412. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 6.91 KB
  Діяльність це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби Життя людини – це постійна динаміка різних видів її діяльності. Гра – це найпростіший вид діяльності яким оволодіває дитина в процесі свого розвитку. В ній розпочинається формування людини як особистості як субâ€єкта діяльності.
8422. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ТА ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14.79 KB
  Екскурсійний туризм - подорож із пізнавальною метою. Це найбільш поширена форма туризму, якою займаються сучасні вітчизняні туристичні фірми. Бажання громадян України ознайомитися з історичними, культурними, природними та іншими пам'ятками різних регіонів України та за кордоном, задовольняється великою кількістю пропозицій туристичних підприємств (фірм, організацій).
4218. Конституційні норми: поняття, структура, класифікація 15.03 KB
  Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.
4376. Класифікація приміщень по небезпеці ураження електричним струмом 7.27 KB
  Стосовно небезпеки ураження працівників електричним струмом виробничі приміщення поділяються на. Приміщення підвищенною небезпекою що характеризується наявністю однієх з таких умов: струмопровідної підлоги залізобетонної цегляної землянох і т. Приміщення з особливою небезпекою що характеризуються наявністю однієї з таких умов що створюють особливу небезпеку: особливої вологи відносна вологість повітря близька до 100 стеля стіни підлога і речі що знаходяться у приміщенні покриті вологою; хімічно активного або органичного...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.