Загальна характеристика Конституції України

Акт найвищої юридичної сили що об’єктивізує політичну волю народу як носія суверенітету єдиного джерела влади Україні. Класифікація КУ Юридична Писана Кодифікована Постійна Демократична Республіканська Унітарної держави Народна прийнята парламентом від імені народу як органу установчої влади Жорстка Відносно реальна за наслідками реалізації бо одні норми діють інші не завжди....

2014-08-04

16.96 KB

8 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


17. Загальна характеристика Конституції України

Лекція:

Конспект:

Конституція – це основний закон держави, система загальнообов»язкових норм. що мають вищу юридичну силу і регулюють основні відносини між Людиною і суспільством з одного боку і державою – з іншого, а також організації самої держави та її відносини і світовим співтовариством. (Козюбра)

Основні властивості:

1. Акт найвищої юридичної сили, що об’єктивізує політичну волю народу, як носія суверенітету, єдиного джерела влади Україні.

2. Головне джерело національного права. Здійснює системо утворюючу функцію щодо системи конституційного права та системи національного права в цілому. Усі закони та підзаконні акти діють та припиняють дію на основі положень КУ.

3. Верховенство у системі конституційного права та національного права в цілому .

4. Містить норми прямої дії, які розвинені й деталізовані в інших нормативних актах

5. Особливий порядок прийняття і внесення змін – важлива нормативно-правова гарантія стабільності КУ. Порядок внесення змін є диференційований в залежності від важливості розділів

6. За формою: формалізований, кодифікований акт (на відміну від Великобританії, Нової Зеландії та інших Британської співдружності, де конституція складається з декількох джерел права).

7. КУ – парламентський акт.

8. КУ – загальнодержавний нормативний акт. Риса – універсальність: поширюється на всю територію України, на всіх суб’єктів.

9. Постійний характер за терміном дії .

10. Відіграє важливу роль для розвитку вітчизняної науки та освіти у сфері КП.

                                             Класифікація КУ

 •  Юридична
 •  Писана
 •  Кодифікована
 •  Постійна
 •  Демократична
 •  Республіканська
 •  Унітарної держави
 •  Народна (прийнята парламентом від імені народу як органу установчої влади)
 •  Жорстка
 •  Відносно реальна (за наслідками реалізації, бо одні норми діють, інші - не завжди.)

                           Юридичні властивості (основні)

-  нормативність

-  установчий  характер

- найвища юридична сила

- підвищений ступінь охорони ( стабільність)

- особливий порядок внесення змін

- правонаступницство традиційно збережене в органах влади

                                           Структура Конституції

Зумовлена характером і змістом, що включає спосіб реалізації викладення в ній (матеріалу);предметом і обсягом правового регулювання.

Розширення предмету правового регулювання зумовлене міжнародними договорами.Положення випливають з Членства в Євротоваристві.

Питання:Співвідношення міжнародних договорів і КУ.Ст 9 КУ визначає пріоритет КУ,міжнародні договори не можуть бути укладені до внесення змін в КУ.

Загальні риси та відмінності

1.Преамбула

2.Основна частина

3.Перехідні положення

Преамбули немає в конституціях Греції,Нідерландів,Італії та Норвегії.

Преамбула - дискрипційна частина, в якій закладена інформація щодо цілей, завдань (історії розвитку), конституційні ідеали.

Обсяг: Швейцарія (1 коротка фраза); Соціалістичноорієнтовані країни(великі преамбули, історія розвитку країн до конституції,дефініцію поянття побудови розвитку соціалстичного суспільства)

Значимість преамбули (юридична сила):теорія і практика-у деяких країнах немає юр.сили (США),у Франції має.Українці посилаються на преамбулу.

Російські конституціоналісти:Нормативне значення преамбули в тому, що вона визначає стратегію правотворення та правозастосування,юридичний обов'язок діяти у відповідності зі сформованими в ній юридичними принципами і цілями.

Основна частина

- розділи

-глави (залежно від принципу побудови)

- соц. зміст (ЯКЩО суспільні відносини щодо організації державної влади ,відсутні положення щодо регулювання економічних-соціальних відносин або ЯКЩО більш детально розглянути засади діяльності органів влади +правові  інститути:виконавча,законодавча + судова влади  )

Послідовність викладу залежить від політичного режиму(ролі і місця відповідних органів влади)

- парламентська респ(єдність) - представницький орган на першому місці

-президентська респ - глава держаив передує іншим гілкам влади

- змішані - закономірності немає,залежно лише від повноважень та того,кому пріоритет.

Чому президент України після ВРУ?Бо ВРУ  приймала Конституцію,і ВРУ-єдиний орган, що може представляти народ.Намагаються показати значення парламенту в державі, але реально важливість інституту президента.

Перехідні положення

Роль - забезпечення поступового переходу від попередньої до наступної Конституції.Стабільність- механізм влади.Одночасно не можна сформувати нові органи влади.Перехідні положення - МЕХАНІЗМ.

Особливості.Порівняно з попередніми Конституціями :

1.Гуманістична спрямованість (ідеали), ст 3 II РОЗДІЛ :пріоритет прав людини, закріплені найбільш вагомі цінності напрацювані людством.

2.Єдність державної влади(раніше ради-субординація).Децентралізовна влада (поділ на 3 гілки)

3. Принципи правової держави: верховенство права, пряма дія норм

4.Розширення сфери контролю (механізм захисту прав людини, рахункова палата, омбудсмен, КСУ,елементи забезпечення незалежності органів судової влади.Вища рада юстиції)

Моделі, сформувалися в процесі прийняття Конституції

- Ліберальна(обмеження предмету правового регулювання:закріплення організації та принципів діяльності органів державної влади, їх компетенції та взаємодії; статус особи, громадянські та політичні права;особливості правого регулювання: держава не втручаеться в життя громадянського суспільства,держава не втручаеться в соц індивідуальні свободи + захищає права)

- Етатистська (держава- будівник нових суспільних відносин, сфера впливу- усі сусп відносини, жодні не можуть бути поза увагою держави,не організованими, не контрольованими нею.)

- Ліберально- етатистська (соціальна спрямованість права, справедливість)-поширена модель.Людина соціальні права і соціальну справедливість повністю забезпечити не може, отже, оптимальні межі втручання з метою забезпечення прав і свобод.

           Структура КУ

Преамбула КУ - вона не розвернута повністю. Але містить принципи, ідеали, цінності, в ній акт проголошення незалежності - правове джерело; фіксує юридичні підстави «….як реалізації народом права на самовизначення»

Мета:

 1.  Забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя (= 3 стаття)
 2.  Зміцнення громадянської злагоди на українській землі - вимоаг до органів державної влади і посадових осіб
 3.  Розвиток і зміцнення демократичної, соціально - правової держави

+ перелік видів відповідальності: перед Богом (моральний вид відповідальності), перед теперішніми і майбутніми поколіннями

+ момент набрання нею чинності ст 57 ПРОТИ КСУ(дурниця«в момент проголошення

результатів голосування за неї».Оприлюднили Конституцію лише 13 липня 1996 р. Жили 2 тижні не бачивши в очі Конституції.) Більшість країн давали більший термін набрання чинності.

Перехідні положення

Більшість вичерпала свою дію.АЛЕ залишаються:

_Збереження  слідства в органах прокуратуририйняті до набуття чинності є чивнними у частині, в якій

_Чинності 1ст: ЗУ + інші НПА , прийняті до набуття чинності є чинними у частині , в якій вони не суперечать КУ.

Функції – основні напрямки констит.впливу на сусп..відносини.

Мелащенко – 2 групи за критерієм впливу на сусп.. відносини  - соціальні (політ соц. культ ідеолог) і юрид.(технолог регулят устан правотворчу охоронну творчу інші).

Савенко вважає :

Політична , економ, ідеолог, установча , стабілізуюча, загально-соціального регулюв.і забезпечення соц.інтересів, право надільна, правоохоронна, правозабезпечуюча тощо.

Правила поведінки суб’єктів конст.відносин…

 •  Установча – К акт установчої влади, народ. Було б логічно якби К затвердж.на рефер.або приймалась на ньому. Суть цієї функції – визначила держ.устрій , органи влади, порядок їх формув. і їх повнов.,функції, принципи їх діяльності.
 •  Правонадільна  - пов’язана з установчою, це деталізація, К наділяє певними повнов.відповідні органи влади.
 •  Правовстановлююча – встан.права і свободи людини, її обов’язки.
 •  Охоронна – 55 ст.КУ.
 •  Соціального регулювання… - інтерес завжди присутній. Спрямована на забезпечення цього аспекту – людина. громадянин, сусп., світ.Баланс породжує стабільність прав.порядку.

Встановлення широкого спектру прав, гарантування прав і свобод, соціальної відповідальності за забезпечення відповідних інтересів.

 •  Політична - механізм діяльності держави, політ.режим, принципи орг..і діяльності органів влади.
 •  Програмна ф. – преамбула, ст.1, 6.
 •  Зовнішньополітична ф. – поява нової держави, визнач.. засади фукц.
 •  Соціологічна, виховна ф. – цінності, ідеали КУ.

 

Принципи КУ закріплені в КУ:

верховенства права(ст. 8 КУ)

демократизму(ст. 1 КУ)

розподілу влад (ст. 6 КУ: єдина державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову)

збалансованості державних і суспільних інтересів

принцип гуманізму

принципи політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності(ст. 15 КУ)

-Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава
-Україна - унітарна держава, республіка.

- Носієм суверенітету і єдиним джерелом державної влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування

- Людина, її здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою суспільною цінністю.

- відповідальності держави за свою діяльність перед людиною.

- принцип єдиного українського громадянства.

- Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову

- система взаємних стримувань і противаг між різними гілками влади
- принцип верховенства права

- принцип найвищої юридичної сили Конституції.

- наділення положень Конституції властивостями норм прямої дії.

- гарантованість судового захисту прав і свобод людини безпосередньо на підставі КУ
- обов’язкова відповідність змісту міжнародних договорів, укладених Україною, положенням її Конституції. У разі крайньої необхідності приєднання до міжнародної угоди, що суперечить Конституції можливе тільки за умови внесення відповідних змін до Основного Закону;

- територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102) та встановлення відповідальності Президента України в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111);
- визнання ратифікованих міжнародних договорів частиною національного законодавства України.

- недопустимість примусу до виконання того, що прямо не передбачено законодавством.
- принцип рівності всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
- неможливість зміни Конституції, якщо ці зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (ст. 157);
- неможливість зміни Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст.157);
ускладнений порядок внесення змін до першого розділу Конституції, присвяченого засадам конституційного ладу;
- конституційне визначення статусу Президента як гаранта державного суверенітету,

- заборона утворювати політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом (ст. 37);
- діяльність спеціального органу захисту конституційного ладу – Конституційного Суду України, який вирішує питання про конституційність чинного законодавства, актів Президента та Кабінету Міністрів (ст. 150). 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
21018. Загальна характеристика трудового законодавства. Місце трудового права в системі права України 23.79 KB
  Місце трудового права в системі права України. Метою даної роботи є розгляд історії та причин виникнення Міжнародної організації праці її структури й основних завдань а також трудового законодавства України в аспекті МОП. Місце трудового права в системі права України Правове регулювання суспільно-трудових відносин обумовлених та пов’язаних з використанням найманої праці здійснюють органи державної влади місцевого самоврядування уповноважені посадові особи. КЗпП України але останнім часом вживається інший термін...
4242. Історія Конституції України 23.57 KB
  Історія Конституції України. Виговського з польськошляхетським урядом про унію України з Польщею і Литвою договори зі Швецією й Туреччиною. До основних її постулатів належать такі: державна незалежність України; православна віра як державна релігія; вічність і недоторканність встановлених кордонів; затвердження шведської протекції над Україною фактично союзу двох держав; необхідність встановлення дружніх і союзних відносин з Кримським ханством. проект Конституції України під назвою Проэктъ основаній устава украинскаго общества...
4969. Причини, за яких КСУ відмовляє у відкритті провадження по справах про офіційне тлумачення норм Конституції України 20.9 KB
  Офіційне тлумачення Конституції і законів України органом конституційної юрисдикції – це діяльність Конституційного Суду в рамках законодавчо установлених процедур за допомогою апробованих наукою і практикою прийомів і способів по проходженню невизначеного розуміння Конституції і законів України в формі нормативної або казуальної інтерпретації з ціллю забезпечення конституційної законності і...
8892. Загальна характеристика поняття 39.13 KB
  Відношення підпорядкування це найпоширеніший і найважливіший тип логічних відношень між поняттями; він перебуває в основі багатьох логічних операцій наприклад у визначенні понять узагальненні та обмеженні понять розподілу термінів у судженнях у категоричному силогізмі індукції тощо. Семінар №2 Судженняумовивідзакони логіки. Види суджень за кількістю та якістю Якщо за основу поділу суджень брати і кількість і якість то всі категоричні судження можна поділити на чотири види загальностверджувальні загальнозаперечні...
4052. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЇ КМУ 7.07 KB
  Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України 1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України актів Президента України а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України схваленої Верховною Радою України вирішення питань державного управління у сфері економіки та...
4029. Загальна характеристика референдумів в Україні 17.19 KB
  Види референдумів Критерій класифікації Види референдумів що виділяються за цим критерієм Юридична сила рішення прийнятого референдумом консультативний проводиться з метою виявлення позиції виборців із питання вирішення якого залишається...
8944. Загальна характеристика теорій електоральної поведінки 40.68 KB
  Загальна характеристика теорій електоральної поведінки Сутнісний зміст поняття електоральна поведінка. Політичні масштаби електоральної поведінки. Характерні риси електоральної поведінки. Геодемографічна концепція політичної поведінки А.
20230. Зміст та види правовідносин: загальна характеристика 42.2 KB
  Значна частина з них регулюється нормами права. Найбільш поширене визначення відповідно до якого правовідносини розуміють як урегульовані нормами права суспільні відносини учасники яких є носіями субєктивних прав і юридичних обовязків що охороняються і гарантуються державою. Правовідносини – це конкретна форма буття права. Правовідносини безпосередньо повязані з державою і громадянським суспільством з системою права і законодавства.
8552. Загальна характеристика інших видів господарських товариств 17.68 KB
  Загальна характеристика інших видів господарських товариств Мета: дати загальну характеристику товариства з обмеженою відповідальністю здійснити порівняння в правовому статусі ТОВ та ТДВ визначити правовий статус повного та командитного товариства студенти повинні знати законодавче регулювання діяльності господарських товариств. План заняття: Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю. Правовий статус повного і командитного товариства Рекомендована література до...
10631. Екологічне право як галузь права: загальна характеристика 34.4 KB
  Поряд з економічними, біологічними, технічними та іншими напрямами розвитку екології виникають і розвиваються правові питання в екологічній сфері. На державному рівні приймаються нормативно-правові акти, які регулюють раціональне використання природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища від забруднення і спрямовані на захист життя та здоров’я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення екологічної безпеки для людини і середовища, що її оточує.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.