Конституційни контроль і нагляд

КСУ за зверненням ВСУ може розглядати також – стосовно актів які безпосередньо віднесені до КСУ або опосередковано 2 попередній превентивний Здійснюється КСУ внесення змін до КУ дострокове припинення повноважень ПУ в порядку імпічменту сюди треба було б додати на думку Савенка: дострокове припинення повноважень ВР АРК у разі порушення нею К та законів щодо внесення змін до закону України про Регламент ВРУ наступний Також здійснюється КСУ але чомусь Савенко воздєржался от комєнтарієв на етот счьот 3 формальний...

2014-08-04

12.16 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


25.Конституційни контроль і нагляд

Конституційний контроль  (найбільш суттєвий!!). Пов'язаний з державним контролем (один із напрямів його). Конституційний контроль – діяльність компетентних органів держави щодо перевірки, виявлення, визначення, усунення невідповідності законів та інших актів (нпа), вирішення спірних питань щодо конституційності правових норм двох або більше законів, актів міжнародного права, розв’язання конфліктів щодо застосування К і законів, спрямованих на охорону К, встановлених нею конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, верховенства права і конституційної законності

Конституційних нагляд – діяльність компетентних органів державної влади, пов’язана із здійсненням спостереження, перевірки, виявлення, констатації порушень К, невідповідних їй законів і актів, вжиття заходів щодо неухильного додержання її положень, припинення і усунення виявлених порушень і приведення відповідних актів до її положень.

Відмінність між конституційним наглядом і контролем полягає в результативності!!!

контроль  - Усунення виявлених порушень

нагляд -  Констатація їх і намагання вплинути на забезпечення діяльності відповідно до КУ

Є різні підходи щодо класифікації конституційного контролю. Види конституційного контролю:

1) абстрактний  - здійснюється незалежно від наявності в суді тієї чи іншої справи

    Конкретний - (суди заг. юрисдикції; КСУ за зверненням ВСУ може розглядати також) – стосовно актів, які безпосередньо віднесені до КСУ або опосередковано

2) попередній (превентивний)

- Здійснюється КСУ

  •  внесення змін до КУ
  •  дострокове припинення повноважень ПУ в порядку імпічменту

сюди треба було б додати, на думку Савенка:

  •  дострокове припинення повноважень ВР АРК (у разі порушення нею К та законів)

щодо внесення змін до закону України про Регламент ВРУ

наступний Також здійснюється КСУ (але чомусь Савенко воздєржался от комєнтарієв на етот счьот))

3) формальний

Здійснюється КСУ.

  •  щодо додержання процедури прийняття / ухвалення рішень за формальними ознаками
  •  щодо імпічменту (розгляд справи і розслідування) ВИКЛЮЧНО

матеріальний Також здійснюється КСУ

  •  відповідність за зімстом

За обсягом перевірки:

1) повний - переважно КСУ здійснює повний контроль 

Частковий - Також здійснюється КСУ (щодо окремих положень КУ):

  •  законопроект про внесення змін до КУ:

а) 157 ст. (матеріальний аспект)

б) 158 ст. (формальний аспект)

-     імпічмент (перевірка дотримання конституційної процедури)

2) факультативний  - За наявності відповідного звернення

обов’язковий – законопроект про внесення змін до КУ

  •  імпічмент

дострокове припинення повноважень ВР АРК

3) універсальний  - КС перевіряє на відповідність К всі без винятку акти

Обмежений - Лише ті, що віднесені до його повноважень (наш КСУ зокрема) 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4415. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОП 6.68 KB
  Органи державного нагляду за охороною праці Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативноправових актів про охорону праці здійснюють: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці. Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будьяких господарських органів суб'єктів...
8963. Прокурорський нагляд за додержанням вимог закону щодо притягнення особи як обвинуваченого 59.63 KB
  Конституція України Кримінально-процесуальний кордекс України Кримінальний кодекс України Будников В. Кримінальний процес України: Підручник К. Конституційний Суд України: Рішення. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Монографія.
9043. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийомі, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про злочини 348.64 KB
  КПК України прокурор перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про приймання реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті що готуються злочини. 2 наказу Генераьного прокурора № 41 гн від 19 вересня 2005 року Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами які проводять дізнання та досудове слідство†встановлено що прокурорам усіх рівнів забезпечити виконання вимог закону при прийманні розгляді та вирішенні в органах прокуратури України заяв і повідомлень про вчинені...
8734. Нагляд прокурора за додержанням вимог закону щодо забезпечення прав учасників досудового провадження у справі 26.06 KB
  Прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства є одним із галузевих напрямків наглядової діяльності прокуратури. Разом з тим здійснення такого нагляду складає основний зміст діяльності прокурора у досудових стадіях кримінального процесу де прокурор зобов’язаний забезпечити постійний нагляд за додержанням законів всіма органами дізнання і досудового слідства незалежно від їх відомчого підпорядкування. Додержання законів органами які проводять дізнання та досудове слідство складають предмет...
8771. Нагляд прокурора за додержанням вимог закону при прийомі, реєстрації та вирішенні заяв, повідомлень та іншої інформації про вчинені або ті, що готуються, злочини 41.91 KB
  Про прокуратуру предметом нагляду за законністю є додержання законів органами дізнання попереднього слідства й іншими органами які ведуть боротьбу зі злочинністю. 20 Закону України Про прокуратуру слідує що прокурор взагалі не перевіряє зазначені в ній органи й організації а: 1 витребовує для перевірки відповідності закону акти що видаються цими органами; 2 або витребовує із відповідних органів і організацій матеріали й іншу інформацію про стан законності і заходи для її забезпечення.121 Конституції України...
6105. Фінансовий контроль 35.86 KB
  Аудитори та аудиторські фірми Формами фінансового контролю є: ревізії – для органів КРУ; перевірки – для інших органів фінансового контролю. ЗУ По державну контрольнуревізійну службу в Україніâ€ Види перевірок: Перевірки бувають невиїзні камеральні та виїзні...
5659. Радиационный контроль 69.67 KB
  Радиационный контроль вид неразрушающего контроля основанный на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия его с контролируемым объектом. В основе радиационного контроля лежит получение дефектоскопической информации об объекте с помощью ионизирующего излучения прохождение которого через вещество сопровождается ионизацией атомов и молекул среды. При регистрации излучения с помощью радиографической пленки или заряженных полупроводниковых пластин метод называют радиографическим. Если радиационное...
7618. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 63.63 KB
  Основное содержание темы: рассмотреть виды налогового контроля правовое поле исследуемой проблематики. План лекции: Формы и методы налогового контроля Налоговопроверочные действия налогового контроля Особенности рассмотрения результатов и урегулирования споров по результатам выездной налоговой проверки 1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ Налоговый контроль – вид деятельности уполномоченных органов налоговой администрации реализуемый в различных формах с целью получения информации о соблюдении норм налогового законодательства и...
9110. Бюджетувння і контроль 23.79 KB
  Бюджетувння і контроль Сутність бюджетування та його організація Види і форми бюджетів Порядок складання та принципи бюджетів продажів бюджету виробництва бюджет придбання і використання матеріалів бюджет трудових витрат бюджет ЗВВ адміністративні витрати на збут Методика та техніка контролю за виконанням бюджетів Принцип та порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету...
7967. КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ 1.42 MB
  Определение понятия давление и соотношение между единицами давления Под давлением в общем случае понимают предел отношения нормальной составляющей усилия к площади на которую действует усилие. От величины давления зависит протекание технологического процесса. Величина единицы давления зависит от выбранной системы единиц табл.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.