Способи прийняття конституцій

Способи прийняття конституцій Підстави і порядок прийняття конституції. В літературі виділяють три основні способи прийняття конституції: виборцями шляхом референдуму представницьким органом та главою держави або главою виконавчої влади. А Референдум забезпечує найвищу ступінь легітимності конституції та може застосовуватися як завершальна стадія конституційного процесу коли на всенародне затвердження виноситься конституція попередньо схвалена представницьким органом конституції багатьох штатів США Бенін Конго Іспанія Румунія...

2014-08-04

15.9 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


19. Способи прийняття конституцій

  1.  Підстави і порядок прийняття конституції.

В літературі виділяють три основні способи прийняття конституції: виборцями шляхом референдуму, представницьким органом та главою держави або главою виконавчої влади.

А) Референдум забезпечує найвищу ступінь легітимності конституції та може застосовуватися як завершальна стадія конституційного процесу, коли на всенародне затвердження виноситься конституція, попередньо схвалена представницьким органом (конституції багатьох штатів США, Бенін, Конго, Іспанія, Румунія, Польща та ін.). У деяких країнах конституції приймалися шляхом референдуму та без участі в її розробленні будь-якого представницького органу (конституції Франції, 1958 p.; Казахстану, 1995 p.; Росії, 1993 p.).

Б) До представницьких органів, які можуть наділятися установчою владою (за дорученням народу), належать установчі збори (конституційні асамблеї, конституційні конвенти тощо), парламент, надпарламентські установи.

1. Установчі збори - це представницький орган, що обирається спеціально з метою розроблення і прийняття конституції. Вперше установчі збори (Філадельфійський конвент) було скликано у США 1787 p.; вони складалися з 74 делегатів і працювали чотири місяці. Установчими зборами приймалися, наприклад, конституції Тунісу (1956 р.), Намібії (1990 p.), Болгарії (1991 p.). Установчі збори в різних країнах мали різний спосіб формування та наділялися різним об'ємом компетенції. Так, за способом формування виділяють дві групи установчих зборів:

      а) сформовані шляхом загальних і прямих виборів;

б) збори, частина делегатів яких обирається шляхом прямих або непрямих виборів, а інша частина призначається.

За обсягом компетенції установчі збори поділяються на:

а)  суверенні, які наділяються правом розробляти і приймати конституцію (США, 1787 p.; Індія,' 1950 p.; Італія, 1947 p.; Португалія, 1976 p.);

б)  несуверенні, які розробляють і приймають проект конституції, а для затвердження вона виноситься на референдум або передається іншому органові (наприклад, конституції Кувейту, 1962 p.; Гани, 1979 p.; Туреччини, 1982 p.). Власне, такі органи виконують роль консультативних установчих зборів.

2.  У багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, конституції приймалися парламентами. При цьому застосовуються два способи:

а) реорганізація парламенту в установчі збори, що передбачає спеціальну процедуру отримання парламентом мандата виборців на те, щоб діяти як установчі збори (Шрі-Ланка, 1972 p.; Танзанія, 1977 p.; Замбія, 1992 p.);

б)  без формальної реорганізації в установчі збори, коли конституція приймається із застосуванням звичайної парламентської процедури, передбаченої конституцією, що скасовується (наприклад, конституції Мозамбіку, 1990 р.; Грузії, 1995 р.; України, 1996 p., та ін.).

Парламентський спосіб прийняття конституції застосовується також і як попереднє ухвалення конституції перед тим, як вона виноситься на референдум (наприклад, в Іспанії 1978 p.; Польщі

1997  p.). Такий спосіб прийняття конституції дозволяє поєднати кваліфіковане обговорення проекту в парламенті з реалізацією права народу висловити свою волю відносно тексту конституції.

3.  Надпарламентські установи - це діючі спорадично виборні органи, які формують постійно діючий парламент (приміром, Всекитайські збори народних представників - КНР, З'їзд народних депутатів - Росія, за Конституцією РСФСР 1978 p., Великий народний хурал - Монголія).

4.  Глава держави є суб'єктом права прийняття конституції в деяких монархічних державах. Прийнятими монархом (дарованими владою монарха), себто октройованими, є, наприклад, конституції Кувейту, Бахрейну, Катару, Оману, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів.

Підстави появи нової конституції:

  •  Утворення нової держави. Може бути поділ держави.(ні,бо була урср)
  •  Зміна політичного режиму.
  •  Зміни політичні, економічні, внаслідок яких конституція виявляється невідповідною.(пістави прийняття чинної)

Держава Україна існувала і без конституції, вступала в міжнародні відносини. Республіка з елементами суверенітету – за старою конституцією. Передбачено право виходу з СРСР, але на практиці неможливо. Тому перша підстава для України не підходить.

Політичний режим змінювався поступово, тому друга підстава теж не підходить.

Третя – найоптимальніший варіант.

Порядок прийняття конституції - представницький народний орган, президент, політична партія тощо

Установча влада – народу, хоча може наділятися парламент або над парламентські установи (Конституційна асамблея, збори та інші). Конституційні органи відрізняються:

  •  За способом формування
  •  За компетенцією
  •  По різному формуються: обрання (Болгарія), частина обирається прямими чи непрямими виборами, інші – делегуються (Туреччина).
  •  За повноваженнями – суверенні (розробляють проект і приймають) і не суверенні (лише готують, а приймається главою держави чи законодавчими органами), з необмеженою (розробляють, приймають конституцію і на перехідному етапі виконують функції парламенту (Франція 1946 р., Бразилія у 1988 році), вирішують багато питань, щоб відтворити на законодавчому рівні ідеї, передбачені в Конституції) і обмеженою компетенцією (які вирішують питання розробки і прийняття конституції без інших повноважень. Вона затверджується народом. Це Росія).

Надпарламентські установи – ті, що формуються з членів парламенту та інших територіальних одиниць (Індонезія – народний конгрес).

Преамбула: Верховна Рада України прийняла КУ від імені укр. Народу, виходячи іх повноважень наданих К УРСР 1978р. ВРУ сама прийняла КУ як орган установчої влади. БРЄД. Народ нібито уповноважив її прийняти Конституцію від його імені. «А народ хтось питав?».

Нова Конституція України? Підстав нема! Режим не змінюється. Розділ І і ІІ – досконалі, сучасні цінності – більмо на оці у влади =) Тому і хочуть нову КУ. Корегування потребує лише організація державної влади. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4217. Класифікація Конституцій 13.91 KB
  Проте такі конституції авторитарні тоталітарні за великим рахунком не можна називати конституціями з огляду на їх антиконституційний зміст. Проте така класифікація втрачає сенс оскільки майже всі конституції є жорсткими. При цьому набуває поширення класифікація залежно від ступеня ускладнення процедури їх змін: Дуже жорсткі Конституція США які передбачають обмеження установчої влади колом конституційних положень чи обставин за яких забороняється вносити будьякі зміни до конституції надзвичайний стан Менш жорсткі Іспанія...
4358. Способи і засоби гасіння пожеж 7.49 KB
  Основою пожежогасіння є примусове припинення процесу горіння. На практиці використовують декілька способів припинення горіння суть яких полягає у приведеному нижче. Спосіб охолодження ґрунтується на тому що горіння речовини можливе тільки тоді коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло тобто охолодити її нижче температури запалювання горіння припиняється.
9051. Способи перетворення комплексного креслення 31.78 KB
  Розглянути суть способу обертання навколо проекціюючої прямої а також способу заміни площин проекцій. Обертання навколо проекцюючої прямої. Для розв'язання метричних та позиційних задач використовують способи перетворення креслення обертання та зміна площин проекційякі полягають у зміні взаємо розташування геометричного образу та площин проекцій. В результаті обертання геометричний образ займає окреме положення відносно нерухомих площин проекцій.
10803. Прийняття управлінських рішень 175.25 KB
  Політика організації – у даному випадку враховується суб’єктивний фактор при прийнятті рішення.Кінцевим результатом прийняття рішення є саме управлінське рішення яке постає як первісний базовий елемент процесу управління що забезпечує функціонування господарської організації за рахунок взаємозв’язку формальних та неформальних інтелектуальних та організаційнопрактичних аспектів менеджменту.Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та окремі його підсистеми важливою ланкою формування та реалізації відношень...
5357. СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 43.79 KB
  У вихлопних газах дизельних двигунів мають також місце акролеїн, окис азоту, діоксид сірки, пари палива. При розгляді забруднення ґрунту враховується відстань від залізниці. Забруднення класифікуються кількістю сухих та рідких викидів.
10548. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень 22.55 KB
  Проблеми вирішення яких не вкладається у встановлені регламенти і нормативи вимагають втручання в хід діяльності організації тобто прийняття і реалізації управлінського рішення в зв’язку з ситуацією що виникла. Управлінське рішення – це результат творчості менеджера суб’єкта управління у вирішенні конкретної ситуації що виникла в зв’язку з діяльністю об’єкта управління. Рішення організовує і направляє у визначене русло діяльність персоналу і сприяє таким чином досягненню цілей поставлених перед організацією. Прийняття управлінського...
10549. Моделі та методи прийняття управлінських рішень 27.33 KB
  Ризик Прийняття управлінського рішення – це вибір який робить менеджер щоб виконати свої обов’язки обумовлені посадовим положенням. Правильне рішення – це кількісно обґрунтований вибір найкращого варіанта дій що веде до досягнення поставленої мети в даних умовах обстановки. Тому виникає задача – знайти таке рішення що дозволить досягти мети найбільш прийнятним у даних умовах шляхом. Потім уже приймають такий варіант рішення коли обраний показник досягає максимальної мінімальної величини.
8417. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 55.96 KB
  Магазин Еліт має намір закупити у підприємства Імпульс 100 телевізорів за ціною 850 грн. за одиницю хоча звичайна ціна їх реалізації – 1100 грн. Калькуляція витрат на виготовлення телевізорів Стаття витрат Витрати на одиницю грн. грн.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.