Система науки конституційного права

Система науки конституційного права Він стосується сутності правового статусу особи основою якого є громадянство конституційні права й свободи громадян України. Цей розділ охоплює проблеми виборчого права референдумів та інших форм безпосереднього народовладдя...

2014-08-04

11.05 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Система науки конституційного права складається з таких підрозділів:

загальні питання науки: про її предмет, методологію, про предмет конституційного права як галузі права, сутність і особливість ійного права як галузі права, сутність і особливість конституційних норм та інститутів, конституційно-правових відносин; про систему конституційного права як галузі права, методи правового регулювання, джерела та місце галузі в системі національного права України;

вчення про Конституцію України. Тут принципово важливими є питання конституціоналізму, теорії Конституції України, її сутності, найважливіших структурних та функціональних характеристик, механізму її реалізації й окремих інститутів і конституційних норм. Принципове значення має вивчення проблем, пов'язаних з охороною Конституції;

загальні засади конституційного ладу України. В цьому розділі досліджуються фундаментальні основи організації й діяльності українського суспільства і держави, причому головними із них є положення про те, що Україна є суверенною, демократичною, правовою і соціальною державою, яка відповідає перед людиною та суспільством за свою діяльність; конституційний лад України ґрунтується на принципі пріоритету прав і свобод людини й громадянина; Україна є парламентсько-президентською республікою, де вся повнота влади належить народові, який є єдиним джерелом державної влади, здійснюваної за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

конституційно-правовий статус особи. Цей розділ науки — найважливіший. Він стосується сутності правового статусу особи, основою якого є громадянство, конституційні права й свободи громадян України.

форми безпосередньої демократії. Цей розділ охоплює проблеми виборчого права, референдумів та інших форм безпосереднього народовладдя;

організація державної влади. Це — найоб'ємніше завдання, воно передбачає дослідження інститутів державної влади — законодавчої, виконавчої та судової влади, інституту президентства, їх організації й діяльності;

територіальний устрій. Дослідження цього розділу передбачає аналіз принципів територіального поділу, статусу адміністративно-територіальних одиниць, зокрема Автономної Республіки Крим;

місцеве самоврядування. Дослідження цього напряму стосується проблеми статусу територіальних громад, органів та інших суб'єктів місцевого самоврядування.

Функції науки конституційного права: політичну, методологічну, ідеологічну, евристично-прогностичну, комунікативну, інтегративну, практико-прикладну, роз'яснювальну та експертну'. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
3732. Система конституційного права України 14.16 KB
  Конституційне право як галузь права складається з правових норм, які містяться в Конституції України а також правових норм, які регулюють відносини пов’язані з громадянством (правовим статусом особи), правових норм, що закріплюють державний устрій України
4259. Система галузі конституційного права України 11.11 KB
  Система галузі КПУ Система галузі конституційного права України це її внутрішня побудова що характеризується єдністю і взаємодією елементів цієї системи до яких належать конституційноправові норми та конституційноправові інститути. Так від інших правових норм вони відрізняються: змістом оскільки регулюють особливе коло суспільних відносин що становлять предмет галузі конституційного права України
3870. Поняття та предмет конституційного права як галузі права 17.5 KB
  Поняття конституційного права як галузі публічного права. Поняття та зміст предмету конституційного права. Метод регулювання в конституційному праві як галузі права.
7233. Джерела конституційного права 15.69 KB
  Поняття і зміст джерел конституційного права. Види джерел конституційного права. Юридична природа джерел конституційного права. Поняття і зміст джерел конституційного права Кожна наука має певну сукупність джерел.
4197. Поняття і види джерел конституційного права 20.14 KB
  Поняття і види джерел конституційного права права під джерелами конституційного права як правило розуміють зовнішню форму вираження обєктивації конституційноправових норм. Цей підхід до категорії джерело конституційного права сформувався історично але багато правознавців зазначали що джерело права є не просто оболонкою для норм права а насамперед духовним підгрунтям права що наповнює право конкретним змістом і надає йому певної форми. Гегель вбачав у змісті джерела права не лише божественне походження права а й вічні та...
10858. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної науки та реформатора школи 34.14 KB
  Ян Амос Коменський 1592 1670 жив в той час коли народ його батьківщини Чехії знаходилася в умовах важкого національного пригноблення з боку німецьких феодалів піднімався на боротьбу за своє звільнення: трудящі маси жорстоко експлуатувалися дворянством переважно німецького походження і католицьким духівництвом. Коменський народився 28 березня 1592 р. Завдяки цій громаді Коменський здобув освіту : початкову елементарна школа ; середню братська школа ; вищу в Германії .
16505. Влияние капитализации на воспроизводство науки: проблемы развития российской науки в условиях дефицита финансирования научных исследований 28.24 KB
  Мировой финансовый и экономический кризис 2008-2009 гг., обновил споры о проблемах перехода на интенсивный тип экономического роста, на усиление роли научно-технологического и культурно-образовательного потенциала народного хозяйства. Ключевым пунктом этих дискуссий является вопрос о том, при каких условий российская наука станет играть роль ведущей силы экономического развития инновационного типа.
5899. Система права и система законодательства 22.78 KB
  Система права и система законодательства Понятие системы права Система права суть внутреннее строение структура права отражающее объединение и дифференциацию юридических норм. Основная цель этого понятия объяснить одновременно интегрирование и деление нормативного массива на отрасли и институты дать системную характеристику позитивного права в целом. Особо здесь нужно подчеркнуть то что структура права его система обусловливает его форму систему законодательства и неразрывно с ней связана. те права и обязанности которые стали...
4322. Система права 14.14 KB
  Система права Государство создает огромное количество юридических норм. Все установленные им нормы вместе взятые образуют некое целостное образование называемое системой права в которой отражается внутреннее строение позитивного права его внутренняя организация. Как и любая система вообще система права характеризуется тем из каких элементов или частей она состоит как эти части внутренне согласованы между собой и взаимодействуют. Первичной клеточкой кирпичиком системы права является норма права.
294. Система муниципального права 9.23 KB
  Система муниципального права основывается на логическом последовательном разделении норм муниципального права и их объединении в однородные правовые комплексы институты с учётом содержания и характера регулируемых ими отношений в сфере местного самоуправления. При этом система муниципального права отражает взаимосвязь и взаимообусловленность правового регулирования вопросов местного самоуправления как целостного социального явления. Поэтому система муниципального права имеет объективную основу: её построение обусловлено не только...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.