Робота у лікарні. План-конспект уроку з англійської мови

Учні отримують картки для самостійної роботи і складають словосполучення із поданих слів. Той, хто першим впорався із завданням, читає словосполучення вголос. Учитель також може запропонувати скласти з ними якомога більше речень за 2— З хвилини. По закінченні четверо учнів, які записали найбільше речень, читають їх уголос.

2014-08-26

14.59 KB

5 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


План-конспект уроку з англійської мови для учнів 7-х класів

УРОК 63

Тема: Здоров’я

Підтема: Робота у лікарні.

Мета: Повторити й закріпити лексику теми. Тренувати учнів у вживанні питальних речень різних типів у різних граматичних часах. Практикувати учнів у читанні. Розвивати навички письма.

Продовжувати розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати спостережливість і старанність під час виконання завдань та доручень.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (H0), для роботи в парах (Н02), для роботи у групах (Н03).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ 

1. Привітання.

Т: Good morning, pupils. I'm glad to see you again. Ps: Good morning, teacher. We are glad to see you.

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to speak about different aspects of the work of hospitals and -  doctors. We are also going to practise making up questions of different types.

Check on Homework 3. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 1 (с. 52). Учні ланцюжком читають доповнені запитання вправи.

2) РЗ, впр. 2 (с. 52). Один з учнів записує слова, які він склав, на дошці. П'ятеро учнів читають речення, доповнені цими словами.

Warming up 4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні отримують картки для самостійної роботи і складають словосполучення із поданих слів. Той, хто першим впорався із завданням, читає словосполучення вголос. Учитель також може запропонувати скласти з ними якомога більше речень за 2— З хвилини. По закінченні четверо учнів, які записали найбільше речень, читають їх уголос. Виграє той, у кого найбільше граматично правильних речень.

НО

Match the words to make

up

word combinations. Make up sentences with these

word combinations.

nurses'

gowns

daily

theatre

rubber

pressure

medical

station

operating

room

blood

history

surgical

gloves

recovery

notes

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking 1. Розвиток умінь мовлення.

1) Вир. 5 (с. 118). Учні в парах обговорюють завдання вправи протягом кількох хвилин. По закінченні роботи троє-четверо учнів висловлюють свої думки та розповідають про п гляди своїх співрозмовників.

2) Робота в парах. Учні отримують картки (Н02) і в парах складають діалоги за їх завданням. І закінченні дві-три пари інсценують діалоги перед класом. Н02:

A. Make up a dialogue.

Your friend wants to become a doctor. You:

ask your friend what kind of specialist he/she wants to be;

why he/she chose this profession;

what he/she should do to make his/her dreams come true.

В. Make up a dialogue.

You are speaking with your friend about your future profession. You:

tell your friend what kind of doctor you would like to be;

explain your choice;

tell what you do to make your dreams come true.

3) Bnp. 6 (c.118). Учитель розподіляє частини завдання між учнями. Учні протягом 2—3 хвилин готують розповіді. По закінченні роботи п'ятеро учнів висловлюють свої думки.

2. Подання тексту для читання.

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Т: Do you like funny stories? Do you know any funny stories about doctors? Can you tell any of them?

Учні відповідають на запитання вчителя.

2) Reading. Етап читання. Клас розподіляється на групи по четверо учнів, кожен з яких отримує по одній картці з набору (НО), самостійно читає текст, вживаючи дієслова в дужках у необхідному часі. Потім члени груп розташовують частини тексту у логічному порядку і по закінченні роботи ланцюжком читають текст перед класом. Т: Put the parts of the text in the correct order and use the verbs in brackets in the correct tense. H03:   

Miss Green was very fat. She  (to weigh) 100 kilos and

she (to get) heavier every month. Miss Green (to

want) to lose some weight, but she (not to know) how to do it. So she

 (to decide) to see the doctor. The doctor  (to

examine) Miss Green and said, «You need a diet, Miss Green, and I  (to

give) you a good book.» The doctor (to give) her a small book

and (to say), « (to read) this book carefully and

. (to eat) the food, described on page 11 every day. Then

(to come) back in two weeks' time».

Miss Green  : ^_ (to come) again two weeks later, but she

 ^ (not to be) thinner, she (to be) even fatter.

The doctor (to be) surprised and (to say),

« you (to eat) the food described on page 11

regularly?».  

«Yes, doctor», (to reply) Miss Green.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Т: Why did Miss Green go to the doctor? What did the doctor recommend her to do? Did the doctor's recommendation help Miss Green? Why? What did the doctor see when he visited Miss Green? How did Miss Green explain the situation? Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

Grammar 3. Відпрацювання граматичного матеріалу: питальні речення різних типів. Впр. 7 Practice(с. 119). Клас розподіляється на три команди, кожна з яких отримує по одному з речень вправи. Члени команд ланцюжком виходять до дошки і записують запитання різних типів до свого речення. За кожне правильне надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 53), 3 (с. 54), письмово.

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

Т: What did we speak about today? What did you like in our lesson today? What task was difficult for you?

Учні ланцюжком відповідають На запитання вчителя. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4547. У лікарні. План-конспект уроку з англійської мови 13.29 KB
  Учні отримують картки для самостійної роботи. Вони визначають, кому з лікарів можуть належати подані фрази. Час роботи — 1—2 хвилини. Той, хто першим впорався із завданням, уголос читає фрази і називає відповідних лікарів.
4570. На кухні, План-конспект уроку з англійської мови 13.48 KB
  Учитель пропонує учням самостійно скласти Mind-Map кухонного обладнання протягом хвилини. По закінченні роботи учні підраховують кількість записаних слів. Той, у кого їх найбільше, записує на дошці. Решта класу доповнюють перелік у разі необхідності. Учитель стежить за правильністю написання слів.
4571. Що у вас на ланч, План-конспект уроку з англійської мови 14.37 KB
  Клас розподіляється на дві команди. Учитель розкладає картки (HO) на столі. Члени команд по черзі підходять до столу, беруть одну з карток і вголос читають визначення слова. Суперники мають назвати це слово. Якщо вони не можуть, право відповіді переходить до другої команди. За кожну правильну відповідь надається один бал.
4574. Здорова їжа, План-конспект уроку з англійської мови 13.67 KB
  Граматична гра. Клас розподіляється на дві команди. Учитель $&зиває продукти. Члени кожної з команд ланцюжком виходять до дошки й у два стовпчики записують злічувані та незлічувані іменники. За кожне неправильно записане слово надається один бал. Перемагає команда, яка отримає менше балів.
4542. Дозвілля. План-конспект уроку з англійської мови 14.29 KB
  Робота з картками. Учитель пропонує учням уважно продивитися текст вправи і закрити підручники. Учні отримують картки для самостійної роботи і протягом 1—2 хвилин заповнюють пропуски у реченнях. По закінченні роботи вони обмінюються картками і перевіряють відповіді товаришів. Один з учнів виписує вставлені слова на дошці.
4507. Це Лондон. План-конспект уроку з англійської мови 15.96 KB
  Ознайомити учнів зі структурами so do I, neither do I. Продовжувати знайомити учнів з історичними памятками Лондона. Тренувати учнів у читанні. Формувати навички писемного мовлення. Продовжувати розвивати вміння спілкуватись. Виховувати дбайливе ставлення до світової історичної спадщини.
4508. Ми у Лондоні. План-конспект уроку з англійської мови 14.11 KB
  НО Wht is the nme of the min clock of Gret Britin Big Ben Wht is the nme of London underground Tube Wht is the officil residence of the Queen Buckinghm Plce Where is Nelsons Column situted In Trflgr Squre Wht is the nme of the plce where ll the British monrchs were crowned Westminster bbey Wht is the nme of the most beutiful nd one of the oldest cthedrls of Gret Britin St Puls Cthedrl Wht is the nme of the oldest prt of London The City Wht is the nme of London bus Omnibus doubledecker II. wht mens of trnsport it is...
4585. Ми зростаємо, План-конспект уроку з англійської мови 14.01 KB
  Клас розподіляється надві команди. Учитель читає помилкові речення, члени команд мають по черзі виправляти їх. За кожну правильну відповідь надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.
4539. У кінотеатрі. План-конспект уроку з англійської мови 14.51 KB
  Навчати учнів планувати свою відповідь. Продовжувати розвивати комунікативні здібності учнів. Практикувати учнів в аудіюванні. Подати і відпрацювати новий граматичний матеріал: сполучні слова. Навчати учнів планувати свою відповідь. Продовжувати розвивати комунікативні здібності учнів.
4568. Ми куховаримо, План-конспект уроку з англійської мови 12.65 KB
  Учитель роздає учням картки для самостійної роботи і двічі читає діалог. Учн: уважно слухають і заповнюють пропуски у картках. По закінченні роботи вони обмінюються картками і перевіряють роботи один в одного. Один з учнів записує вставлені слова на дошці. Учитель контролює правильність їх написання.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.