Класифікація приміщень по небезпеці ураження електричним струмом

Стосовно небезпеки ураження працівників електричним струмом виробничі приміщення поділяються на. Приміщення підвищенною небезпекою що характеризується наявністю однієх з таких умов: струмопровідної підлоги залізобетонної цегляної землянох і т. Приміщення з особливою небезпекою що характеризуються наявністю однієї з таких умов що створюють особливу небезпеку: особливої вологи відносна вологість повітря близька до 100 стеля стіни підлога і речі що знаходяться у приміщенні покриті вологою; хімічно активного або органичного...

2014-08-04

7.27 KB

8 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


89 Класифікація приміщень по небезпеці ураження електричним струмом.

Стосовно небезпеки ураження працівників електричним струмом виробничі приміщення поділяються на:

1. Приміщення підвищенною небезпекою, що характеризується наявністю однієх з таких умов:

-струмопровідної підлоги (залізобетонної, цегляної, землянох і т.п. );

-струмопровідного пилу (за умовами виробництва виділяється технологічний струмопровідний пил у такій кількості, що він може осідати на проводах, проникати у середину машин, апаратів і т.ін.) чи вологи (відносна вологість довгочасово перевищує 75%);

-високої температури (температура постійно або періодично більше одної доби перевищує 35°С);

-можливості одночасного дотику людини до заземлених металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів,механізмів і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електрообладнання – з другого.

2. Приміщення з особливою небезпекою, що характеризуються наявністю однієї з таких умов, що створюють особливу небезпеку:

-особливої вологи (відносна вологість повітря близька до 100%, стеля, стіни, підлога і речі, що знаходяться у приміщенні, покриті вологою);

-хімічно активного або органичного середовища (постій но або довгочасно є агресивні пари, гази, рідини, утворюється за потіння, випадання роси або пліснява,що руйнують ізоляцію і струмопровідні частини обладнання);

-не менше двох умов для приміщень з підвищеною небезпекою.

3. Приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку.

4. Території розміщення зовнішніх (незахищених спорудою від атмосферних впливів) електроустановок прирівнюються до приміщень з особливою небезпекою. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4377. Класифікація засобів і заходів захисту від ураження людини електрострумом 7.3 KB
  Основні захисні заходи від ураження електричним струмом і мережах електропостачання з ізольованою нейтраллю є: Захисне заземлення – навмисне електричне з’єднання із землею або її еквівалентом металевих неструмовідних частин які можуть опинитись під напругою в результатиі замикання на корпус або інших причин. Захисне відключення – це швидкодіючий захист що забезпечує автоматичне вимикання електроустановки з мережі в разі виникнення небезпеки ураження електричним струмом.
4382. Види ураження людини електрострумом 7.06 KB
  За наслідками електротравми умовно підрозділяють на два види: місцеві та загальніелектричні удари коли уражається весь організм внаслідок порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і систем. Приблизний розподіл електротравм за їх видами має такий вигляд: місцеві електротравми 20; електричні удари 25; змішані травми сукупність місцевих електротравм та електричних ударів 55.Характерними місцевими електричними травмами є електричні опіки електричні знаки металізація шкіри механічні ушкодження та електроофтальмія....
4401. Гігієнічне нормування параметрім мікрокліману виробничих приміщень 7.67 KB
  Оптимальні мікрокліматичні умови - це такі параметри мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечують нормальний тепловий стан організму без напруги і порушення механізмів терморегуляції.
6990. Вентиляція, освітлення виробничих приміщень та захист від шуму і вібрації 10.48 KB
  Вентиляция это воздухообмен осуществляемый в целях удаления из помещения загрязненного воздуха и замены его свежим. В зависимости от степени загрязненности воздуха установлены кратности воздухообмена. По способу перемещения воздуха вентиляцию подразделяют на естественную и механическую. По способу организации обмена воздуха вентиляцию разделяют на общеобменную местную и смешанную.
4349. Методика розрахунку часу на евакуацію людей із приміщень під час пожежі 9.77 KB
  Методика розрахунку часу на евакуацію людей із приміщень під час пожежі. Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи протипожежного захисту. Час на евакуацію людей розраховується за формулою: де L – довжина оптимального шляху людей; V – швидкість яка залежить від щільності людей чим менша щільність тим більша швидкість. Для повного врахування часу треба визначити час який витрачається на проходження дверей...
4350. Визначення розмірів, кількості, розміщення та утримання шляхів евакуації людей із приміщень під час пожежі 7.98 KB
  Визначення розмірів кількості розміщення та утримання шляхів евакуації людей із приміщень під час пожежі. Шляхом евакуації є безпечний для руху людей шлях який веде до евакуаційного виходу. Ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менша 1 м висота проходу не менша 2 м. Улаштування гвинтових сходів на шляхах евакуації не допускається.
4217. Класифікація Конституцій 13.91 KB
  Проте такі конституції авторитарні тоталітарні за великим рахунком не можна називати конституціями з огляду на їх антиконституційний зміст. Проте така класифікація втрачає сенс оскільки майже всі конституції є жорсткими. При цьому набуває поширення класифікація залежно від ступеня ускладнення процедури їх змін: Дуже жорсткі Конституція США які передбачають обмеження установчої влади колом конституційних положень чи обставин за яких забороняється вносити будьякі зміни до конституції надзвичайний стан Менш жорсткі Іспанія...
4132. Класифікація виборчих систем 5.59 KB
  Виборча система – це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління самоврядування на основі конституції та законів. Мажоритарна система фр. У разі якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів організовуються повторні вибори в яких беруть участь 2 кандидати що набрали найбільшу кількість голосів Франція вибори Палати представників Австралії; в мажоритарна система кваліфікованої більшості обраним вважається кандидат або список який отримав певну кваліфіковану більшість голосів...
4369. Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці 6.56 KB
  Негорючі неспалимі речовини та матеріали нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали червона цегла силікатна цегла бетон камінь азбест мінеральна вата азбестовий цемент та інші матеріали а також більшість металів. Важкогорючі важко спалимі речовини та матеріали що здатні спалахувати тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його...
6370. Народні методи навчання та їх класифікація 48.63 KB
  Ця тема буде вивчена для розвязування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.