Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці

Негорючі неспалимі речовини та матеріали нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали червона цегла силікатна цегла бетон камінь азбест мінеральна вата азбестовий цемент та інші матеріали а також більшість металів. Важкогорючі важко спалимі речовини та матеріали що здатні спалахувати тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його...

2014-08-04

6.56 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


103. Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці.

Пожежовибухонебез-пека речовин та матеріалів - це сукупність властивостей, які характеризують їх схильність до виникнення й поширення горіння, особи-вості горіння і здатність піддаватись гасінню загоря-нь. За цими показниками виділяють три групи горючо-сті матеріалів і речовин: негорючі, важкогорючі та горючі.

Негорючі (неспалимі) - речовини та матеріали, нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали - червона цегла, силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата, азбестовий цемент та інші матеріали, а також більшість металів. При цьому негорючі речовини можуть бути пожежонебез-печними, наприклад, речо-вини, що виділяють горючі продукти при взаємодії з водою.

Важкогорючі (важко спалимі) - речовини та матеріали, що здатні спала-хувати, тліти чи обвуглю-ватись у повітрі від джерела запалювання, але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його видалення (матеріали, що містять спалимі та неспалимі компоненти, наприклад, деревина при глибокому просочуванні антипіренами, фіброліт і т. ін.);

Горючі (спалимі) - речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а також спалахувати, тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та самостійно горіти після його видалення.

У свою чергу, у групі горючих речовин та мате-ріалів виділяють легкозай-мисті речовини та матеріали - це речовини та матеріали, що здатні займатися від короткочасної (до ЗО с) дії джерела запалювання низької енергії. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
7264. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин 76.36 KB
  До суб’єктів медичних правовідносин належать пацієнти, тобто громадяни, які звернулися по медичну допомогу до закладу будь-якої форми власності чи медичного працівника приватної практики незалежно від наявності чи відсутності хвороби або добровільно погодились на проведення медико-біологічного експерименту,
8927. СТАТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ 208.36 KB
  Лінійні диференціальні рівняння автоматичних систем і їх елементів Найбільш спільною і найбільш повною формою математичного описання автоматичних систем і їх елементів є диференціальне рівняння. Але для більшості реальних елементів вихідне рівняння складене строго у відповідності з законами фізики є нелінійним. Тому завжди прагнуть перейти від складнішого розв’язання нелінійного рівняння до лінійного диференціального рівняння 2.1 де і – відповідно вхідна і...
4672. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності 12.32 KB
  Що спільного й відмінного між оздобленням виробів інкрустацією металом та деревяними вставками по деревині. До виробів першої категорії якості відносять продукцію яка відповідає діючим стандартам і технічним вимогам. Ергономічність технічних виробів і машин полягає в експлуатаційних вимогах які забезпечують відповідність виробів умовам праці бути зручним і безпечним.
9515. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання 30.02 KB
  Форми бухгалтерського обліку. Корегування трансформація обліку в кінці звітного періоду за допомогою формування Трансформаційної таблиці. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затверджене Наказом Міністерства фінансів України...
8618. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 16.84 KB
  Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Платники спрощеної системи оподаткування Спрощена система оподаткування обліку та звітності особливий механізм справляння податків і зборів що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Юридична особа чи фізична особа підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку. Суб'єкти господарювання...
8560. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 13.74 KB
  Фізичні та юридичні особи які не можуть бути платниками єдиного податку. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Групи мають різні критерії відповідності для права перебування на спрощеній системі та відповідно різні ставки єдиного податку Групи Кількість найманих працівників Доход за календарний рік що передував переходу на ЄП Види діяльності Ставка ЄП: фіксована до мінімальної зарплати МЗПстаном на 1 січня або до доходу 1фізособі підприємці без найманих працівників не перевищує 150 000 грн.
179. ОЦІНКА ЯКОСТІ СИСТЕМ І ОБ ЄКТІВ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 129.58 KB
  При уявних коренях межа сталості в системі виникають незатухаючі коливання. Тому для визначення сталості системи зовсім не обов'язково розраховувати корені достатньо просто визначити знаки їх дійсних частин. Зробити це можна за допомогою критерію сталості Гурвиця щоформулюється таким чином. Слід зауважити що використання алгебраїчного критерію сталості Гурвиця на практиці для систем вище 4го порядку значно ускладнюється розрахунком детермінантів.
8550. Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень 22.65 KB
  Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень Мета: дати загальну характеристику виробничому кооперативу визначити види кооперативів у законодавстві України дати характеристику господарським об’єднанням по його видам визначити порядок створення холдингових компаній студенти повинні знати законодавче регулювання діяльності господарських об’єднань. Поняття виробничого кооперативу. Порядок реєстрації виробничого кооперативу Види кооперативів Органи управління виробничим кооперативом Поняття...
15865. Переваги та недоліки використання офшорних зон та фінансових центрів у фінансовому плануванні суб’єктів підприємницької діяльності 82.19 KB
  А також буде проведено аналіз ефективності використання у фінансовому плануванні офшорних структур для діяльності СПД й на основі цього буде виведено в чому полягає проблематика і суперечність використання офшорних зон та фінансових центрів у побудові та плануванні діяльності СПД а також необхідність в існуванні офшорних зон в сучасному світі. Протягом багатьох десятиліть кредитні установи які знаходились в офшорному центрі користувались територією країни перебування для проведення операцій тільки за її межами не являючись до речі...
10610. Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб 23.31 KB
  У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію засвідченої нотаріально чи органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого статуту засвідченої нотаріально чи органом який здійснив реєстрацію; копії документа що підтверджує взяття...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.