Способи і засоби гасіння пожеж

Основою пожежогасіння є примусове припинення процесу горіння. На практиці використовують декілька способів припинення горіння суть яких полягає у приведеному нижче. Спосіб охолодження ґрунтується на тому що горіння речовини можливе тільки тоді коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло тобто охолодити її нижче температури запалювання горіння припиняється.

2014-08-04

7.49 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


117. Способи і засоби гасіння пожеж.

Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла, називається пожежогасінням. Основою пожежогасіння є примусове припинення процесу горіння. На практиці використовують декілька способів припинення горіння, суть яких полягає у приведеному нижче.

Спосіб охолодження ґрунтується на тому, що горіння речовини можливе тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло, тобто охолодити її нижче температури запалювання, горіння припиняється.

Спосіб розбавлення базується на здатності речовини горіти при вмісті кисню у атмосфері більше 14—16% за об'ємом. Зі зменшенням кисню в повітрі нижче вказаної величини полуменеве горіння припиняється, а потім припиняється і тління внаслідок зменшення швидкості окислення. Зменшення концентрації кисню досягається введенням у повітря інертних газів та пари із зовні або розведенням кисню продуктами горіння (у ізольованих приміщеннях).

Спосіб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до речовини, що горить. Для цього застосовують різні ізолюючі вогпегасиі речовини (хімічна піна, порошок та інше ).

Спосіб хімічного гальмування реакцій горіння полягає у введенні в зону горіння галоїдно-похідних речовин (бромисті метил та етил, фреон та інше), які при попаданні у полум'я розпадаються і з'єднуються з активними центрами, припиняючи екзотермічну реакцію, тобто виділення тепла. У результаті цього процес горіння припиняється.

Спосіб механічного зриву полум'я сильним струменем води, порошку чи газу.

Спосіб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за яких полум'я не поширюється через вузькі канали, переріз яких менший за критичний.

Реалізація способів припинення горіння досягається використанням вогнегасних речовин та технічних засобів. До вогпегасних належать речовини, що мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють створювати умови для припинення горіння. Серед них найпоширенішими є вода, водяна пара, піна, газові вогнегасні суміші, порошки, пісок, пожежостійкі тканини, тощо. Кожному способу припинення горіння відповідає конкретний вид вогнегасних засобів. Наприклад, для охолоджування використовують воду, водні розчини, снігоподібну вуглекислоту; для розбавлення горючого середовища - діоксид вуглецю, інертні гази, водяну пару; для ізоляції вогнища - піну, пісок; хімічне гальмування горіння здійснюється за допомогою брометилу, хладону, спеціальних порошків. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6983. Засоби гасіння пожеж 9.3 KB
  Классификация пожаров. Классификация пожаров. Этот ГОСТ устанавливает классы пожаров и символы классов пожаров. Воду применяют для тушения следующих пожаров: Тлеющих дерево солома торф.
4395. Засоби очищення повітря від пилу. Індивідуальні засоби захисту 5.95 KB
  До засобів індивідуального захисту органів дихання ЗІЗОД належать: респіратори промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати які застосовуються для захисту від шкідливих речовин аерозолів газів пари що знаходяться в оточуючому середовищі. За принципом дії ЗІЗОД поділяються на фільтруючі застосовуються при наявності в повітрі вільного кисню більше 18 і обмеженого вмісту шкідливих речовин та ізолюючі при недостатньому вмісті кисню в повітрі та необмеженої кількості шкідливих речовин.
4222. Способи прийняття конституцій 15.9 KB
  Способи прийняття конституцій Підстави і порядок прийняття конституції. В літературі виділяють три основні способи прийняття конституції: виборцями шляхом референдуму представницьким органом та главою держави або главою виконавчої влади. А Референдум забезпечує найвищу ступінь легітимності конституції та може застосовуватися як завершальна стадія конституційного процесу коли на всенародне затвердження виноситься конституція попередньо схвалена представницьким органом конституції багатьох штатів США Бенін Конго Іспанія Румунія...
4361. Методи попередження розповсюдження пожеж 6.51 KB
  Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі загалом забезпечується: потрібною вогнестійкістю будівель та споруд; використанням негорючих матеріалів для внутрішнього оздоблення приміщень; використанням антипіренів і вогнегасних сумішей; улаштуванням протипожежних відстаней між будівлями та спорудами; влаштуванням протипожежних перешкод; встановленням граничнодопустимих за технікоекономічними розрахунками площ і поверхів виробничих будівель та поверховості будівель і споруд улаштуванням протипожежних відсіків та секцій; улаштуванням...
9051. Способи перетворення комплексного креслення 31.78 KB
  Розглянути суть способу обертання навколо проекціюючої прямої а також способу заміни площин проекцій. Обертання навколо проекцюючої прямої. Для розв'язання метричних та позиційних задач використовують способи перетворення креслення обертання та зміна площин проекційякі полягають у зміні взаємо розташування геометричного образу та площин проекцій. В результаті обертання геометричний образ займає окреме положення відносно нерухомих площин проекцій.
6996. Сутність процесів горіння, причини виникнення пожеж 15.04 KB
  Причини виникнення пожеж. Негативні та шкідливі чинники пов’язані з пожежами. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
5357. СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 43.79 KB
  У вихлопних газах дизельних двигунів мають також місце акролеїн, окис азоту, діоксид сірки, пари палива. При розгляді забруднення ґрунту враховується відстань від залізниці. Забруднення класифікуються кількістю сухих та рідких викидів.
10190. Економічна інформація та засоби її формалізації 14.35 KB
  Характеристика засобів формалізованого опису економічної інформації До числа основних засобів формалізованого опису елементів економічної інформації в ІС відносяться класифікація і кодування означених номенклатур по яким здійснюється упорядкування пошук та логічна обробка соціальноекономічних та технікоекономічних показників по праці...
4389. Засоби індивідуального і колективного захисту від вібрації 6.51 KB
  Для зниження впливу локальної вібрації що діє підчас роботи з перфораторами та відбійними молотками використовують спеціальні пристрої до ручки керування з елементами пружності які згинаються стискуються або скручуються з телескопічними або шарнірними елементами.
4435. Засоби колективного та індивідуального захисту від електроструму 6.34 KB
  Електрозахисні засоби це переносні засоби призначені для захисту людей котрі працюють з електроустановками від ураження електричним струмом від дії електричної дуги та електромагнітного поля. За призначенням поділяють: Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людини від частин електрообладнання котрі знаходяться під напругою а також від землі.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.