Дискретні сигнали. Методи їх передачі і прийому в СДЕЗ. Синхронна та асинхронна передача сигналів

Параметр сигналу даних зміна якого відображує зміну повідомлення називають інформаційним. Момент в який здійснюється зміна значущої позиції сигналу називається значущим моментом ЗМ. Інтервал часу між двома сусідніми ЗМ сигналу називається значущим інтервалом ЗІ. Мінімальний інтервал часу якому дорівнюють ЗІ часу сигналу називається одиничним.

2015-01-14

10.63 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція №4.

Дискретні сигнали. Методи їх передачі і прийому в СДЕЗ. Синхронна та асинхронна передача сигналів.

Дискретні сигнали дискретного часу (скорочено дискретні) в дискретні моменти часу можуть приймати тільки дозволені (дискретні) значення. Сигнали, що формуються на виході перетворювача дискретного повідомлення в сигнал, як правило, є за інформаційним параметром дискретними, тобто описуються функцією дискретного часу і кінцевою множиною можливих значень. В техніці передачі даних такі сигнали називають цифровими сигналами даних (ЦСД). Параметр сигналу даних, зміна якого відображує зміну повідомлення, називають інформаційним. Частина ЦСД, відмінна від інших частин значенням одного з своїх інформаційних параметрів, називається елементом ЦСД.

Значення стану інформаційного параметру, що фіксується, називається значущою позицією. Момент, в який здійснюється зміна значущої позиції сигналу, називається значущим моментом (ЗМ). Інтервал часу між двома сусідніми ЗМ сигналу називається значущим інтервалом (ЗІ).

Мінімальний інтервал часу , якому дорівнюють ЗІ часу сигналу, називається одиничним. Елемент сигналу, який має тривалість, що дорівнює одиничному інтервалу часу, називається одиничним (о. е.). В телеграфії йому відповідає термін елементарна посилка.

Розрізнюють ізохронні та анізохронні сигнали даних.

Для ізохронного сигналу будь-який ЗІ часу дорівнює одиничному інтервалу або їх цілому числу. Анізохронними називаються сигнали, елементи яких можуть мати будь-яку тривалість, але не меншу від . Другою особливістю анізохронних сигналів є те, що їх ЗМ можуть знаходитись на будь-якій відстані один від другого. У ізохронних сигналів на прийомі відомі ЗМ, , Ві джерела. У анізохронних сигналів може бути будь-яке , але не менше . Ві джерела < << Вс – швидкість модуляції в синхронному каналі.

Важливі характеристики:

  1.   - коефіцієнт використання синхронного каналу.
  2.  Складність реалізації.

Розрізнюють синхронну та асинхронну передачу дискретних сигналів. При синхронній передачі дискретного сигналу його ЗМ знаходяться у вимагаємому постійному фазовому співвідношенні із ЗМ будь-якого іншого передаваємого сигналу повідомлення. При асинхронній передачі дискретного сигналу його ЗМ можуть знаходитись у будь-яких фазових співвідношеннях із ЗМ будь-якого іншого сигналу.

Неперервна інформація за допомогою дискретизації за часом та квантування за величиною може стати дискретною.

П узг забезпечує узгодження анізохронного або ізохронного сигналу з синхронним каналом. На передачі забезпечує перетворення анізохронного сигналу в анізохронний, на прийомі зворотнє перетворення. Таким чином створюється асинхронний канал ПДП. За можливість передавання дискретним синхронним каналом сигналів анізохронної структури приходиться розраховуватись зменшенням коефіцієнту використання синхронного каналу – зменшенням кількості дискретних асинхронних каналів у порівнянні з числом синхронних.

На прийомі спочатку визначають вид елементу (0 або 1), потім з елементів формуються кодові комбінації, декодування яких дозволяє визначити символи переданого повідомлення. Такий метод прийому називається поелементним.

Для забезпечення правильного прийому переданих символів в техніці ПДП приходиться вирішувати різні задачі синхронізації. Синхронізація – це процес встановлення та підтримки певних часових співвідношень між двома або декількома процесами. В техніці звязку, зокрема, часто приходиться вирішувати задачу встановлення і підтримки певних фазових співвідношень між сигналами на передачі та на прийомі. На прийомі для правильного відтворення елементів кодових комбінацій необхідно уміти правильно відділити один елемент від іншого. Для цого використовуються різні методи поелементної синхронізації. Для правильного прийому кодових комбінацій цього недостатньо. Правильний розподіл кодових комбінацій називається груповою синхронізацією. Вона дозволяє встановити і підтримувати фазові співввідношення між комбінаціями. Простішим методом, що дозволяє виділити кодові комбінації, є додавання в склад кожної кодової комбінації спеціальних елементів на початку (стартовий елемент) та в кінці (стоповий елемент) кодової комбінації . Така послідовність називається стартстопною. Такий метод є асинхронним, тому що передачу будь-якої кодової комбінації можна розпочати у будь-який момент.

Щодо параметрів, слід звернути увагу на ефективність і завадостійкість методів. Зокрема, досить очевидним є те, що на ефективність при стартстопному методі негативно впливає надмірність, яка використовується для циклової і тактової синхронізації. Складніше зрозуміти, як порівняти методи за їх завадостійкістю. Тут слід нагадати про значення для завадостійкості прийому дискретних сигналів точності синхронізації, як тактової, так і циклової.

Відомо, що при стартстопному методі система циклової синхронізації (СЦС) будується методом примусової синхронізації за допомогою сигналів “старт” і “стоп”. Сигналом до початку роботи розподільника приймача є так званий “стартстопний перехід”. Тому при стоповому стані приймача небезпечним є дроблення, яке викликає “зрив зі стопу” і фактично може призвести до зриву всього сеансу зв’язку.

Передача дискретної інформації включає в себе передачу кінцевого числа знаків, причому кожний з них передається у вигляді кодової комбінації, яка складається з деякого числа розрядів (двійкових елементів). Розрізнюють послідовний та паралельний способи передачі дискретної інформації. При послідовному способі одиничні елементи кодової комбінації передаються послідовно один за другим, що дозволяє n-розрядну комбінацію передавати одним каналом звязку. При паралельному способі всі одиничні елементи однієї кодової комбінації передаються паралельно, тобто одночасно, для чого треба n каналів звязку.

У випадку однакової довжини одиничних елементів час передачі при послідовному способі в n разів більший, ніж при паралельному, але потрібно в n разів менше каналів звязку. У випадку однакового часу передачі тривалість одиничних елементів при послідовному методі повинна бути в n разів менше, ніж при паралельному, тобто смуга частот послідовного каналу в n разів більша, ніж в кожному паралельному каналі. Таким чином, обидва способи передачі теоретично забезпечують однакову пропускну здатність. Перші телеграфні канали були організовані по паралельному способу. Але при телеграфуванні відеоімпульсами цей метод програвав у порівнянні з послідовним у економічному відношенні, тому що для нього треба було в n разів більше ланцюжків звязку.

Дещо інакше зараз, коли для ПДП використовуються в основному канали систем передачі. Якщо для передачі на великі відстані каналами з гарними характеристиками і зараз доцільно використовувати послідовний метод, то для звязку на невелику відстань (в межах міста або підприємства) у ряді випадків має сенс використання паралельного методу.

Системи передачі бувають одноканальні та багатоканальні.

При відновленні переданого повідомлення по сигналу, прийнятому з каналу з перекрученнями і завадами, можна судити тільки про вірогідність того, що був переданий той чи інший сигнал з множини, яка використовується. Приймач на основі аналізу прийнятого сигналу і з урахуванням всіх відомостей про характер джерела і якості каналу звязку повинен прийняти рішення про те, яке елементарне повідомлення з можливої множини було передано. В результаті дії завад і перекручень в каналі може бути прийняте неправильне рішення, в результаті чого виникає помилка.

Вірогідність помилки визначається співвідношенням енергії корисного сигналу до енергії завади. Тому одним з найважливіших завдань приймача є підвищення цього співвідношення, яке як правило реалізується у вхідному блоці. Другою найважливішою задачею прийиача є виділення з прийнятого сигналу модулюючої функції, тобто демодуляція. І третя задача – прийняття рішення, це реалізується у вирішуючому пристрої. Способи прийому залежно від методу виділення модулюючої функції можна розділити на дві групи: когерентні та некогерентні. При когерентному детектуванні використовуються опорні сигнали, що являють собою точні копії сигналів, які передавалися (з точністю до початкової фази). При некогерентному детектуванні апріорні відомості про початкову фазу несучої частоти не використовуються.

 


Канал

узг пр

П узг пер

ОП

ДП 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6496. Види каналів зв’язку в структурі СДЕЗ. Класифікація та характеристики. Передача повідомлень каналами з шумами. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу 17.12 KB
  Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність неперервного каналу. Система зв’язку при передачі дискретної інформації являє собою сукупність каналу ПДІ джерела ДІ та її одержувача при заданих методах перетворення дискретного повідомлення в сигнал і його відновлення по прийнятому сигналу. Канали можна поділити: Неперервнонеперервний тобто неперервний переносник і неперервні сигнали на вході і виході каналу тлф канал з ЧМ.
6499. Дискретний канал неперервного часу і реєстрація сигналів. Крайові перекручення, оптимальний пристрій реєстрації сигналів. Пристрої синхронізації в СДЕЗ 22.6 KB
  Пристрої синхронізації в СДЕЗ. Ефективна виправляюча спроможність вимірюється в реальних умовах тобто враховуються помилки синхронізації та розподілювача приймача. Вимоги до пристроїв синхронізації: Висока точність синхронізації тобто допустиме відносне відхилення синхроімпульсів від ідеальних моментів. Незалежність точності синхронізації від статистичної структури повідомлень.
6519. Нелінійні спотворення сигналів в системах передачі з ЧРК 42.95 KB
  В багатьох пристроях систем передачі з ЧРК напруга (струм) на виході нелінійно залежить від напруги (струму) на вході. До таких пристроїв відносяться модулятори (демодулятори), обмежники, підсилювачі при нелінійному режимі роботи, фільтри, коректори, котушки індуктивності яких виготовлені з використанням феритових сердечників.
6513. Принципи формування групових сигналів в системах передачі з ЧРК 139.04 KB
  Метою побудови каналоутворюючої апаратури є забезпечення одночасної і взаємно незалежної передачі повідомлень від N абонентів, розташованих у пункті А до N абонентів, розташованих у пункті Б, по одній лінії звязку. Лінія звязку може бути повітряна, кабельна, радіорелейна, тропосферна, супутникова, волоконно-оптична
6504. Сучасні мережі передачі даних (ПД). Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС), застосування при побудові СДЕЗ 32.63 KB
  Сучасні мережі передачі даних ПД. Враховується що надання різних інформаційних послуг є вже функцією інтегральної мережі зв’язку й ЕОМ – інформаційної мережі. Пункти мережі поділяються на кінцеві в тому числі абонентські з апаратурою введення і виведення інформації вузли зв’язку що забезпечують розподіл інформації і різні обчислювальні комплекси центри що здійснюють обробку і збереження інформації. Канали зв’язку об’єднані в лінії ребра мережі між окремими пунктами мережі служать для передачі переносу інформації в просторі.
1213. Методи та засоби розрахунку характеристик каналів передачі даних 2.14 MB
  Метою роботи є дослідження методів та засобів розрахунку інформаційних характеристик каналів передачі даних для перевірки працездатності гетерогенної компютерної мережі. В роботі отримані наступні результати: проведено аналіз організації каналів передачі даних в гетерогенних комп’ютерних мережах; досліджено фізичну сутність та порядок використання каналів передачі даних в гетерогенних комп’ютерних мережах; досліджено математичну сутність найбільш важливих інформаційних характеристик передачі даних в комп’ютерних мережах; розроблено...
6498. Об’єднання та розподіл сигналів в системах ПДП. Узгодження дискретних сигналів з дискретним та аналоговим каналами 10.56 KB
  Дифференціальним методом можна організувати порівняно невелику кількість штучних ланцюгів каналів. Методи другої групи засновані на тому що сигнали окремих каналів у передатчику наділяються деякими наперед обумовленими ознаками селекції які дозволяють виділити на прийомі сигнали окремих каналів із групового сигналу. До неадитивних так званих комбінованих методів відносяться методи при яких розділення сигналів засноване на різниці в комбінаціях сигналів різних каналів. При СЧР ознакою за якою на прийомі сигнали окремих каналів...
6495. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень. Ентропія та її властивості. Первинні коди. Види сигналів для ПДП, основні характеристики сигналів, критерії вибору 62.94 KB
  Форми представлення інформації дуже різноманітні: письмовий текст мова музика графічне зображення електромагнітне поле взаємне розташування предметів у просторі та інше. Залежно від характеру джерела інформації має різновиди: неперервна функція неперервного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі в довільні моменти часу може приймати будьяке значення з нескінченної множини мова музика температура; неперервна функція дискретного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі може приймати будьяке значення...
6508. Мета та задачі курсу СДЕЗ. Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Класифікація, узагальнена структура та характеристики СДЕЗ 12.7 KB
  Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Вивчення систем зв’язку що забезпечують передачу прийом та обмін символьними та графічними даними методи їхнього представлення на всіх етапах відтворення даних на носіях різного типу...
2646. Зона приготування і прийому їжі. Значення кухні. Типи кухонь 15.83 KB
  Зона приготування їжі ділиться на три зони: Робочі зони це частини кухні що мають певні функції. Стільниця плита і раковина повинні складати одну суцільну лінію якщо вони розташовуються разом таким чином забезпечується зручність процесу очищенняобробленняприготування їжі.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.