Телефонні модеми, реалізація. Стандарти

Класифікація модемів: область використання; функціональне призначення; тип каналу; конструктивне виконання; реалізація протоколів модуляції виправлення помилок і стиснення даних; метод передачі синхронний або асинхронний. Область використання: для комутованих телефонних каналів; для виділених арендованих каналів; для фізичних ліній; для цифрових систем передачі; для сотових систем зв’язку; для пакетних радіомереж; для супутникових каналів зв’язку; для локальних радіомереж; для телевізійних кабельних мереж....

2015-01-14

7.71 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема: СДЕЗ в різних мережах передачі даних, методи побудови, приклади.

Лекція 7.

Телефонні модеми, реалізація. Стандарти.

Класифікація модемів:

 •  область використання;
 •  функціональне призначення;
 •  тип каналу;
 •  конструктивне виконання;
 •  реалізація протоколів модуляції, виправлення помилок і стиснення даних;
 •  метод передачі (синхронний або асинхронний).

Область використання:

 •  для комутованих телефонних каналів;
 •  для виділених (арендованих) каналів;
 •  для фізичних ліній;
 •  для цифрових систем передачі;
 •  для сотових систем звязку;
 •  для пакетних радіомереж;
 •  для супутникових каналів звязку;
 •  для локальних радіомереж;
 •  для телевізійних кабельних мереж.

Інтелектуальні можливості:

 •  без системи управління;
 •  підтримуючі набір АТ-команд;
 •  з підтримкою команд V.25bis;
 •  з фірменною системою команд.

Конструктивне виконання:

 •  зовнішні;
 •  внутрішні;
 •  портативні;
 •  групові.

Інтерфейс RS-232.

Розроблений в 1969 році рядом великих промислових корпорацій як стандарт для зєднання компютерів і послідовних периферійних пристроїв. МСЕ використовує аналогічні рекоменації під назвою V.24 (Перелік визначень ланцюгів стику між кінцевим обладнанням даних і апаратурою закінчення каналу даних) i V.28 (Електричні характеристики несиметричних ланцюгів стику, що працюють двохполюсним током).

Стандарт RS-232 в загальному випадку описує чотири інтерфейсні функції:

 •  визначення керуючих сигналів через інтерфейс;
 •  визначення формату даних користувача, що передаються через інтерфейс;
 •  передачу тактових сигналів для синхронізації потоку даних;
 •  формування електричних сигналів інтерфейсу.

Опис ліній інтерфейсу RS-232.

 •  GND – земля;
 •  TxD – Сигнали, що передаються по цій лінії, виробляються місцевим DTE для передачі місцевому DCE;
 •  RxD - Сигнали від місцевого DСE для передачі місцевому DТE;
 •  RTS – “Запит передачі”, виробляються DTE; якщо DTE переключило лінію RTS в неактивний стан, воно не повинно активізувати цю лінію, поки DCE не підтвердить прийом цього сигналу шляхом переключення в такий же неактивний стан лінію “Готовність до передачі” (CTS);
 •  CTS - “Готовність до передачі”, виробляються DСE;
 •  DSR – “Готовність DCE;
 •  DTR - “Готовність DTE;
 •  DCD – виявлення несучої;
 •  RI – надходження вхідного виклика.

Керування потоком.

У будь-якій системі або мережі передачі даних виникають ситуації, коли навантаження, що надходить в мережу, перевищує можливості по його обслуговуванню. Якщо не приймати ніяких мір по обмеженню трафіка, розміри черг перевищать розміри буферів і дані будуть втрачатись. Засобом боротьби є керування потоком. Це може знадобитись на ділянці передачі між двома користувачами (транспортний рівень), вузлами мережі (мережний рівень), сусідніми DCE, що ведуть обмін даними по логічному каналу (канальний рівень), а також між DТE і DCE (фізичний рівень).

Керування потоком в RS-232.

Розрізнюють апараті та програмні способи керування потоком. При програмному методі включення і виключення передачі даних здійснюється шляхом посилання по протилежній інформаційній лінії спеціальних службових символів. При апаратному керуванні потоком для призупинення і подальшого відновлення передачі використовують спеціальні лінії інтерфейсу. Більшість компютерів і модемів підтримують керування потоком. Однак якщо один з них не підтримує такий механізм, то необхідно забезпечити роботу послідовного порта на швидкості, не більшій, ніж дійсна швидкість зєднання. У даному випадку керування потоком повинно бути заборонено на відповідних портах модема і компютера.

Модем може приймати і передавати дані через послідовний порт на щвидкості, що відрізняється від швидкості канального порта модему. Це можливо завдяки наявності двох буферів, по одному на кожний напрямок потоку даних. Якщо послідовний порт працює на швидкості, більшій, ніж швидкість канального порта модема, його буфер заповнюється повністю. При використанні механізму керування потоком втрат даних при заповненні буфера не буде.

Програмний метод керування потоком або метод XON/XOFF, такий:

 •  передача знаку XOFF (код 13h) по лінії RxD (104) для повідомлення місцевому або віддаленому DTE про необхідність припинення потоку даних;
 •  передача знаку XON (код 11h) також по лінії RxD (104) для повідомлення місцевому або віддаленому DTE про необхідність відновлення потоку даних.

DCE можуть використовувати два типа апаратного керування потоком – односпрямований і двоспрямований. Односпрямоване апаратне керування потоком аналогічне методу керування XON/XOFF. Замість передачі знаку XOFF місцевому терміналу модем переводить в низький логічний стан сигнал на лінії CTS (106) (“Готовий до передачі”).

При зміні рівня сигналу CTS, DTE припиняє передачу даних через послідовний порт. Передача даних відновлюється, коли DCE переводить рівень сигналу на лінії CTS в високий логічний стан, що для послідовного порта аналогічно передачі символу XON.

DTE може заборонити DCE передавати дані в його сторону. Це можливо тільки тоді, коли діє двоспрямоване апаратне керування потоком, при цьому лінія CTS використовується точно так, як і при односпрямованому керуванні. Крім того, DCE призупиняє передачу даних в DTE , якщо останній переводить в низький стан рівень сигналу на лінії RTS (105) (“Запрос передачі”). DCE відновлює передачу при переході рівня сигналу на лінії RTS в високий стан.

Протоколи виправлення помилок.

Всі способи боротьби з помилками можна поділити на дві групи:

 •  не використовують зворотний звязок;

-  використовують зворотний звязок.

У першому випадку використовуються коди з виправленням помилок. Якщо надлишковість невелика, можуть бути невиявлені помилки, що може викликати помилки в роботі прикладних процесів. Якщо ж використовувати код з високою виправляючою спроможністю (велику надлишковість), то це приведе до необгрунтовано низькій реальній швидкості передачі даних.

В системах із зворотним звязком при відносно невеликій надлишковості можна досягти низької вірогідності помилки при задавільній швидкості.

Одним з перших протоколів виправлення помилок став протокол MNP, розроблений фірмою Microcom. Він виявився настільки вдалим, що має дев’ять модифікацій і розширень, які отримали назву класів.

Протокол V.42.

Протоколи стиснення даних.

Стиснення даних корисно при передачі через будь-які системи звязку. Виграш може бути в скороченні часу зайняття каналу і, відповідно, в економії плати. Процес усунення збитковості джерела повідомлень приводиться до двох операцій – укрупнення алфавіту і кодування оптимальним нерівномірним кодом.

Протоколи передачі файлів.

Серед протоколів, розрахованих на відсутність апаратного захисту від помилок, можна виділити такі: XModem, XModem-CRC, XModem-1K, YModem, Kermit, ZModem та інші.

Якщо ж використовуються модеми з апаратною корекцією помилок (що підтримують протоколи типу MNP або V.42), то краще використовувати протоколи передачі файлів типу YModem-g і ZModem.

Відомі спеціалізовані протоколи, призначені для деяких служб і мереж, - такі як SEALink, Telnet, Compuserve Quick B. Практично всі вони є модифікаціями протоколу XModem. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6506. Модеми в мережах ПД. Задачі та функції модемів, основні і додаткові 34.41 KB
  При цьому ППС окрім своїх основних функцій як правило виконують і ряд допоміжних: автоматичне переключення АПД в режим передачі або прийому; забезпечення службового зв’язку операторів за допомогою телефонного або телеграфного апаратів без участі АПД; забезпечення блокіровки АПД і включення сигналізації при пониженні або пропаданні рівня сигналу що приймається; корекцію АЧХ і ФЧХ каналу зв’язку; оцінку якості приймаємих сигналів. В приймачі – фільтрація корекція міжсимвольних перекручень автоматичне регулювання рівня сигналу АРР...
7296. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЇХ РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ 41.56 KB
  Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку Організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку 1. Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Проблема невідповідності моделей бухгалтерського обліку носить глобальний характер. У процесі роботи укладачів і...
17441. Міжнародні стандарти контролю якості, адиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 42.76 KB
  Логічна структура та значення Міжнародних стандартів аудиту для регулювання професійної аудиторської діяльності. Характеристика положень професійних стандартів щодо регулювання завдань з аудиту фінансової звітності. Міжнародні асоціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методик обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді Міжнародних стандартів аудиту МСА...
3845. Реалізація найпростіших алгоритмів у ЕОМ 61.72 KB
  Згенерувати масив випадкових чисел. Виконати сортування масиву вказаним методом. Обчислити задану характеристику масиву. Вивести вхідні дані і результати роботи на екран. Оформити звіт по лабораторній роботі.
13940. Реалізація норм права 40.42 KB
  Головна тема цієї курсової роботи пов’язана з тим, що створення правової держави передбачає безпосередню повагу до закону, права, додержання та конституційних юридичних норм. В цьому зв’язку проблеми реалізації права набувають особливого практичного значення. Необхідний аналіз право реалізаційної діяльності в різних аспектах, адже шлях від створення закону до втілення його приписів у поведінку людей є дуже складним
21795. Виробництво та реалізація дитячого харчування 498.73 KB
  Значення розвитку підприємств дитячого харчування в Україні обумовлене підвищенням рівня народжуваності в перспективі незадоволеною потребою в продуктах дитячого харчування при зростаючому попиті на них та посиленням інтервенції іноземних виробників. Перспективність та привабливість розвитку підприємств дитячого харчування в Україні зумовлюються соціальною значимістю та...
4497. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ” 132.55 KB
  Розглянути теоретико-методологічні аспекти розробки та реалізації антикризового менеджменту на підприємстві; - дати організаційно-економічну характеристику діяльності ВАТ „Електротехнологія” на ринку; - оцінити систему антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”; -. запропонувати комплекс заходів щодо оптимізації антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”.
9699. Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу формування свідомості 29.43 KB
  Педагогічні основи фізичного виховання учнів ПТЗ шляхом використання методу формування свідомості. Особливості фізичного виховання учнів ПТНЗ. Переконання як ефективний метод формування свідомості у процесі фізичного виховання учнів ПТНЗ.
3306. Реалізація програмної частини 3D екскурсії по ОККТ ОДЕКУ з використаням Uniti Engene 810.54 KB
  Цей дипломний проект розробляю не я один.Ми розробляємо його з товаришем. Він займається графічною частиною проекту. Розробити та реалізувати код програми для графічного проекту не дуже складно, але це потребує від мене вивчення того, що таке сценірії і вивчити написання скриптів на незнайомих мені мовах С# і JavaScript.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.