Мета та задачі курсу СДЕЗ. Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Класифікація, узагальнена структура та характеристики СДЕЗ

Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Вивчення систем зв’язку що забезпечують передачу прийом та обмін символьними та графічними даними методи їхнього представлення на всіх етапах відтворення даних на носіях різного типу...

2015-01-14

12.7 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція №1

Вступ. Мета та задачі курсу СДЕЗ. Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Класифікація, узагальнена структура та характеристики СДЕЗ.

Вступ. Мета та задачі курсу СДЕЗ.

 1.  Вивчення систем зв’язку, що забезпечують передачу, прийом та обмін символьними та графічними даними, методи їхнього представлення на всіх етапах, відтворення даних на носіях різного типу.
 2.  Вивчення обладнання СДЕЗ, принципів його побудови, розрахунку його параметрів, алгоритмічного та програмного забезпечення.
 3.  Види сигналів та каналів електрозв'язку, які використовуються для передавання повідомлень у СДЕЗ.
 4.  Узгодження кінцевого обладнання з дискретним та аналоговим каналами.
 5.  Види  завад та методи забезпечення достовірністі та необхідної швидкості передачі інформації;
 6.  Вивчення методів захисту інформації від спотворенняатематичні моделі каналів зв'язку; способи і схеми оптимального прийому, програмна та апаратурна реалізація завадостійких кодів, ефективність завадостійких кодів, функціональні схеми СДЕЗ із зворотним зв’язком).
 7.  Ознайомлення з прикладами застосування СДЕЗ в конкретних мережах документального електрозв’язку: телеграфних, передачі даних, факсимільних, їх структурою, характеристиками, стандартами, станом і перспективами розвитку.
 8.  Набуття навичок розрахунку характеристик СДЕЗ і проектування апаратури СДЕЗ;
 9.  Вивчення організації технічної експлуатації систем документального електрозв’язку.
 10.  Набуття вміння, достатнього для успішного виконання робіт по обслуговуванню систем та обладнання документального електрозв’язку.

Загальні відомості про системи електрозв’язку. Класифікація, узагальнена структура та характеристики СДЕЗ.

Інформація – це відомості про навколишній світ, зафіксовані живою істотою чи приладом.

Інформація, представлена в формалізованому вигляді, називається повідомленням (букви, цифри, графіка, малюнки). Одні й ті ж відомості можуть бути представлені в різній формі. Наприклад, відомості про час приїзду до Вас гостей можуть бути передані по телефону (неперервне повідомлення) або ж у вигляді телеграми (дискретне повідомлення). Далі будемо розглядати тільки питання передачі дискретних повідомлень.

Повідомлення передаються за допомогою фізичних якостей сигналів. В сучасних інформаційних мережах найчастіше використовують електричні сигнали. Фізичною величиною, що визначає такий сигнал, є струм або напруга, що змінюється за законом повідомлень, які передаються.

Електрозвязок – система засобів, що дає змогу кореспондентові доставляти іншим (одному чи декільком) кореспондентам інформацію будь-якого типу в будь-якій формі (письмовий чи друкований документ, нерухоме чи рухоме зображення, мова, музика, видимі або чутні сигнали, сигнали керування і т. д.) із застосуванням будь-якої електромагнітної системи (проводова передача, радіопередача, оптична передача, тощо, чи поєднання цих різних систем). Існують різні види електрозвязку – телефонний, відеотелефонний, телеграфний, факсимільний, передача даних та інші. Комплекс технічних засобів, які забезпечують передачу сигналів електрозвязку, називається системою електрозвязку.

                                                           

                         Система передачі дискретних повідомлень                                     

Рис. 1.1. Структурна схема системи електрозвязку

Щоб інформація мала цінність, споживачеві має бути гарантовано, що:

 •  повідомлення буде доставлене за призначенням;
 •  доставка повідомлення не буде тривалішою заздалегідь обумовленої;
 •  перекручування повідомлення не перевершить допустимого;
 •  буде забезпечена передача з необхідною для даного повідомлення швидкістю.

До цього слід додати, що вартість доставки повідомлення і витрати часу користувачів не повинні перевищувати деякої величини, обумовленої рентабельністю системи.

Основні види СДЕЗ: телеграф, факсимільний звязок, передача даних.

Ще в четвертому столітті до н. е. в Древній Греції був водяний телеграф. Важливо: однакова швидкість витікання води з сосудів, і одночасно витягати і повертати пробки (лінійка з знаками, поплавок). Задачі синхронізації і фазування актуальні завжди.

Семафорний телеграф в кінці 18 століття, в 1794 р. Клодом Шаппом, 225 км, між Парижем і Ліллем. Семафорний телеграф служив понад 50 років, але впливали погані атмосферні умови.

За цей час розроблені основи телеграфії, способи розробки кодів і шифрів.

Успіхи в електротехніці дозволили в 1832 році російському вченому і винахіднику, член-корреспонденту Академії наук П.Л.Шиллінгу продемонструвати перший в світі електромагнітний телеграфний апарат на практиці.

Був розроблений 5-тиелементний код, на основі якого сучасний МТК-2. Російський фізик і електротехнік Б.С.Якобі – винахідник першого в світі записуючого телеграфного апарату з електромагнітом в приймачі (1841 р.). В 1950 році Якобі сконструював перший буквопечатний апарат. Таким чином, Шиллінг і Якобі розробили фундаментальні основи електромагнітної телеграфії – першого виду електрозвязку.

В 1866 р. була здійснена прокладка кабелю через Атлантичний океан. Весь світ був охоплений телеграфним звязком.

З винаходом радіо – радіотелеграф.

На початку 30-х років 20 століття – телетайпи – телеграфні апарати з клавіатурою печатної машинки і старт-стопним принципом роботи (Шорін, Тремль). Пізніше СТ-35 замінив телетайпи.

Почалася розробка багатоканальної апаратури.

Морозов Г.І. – способ частотного телеграфування (телеграфування змінним струмом різної частоти).

В 1930 р. на цій основі перша трьохканальна аппаратура на лінії Москва – Ленінград.

В 1940 р. 18-тиканальна.

Далі з частотним і часовим розподілом (ТТ-12/17, ТТ-17П, ТТ-24, ТТ-48, ЧВТ-2, ЧВТ-11 та інші)

Зявилась мережа телеграфного звязку загального користування.

Абонентський телеграф – в діалоговому режимі. У абонентів телеграфні апарати і визивний пристрій, а на місцевому телеграфі – комутаційна станція.

Факсимільний звязок (фототелеграфний) – передача нерухомих зображень.

Перша лінія: Москва – Берлін в 1927 р.

Передача газет.

Цифрові факсимільні апарати загального користування і спеціального призначення зявились в кінці 70-х років.

Пласка та барабанна розгортка. Різні методи запису. Статистичне кодування. Модеми з багатопозиційною модуляцією для підвищення швидкості. Мікропроцесори і інтегральні схеми. Працюють по телефонним каналам.

Наші – “Луга” для передачі метеокарт розміром 480х700 мм по каналам ТЧ, 9600 біт/сек.

Для цифрової передачі документальної інформації та фотографій – комплекс “ФАНТ”, модифікації – “ФАНТ В” (по комутованим телефонним каналам), “ФАНТ-1” (по світловодним каналам), формат А4, чорно-білі документи, планарний код.

Система децентралізованого печатання газет (раніше матриці возили літаками). “Газета-2”, “Газета-3”. У складі “Газета-3” цифрове кінцеве обладнання, каналоутворююче і супутникове обладнання. За 2,5 хвилини 420х630 газетної смуги. Розрізнююча здатність до 36 ліній на мм.

З розвитком ЕОМ передача даних.

Телетекст, Відеотекс, Електронна пошта.

ОІ

ДІ

Кодер джерела

Декодер джерела

Кодер каналу

Декодер каналу

ППС

ППС

Канал звязку

Завади 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6496. Види каналів зв’язку в структурі СДЕЗ. Класифікація та характеристики. Передача повідомлень каналами з шумами. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу 17.12 KB
  Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність неперервного каналу. Система зв’язку при передачі дискретної інформації являє собою сукупність каналу ПДІ джерела ДІ та її одержувача при заданих методах перетворення дискретного повідомлення в сигнал і його відновлення по прийнятому сигналу. Канали можна поділити: Неперервнонеперервний тобто неперервний переносник і неперервні сигнали на вході і виході каналу тлф канал з ЧМ.
6501. Каналоутворююча аппаратура в СДЕЗ. Системи ДЕЗ із зворотнім зв’язком 9.01 KB
  Дифференціальним методом можна організувати порівняно невелику кількість штучних ланцюгів каналів. Методи другої групи засновані на тому що сигнали окремих каналів у передатчику наділяються деякими наперед обумовленими ознаками селекції які дозволяють виділити на прийомі сигнали окремих каналів із групового сигналу. До неадитивних так званих комбінованих методів відносяться методи при яких розділення сигналів засноване на різниці в комбінаціях сигналів різних каналів. При СЧР ознакою за якою на прийомі сигнали окремих каналів...
6505. СДЕЗ в мережах ПД. Абонентські пункти мереж ПД, структура, стики 30.97 KB
  Мережа передачі дискретної інформації є різновидом вторинних мереж зв’язку. Некомутовані мережі ПДІ складаються з апаратури передачі даних АПДІ що розміщається в абанентських пунктах і каналів зв’язку. Підприємство що має такий аппарат включений через з’єднувальну лінію в комутаційні станції мережі АТ стає абонентом цієї мережі і йому надаються такі можливості: отримання без затримок з’єднання з будьяким абонентом цієї мережі та проведення з ним телеграфних переговорів за дуплексною системою; передача телеграм іншим абонентам...
19002. АНАЛІЗ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВВЕДЕННЯМИ 253.86 KB
  6 Сутність інноваційного конфлікту як соціально-економічного явища. Тому інновація нерідко виступає як об’єкт конфлікту. Імовірність конфлікту під час уведення інновації зростає за таких причин. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення низки взаємозалежних завдань: - вивчити сутність інноваційного конфлікту як соціально-економічного явища; - дослідити причини виникнення та способи врегулювання інноваційних кофліктів на підприємстві; - дослідити роль керівника в управлінні інноваційними конфліктами.
14739. Загальні відомості про зубчасті передачі 718.3 KB
  Коригування зубців циліндричних зубчастих передач. Ковзання і тертя у зачепленні зубців. Методи виготовлення і коригування зубців циліндричних зубчастих передач Методи виготовлення зубчастих коліс 1 Зубонарізуванням зубонарізним інструментом методом копіювання за допомогою пальцевих або дискових фрез або методом обкочуванням за допомогою довбача червâ€ячної фрези та ін. Із зменшенням числа зубців коліс збільшується кривина профілю і зменшується товщина зубців в їх основі.
8400. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 36.83 KB
  Він дозволяє дослідити зміни що відбуваються з операційним прибутком унаслідок зміни певних параметрів діяльності господарюючого суб'єкта ціни продукції обсягу продажу а також величини і складу витрат. За допомогою цього аналізу можна визначення: обсяг продажу що забезпечує відшкодування всіх витрат і отримання бажаного прибутку; величину прибутку за певного обсягу продажу; впливу зміни величини витрат обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства; оптимальної структури витрат. Решта змінних факторів є постійними...
6497. Дискретні сигнали. Методи їх передачі і прийому в СДЕЗ. Синхронна та асинхронна передача сигналів 10.63 KB
  Параметр сигналу даних зміна якого відображує зміну повідомлення називають інформаційним. Момент в який здійснюється зміна значущої позиції сигналу називається значущим моментом ЗМ. Інтервал часу між двома сусідніми ЗМ сигналу називається значущим інтервалом ЗІ. Мінімальний інтервал часу якому дорівнюють ЗІ часу сигналу називається одиничним.
239. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ 441.8 KB
  Основні поняття та визначення Автоматичне управління в машинобудуванні здійснюється за допомогою систем автоматичного управління САУ що визначаються як динамічні системи призначені для управління технологічними операціями які виконуються робочими органами металорізального обладнання. Підкреслюючи узагальнюючий характер викладення матеріалу відзначимо що принципи побудови САУ не залежать від фізичної природи процесів що управляються а базуються тільки на взаємозв'язках між вхідними та ихідними величинами. Будьяка САУ містить об'єкт...
7329. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 60.43 KB
  Сторони; інші особи які брали участь у справі; особа на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою юрисдикція якої визнана Україною. Заява про перегляд таких судових рішень може бути подана коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного. Але до заяви про перегляд судового рішення ухваленого за результатами касаційного оскарження можуть бути включені заперечення проти таких...
2488. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ 80.33 KB
  Закономірності і принципи навчання. ДИДАКТИКА –це галузь педагогічної науки що розробляє теорію освіти та навчання. у курсі лекцій під назвою Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.