Функціонування і використання кодерів і декодерів. Функціонування типів кодерів. Використання інтеграції середнього, високого і дуже високого рівнів

Шифратор Окремим випадком перетворювача кодів є шифратор кодер – пристрій що забезпечує перетворений десяткового коду в двійковий. Натиснення клавіші з числом повинне приводити до передачі в цифровий пристрій двійкового коду цього числа. Пріоритетні шифратори які здійснюють пошук старшої лівої одиниці в слові і формуванні на виході двійкового коду шуканого розряду називаються показниками старшої одиниці. Дешифратор Дешифратором називається вузол цифрового пристрою призначений для перетворення кожної комбінації вхідного двійкового коду...

2014-07-09

196.55 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція №26

Тема лекції: Функціонування і використання кодерів і декодерів. Функціонування типів кодерів. Використання інтеграції середнього, високого і дуже високого рівнів.

План лекції

1. Комбінаційні функціональні вузли

2. Шифратор

3. Дешифратор

Література

1. Кучумов А.И. Электроника и схемотехніка – 2002. ст. 205-207.

2. Ю.П.Колонтаєвський „Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум” – 2003. ст. 172-173.

Зміст лекції

1. Комбінаційні функціональні вузли

Комбінаційні функціональні вузли характеризуються однозначною відповідністю вихідних сигналів допустимим комбінаціям на вході і не залежать від послідовності їх зміни. До комбінаційних функціональних  вузлів відносяться:

  •  перетворювачі кодів (шифратори і дешифратори)
  •  розподільники кодів (мультиплексори і демультиплексори)

Перетворювачі кодів призначені для перекладу чисел з однієї форми представлення в іншу (прямий, зворотний, додатковий, двійково-кодований). При введенні інформації в цифровий пристрій необхідно перетворювати десяткові числа в двійкові, а на виході – навпаки.

Перетворювачі кодів будуються на основі таблиць відповідностей, в яких записується повний набір вхідних і відповідний набір вихідних слів.

2. Шифратор

Окремим випадком перетворювача кодів є шифратор (кодер) – пристрій, що забезпечує перетворений десяткового коду в двійковий. Входам шифратора привласнюють значення десяткових чисел, тому подача активного логічного сигналу на один з входів сприймається як подача відповідного десяткового числа. Шифратор має 2n входів і n виходів. Функція шифратора позначається CD (coder). Одне з основних вживань шифратора – введення даних з клавіатури десяткових чисел.

Натиснення клавіші з числом повинне приводити до передачі в цифровий пристрій двійкового коду цього числа.

вхідні сигнали

вихідні

x9

x8

x7

x6

x5

x4

x3

x2

x1

x0

Q3

Q2

Q1

Q0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Шифратори, які при одночасному натисненні декількох клавіш виробляють код тільки старшого числа, називаються пріоритетними. Пріоритетні шифратори, які здійснюють пошук старшої (лівої) одиниці в слові і формуванні на виході двійкового коду шуканого розряду, називаються показниками старшої одиниці. Їх використовують  в пристроях нормалізації чисел з плаваючою точкою, в системах пріоритетного лудіння запитів на переривання роботи цифрового пристрою. Робота пріоритетного шифратора описується таблицею істинності:

вхідні сигнали

вихідні

x9

x8

x7

x6

x5

x4

x3

x2

x1

x0

Q3

Q2

Q1

Q0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

-

-

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

-

-

-

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

-

-

-

-

0

1

0

0

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

0

1

0

1

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

0

1

1

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

-

0

1

1

1

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

1

Як видно з таблиці, сигнали з великим пріоритетом блокують запити з меншими пріоритетами.

3. Дешифратор

Дешифратором називається вузол цифрового пристрою, призначений для перетворення кожної комбінації вхідного двійкового коду в управляючий сигнал тільки на одному з своїх виходів (виходам привласнюють  значення десяткових чисел). Дешифратор має  n входів і 2n виходів. Функція дешифратора позначається DC (decoder)

У схеми дешифраторів іноді вбудовують стробуючі (дозволяючі) входи, наприклад, W. За допомогою цього сигналу визначається момент спрацьовування дешифратора; крім того, вхід W використовується для збільшення розрядності вхідного коду.

Дешифратори використовуються для виконання наступних операцій:

  •  дешифрації коду операції, записаного в регістр команд процесора, що забезпечує вибір необхідної мікрооперації
  •  перетворення коду адреси в управляючі сигнали вибору заданого елементу пам'яті в процесі запису або зчитування інформації
  •  забезпечення візуалізації на зовнішніх пристроях (формування зображень на дисплеях і табло)

Схемотехнічно дешифратор може бути реалізований з парафазними входами (рис а) або з однофазними входами і стробуванням (рис б). В другому випадку зворотний код формується елементами НІ. Якщо сигнал W=0, то робота дешифратора блокується – на всіх виходах встановлюються логічні нулі незалежно від значення вхідних змінних. При W=1 функціонує згідно таблиці істинності

входи

виходи

Х2

Х1

F0

F1

F2

F3

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

  

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9950. Засоби словотвору в сучасній англійській та українських мовах, їх функціонування і використання для утворення нових слів 68.24 KB
  Для написання даної курсової роботи було обрано тему Проблеми словотвору у порівняльному аспекті англійська і українська мови яка є досить актуальною з огляду на те що англійська і українська мови постійно розвиваються збагачуються новими словами виразами. Цілі сфери життя обслуговувалися виключно словами французького походження судочинство сфера управління державою церква армія міське життя школа будівництво розваги всі вони відчули значний вплив офранцуження. Входження русизмів та совєтизмів в українську мову було...
8403. Регулювання паливного насосу високого тиску 116.4 KB
  На стенді фіксують та регулюють подачу палива секціями паливного насосу а також значення та рівномірність подачі. Перевірений та відрегульований насос встановлюють на двигун після чого регулюють кут випередження подачі впорскування палива та частоту обертання на режимі холостого ходу. Всі насоси високого тиску повинен перевірятися та регулюватися з використанням профільтрованого дизельного палива кінематичною в’язкістю 46мм2 с при температурі 20С. Порожнина насосу заповнюється маслом для двигуна до верхньої мітки показника палива.
7188. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 150.87 KB
  На рівень пропозиції на ринку впливають такі фактори: 1 витрати виробництва; 2 мета фірми від якої значною мірою залежатиме рі вень цін якщо фірма прагне завоювати нові ринки збуту то ціни можуть бути нижчими; 3 наявність або відсутність конкурентів на ринку зростання кількості яких зумовлює збільшення пропози ції незалежно від цін товарів політики та ін.; 4 рівень технології досконаліша технологія здешев лює виробництво; 5 рівень податків їх підвищення зменшує можливість підприємств збільшувати виробництво; 6 ціни на інші...
13919. Процес функціонування грошей 63.37 KB
  У ринковій економіці грошам теж належить визначне місце. Вони необхідні для функціонування економіки, оскільки саме гроші можуть привести в рух фінансовий механізм, здатний забезпечити розвиток виробничих сил. Таким чином, практична значимість теми курсової роботи зумовлює її актуальність.
14273. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ 52.9 KB
  Євроринок. Євровалюта. Ринок євровалют та його специфічні характеристики. Учасники та інструменти ринку. Термінові депозити. Депозитні сертифікати та їх види. Функції міжбанківського ринку.
14761. агальні принципи функціонування мозку людини 268.66 KB
  Морфо-физиологическое единство мозга объясняется в следующих категориях: Категория отражения каждый психический актявляется отражением в мозгу образов внешней и внутренней среды. Категория функции психика функция мозга направленная на приспособления организма к среде личности к социуму. Системные принципы работы мозга. Противоречили обоим точкам зрения факты поражения мозга при которых происходила компенсация другими структурами мозга.
17576. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 330.69 KB
  Провести аналіз валютної політики Національного банку України; розглянути зарубіжний досвід функціонування валютного ринку; визначити механізм функціонування валютного ринку; проаналізувати динаміку операцій на готівковому валютному ринку; оцінити стан безготівкових операцій на валютному ринку;
7237. ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 63.32 KB
  Організація служби охорони праці на підприємстві. Завдання інженернотехнічних працівників щодо забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці. Захист працівників від небезпечних виробничих факторів.
2481. Функціонування, застосування та ідентифікація в логічних схемах мультиплексорів і демультиплексорів 221.28 KB
  Входи мультиплексора діляться на дві групи: інформаційні і адресуючі. Роботу мультиплексора спрощений можна представити у вигляді багатопозиційного ключа. Для однорозрядного мультиплексора однорозрядний код А задає перемикачу певне положення сполучаючи з виходом F один з інформаційних входів Xi. Функція мультиплексора позначається MUX.
13902. Особливості функціонування описів живої природи (пейзажу) у творах Ліни Костенко 43.09 KB
  Це – Ліна Костенко. Дослідження задекларованої теми – Пейзаж у ліричних і ліроепічних творах Ліни Костенко – бачиться нам у напрямках теоретичному та практичному. А практичний аспект визначаючи предмет дослідження передбачає розгляд поетичних творів Ліни Костенко з точки зору функціонування у них зображень живої природи пейзажу. Творчість Ліни Костенко на сьогодні проаналізована лише у двох монографіях – нарисі Брюховецького В.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.