Регулювання карбюратору

Сьогодні на занятті ми вивчимо тему “Регулювання карбюратору†і дізнаємось про регулювальні роботи карбюратору на різних режимах його роботи. Методи регулювання системи холостого ходу в експлуатації. Регулювання карбюратору Зміст лекції Нормування викидів токсичних речовин.

2015-01-30

15.25 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Конспект – лекції з дисципліни

«Технічна експлуатація автомобілів»

Група:

Лекція №53

Тема:  “Регулювання карбюратору”

Мета: 1) Навчальна: формувати у студентів поняття, про регулювальні роботи, карбюратору на різних режимах цього роботи.

2) Розвиваюча: розвивати у студентів технічне мислення, пізнавальну активність і самостійність; сприяти розвитку професійних інтересів та здібностей; розвивати увагу та спостережливість.

3) Виховна: виховувати почуття колективізму та бережливого ставлення до суспільної власності; формувати технічну, виробничу культуру, трудову дисципліну.

Наочні посібники, ТЗН.

Хід лекції

 1.  Організаційна частина. (до 5хв.)

Заводжу учнів до аудиторії, вітаюсь, перевіряю присутніх, організовую на співпрацю, на повторення навчального матеріалу минулої лекції.

 1.  Актуалізація опорних знань. (10 – 15хв.)
 2.  Які роботи виконують при ЩО паливної системи карбюраторних двигунів?
 3.  Які роботи виконують при ТО – 1 паливної системи карбюраторних двигунів?
 4.  Які роботи виконують при ТО – 2 паливної системи карбюраторних двигунів?

 1.  Мотивація пізнавальної активності. (до 5хв.)

Сьогодні на занятті ми вивчимо тему “Регулювання карбюратору”, і  дізнаємось про регулювальні роботи, карбюратору на різних режимах його роботи.

 1.  Подання нового матеріалу. (35 – 40хв.)

План:

 1.  Нормування викидів токсичних речовин.
 2.  Методи регулювання системи холостого ходу в експлуатації.
 3.  Регулювання карбюратору

Зміст лекції

Нормування викидів токсичних речовин. ГОСТ 17.2.2.03 – 87 передбачає перевірку не тільки СО, але й СН в експлуатаційних умовах на двох режимах холостого ходу.

За  ГОСТ 17.2.2.03 – 87 підприємство – виробник повинен забезпечити на автомобілях, що випускаються концентрацію СО не більше 1,5% при nx.x. min та 2% при nпов. Однак при перевірці автомобілів, які надходять в експлуатацію при мінімальній частоті обертання валу, допускається збільшення концентрації СО у відпрацьованих газах до 3% для всіх автомобілів незалежно від року випуску.

Крім того, новий ГОСТ був доповнений обмеженнями на допустимий вміст СН, яке виражається на відміну від СО на вимірювальних приладах в долях на мільйон (млн.-1 або ррт).

Перезбагачення суміші призводить не тільки до збільшення викидів СО та вуглеводнів, але й до підвищеної витрати палива. При перезбіднення суміші концентрація СО падає до 0,1…0,2%, але різко збільшується викід СН, двигун працює нестійко, з перебоями, під час розгону автомобіля проявляється “провалы”, при різкому гальмуванні двигун може зупинитися, збільшується витрата палива.

Методи регулювання системи холостого ходу в експлуатації. При експлуатації застосовуються наступні методи регулювання системи холостого ходу карбюратору:

 •  за рекомендованим заводом – виробником положенням гвинта якості;
 •  за пошуком положення гвинта якості, яке відповідає максимальному значенню n з послідуючим змінним маніпулюванням гвинтами кількості та якості;
 •  за кольором полум’я в циліндрі при використанні індикатору суміші;
 •  із застосуванням швидкодіючих газоаналізаторів;
 •  за допомогою автономного тахометру;
 •  за початком нерівномірної роботи двигуна.

Перед проведенням регулювання необхідно перевірити загальний стан двигуна (компресію, стан свічок запалювання, зазор між контактами переривника, кут випередження запалювання, рівень в поплавцевій камері та ін.). Двигун повинен бути прогрітий до заданої за інструкцією температури (зазвичай 70…80ºС).

Регулювання системи холостого ходу за заздалегідь рекомендованому заводом – виробником положення гвинта якості в сучасних умовах абсолютно неякісна по причині невизначеності концентрації СО та СН, яка залежить не тільки від положення гвинта якості, але й від змінного в широких діапазонах положення гвинта кількості.

Під час регулювання карбюратору за вибором положення гвинта якості, яке відповідає максимальному значенню n. шляхом змінного маніпулювання гвинтами якості та кількості першим гвинтом намагаються підійняти, а другим знизити значення n.

Регулювання за кольором полум’я в циліндрі може бути здійснена за допомогою індикаторів якості суміші, які представляють собою свічку запалювання зі зміщеним електродом. В середній частині встановлений скляний світовід. Індикатор закручується замість свічки в попередньо прогрітий двигун. Двигун запускається та на холостому ході проводиться регулювання карбюратору за кольором полум’я. Інструкцією передбачено спочатку збагатити суміш до появи жовтогарячого кольору, а потім збіднити суміш, знизити її до появи блакитного кольору, а після цього додатково закрутивши гвинт якості карбюратору  ще 1/2…1/4 оберта.

Найбільш надійним способом для забезпечення допустимого значення СО та СН у відпрацьованих газах являється регулювання карбюратору за допомогою газоаналізаторів. Для точності показників газоаналізатора необхідна витримка за часом, для чого потрібно прокачати відпрацьовані з випускного трубопроводу автомобіля відпрацьовані гази через трубки в чуттєвий блок приладу.

Достатньо простим спосіб регулювання якості суміші на холостому ходу для двигуна з незношеною ЦПГ являється спосіб за допомогою тахометра.

Іншим способом регулювання системи холостого ходу без газоаналізатору та тахометру являється поступове збіднення суміші до початку нерівномірної роботи двигуна. В процесі експлуатації бувають випадки, коли нема навіть тахометра, а потрібно швидко відрегулювати систему холостого ходу, хоч би приблизно.

Для цього можна скористатися способом визначення зміни частоти обертання колінчатого валу на слух.

Найменше значення нерівномірності обертання колінчатого валу для восьмициліндрових двигунів відповідає концентрації СО 4…4,5%. При об’єднанні складу суміші до концентрації 1,5% СО нерівномірність частоти обертання валу збільшується в 2…2,5 рази. Аналіз складових нерівномірності частоти обертання частоти обертання валу показує, що вона при збіднених складах суміші переважно визначається між цикловою нерівномірністю значенням n та, в меншій ступені, міжциліндровою. Для використання показників нерівномірності частоти обертання колінчатого валу з метою регулювання двигуна на режимі холостого ходу потрібна спеціальна електрона вимірювальна апаратура. Однак у випадку крайньої необхідності можна провести регулювання холостого ходу без приладів. Послідовно збіднюючи суміш гвинтом якості та підтримуючи рекомендовану частоту обертання колінчатого валу, відвертають гвинт кількості суміші або повітря, визначають ступінь нестійкої роботи на слух. Після чого, повільно відкрутивши гвинт якості, збагачують суміш до тих пір поки двигун не стане працювати без перебоїв.

V. Закріплення пояснювального матеріалу.  (20 – 25хв. )

 1.  Яке нормативне значення викидів шкідливих речовин?
 2.  Які існують методи регулювання системи холостого ходу в експлуатації?
 3.  Опишіть метод регулювання системи холостого ходу за кольором полум’я?
 4.  Опишіть спосіб визначення зміни частоти обертання колінчатого валу на слух?

VI. Задання домашнього завдання.  (до 5хв.) 

1 Дмитриевский А. В. Карбюраторы: Диагностирование, регулирование, ремонт. М.: машиностроение. 1995. – с. 87 – 94. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8542. Правове регулювання комерційного посередництва 17.31 KB
  Правове регулювання комерційного посередництва Мета: дати визначення поняття комерційне посередництво дати характеристику ознакам комерційного посередництва визначити порядок укладення договору комерційної концесії та агентського договору. План заняття: Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності Комерційне посередництво: загальна характеристика. Цивільноправове регулювання комерційного представництва: автореф. Правове регулювання комерційного посередництва агентських відносин у сфері...
9072. РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 11.7 KB
  Державне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності. Державне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності Необхідність державного регулювання інноваційних процесів зумовлюється не лише їх загальнонаціональним значенням а й економічним змістом. Вищевказані характеристики інновацій визначають функції держави по регулюванню інноваційної діяльності: Акумулювання коштів на наукові дослідження та інновації.
8540. Правове регулювання фінансової діяльності 16.37 KB
  Правове регулювання фінансової діяльності Мета: охарактеризувати поняття ринку фінансових послуг визначити форми та засоби державного регулювання ринків фінансових послуг дати характеристику структурі банківської системи України зазначити поняття страхування та охарактеризувати договір страхування План заняття: Поняття ринку фінансових послуг України. Форми та засоби державного регулювання ринків фінансових послуг Поняття банківської системи України її структура Страхування у сфері господарювання. Ринок фінансових послуг в Україні...
8538. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 19.85 KB
  Основним законодавчим актом, який закріплює правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними субєктами господарювання, є Закон України від 16 квітня 1991 року Про зовнішньоекономічну діяльність. Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення ЗЕД в Україні і спрямований на удосконалення правового регулювання усіх видів ЗЕД, включаючи зовнішню торгівлю
8489. Державне регулювання ціноутворення в Україні 131.91 KB
  Основні засади державного регулювання цін Класична економічна теорія розглядає вільне ринкове ціноутворення як основний елемент підтримки рівноваги між попитом і пропозицією. Однак ідеальної загальної та повної свободи ціноутворення ніколи не існувало та й не може бути. Поперше в будьякій економіці діють об'єктивні економічні закони що обмежують ціни: з одного боку будьякий виробник не може запровадити ціну на свій товар яка буде нижчою за його витрати; з іншого суб'єкти ринку не можуть встановлювати ціну що перевищуватиме попит.
8402. Регулювання ПНВТ зарубіжних виробників 63.82 KB
  Викрутити гвинт поруч з показником масла та через нарізний отвір вставити у виїмку щоки коліна колінчатого валу стопорний стрижень рисунок. З метою перевірки випередження впорскування потрібно викрутити стопорний гвинт на бічній поверхні насосу та на його місце вставити вимірювальний стрижень; закріпити перехідник датчика повинен бути в обладнанні автомобіля разом з датчиком. Після цього: зняти датчик разом з перехідником та вимірювальним стрижнем; закрутити гвинт з новою прокладкою; затягнути стопорний гвинт із зусиллям 20 Нм;...
8401. Перевірка, регулювання та випробування форсунок 77.03 KB
  Для чого почергово відключати подачу палива до форсунки та слідкувати за димністю відпрацьованих газів та частотою обертання колінчатого валу. На стенді перевіряють герметичність тиск початку піднімання голки форсунки якість розпилення палива пропускну здатність. Розпилювач вважається непридатним для експлуатації при утворенні та відриві від його носика двох капель палива за хвилину. момент початку та кінця впорскування палива повинен бути чітким та супроводжуватися різким звуком хоча відсутність звуку не говорить про те що форсунка...
8750. Діагностування та регулювання механізмів трансмісії 34.36 KB
  У автомобілів з механічним приводом за допомогою чого виконують його регулювання Коли потрібно замінювати ведений диск зчеплення Опишіть технологію видалення повітря із зчеплення Яка норма сумарного люфту ведучого та веденого валів КПП Назвіть найбільш навантаженні деталі карданної передачі Як перевірити рівень мастила в картері головної передачі Мотивація пізнавальної активності. Сьогодні на занятті ми вивчимо тему “ ТО – 1 трансмісії †і дізнаємось які види робіт виконують при ТО – 1 зчеплення коробки передач...
7041. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 26.04 KB
  Безробіття та зайнятість. Для характеристики економічної кон’юнктури застосовують ряд показників: валовий внутрішній продукт рівень безробіття інфляція рівень особистих доходів коливання національного доходу. Всі показники можна розподілити на три групи: 1 проциклічні – це ті показники які під час зростання економіки зростають а під час спаду знижуються: ВВП НД інвестиційна активність; 2 контрциклічні – це показники які під час спаду економіки зростають а під час зростання спадають: інфляція безробіття кількість банкрутів; 3...
3568. Конституційне регулювання виборів та референдумів 23.74 KB
  Форми безпосередньої демократії – це способи і засоби безпосереднього здійснення влади народом або його частиною, які виключають передачу владних повноважень будь-яким органам чи особам.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.