Мережева модель даних

Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.

2015-01-30

12.79 KB

5 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція № 5 (2 години)

Тема «Мережева модель даних»

Мета: засвоєння властивостей мережевої моделі даних, її призначення та відмінність від ієрархічної моделі даних.

Література

«Бази даних. Проектування, реалізація та супровід.» Теорія та практика -Т. Конолі, К. Бегг, А. Строчан  Москва, СПб., Київ. 2000 р.

«Бази даних: основи, проектування, використання» -Малихіна М. П. СПб. 2004р.

«Організація баз даних та знань» - Пасічник В. В., Резніченко В. А., Київ, 2006 р.

«Системы баз данных. Полный курс» - Г. Гарсия Молина, Москва: Вильямс, 2003р.

«Базы данных» - Карпова Т. С., Санкт-Петербург: Питер, 2001

«Базы данных: разработка и управление» - Хансен Г., Хансен Д., Москва: Бином, 2001

Хід заняття

І. Організаційний момент

а) готовність групи до заняття;

б) психоемоційний настрій;

в) перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів 

а) повідомлення теми та мети заняття;

б) повідомлення девізу, під яким будете працювати (якщо він є);

в) відповіді на запитання (якщо лекція потребує повторення раніше вивченного).

ІІІ. Виклад нового матеріалу

План

  1.  Призначення мережевої моделі даних. Головні інформаційні одиниці мережевої моделі даних.
  2.  Головні інформаційні одиниці мережевої моделі даних.
  3.  Переваги мережевої моделі даних.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

V. Підведення підсумків заняття

VІ. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції, знати відповіді на такі питання лекції:

  1.  Що розуміється під поняттям «елемент даних», «запис» та «набір даних»?
  2.  Чим відрізняється мережева модель даних від ієрархічної моделі даних?
  3.  Якими перевагами володіє мережева модель даних?

Стандарт мережевої моделі даних вперше був визначений в 1975 р. організацією CODASYL (Conference of Data System Languages).

Головними інформаційними одиницями моделі є:

  1.  елемент даних - мінімальна інформаційна одиниця даних;
  2.  запис - сукупність елементів даних;
  3.  набір даних - звязок двох записів відношенням «один до багатьох».

В мережевій моделі даних не накладаються жодні обмеження на кількість зв’язків, які входять до однієї вершини. Тобто, зв’язки можна встановлювати не лише між вузлами сусідніх за підлеглістю рівнів, але й різних рівнів (рис. 1):

 

Рис. 1  Мережева модель даних

Зв’язки, які зображені на рис. 2 та які відсутні на рис. 1, можуть характеризувати реальні взаємовідносини в роботі торгівельного підприємства: представники дирекції можуть керувати роботою конкретних підрозділів, підрозділи підприємства (автогосподарство, ремонтна служба) забезпечують роботу складів, співробітники підрозділів (бухгалтери, торгівельні агенти) взаємодіють з магазинами. Таких зв’язків  можна визначити дуже багато.

В результаті формується мережа, яка дозволяє відображати зв’язки між об’єктами предметної області практично будь-якого ступеня складності, в тому числі, колові структури. В мережевій моделі, якщо на неї не накладається жодних обмежень, в принципі будь-який об’єкт може бути точкою входження в систему, кожний з об’єктів може бути пов'язаний з будь-яким числом інших об’єктів, та між записами пов’язаних об’єктів можуть бути будь-які відношення.

Наприклад, для мережевої БД, яка зображена на рис. 1, формуються зв’язки «багато до багатьох» (більшість підрозділів підприємства забезпечують роботу більшості складів).

На практиці в реальних СКБД на модель накладаються визначенні обмеження для перетворення зв’язків «багато до багатьох» в зв’язки «один до багатьох».

Перевагами мережевої моделі даних у порівнянні з ієрархічною моделю є її гнучкість, можливість утворення довільних зв’язків, економічність.

Недоліки - висока складність, яка практично виключає можливість її експлуатації користувачами, які не є спеціалістами в області інформаційних технологій, слабкий  контроль цілістності зв’язків між об’єктами БД. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8763. Реляційна модель даних. Структура реляційних даних 19.59 KB
  Структура реляційних даних Мета: знати призначення реляційної моделі даних та головні її поняття. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
8765. Моделі даних. Ієрархічна модель даних 17.26 KB
  Ієрархічна модель даних Мета: засвоєння поняття модель даних її призначення види моделей даних властивості ієрархічної моделі даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
6504. Сучасні мережі передачі даних (ПД). Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС), застосування при побудові СДЕЗ 32.63 KB
  Сучасні мережі передачі даних ПД. Враховується що надання різних інформаційних послуг є вже функцією інтегральної мережі зв’язку й ЕОМ – інформаційної мережі. Пункти мережі поділяються на кінцеві в тому числі абонентські з апаратурою введення і виведення інформації вузли зв’язку що забезпечують розподіл інформації і різні обчислювальні комплекси центри що здійснюють обробку і збереження інформації. Канали зв’язку об’єднані в лінії ребра мережі між окремими пунктами мережі служать для передачі переносу інформації в просторі.
10633. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних 101.89 KB
  Електронні таблиці програми для обробки даних у вигляді таблиці. Для запуску програми слід виконати команду Пуск Програми Microsoft Office Microsoft Office Excel або іншим стандартним способом запуску наприклад з ярлику на Робочому столі.для 2003 версії Стовпці позначаються латинськими літерами в алфавітному порядку B C D. Для редактирования данных в ячейке необходимо сделать её текущей установить на неё табличный курсор и нажать клавишу F2 либо два раза левой клавишей мышки в ячейке появится текстовый курсор вносим...
8279. Представлення даних 38.9 KB
  Мета: Засвоїти поняття про логічні елементи і або не. логічні елементи і або не 1.ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І АБО НЕ Логічні елементи елементи і або не іне абоне іабоне. Операція і виконується елементом і або конюнктором.
13961. Обробка експериментальних даних 463.08 KB
  Донецьк 2014 рік МІНІСТЕРТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра обчислювальної математики і програмування ЗАВДАННЯ Для заданих факторів X і Y виконати наступні дії: на листі 1 документа Excel ввести початкові дані та розрахувати статистичні показники: Mx Dx Gx Vx R; на листі 2 розрахувати коефіцієнти функціональних залежностей . Розрахунок коефіцієнтів зробити двома способами: методом зворотної матриці та методом Крамера; на листі 3 побудувати графік експериментальних даних та додати...
4452. Зведення і групування статистичних даних 85.62 KB
  Статистичні групування за однією, двома і більше групувальними ознаками, побудова дискретних та інтервальних рядів розподілу. Графічне зображення результатів групування. Побудова аналітичних групувань. Побудова вторинних групувань
4692. ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ДАНИХ 111.61 KB
  Одне з комірок таблиці завжди є активним, активна комірка виділяється рамкою. Щоб зробити комірку активною, потрібно клавішами керування курсором підвести рамку до цієї комірки або натиснути на ньому мишею.
8769. Логічне проектування бази даних 73.11 KB
  Найчастіше для вирішення перерахованих завдань використовується перехід до логічної моделі бази даних від концептуальної моделі, представленої у вигляді ER -діаграми. Існують методи однозначного перетворення ER-моделі в логічну модель реляційної бази даних. Ці методи покладені в основу роботи багатьох case-систем – інструментальних засобів автоматизованого проектування баз даних.
8761. Зв’язки в реляційній моделі даних 11.93 KB
  Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.