Вступ. Основи проектування баз даних

Основи проектування баз даних Мета: засвоєння головних понять пов’язаних з базами даних та системами керування базами даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.

2015-01-30

11.69 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


   Лекція № 1 (2 години)

   Тема «Вступ. Основи проектування баз даних»

    Мета: засвоєння головних понять, повязаних з базами даних та системами керування базами даних.

Література

«Бази даних. Проектування, реалізація та супровід.» Теорія та практика -Т. Конолі, К. Бегг, А. Строчан  Москва, СПб., Київ. 2000 р.

«Бази даних: основи, проектування, використання» -Малихіна М. П. СПб. 2004р.

«Організація баз даних та знань» - Пасічник В. В., Резніченко В. А., Київ, 2006 р.

«Системы баз данных. Полный курс» - Г. Гарсия Молина, Москва: Вильямс, 2003р.

Хід заняття (або структура заняття)

І. Організаційний момент (або організаційна частина)

а) готовність групи до заняття;

б) психоемоційний настрій;

в) перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів (або мотивація навчальної діяльності)

а) повідомлення теми та мети заняття;

б) повідомлення девізу, під яким будете працювати (якщо він є);

в) відповіді на запитання (якщо лекція потребує повторення раніше вивченного).

ІІІ. Виклад нового матеріалу

План

  1.  Поняття «бази даних» та «системи керування базами даних».
  2.  Призначення баз даних та систем керування базами даних.
  3.  Попередники баз даних.
  4.  Приклади баз даних.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

V. Підведення підсумків заняття.

VІ. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції, знати відповіді на такі питання лекції:

Що таке «база даних»?

Яку роль виконують бази даних в теперішньому сучасному житті?

Навести приклади баз даних.

Хто або що було попередником баз даних?

Які переваги використання підходу з використанням баз даних?

Що таке «Система керування базами даних»?

Навести приклади систем керування базами даних.

Поява баз даних стала самим важливим досягненням в галузі програмного забезпечення. Бази даних лежать в основі інформаційних систем та це головним чином змінило характер роботи багатьох організацій. З моменту своєї появи технологія баз даних стала захоплюючою областю діяльності, а також каталізатором багатьох значних досягнень в області програмного забезпечення.

Бази даних стали невідємною частиною нашого повсякденного життя.

Наприклад, доступ до бази даних потрібен при покупці продуктів в супермаркеті, коли касир з покупок зчитує штрих-код. При цьому ручний сканер, повязаний з додатком бази даних, використовує штрих-код для пошуку ціни обраного предмету в базі даних всіх товарів. Потім програма віднімає кількість всіх тільки що проданих товарів з товарних запасів та відобразить на касовому апараті їх коштовність. Якщо запаси опустяться нижче визначенного деякого рівня, то в такому випадку система зможе автоматично спрямувати заказ на поставку додаткової кількості цього товару.

Якщо при покупці використовується кредитна картка, касир повинен перевірити присутність кредитних коштів. Це можливо зробити за телефоном або автоматично за допомогою спеціального зчитуючого пристроя, повязаного з компютером. В будь-якому випадку при цьому використовується база даних, яка містить відомості про покупки, здійснювані за допомогою цієї кредитної картки. За номером кредитної картки спеціальний додаток звіряє ціну покупаємих в данну мить та куплених на протязі цього місяця товарів з кредитним лімітом. Після підтвердження припустимості такої покупки всі відомості про отримані товари заносяться в базу даних. Але ще до отримання підтвердження припустимості покупки додаток бази даних повинен переконатися в тому, що дана кредитна картка не знаходиться в переліку вкрадених або утрачених.

Коли при плануванні відпустки Ви звертаєтесь в туристичне агентство, співробітник цього агентства за Вашим запитом продивляється базу даних з відомостями про всі наявні путівки та розклад польотів. При бронювані якої-небудь путівки система бази даних повина виконати всі потрібні для цього дії. В даному випадку потрібно бути впевненим, що два різних співробітника агентства не бронюють одну й ту ж саме путівку або для даного рейсу не заброньовані міста за межами припустимої кількості. Наприклад, якщо в літаку деякого рейсу залишилось тільки одне вільне місце та два співробітники туристичного агентства спробують його забронювати, то система повина коректно опрацювати цю ситуацію та дозволити забронювати останнє місце тільки одному співробітнику, відправивши іншому співробітнику повідомлення про відсутність вільних місць.

В будь-якому навчальному закладі може існувати база даних з інформацією про студентів, відвідуємих їми курсах, отримуємих стипендіях, вже пройдених та вивчаємих в теперішній час дисциплінах, а також про підсумки здачі різних екзаменів. Крім цього, може також підтримуватися база даних з інформацією про прийом студентів в наступному році, а також база даних з особистими даними про співробітників та відомості про їх заробітну плату для бухгалтерії.

Попередником бази даних була файлова система, тобто набір додатків, які виконували окремі необхідні користувачу операції, наприклад, такі як створення звітів. Кожна програма визначала та керувала своїми власними  даними.

Хоча файлова система була значним досягненням  у порівнянні з ручною картотекою, її використання все ж таки було пров’язано  з великими проблемами, які взагалі були пов’язані з надмірністю даних та залежністю програм від даних.

Для підвишення ефективності роботи необхідно було використовувати новий підхід, а саме базу даних (Database) та систему керування базою даних (Database Management System - DBMS).

База даних – це використовуємий набір логічно повязаних даних (та опис цих даних), призначенних для задовільнення інформаційних потреб організації.

База даних – це єдине, велике сховище даних, яке одноразово визначається, а потім використовується одночасно багатьма користувачами з різних підрозділів.

Замість розрізнених файлів з надмірними даними, тут всі дані зібрані разом з мінімальною часткою надмірністю. База даних вже не належить деякому одному відділу, а є загальним корпоротивним ресурсом. Вона зберігає не тільки робочі дані цієї організації, але й їх опис. За цією причиною бази даних ще називають набіром інтегрованих записів з самоописом.

У сукупності опис даних називають системним каталогом або словником даних, а самі елементи опису називають метаданими, тобто „даними про дані”. Саме наявність самоопису даних в базі даних забезпечує в ній незалежність між програмами та даними.

В підході з використаням бази даних структура даних відокремлена від додатків та зберігається в базі даних. Додавання нових структур даних або зміна існуючих ніяким чином не впливає на додатки, за умови що вони не залежать безпосередньо від змінних компонентів. Наприклад, додавання нового поля в запис або створення нового файлу ніяким чином не вплине на роботу існуючих додатків. Але знищення поля з використовуємого додатком файла вплине на цей додаток, а тому його також необхідно буде відповідним чином модифікувати.

Система керування базою даних (СКБД) – це програмне забезпечення, за допомогою якого користувачі мають змогу визначати, створювати та підтримувати базу даних, а також здійснювати до неї контролюємий доступ.

    

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4659. Вступ. Об’єкти проектування. Методи проектування 55.75 KB
  Поняття про модель та моделювання Виготовленню будьякого нового виробу передує створення його моделі. Модель майбутнього виробу повинна найповніше відповідати певним вимогам: технологічним естетичним функціональним економічним і екологічним. Вони визначатимуть якість виробу та його попит на ринку.
8769. Логічне проектування бази даних 73.11 KB
  Найчастіше для вирішення перерахованих завдань використовується перехід до логічної моделі бази даних від концептуальної моделі, представленої у вигляді ER -діаграми. Існують методи однозначного перетворення ER-моделі в логічну модель реляційної бази даних. Ці методи покладені в основу роботи багатьох case-систем – інструментальних засобів автоматизованого проектування баз даних.
8758. Етапи проектування бази даних. Побудова концептуальної моделі предметної області 21.92 KB
  Головними поняттями моделі Сутність зв’язок вважаються сутності атрибути та зв’язки. При цьому розрізняють тип сутності та екземпляр сутності. Під типом сутності розуміють набір однорідних об’єктів який відображається як єдине ціле. Під екземпляром сутності розуміється конкретний об’єкт.
8685. Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР 2.63 MB
  Основні виробничі приміщення призначені для розміщення постів ТО ремонту і зберігання автомобільної техніки допоміжні – для різних підготовчих профілактичних і ремонтних робіт а також для зберігання технічного майна складські приміщення. Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж одного з її боків поблизу відділень які забезпечують ритмічність роботи постів поточного ремонту. Якщо в зоні ТО – 2 застосовується потокова лінія з поперечним розташуванням постів то паралельно цій лінії проти кожного поста...
10189. Організаційно-методичні основи проектування інформаційних систем 17.33 KB
  Технічний проект може складатися з одного документа або з окремих документів: “Опис постановки задачіâ€ “Опис алгоритму розв’язання задач†“Опис інформаційного забезпечення†“Опис організаційного забезпечення†“Опис технічного забезпечення†“Опис...
8763. Реляційна модель даних. Структура реляційних даних 19.59 KB
  Структура реляційних даних Мета: знати призначення реляційної моделі даних та головні її поняття. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
10633. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних 101.89 KB
  Електронні таблиці програми для обробки даних у вигляді таблиці. Для запуску програми слід виконати команду Пуск Програми Microsoft Office Microsoft Office Excel або іншим стандартним способом запуску наприклад з ярлику на Робочому столі.для 2003 версії Стовпці позначаються латинськими літерами в алфавітному порядку B C D. Для редактирования данных в ячейке необходимо сделать её текущей установить на неё табличный курсор и нажать клавишу F2 либо два раза левой клавишей мышки в ячейке появится текстовый курсор вносим...
8765. Моделі даних. Ієрархічна модель даних 17.26 KB
  Ієрархічна модель даних Мета: засвоєння поняття модель даних її призначення види моделей даних властивості ієрархічної моделі даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
10381. ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. ФОРМИ І ЗАСОБИ ЛФК. ОСНОВИ МЕДИЧНОГО КОНТРОЛЮ 136.64 KB
  Антропометричні дослідження і функціональні проби, що застосовуються під час вивчення стану нервової, серцево-судинної, дихальної, травної систем опорно-рухового апарату. Визначення та оцінювання фізичного розвитку і стану здоров’я людей. Спостереження за пацієнтами під час занять лікувальною фізичною культурою.
10552. Організаційне проектування 32.97 KB
  Принципи формування структури апарату управління. У зв’язку з важливим для менеджменту значенням організаційної структури управління до неї ставиться безліч вимог що сформульовані у формі декількох на ступних принципів: – структура управління повинна відбивати насамперед цілі і задачі організації; – оптимальний поділ праці між органами управління й окремими підрозділами працівниками що за безпечує творчий характер роботи нормальне навантаження і спеціалізацію підрозділ чи працівник не повинні вирішувати задачі які...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.