Логічне проектування бази даних

Найчастіше для вирішення перерахованих завдань використовується перехід до логічної моделі бази даних від концептуальної моделі, представленої у вигляді ER -діаграми. Існують методи однозначного перетворення ER-моделі в логічну модель реляційної бази даних. Ці методи покладені в основу роботи багатьох case-систем – інструментальних засобів автоматизованого проектування баз даних.

2015-01-30

73.11 KB

12 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція № 12 (2 години)

Тема «Логічне проектування бази даних»

Мета: навчитися здійснювати логічне проектування бази даних, тобто перетворювати модель «Сутність – зв'язок» в набір таблиць та пов'язувати ці таблиці зв'язками.

Література

«Бази даних. Проектування, реалізація та супровід. Теорія та практика» -Т. Конолі, К. Бегг, А. Строчан  Москва, СПб., Київ. 2000 р.

«Бази даних: основи, проектування, використання» - Малихіна М. П. СПб. 2004р.

«Організація баз даних та знань» - Пасічник В. В., Резніченко В. А., Київ, 2006 р.

«Системы баз данных. Полный курс» - Г. Гарсия Молина, Москва: Вильямс, 2003р.

«Бази даних. Моделі, розробка, реалізація» - Карпов Т., СПб. 2001 р.

Хід заняття

І. Організаційний момент

а) готовність групи до заняття;

б) перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів 

а) повідомлення теми та мети заняття;

б) повідомлення девізу, під яким будете працювати;

в) відповіді на запитання.

ІІІ. Виклад нового матеріалу

План

  1.  Поняття та призначення логічного проектування бази даних.
  2.  Приклади перетворення концептуальної моделі, представленої у вигляді ER –діаграми в логічну модель реляційної бази даних

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

V. Підведення підсумків заняття.

VІ. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції, знати відповіді на такі питання лекції:

Для чого призначене логічне проектування бази даних?

Яким чином здійснюється  логічне проектування бази даних?

При проектуванні логічної структури реляційної бази даних визначається оптимальний склад таблиць для зберігання початкової інформації. Для кожної таблиці вказується її назва, перелік полів і первинний ключ. Ідентифікуються зв'язки між таблицями. В рамках логічного проектування БД можуть формулюватися обмеження цілістності, прийматися рішення про створення індексів і так далі.

Найчастіше для вирішення перерахованих завдань використовується перехід до логічної моделі бази даних від концептуальної моделі, представленої у вигляді ER -діаграми. Існують методи однозначного перетворення ER-моделі в логічну модель реляційної бази даних. Ці методи покладені в основу роботи багатьох case-систем – інструментальних засобів автоматизованого проектування баз даних.  

Розглянемо основні правила перетворення ER-моделі в логічну модель бази даних на прикладі діаграми, побудованої за темою курсової роботи. Для прикладу розглянемо тему «Розробити автоматизоване робоче місце менеджера з продажу магазину комп’ютерної техніки».

На рис. 1 зображена модель «Сутність – зв'язок» для данної предметної області, а на рис. 2 ця модель вже перетворена в логічну модель реляційної бази даних.

Рис. 2 Структурна схема реляційної БД для предметної області «Комп’ютерний магазин»

Розглянуті правила перетворення ER-моделі в логічну модель бази даних досить прості, наочні і дозволяють отримати добрі результати. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8758. Етапи проектування бази даних. Побудова концептуальної моделі предметної області 21.92 KB
  Головними поняттями моделі Сутність зв’язок вважаються сутності атрибути та зв’язки. При цьому розрізняють тип сутності та екземпляр сутності. Під типом сутності розуміють набір однорідних об’єктів який відображається як єдине ціле. Під екземпляром сутності розуміється конкретний об’єкт.
10058. Розробка бази даних на студентів ІІІ курсу 225.44 KB
  Для забезпечення необхідної працездатності цього компактдиску необхідно виконувати такі вимоги: зберігати компактдиск у спеціальній slimкоробці; ні в якому разі не терти компактдиск твердими або колючими предметами; протирати компактдиск тільки спеціальними серветками у напрямку зліва на право або зверху вниз ні в якому разі не по колу; запобігати попаданню на робочу поверхню диску прямих сонячних променів; не намагатися ніяким чином деформувати диск; записи робити лише на неактивному боці диску...
7771. Бази даних (СУБД Microsoft Office Access 2011) 147.49 KB
  Ліверпуль Ударні Запис БД – це рядок таблиці конкретна реалізація значення поняття предметної області. Поле БД – це стовпець у таблиці даних властивість атрибут даного поняття предметної області. Записи в таблиці відрізняються значеннями своїх полів. Наприклад для таблиці Склад музичної групи ключовим є поле Код.
7871. Зміна змісту бази даних. Оператори Insert, Update та Delete 16.96 KB
  Виклад нового матеріалу План Оператор нових даних до таблиці Insert. Оператор модифікації даних в таблиці Updte. Оператор знищення даних з таблиці Delete. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції знати відповіді на такі питання лекції: Які оператори SQL призначені для модифікації змісту бази даних Який формат має оператор додавання даних до таблиці Яким чином можна додати одразу групу записів до таблиці Можна оновити не всі а лише деякі записи таблиці Як це можна зробити За допомогою якого оператора можна однією дією...
8768. Вступ. Основи проектування баз даних 11.69 KB
  Основи проектування баз даних Мета: засвоєння головних понять пов’язаних з базами даних та системами керування базами даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
8763. Реляційна модель даних. Структура реляційних даних 19.59 KB
  Структура реляційних даних Мета: знати призначення реляційної моделі даних та головні її поняття. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
10633. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних 101.89 KB
  Електронні таблиці програми для обробки даних у вигляді таблиці. Для запуску програми слід виконати команду Пуск Програми Microsoft Office Microsoft Office Excel або іншим стандартним способом запуску наприклад з ярлику на Робочому столі.для 2003 версії Стовпці позначаються латинськими літерами в алфавітному порядку B C D. Для редактирования данных в ячейке необходимо сделать её текущей установить на неё табличный курсор и нажать клавишу F2 либо два раза левой клавишей мышки в ячейке появится текстовый курсор вносим...
8765. Моделі даних. Ієрархічна модель даних 17.26 KB
  Ієрархічна модель даних Мета: засвоєння поняття модель даних її призначення види моделей даних властивості ієрархічної моделі даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
4659. Вступ. Об’єкти проектування. Методи проектування 55.75 KB
  Поняття про модель та моделювання Виготовленню будьякого нового виробу передує створення його моделі. Модель майбутнього виробу повинна найповніше відповідати певним вимогам: технологічним естетичним функціональним економічним і екологічним. Вони визначатимуть якість виробу та його попит на ринку.
10188. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації 21.08 KB
  ІЗ системи має бути сумісним з ІЗ систем що взаємодіють з нею по змісту системі кодування форматам даних та формою подання інформації.В системі мають бути передбачені методи контролю і відновлення даних. Розробка інформаційного забезпечення є однією з найважливіших частин розробки інформаційної системи яка повинна забезпечити: – єдність і зберігання інформації необхідної для розв’язання задач; – єдність інформаційних масивів для всіх задач інформаційних систем; – однократність вводу інформації і ЇЇ...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.