Діагностування та регулювання механізмів трансмісії

У автомобілів з механічним приводом за допомогою чого виконують його регулювання Коли потрібно замінювати ведений диск зчеплення Опишіть технологію видалення повітря із зчеплення Яка норма сумарного люфту ведучого та веденого валів КПП Назвіть найбільш навантаженні деталі карданної передачі Як перевірити рівень мастила в картері головної передачі Мотивація пізнавальної активності. Сьогодні на занятті ми вивчимо тему “ ТО – 1 трансмісії †і дізнаємось які види робіт виконують при ТО – 1 зчеплення коробки передач...

2015-01-30

34.36 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Конспект – лекції з дисципліни

«Технічна експлуатація автомобілів»

Група:

Лекція №26

Тема:  Діагностування та регулювання механізмів трансмісії ”

Мета: 1) Навчальна: формувати у студентів поняття, про роботи, які виконують при діагностуванні та регулювання трансмісії.

2) Розвиваюча: розвивати у студентів технічне мислення, пізнавальну активність і самостійність; сприяти розвитку професійних інтересів та здібностей; розвивати увагу та спостережливість.

3) Виховна: виховувати почуття колективізму та бережливого ставлення до суспільної власності; формувати технічну, виробничу культуру, трудову дисципліну

Наочні посібники, ТЗН.

Хід лекції

 1.  Організаційна частина. (до 5хв.)

Заводжу учнів до аудиторії, вітаюсь, перевіряю присутніх, організовую на співпрацю, на повторення навчального матеріалу минулої лекції.

 1.  Актуалізація опорних знань. (10 – 15хв.)
 2.  У автомобілів з механічним приводом за допомогою чого виконують його регулювання?
 3.  Коли потрібно замінювати ведений диск зчеплення?
 4.  Опишіть технологію видалення повітря із зчеплення?
 5.  Яка норма сумарного люфту ведучого та веденого валів КПП?
 6.  Назвіть найбільш навантаженні деталі карданної передачі?
 7.  Як перевірити рівень мастила в картері головної передачі?

 1.  Мотивація пізнавальної активності. (до 5хв.)

Сьогодні на занятті ми вивчимо тему ТО – 1 трансмісії, і дізнаємось які види робіт виконують при ТО – 1 зчеплення, коробки передач, карданної передачі, роздавальної коробки та заднього мосту.

 1.  Подання нового матеріалу. (35 – 40хв.)

План:

 1.  Перевірка елементів зчеплення;

Зміст лекції

На динамометричному стенді створюється навантаження на ведучі колеса автомобіля, яка відповідає  максимальному крутному моменту.

Натисканням на датчик 12 (рисунок 1) оператор приводить в дію педаль зчеплення. За показниками приладів визначають вільний хід педелі та зусилля на подолання сил тертя в приводах зчеплення та дію відтяжних пружин. Продовжуючи  переміщувати педаль, фіксують її зусилля та хід, який відповідає початку буксування. За зусиллям, що прикладають до педалі, під час її руху від кінця ходу до початку пробуксовки визначають ефективність дії зчеплення, а за величиною вільного ходу та ходу до початку пробуксовування дисків – технічний стан зчеплення.

Рисунок 1 – Пристрій для перевірки зчеплення автомобілів

1 – Манометр; 2 – Корпус; 3 – Палець; 4 – Барабан; 5 – Спіральна пружина; 6 – Пружина; 7 – Гвинт; 8 – Риска; 9 – Барабан зі шкалою; 10 – Металева лінта; 11 – Шланг; 12 – Датчик.

Для діагностики механічних та автоматичних коробок передач, а також головної передачі автомобілів широке розповсюдження отримав метод, який оснований на вимірюванні сумарного кутового зазору за допомогою спеціальних приладів – динамометрів, які створюють момент сили 20 – 25 Н•м.

Зев динамометричного ключа приладу накладають на хрестовину карданного валу, вказівник закріпляють затискачем на шийці відбивача ведучого валу головної передачі, а шкалу – на фланці заднього мосту. Таким чином, виконується послідовне вимірювання кутів зазорів головної передачі (з бортовими редукторами) та коробки з карданним валом, внаслідок якого зробити висновок про справність агрегатів та можливість їх подальшу експлуатацію після виконання відповідних регулювань.

Агрегати трансмісії можливо перевірити під час руху автомобіля, а також на навантажувальному стенді. В цьому випадку в залежності від конструкції стенду зчеплення діагностують на пробуксовку, коробку передач, карданну передачу та задній міст – на ступінь зношування зубчатих зачеплень за характером звуку.

Визначення кутового зазору в зачепленні зубчатих коліс всіх передач коробки передач. Для цього на автомобілі почергово включають передачі, та вимірюють кутові зазори, величина яких складають із зазору карданної передачі, виміряного раніше, та зазор в коробці передач.

 1.  Закріплення пояснювального матеріалу.  (20 – 25хв. )
 2.  Перевірка агрегаті трансмісії під час руху?
 3.  Як перевірити величину кутового зазору в зачепленні зубчатих коліс?

VI. Задання домашнього завдання.  (до 5хв.) 

 1.  Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текучий ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. – с. 312 – 313

  

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8680. ТО – 2 трансмісії 176.47 KB
  План: Роботи при ТО – 2 карданної передачі; Роботи при ТО – 2 головної передачі; Зміст лекції ТО – 2 карданної передачі. ТО – 2 головної передачі. Додатково до об’єму робіт ТО – 1 потрібно перевірити наявність люфтів в головній передачі. При наявності підвищеного люфту потрібно від’єднати карданний вал від фланця ведучого валу головної передачі розшплінтувавши гайку кріплення фланця та за можливості підкрутити її з відповідним зусиллям.
8564. ТО – 1 трансмісії 160.62 KB
  План: Роботи при ТО – 1 зчеплення; Роботи при ТО – 1 КПП. Роботи при ТО – 1 карданної передачі. Роботи при ТО – 1 головної передачі.
8702. Діагностування та ультразвукове очищення інжекторів” 61.4 KB
  Це прилад використовується для діагностування і ультразвукового очищення знятих з автомобіля бензинових електромагнітних форсунок Bosch Lucs Weber Jecs Nippon Kiki Nippon Denso Sgem Bendix Rochester Hitchi та форсунок безпосереднього впорскування GDI. Перевіряють працездатність та герметичність форсунок при тиску бензину в діапазоні від 0 до 8 бар та тривалість імпульсу впорскування 3 – 6 – 12 мс. Одночасно перевіряють точність дозування палива у вісім форсунок з похибкою до 1 і порівнюють динамічні й статичні порції палива....
8619. Сучасні інформаційні технології діагностування автомобільних двигунів 13.63 KB
  Які існують засоби діагностування Як ви розумієте вбудовані та зовнішні засоби діагностування Які ви знаєте зони прослуховування на двигуні На чому оснований віброакустичний метод діагностування Мотивація пізнавальної активності. Сьогодні на занятті ми вивчимо тему “Сучасні інформаційні технології діагностування автомобільних двигунів†та дізнаємось про сучасні види та засоби діагностування двигунів. План: Ознайомлення з сучасними методами діагностування двигунів.
9884. Оптимізація системи технічного обслуговування і ремонт автомобільних транспортних засобів за результатами діагностування їх технічного стану 919.87 KB
  Діагностування агрегатів і систем АТЗ і автомобіля в цілому. Результати порівняльних досліджень їх аналіз та оптимізація періодичності ТО на прикладі передньої підвіски автомобіля Lnos. Використано методику визначення оптимальної періодичності технічних обслуговувань підвіски автомобіля з використанням критерію мінімального ризику. Необхідність діагностування зумовлена і тим що під час експлуатації автомобіля несправності більшою частиною визначаються лише тоді коли дія їх є значною.
2059. СХЕМИ ПЛАНЕТАРНИХ МЕХАНІЗМІВ 817.39 KB
  Епіциклічні передачі дають можливість при невеликому числі зубчастих коліс відтворювати великі передатні відношення.Тому передатне відношення оберненого механізму . Якщо жорстко закріпити центральне колесо 3 ω3= 0 то такий механізм називають планетарним і формула 2 для нього 3 чи ; 4 де U1Н передатне відношення планетарного механізму з...
2087. ДИНАМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 30.97 KB
  До механізму машинного агрегату під час його руху прикладені різні сили. Це - рушійні сили, сили опору, сили ваги і багато інших. Характер їхньої дії може бути різним: деякі з них залежать від положення ланок механізму, інші - від їхньої швидкості, треті - постійні.
2077. ЗРІВНОВАЖУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ НА ФУНДАМЕНТІ 58.3 KB
  Розглянемо плоский механізм, початкова ланка якого обертається з постійною кутовою швидкістю При цьому всі інші ланки будуть рухатися з кутовими прискореннями, а центри мас будуть мати лінійні прискорення. Визначимо головні вектори і головні моменти сил інерції усіх ланок.
2073. СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ 57.11 KB
  У таких парах стичними елементами ланок є поверхні а тому питомий тиск і ступінь зносу в них менші ніж у вищих кінематичних парах. Елементи ланок які утворюють ці пари виготовляються досить просто й точно оскільки технологія обробки площин і циліндричних поверхонь ретельно і повно розроблена. Із збільшенням кількості ланок у механізмі зростає ймовірність одержання недопустимих кутів передачі збільшуються втрати потужності на тертя відхилення від заданої залежності в результаті нагромадження похибок викликаних неточністю виготовлення...
2052. КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ 315.3 KB
  Основною задачею кінематики механізмів є вивчення руху ланок механізмів без врахування сил що викликали цей рух. Кінематичне дослідження механізму складається в основному у вирішенні трьох задач: а визначення переміщень ланок і траєкторій описуваних точками ланок; б визначення швидкостей окремих точок ланок і кутових швидкостей ланок; в визначення прискорень окремих точок ланок і кутових прискорень ланок. Якщо механізм має один ступінь вільності то...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.