Робота з багатотабличними запитами

Виклад нового матеріалу План Способи об’єднання таблиць. Синтаксис простого об’єднання таблиць. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції знати відповіді на такі питання лекції: Як отримати інформацію з декількох таблиць Якими способами можна з’єднати декілька таблиць Який синтаксис має операція Inner Join В чому полягає різниця між способами з’єднання декількох таблиць Що таке псевдонім та для чого він призначений Користувачу звичайно треба вилучати як можна більш повну інформацію з бази даних а в реляційних базах даних для...

2015-01-30

15.22 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція № 17 (2 години)

Тема «Робота з багатотабличними запитами»

Мета: знати якими способами можна отримати інформацію з декількох таблиць та вміти створювати багатотабличні запити.

Література

«Бази даних. Проектування, реалізація та супровід. Теорія та практика» -Т. Конолі, К. Бегг, А. Строчан  Москва, СПб., Київ. 2000 р.

«Бази даних: основи, проектування, використання» - Малихіна М. П. СПб. 2004р.

«Організація баз даних та знань» - Пасічник В. В., Резніченко В. А., Київ, 2006 р.

«Системы баз данных. Полный курс» - Г. Гарсия Молина, Москва: Вильямс, 2003р.

«Бази даних. Моделі, розробка, реалізація» - Карпов Т., СПб. 2001 р.

Хід заняття

І. Організаційний момент

а) готовність групи до заняття;

б) перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів 

а) повідомлення теми та мети заняття;

б) повідомлення девізу, під яким будете працювати;

в) відповіді на запитання.

ІІІ. Виклад нового матеріалу

План

  1.  Способи обєднання таблиць.
  2.  Синтаксис простого обєднання таблиць.
  3.  Синтаксис операції Inner Join.
  4.  Використання псевдонімів.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

V. Підведення підсумків заняття.

VІ. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції, знати відповіді на такі питання лекції:

Як отримати інформацію з декількох таблиць?

Якими способами можна зєднати декілька таблиць?

Який синтаксис має операція Inner Join?

В чому полягає різниця між способами зєднання декількох таблиць?

Що таке «псевдонім» та для чого він призначений?

Користувачу звичайно треба вилучати як можна більш повну інформацію з бази даних, а в реляційних базах даних для цього іноді треба звертатися до декількох таблиць одночасно. Для цього треба вказати які стовпці та з якої таблиці треба обрати. В SQL синтаксис звертання до стовпців таблиці зображується таким чином: Ім’я таблиці.Ім’я стовпця (якщо стовпці мають унікальні назви в межах запиту, то ім’я таблиці необовязково вказувати).

Припустимо, що нам треба виконати такий запит: скласти список імен всіх клієнтів, які вже оглянули хоча б один здаваємий в оренду обєкт нерухомості та повідомили свою думку.

Select Орендатор.[Номер орендатора], Орендатор.Прізвище, Орендатор.Імя, Орендатор.По-батькові, Огляд.[Номер обєкта], Огляд.Коментар

From Орендатор, Огляд

Where Орендатор.[Номер орендатора]=Огляд.[Номер орендатора];

В цьому запиті треба показати відомості як з таблиці Орендатор, так й з таблиці Огляд, тому при побудові запиту ми скористувалися механізмом простого зєднання таблиць. В Select перелічуються всі стовпці, які повинні бути розміщені в підсумковій таблиці запиту.               

Висновок. Якщо треба отримати інформацію з більш ніж однієї таблиці, то можна або застосувати підзапит, або виконати зєднання таблиць. Для виконання зєднання є достатнім в операторі From вказати імена двох або більшої кількості таблиць, розєднавши їх комами, після чого включити в запит оператор Where з визначенням стовпців, які використовуються для зєднання вказаних таблиць.

Реалізувати зєднання таблиць можна за допомогою операції Inner Join та підзапиту.

Inner Join поєднує записи з двох таблиць, якщо сполучні поля цих таблиць містять однакові значення.

Синтаксис операції Inner Join:

From таблиця1 Inner Join таблиця2 On таблиця1.поле1 оператор таблиця2.поле2

Аргументи операції Inner Join:

  •  таблиця1, таблиця2імена таблиць, записи яких підлягають обєднанню;
  •  поле1, поле2імена полів, які обєднуються. Якщо ці поля не числові, то вони повинні мати однаковий тип даних;
  •  операторбудь-який оператор порівняння.

Операцію Inner Join можна використовувати в будь-якому операторі From. Вона створить еквізєднання, яке також відоме як внутрішнє зєднання.

Приклад 17. Використання декількох способів зєднання таблиць.

Скласти список персоналу, який працює в відділенні компанії, розташованому на вулиці Ген. Петрова в будинку 1.

1-й спосіб: використання підзапиту

Select [Номер співробітника],Прізвище,Ім’я,По-батькові,Посада

From Співробітники

Where [Номер відділення] =

   (Select [Номер відділення]

    From Відділення

    Where Вулиця = «Ген. Петрова 1»);

2-й спосіб: використання простого зєднання таблиць

Select Співробітники.Прізвище, Співробітники.Ім’я, Співробітники.По-батькові, Співробітники.Посада

From Співробітники, Відділення

Where Співробітники.[Номер відділення] = Відділення.[Номер відділення] and Відділення.Вулиця=«Ген. Петрова 1»;

3-й спосіб: використання операції Inner Join для з’єднання таблиць

Select Співробітники.Прізвище, Співробітники.Ім’я, Співробітники.По-батькові, Співробітники.Посада

From Відділення Inner Join Співробітники On Співробітники. [Номер відділення] = Відділення.[Номер відділення]

Where Відділення.Вулиця = «Ген. Петрова 1»;

Треба відмітити, що хоча назви таблиць перед іменами стовпців достатньо добре інформують користувача, постійно переписувати їх назви набридає. Для полегшання життя в SQL існує поняття аліясів (Alias) - псевдонімів імен таблиць. Псевдоніми використовуються для візуального спрощення тексту запитів. У випадку їх використання імена таблиць та псевдоніми, які їм призначаються, повинні розподілятися пробілами. Якщо для таблиці визначений псевдонім, він може бути використаний в будь-якому місці, де необхідне вказання імені цієї таблиці.

Для прикладу псевдонімів скористуємося другим способом (використання простого зєднання таблиць) попереднього прикладу.

   

Приклад 18. Використання псевдонімів.

Select С.Прізвище, С.Ім’я, С.По-батькові, С.Посада

From Співробітники С, Відділення О

Where С. [Номер відділення] = О.[Номер відділення] and О.Вулиця = «Ген. Петрова 1»;

   

        

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
1702. Робота в якості дублера фахівця комерційної службикажучи починається комерційна робота. 807.49 KB
  Виходячи з основної функції товарного обігу можна зробити висновок що комерційна робота в гуртовій торгівлі починається із закупівлі товарів з метою наступного їхнього продажу. По своїй економічній природі закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий...
1792. Контрольна робота з Мікроекономіки 17.92 KB
  Раскройте сущность производства и производственной функции с одним переменным фактором. Сущность и основные законы производства. В процессе производства меняются не только методы и способы производства но и происходит нравственное умственное профессиональное совершенствование самого человека. По мере развития производства усложнялось и усиливалось взаимодействие людей с природой сейчас мы говорим что наша производственная деятельность создала вторую антропогенную структуру.
2004. Управление движением робота 6.06 MB
  Управление движением робота В этой лабораторной надо создать робота движущегося избегая препятствий. Опрос датчиков робота Использовать редактор манифеста Как использовать таймер для управления датчиком уведомления Создавать активности в VPL Инициализация переменных в активности Создать активности для расчета нынешней позиции робота Создать активности для оценки цели если цель достигнута Избегать препятствия Создать активности движения на указанном направлении Рассчитать угол поворота к цели Создать...
4666. Робота на фрезерному верстаті 90.68 KB
  Обладнання матеріали наочність: підручники плакати таблиці заготовки фрези фрезерні верстати: 6Р82Г 6Н11Пр 6М10. Вивчення нового матеріалу Фрезерні верстати Для фрезерних робіт використовують різні моделі верстатів. Друга цифра позначає тип верстата: 1 консольні вертикальнофрезерні 2 фрезерні безперервної дії 3 вільна група 4 копіювальної й гравірувальнофрезерні 5 вертикальнобезконсольні 6 поздовжньофрезерні 7 широкоуніверсальні фрезерні 8 консольні горизонтальнофрезерні 9 різні фрезерні верстати....
5697. Робота над шумовым оформлением 49.26 KB
  Музыка как форма учит режиссеров мастерству, музыка как содержание учит взволнованности, вдохновению. Музыка нас учит услышать то, что в театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее звено
4716. РОБОТА В СУБД. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ 22.69 KB
  СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ СУБД означає система керування базами даних. Це спеціальна програма або комплекс програм за допомогою яких можна адмініструвати або займатися моніторингом якихнебудь даних. СУБД можуть бути: мережними ієрархічними реляційними –усе залежить від типу бази даних. Поле визначає класифікаційну характеристику даних а запис містить дані про конкретну об’єкт.
8017. Особливості фізкультурно-оздоровчої робота з неповносправними 28.6 KB
  Формотворчим засобом у танці є ритм закономірне чергування рухів. Ситуація гри постійно змінюється що вимагає від гравців концентрації уваги хорошої координації рухів. Під час виконання вправ у воді полегшуються статичні положення вдається виконання повільних плавних рухів використовуються ігри з елементами змагання сюжетні ігри естафети ігри з м’ячем фізичні вправи. Аналіз розвитку рухів і засобів долання людиною сил земного тяжіння з допомогою безумовних постуральних рефлексів показує що моторика формується на основі...
7832. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 14.69 KB
  Роль волонтерської роботи у соціалізації особистості Волонтерська робота сприяє соціалізації особистості забезпечує засвоєння майбутніми фахівцями соціальної дійсності нових соціальних ролей норм і суспільних поведінкових стереотипів; допомагає особистісному росту самореалізації; поновому осмислити значення загальнолюдських цінностей у тому числі співчуття милосердя їхню роль у гуманізації міжлюдських стосунків; ознайомлює із загальною культурою та специфічними субкультурами соціуму. Слід зазначити що соціалізація має два...
3352. Соціальна робота з одинокими людьми похилого віку 455.23 KB
  Постійне зростання частки літніх у всьому складі населенні стає впливовою соціально демографічної тенденцією практично всіх розвинених країн. Такий процес зумовлений двома причинами. По-перше, успіхи охорони здоровя, взяття під контроль ряду небезпечних захворювань, підвищення рівня і якості життя ведуть до збільшення середньої очікуваної тривалості життя людей.
7922. Табличний процесор MS Excel: формати даних, робота з формулами 13.78 KB
  Встановлення формату комірки можна здійснювати і перед введенням даних у комірку. У цьому випадку табличний процесор для виділеної комірки або діапазону комірок введену інформацію буде сприймати як текст. Введене число автоматично вирівнюється по правому краю комірки. За замовчуванням всі комірки нової робочої книги мають формат Общий.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.