Розрахунок чисельності виробничих робітників

Сьогодні на занятті ми розглянемо тему: “Розрахунок чисельності виробничих робітниківâ€. Крім перелічених робітників ремонт виконують мідники бляхарі ковалі столяри арматурники токарі оббивальники і маляри. Згідно з єдиним тарифно – кваліфікаційним довідником усіх робітників за кваліфікацією поділяють на п’ять розрядів.

2015-01-30

19.47 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Конспект – лекції з дисципліни

«Технічна експлуатація автомобілів»

Група:

Лекція №15

Тема:   Розрахунок чисельності виробничих робітників

Мета: 1) Навчальна:  формувати  в студентів поняття з розрахунку чисельності виробничих робітників.

2) Розвиваюча: розвивати у студентів технічне мислення, пізнавальну активність і самостійність; сприяти розвитку професійних інтересів та здібностей; розвивати увагу та спостережливість.

3) Виховна: виховувати почуття колективізму та бережливого ставлення до суспільної власності; формувати технічну, виробничу культуру, трудову дисципліну

Наочні посібники, ТЗН.

Хід лекції

I. Організаційна частина. (до 5хв.)

Заводжу учнів до аудиторії, вітаюсь, перевіряю присутніх, організовую на співпрацю, на повторення навчального матеріалу минулої лекції.

II. Актуалізація опорних знань. (10 – 15хв.)

  1.  Які ви знаєте методи розрахунку виробничої програми?
  2.  Дайте коротку характеристику кожної з них?
  3.  Як розраховується річна програма ПР?
  4.  Як визначається виробнича програма ЩО?

III. Мотивація пізнавальної активності. (до 5хв.)

Сьогодні на занятті ми розглянемо тему: Розрахунок чисельності виробничих робітників. На цьому занятті ви дізнаєтесь які бувають види працівників, вивчите порядок їх розрахунку.

IV. Подання нового матеріалу. (35 – 40хв.)

План:

  1.  Виробничий персонал;
  2.  Розрахунок чисельності персоналу.

Зміст лекції

1 Виробничий персонал

Технічне обслуговування і ремонт автомобілів здійснюють працівники різної кваліфікації і спеціалізації. На профілактичних роботах зайняті діагностики, акумуляторники, прибиральники, мийники, мастильники, заправники, слюсарі – авторемонтники, автоелектрики, карбюраторники, слюсарі з ТО і ремонту паливної апаратури дизельних двигунів та ін. Крім перелічених робітників, ремонт виконують мідники, бляхарі, ковалі, столяри, арматурники, токарі, оббивальники і маляри. Найчисленнішу групу становлять слюсарі – авторемонтники.

Згідно з єдиним тарифно – кваліфікаційним довідником усіх робітників за кваліфікацією поділяють на п’ять розрядів. Проте на автомобільному транспорту, виходячи зі складності робіт, використовують спеціалістів лише перших п'яти розрядів. Кожен розряд відповідає рівню складності виконуваних робітником операцій, що виражається тарифним коефіцієнтом, який дає змогу визначити годинну тарифну ставку для всіх розрядів. Середній розряд робіт (робітників) з ТО вантажних автомобілів наведений у таблиці 1, з ремонту — у таблиці 2.

Людина і техніка становлять єдину систему. У даному разі це автомобіль і спеціалісти з ТО і ремонту автомобілів.

Види робіт

Середній розряд робіт

ТО – 1

ТО – 2

Карбюраторних

Дизельних

Інтервал розрядів

Карбюраторних

Дизельних

Інтервал розрядів

Контрольно – діагностичні

3,8

4

2 – 5

3,8

4

2 – 5

Кріпильні

2,8

2,9

2 – 3

2,9

2,9

2 – 3

Регулювальні

3,9

3,9

3 – 4

4

4

3 – 5

Мастильно – очисні

1,8

1,9

1 – 2

1,8

1,9

1 – 2

Електротехнічні

2,3

2,3

2 – 3

3,2

3,2

1 – 5

Акумуляторні

1,5

1,5

1 – 2

2

2

1 – 5

Із системою живлення

2,7

2,8

2 – 3

3,4

3,5

2 – 53

Шиномонтажні

2

2

2

2

2

2

Прибиральні

1

1

1

1

1

1

Мийні

1

1

1

1

1

1

Принциповими особливостями людини як елемента системи “людина — техніка” є здатність адаптуватися (пристосовуватися) до умов праці, індивідуальність, втомлюваність і здатність відпочивати, властивість помилятися і чутливість до емоційних впливів.

Адаптація проявляється в тому, що за раціонально організованої зміни праці відпочинку продуктивність праці робітників підтримується приблизно на сталому рівні.

Індивідуальність праці робітників пояснюється тим, що люди відрізняються один від одного здібностями, досвідом тощо. Тому різні виконавці мають неоднакову індивідуальну продуктивність праці, різну швидкість реакції на сигнал та інші психофізіологічні характеристики.

2 Розрахунок чисельності персоналу

Розрізняють явочну чисельність виконавців робіт (Ря), потрібну для виконання добової виробничої програми, і штатну чисельність (Рш), потрібну для виконання річної виробничої програми. Відношення Ряш коливається в межах 0,90—0,93 і називається коефіцієнтом штатності ε. Таким чином, Ря завжди менша від Рш (через відпустки, хвороби робітників тощо). Явочну чисельність водіїв можна визначити з виразу

де αв – коефіцієнт випуску автомобілів на лінію;

    Dкр – кількість календарних днів у році;

    nз – кількість робочих змін автомобіля за добу;

    tз – тривалість робочої зміни автомобіля;

     - річний фонд часу робочого місця водія;

    К ДОП – коефіцієнт. який враховує допоміжні роботи, виконувані водієм (К ДОП = 1,1 – 1,5)

Штатна чисельність водіїв розраховується з виразу

Основними виконавцями робіт з ремонту ц обслуговування на ВАТ АТП та СТО є ремонто – обслуговуючі робітники, чисельність яких визначається, виходячи з річного обсягу роботи підрозділу технічної служби (Тц)

де  - явочна чисельність ремонто – обслуговуючих робітників;

     - річний фонд часу ремонто – обслуговуючих робітників;

Штатну чисельність ремонто – обслуговуючих робітників можна визначити так

де - річний фонд часу робітника з урахуванням трудових витрат, спричинених хворобою, виконанням державних обов’язків, відпусток тощо.

Річний фонд часу штатних робітників (слюсарів з ТО і ремонту автомобілів) – 1840год.

V. Закріплення пояснювального матеріалу. (20 – 25хв.)

  1.  Які бувають види чисельності персоналу?
  2.  Що таке коефіцієнт штатності?
  3.  Виходячи з яких показників розраховують чисельність ремонто – обслуговуючих робітників?
  4.  Чому дорівнює річний фонд робітників?

VI. Задання домашнього завдання. (до5хв.)

1 Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання, 2004. – с. 188 – 189 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9730. Розрахунок нагірної канави різними способами; гідравлічний розрахунок швидкотоку, багатосхідчатого перепаду колодязного типу та гідравлічний розрахунок отворів малих мостів 405.95 KB
  Загальним способом визначення побутової глибини протікання води в руслі водотоку є спосіб підбору що застосовується при будьякій формі поперечного перерізу русла водотоку. При виконанні цієї частини розрахунковографічної роботи визначають форму та тип вільних поверхонь потоку у прямокутному руслі що складається з трьох ділянок з різними похилами друга ділянка вважається досить довгою такою щоб на ній встановився рівномірний рух; малюють схему сполучення з зазначенням типів кривих вільної...
15787. Облік виробничих запасів 67.68 KB
  Розглянути сутність, класифікацію та методи оцінки виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей сільськогосподарських підприємств; дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання обліку і аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах; провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства...
8685. Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР 2.63 MB
  Основні виробничі приміщення призначені для розміщення постів ТО ремонту і зберігання автомобільної техніки допоміжні – для різних підготовчих профілактичних і ремонтних робіт а також для зберігання технічного майна складські приміщення. Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж одного з її боків поблизу відділень які забезпечують ритмічність роботи постів поточного ремонту. Якщо в зоні ТО – 2 застосовується потокова лінія з поперечним розташуванням постів то паралельно цій лінії проти кожного поста...
6318. Оцінка та облік вибуття виробничих запасів 14.51 KB
  Оцінка за середньозважуваною собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів: Залишок запасів по сумі Одержані по суміу звітному ОСС на початок звітного місяця місяці запаси Кількість запасів на Кількість запасів одержаних...
14252. Аналіз основних виробничих фондів підприємства 88.22 KB
  Метою виконання курсової роботи є аналіз основних виробничих фондів набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні
17324. Методика аналізу виробничих запасів на підприємстві «компаніївиставка96» 74.95 KB
  Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів - один із головних факторів виходу сільськогосподарських підприємств із кризового стану.
4401. Гігієнічне нормування параметрім мікрокліману виробничих приміщень 7.67 KB
  Оптимальні мікрокліматичні умови - це такі параметри мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечують нормальний тепловий стан організму без напруги і порушення механізмів терморегуляції.
9376. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 49.58 KB
  Поняття і структура виробничої системи. Поняття і структура виробничої системи Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Компонентна структура виробничої системи продукт що виробляється економічні ресурси які тісно...
17931. Облік і аналіз виробничих запасів на СТОВ «Агрофірма «Прилуччина» 65.85 KB
  Провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства; проаналізувати організаційний аспект та діючу систему бухгалтерського обліку на підприємстві як одного із видів інформаційного забезпечення економічного аналізу виробничих запасів;
6990. Вентиляція, освітлення виробничих приміщень та захист від шуму і вібрації 10.48 KB
  Вентиляция это воздухообмен осуществляемый в целях удаления из помещения загрязненного воздуха и замены его свежим. В зависимости от степени загрязненности воздуха установлены кратности воздухообмена. По способу перемещения воздуха вентиляцию подразделяют на естественную и механическую. По способу организации обмена воздуха вентиляцию разделяют на общеобменную местную и смешанную.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.