Розрахунок виробничої програми”

Які існують методи ремонту автомобілів Дайте коротку характеристику кожному з них Мотивація пізнавальної активності. Для розрахунку виробничої програми комплексного ВАТ АТП треба мати вихідні дані облікову кількість автомобілів і причепів за моделями і типами режим роботи рухомого складу на лінії кількість робочих днів у році середньодобовий пробіг одного автомобіля тривалість зміни кількість змін роботи автомобіля на лінії та ін. режим роботи виробничих зон з ТО і ремонту автомобіля кількість днів роботи в році кількість...

2015-01-30

23.68 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Конспект – лекції заняття з дисципліни

«Технічна експлуатація автомобілів»

Група:

Лекція №14

Тема:   Розрахунок виробничої програми.

Мета: 1)  Навчальна: формувати у студентів поняття про розрахунок виробничої програми.

2) Розвиваюча: розвивати у студентів технічне мислення, пізнавальну активність і самостійність; сприяти розвитку професійних інтересів та здібностей; розвивати увагу та спостережливість.

3) Виховна: виховувати почуття колективізму та бережливого ставлення до суспільної власності; формувати технічну, виробничу культуру, трудову дисципліну

Наочні посібники, ТЗН.

Хід лекції

 1.  Організаційний момент. (до 5хв.)

Заводжу учнів до аудиторії, вітаюсь, перевіряю присутніх, організовую на співпрацю, на повторення навчального матеріалу минулої лекції.

 1.  Актуалізація опорних знань. (10 – 15хв.)
 2.  Які існують методи ремонту автомобілів?
 3.  Дайте коротку характеристику кожному з них?

 1.  Мотивація пізнавальної активності. (до 5хв.)

Сьогодні ми розглянемо тему: Розрахунок виробничої програми. На цьому занятті ви дізнаєтесь для чого розраховують виробничу програму, та вивчите саму технологію розрахунку виробничої програми.

 1.  Подання нового матеріалу. (35 – 40хв.)

План:

 1.  Методи розрахунку виробничої програми;
 2.  Розрахунок виробничої програми за кількістю видів технічних дій;
 3.  Розрахунок виробничої програми в трудових показниках;
 4.  Розрахунок виробничої програми у вартісних показниках.

Зміст лекції

1 Методи розрахунку виробничої програми

Відомі кілька методів розрахунку виробничої програми: статистичний, табличний, графічний, аналітичний та ін. Вони характеризуються різною складністю й достовірністю. Відповідно і застосування їх неоднакове. Найбільшого поширення набув аналітичний метод, на якому базуються всі інші.

Для розрахунку виробничої програми комплексного ВАТ АТП треба мати вихідні дані облікову кількість автомобілів і причепів за моделями і типами, режим роботи рухомого складу на лінії (кількість робочих днів у році, середньодобовий пробіг одного автомобіля, тривалість зміни, кількість змін роботи автомобіля на лінії та ін.), режим роботи виробничих зон з ТО і ремонту автомобіля (кількість днів роботи в році, кількість змін, тривалість однієї зміни тощо), режим ТО і ремонту автомобілів (види ТО та їх періодичність, трудомісткість виконуваних робіт, тривалість простою на ТО і ремонтах), категорія умов експлуатації і кліматична зона, в якій працюють автомобілі.

Вихідні дані коректують залежно від категорії умов експлуатації автомобіля, модифікації рухомого складу та організації його роботи, природно – кліматичних умов, пробігу з початку експлуатації (повернення автомобілів) та розмірів ВАТ АТП відповідно до Положення. Після корегування вихідних даних обчислюють обсяг ТО і КР, а також трудові затрати на виконання цих робіт за певний період. Програму для ПР визначають у трудовому вираженні, оскільки на практиці неможливо визначити час тієї чи іншої відмови, й обсяги цих робіт значно різняться між собою.

Виробничу програму РОВ розраховують на одиницю рухомого складу окремо для кожної моделі з наступним перерахунком на весь парк. ТО автопоїздів звичайно роблять без розчіплювання автомобіля – тягача і причепа. Тому обсяг ТО і КР для автопоїздів визначають, як для цілої одиниці рухомого складу (аналогічно розрахунку для одиночних автомобілів).

2 Розрахунок виробничої програми за кількістю видів технічних дій

Розрахунок виробничої програми за кількістю видів технічних дій. Річну виробничу програму ( ТО – 1, ТО – 2 і КР усіх облікових автомобілів (Аоб) певної моделі визначають із виразу

де Lр – середньорічний пробіг автомобіля, км;

    Lх – періодичність цього виду дії;

    - кількість дій складнішого виду на один автомобіль.

Середньорічний пробіг автомобіля треба брати з річних звітів аналогічних підприємств або визначити з виразу

де Lдоб – середньодобовий пробіг автомобіля, км;

     - кількість днів роботи автомобіля в році

Річну програму ЩО всіх облікових автомобілів певної моделі визначають із виразу

Річну програму СО всіх облікових автомобілів певної моделі визначають із виразу

Добову виробничу програму ТО обчисляють за формулою

де  - дні роботи зони обслуговування за рік (їх беруть у межах 255 – 365 залежно від кількості вихідних та святкових днів у році)

3 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках

Виробничу програму в трудових показниках обчислюють на рік для всього ВАТ АТП. Спочатку визначають трудомісткість виконуваних при ТО робіт за всіма видами дій з урахуванням місцевих умов експлуатації автомобілів:

де  - відкоректована трудомісткість одиниці ТО автомобілів, люд. – год.

Додаткові роботи, пов’язані з сезонним обслуговуванням, визначають із виразу

де  - трудомісткість одного ТО автомобілів, люд. – год.;

    КДР – коефіцієнт додаткових робіт  (для дуже жаркого та сухого кліматичного району КДР = 0,5; для холодного і жаркого сухого районів КДР = 0,3; для інших районів КДР = 0,2)

Річну програму ПР автомобілів визначають, виходячи з нормативної питомої трудомісткості ПР автомобіля (tпр) на 1000 км пробігу автомобіля (Lр)

Загальна трудомісткість профілактичних робіт становить

Усі профілактичні роботи і роботи з ПР автомобілів прийнято називати виробничими

4 Розрахунок виробничої програми у вартісних показниках

Виробничу програму РОВ ВАТ АТП у грошових показниках розраховують окремо для кожного виду технічних дій (ЩО, ТО – 1, ТО – 2, СО, ПР) певної моделі автомобілів. Якщо в ВАТ АТП є кілька моделей автомобілів, то для створення загальної виробничої програми РОВ ВАТ АТП треба підсумувати отримані значення виробничих програм за кожною моделлю автомобілів.

Річну виробничу програму цього виду ТО у вартісних показниках обчислюють за формулою

де ЗТО – нормативи питомих затрат на виконання одиниці даного виду ТО автомобіля, грн..

     - річна програма ТО даного виду.

Річну програму ПР у вартісних показниках обчислюють за формулою

де ЗПР – нормативи питомих затрат на виконання ПР на 1000 км пробігу автомобіля.

 1.  Закріплення пояснювального матеріалу.  (20 – 25хв.)
 2.  Які ви знаєте методи розрахунку виробничої програми?
 3.  Дайте коротку характеристику кожної з них?
 4.  Як розраховується річна програма ПР?
 5.  Як визначається виробнича програма ЩО?

 1.  Задання домашнього завдання.  (до 5хв.)

1 Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання, 2004. – с. 104 – 109 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9730. Розрахунок нагірної канави різними способами; гідравлічний розрахунок швидкотоку, багатосхідчатого перепаду колодязного типу та гідравлічний розрахунок отворів малих мостів 405.95 KB
  Загальним способом визначення побутової глибини протікання води в руслі водотоку є спосіб підбору що застосовується при будьякій формі поперечного перерізу русла водотоку. При виконанні цієї частини розрахунковографічної роботи визначають форму та тип вільних поверхонь потоку у прямокутному руслі що складається з трьох ділянок з різними похилами друга ділянка вважається досить довгою такою щоб на ній встановився рівномірний рух; малюють схему сполучення з зазначенням типів кривих вільної...
3316. Планування та організація виробничої діяльності підприємства 211.38 KB
  Прогнозний попит визначається за функцією тренду реалізації продукції (A, B, C). Найпростішою функцією, яка досить об’єктивно відображає життєвий цикл продукції, є рівняння параболи другого порядку
3872. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ 48.27 KB
  Ці умови визначаються поєднанням температури відносної вологості та швидкості руху повітря температури поверхонь що оточують людину та інтенсивність теплового інфрачервоного опромінення. До основних заходів та засобів які використовуються на виробництві відносяться: удосконалення технологічних процесів та устаткування раціональне розміщення технологічного устаткування автоматизація та дистанційне керування технологічними процесами раціональна вентиляція опалення та кондиціонування повітря раціоналізація режимів...
4438. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ 9.05 KB
  При температурі повітря нижче 20 С роблять десятихвилинні перерви після кожної години роботи. Тому крім влаштування природної вентиляції відкриті вікна під час роботи треба користуватись різними захисними пристроями і спецодягом призначеним тільки для роботи. Більшість опоряджувальних машин і механізмів під час роботи не створює таких шумів які б негативно впливали на організм робітника. Якщо в повітрі є високі концентрації отруйних газів парів і пилу то під час роботи слід застосовувати фільтруючі протигази.
4715. АНТИВІРУСНІ ПРОГРАМИ 148.39 KB
  Сучасні антивірусні програми є багатофункціональні продукти поєднують у собі як превентивні профілактичні кошти і засоби лікування вірусів і відновлення даних. Спочатку зявляється конкретний тип вірусної програми а вже потім розробляється під неї відповідна антивірусна програма.
4777. ВІКНО ПРОГРАМИ EXCEL 146.22 KB
  Операції з листами Основні операції що виконуються з робочими листами зібрані в контекстному меню яке відкривається після клацання правою кнопкою миші вкладки аркуша. Воно містить команди: Додати Insert Видалити Delete Перейменувати Renme Переместіть ськопіровать Move or Copy Виділити всі листи Select ll Sheets і так далі Наприклад аби задати типа аркуша що вставляється: Аркуш Worksheet Діаграма Chrt Макрос MS Excel. Вибір типа аркуша що вставляється.
1199. Аналіз основних техніко-економічних показників виробничої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРОС» 2.2 MB
  Техніко-економічний аналіз проводять технічні служби підприємства. Об’єктом аналізу є технічні процеси, що використовуються для виробництва продукції із заданими властивостями та пов’язані з цим матеріальні, трудові й фінансові витрати, а його предметом...
3698. Обробка кольорових зображень за допомогою програми Analyzer 3.88 MB
  Створити зображення розміром 512х512 точок, в кольоровій гамі, формат, bitmap (BMP), яке міститиме портрет виконуючого лабораторну роботу. Провести цифрову обробку зображень за допомогою фільтрі
7387. Статистичний аналіз даних засобами програми Excel 411.31 KB
  Статистичний аналіз даних засобами програми Excel Автор: к. Засоби статистичного аналізу даних у програмі Excel. Використання статистичних функцій для інтерполяції та екстраполяції даних та інше Засоби статистичного аналізу даних у програмі Excel До складу Microsoft Excel входить набір засобів аналізу даних так званий пакет аналізу призначений...
17144. Розробка проекту заходів з підвищення ефективності виробничої діяльності цеху підземного і капітального ремонту свердловин НГВУ Долинанафтогаз 213.27 KB
  У роботі запропоновано методику аналізу показників які характеризують ефективність діяльності цеху підземного та капітального ремонту свердловин вибрано обгрунтовано та класифіковано чинники які впливають на об'єкт дослідження а також представлено методи за допомогою яких проводитиметься дослідження. Проведено аналіз діяльності НГВУ Долинанафтогаз та досліджено ефективність діяльності цеху поточного і капітального ремонту свердловин який є важливим підрозділом досліджуваного підприємства. На основі результатів аналізу виявлено резерви...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.