Регулювання паливного насосу високого тиску

На стенді фіксують та регулюють подачу палива секціями паливного насосу а також значення та рівномірність подачі. Перевірений та відрегульований насос встановлюють на двигун після чого регулюють кут випередження подачі впорскування палива та частоту обертання на режимі холостого ходу. Всі насоси високого тиску повинен перевірятися та регулюватися з використанням профільтрованого дизельного палива кінематичною в’язкістю 46мм2 с при температурі 20С. Порожнина насосу заповнюється маслом для двигуна до верхньої мітки показника палива.

2015-01-29

116.4 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція №57

Тема:  “Регулювання паливного насосу високого тиску”

Зміст лекції

Перевірка та регулювання паливного насосу високого тиску проводиться на спеціальних стендах. На стенді фіксують та регулюють подачу палива секціями паливного насосу, а також значення та рівномірність подачі. Перевірений та відрегульований насос встановлюють на двигун, після чого регулюють кут випередження подачі (впорскування) палива та частоту обертання на режимі холостого ходу.

Всі насоси високого тиску повинен перевірятися та регулюватися з використанням профільтрованого дизельного палива кінематичною в’язкістю 4…6мм2/с при температурі 20ºС. Порожнина насосу заповнюється маслом для двигуна до верхньої мітки показника палива.

Перевірка та регулювання насосу у зборі з регулятором частоти обертання валу двигуна на початок подачі палива проводиться без автоматичної муфти випередження впорскування. момент початку подачі палива найбільш точно визначається за початком витікання палива з відрізка трубки високого тиску (яка встановлена на штуцер) при створенні в головці насосу тиску палива не менше 2,2 МПа. При неможливості проведення такого регулювання рекомендується момент початку подачі палива визначати за початком його рух в скляній трубці 1 моментоскопа (рисунок 1), що приєднується до відрізку паливопроводу 3 високого тиску за допомогою перехідної (з’єднувальної)трубки 2.

Рисунок 1 – Установка моментоскопа на паливний насос.

1 – Скляна трубка; 2 – З’єднувальна трубка; 3 – Відрізок трубки високого тиску; 4 – Накидна гайка; 5 – Штуцер.

Початок подачі палива секціями визначається кутом повороту кулачкового валу насосу при обертанні його за часовою стрілкою. якщо дивитися зі сторони приводу. Перша секція правильно відрегульованого насосу починає подавати паливо за 38…39º до вісі симетрії профілю кулачку (рисунок 2)

Рисунок 2 – Схема моментоскопа.

1 – Стрілка на корпусі стенду; 2 – Скляна трубка; 3 – Плунжер насосу; 4 – Градуйований диск; 5 – Кулачковий вал насосу високого тиску.

Для визначення профілю симетрії кулачку необхідно зафіксувати на ньому лімб моменту подачі палива при повороті кулачкового валу за часовою стрілкою, повернути вал за часовою стрілкою на 90º та зафіксувати на лімбі момент початку подачі палива при повороті валу проти часової стрілки.

Неточність інтервалу між початком подачі палива будь – якою секцією насосу відносно першої повинна бути не більше 20´. Початок подачі палива регулюється болтом штовхача насосу. При викручуванні болта паливо починає подаватися раніше. при закручуванні – пізніше. Після регулювання регулювальні болти стопорять та перевіряють запас ходу кожного плунжера при положенні штовхача у ВМТ (не менше 0,6 мм). Потім перевіряють, а у випадку необхідності регулюють тиск відкриття нагнітальних клапанів (1,7…2 МПа).

Перевірка та регулювання значення і рівномірності подачі палива проводять при температурі палива перед фільтром 25…30ºС, тиск на вході в насосі 0,06…0,08 МПа та частота обертання кулачкового валу двигуна 1300 хв-1.

Перевірка та регулювання значення і рівномірності подачі палива проводять в такому порядку. При положенні ричагу 4 (рисунок 3) керуванням регулятору на упорі  в болт 5 мінімальній частоті обертання і при частоті обертання кулачкового валу 450…500 хв-1 встановлюють гвинтом 3 куліси запас ходу рейки на вимикання подачі 0,5...1,0мм. Потім встановлюють початок руху рейки в сторону вимикання подачі при частоті обертання кулачкового валу 1100…1200 хв-1. Регулювання проводять болтом 13 обмеження максимального швидкісного режиму; ричав керування регулятору повинен спиратися на цей болт.

Рисунок 3 – Регулятор частоти обертання двигуна ЯМЗ – 236,238.

4 – Ричаг; 5 – Болт; 13 – Регулювальний болт.

При упорі ричагу керування регулятором в болт обмежувача максимального швидкісного режиму встановлюють гвинтом 8 регулювання номінальної подачі здвиг рейки на 14,8…15,2 мм від крайного видвинутого положення. При цьому значення подачі кожної секції насосу та нерівномірність подачі повинна бути в певних межах.

Середня циклова подача визначається як середнє арифметичне значення фактичних циклових подач всіх секцій паливного насосу.

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива проводиться у зв'язку з послабленням кріплення деталей приводу. Двигун при цьому починає працювати з підвищеною димністю, перевитратою палива та ін. На дизелях з паливним насосом високого тиску випередження подачі палива в циліндрі здійснюється автоматично спеціальною муфтою. проте початкове (установочне) випередження впорскування палива забезпечується відповідними з’єднаннями кулачкового валу насосу з валом приводу.

Перевірку та регулювання на двигуні КамАЗ виконують в такій послідовності (попередньо загальмувавши автомобіль).

  1.  Провертають колінчатий вал ломиком за отвір в маховику (через люк в нижній частині картеру зчеплення) до суміщення міток А (рисунок 4) на корпус паливного насосу високого тиску та автоматичної муфти 1 випередження впорскування палива.

Рисунок 4 – Положення міток , яке відповідає початку подачі палива в перший циліндр двигуна автомобіля КамАЗ – 740.10

1 – Муфта випередження впорскування палива; 2 – Ведена напівмуфта приводу; 3 – Фланець веденої напівмуфти; 4 – Карданний вал; 5 – Фланець ведучої напівмуфти.

  1.  Провертають колінчатий вал двигуна на пів – оберта проти часової стрілки (якщо дивитися зі сторони маховика).
  2.  Встановлюють фіксатор маховика в нижнє положення та провертають колінчатий вал за напрямом обертання до тих пір поки фіксатор не увійде в паз маховика. Якщо мітки на корпусах паливного насосу та автоматичної муфти співпали, то кут випередження впорскування палива встановлений вірно. В цьому випадку фіксатор потрібно перевести у верхнє положення.
  3.  Якщо мітки не співпадають, то виконуються наступні операції:
  •  послабляють верхній болт веденої напівмуфти приводу, провертають колінчатий вал по ходу обертання та послабляють другий болт;
  •  розвертають муфти випередження впорскування палива за фланець веденої напівмуфти приводу в напрямку, протилежному її обертанню. до упору болтів в стінці пазів (робочий напрямок обертання муфти правий, якщо дивитися зі сторони приводу).
  •  опускають фіксатор в нижнє положення та провертають колінчатий вал двигуна за напрямом обертання до суміщення фіксатору з пазом маховика;
  •  повільно провертають муфту випередження впорскування палива за фланець веденої напівмуфти приводу тільки в напрямку обертання до суміщення міток на корпусах насосу та муфти випередження впорскування палива. Закріплюють верхній болт напівмуфти приводу, встановлюють фіксатор в верхнє положення, провертають колінчатий вал та закріплюють другий болт
  1.  Перевіряють правильність установки кута випередження впорскування палива відповідно пункту 3.

Регулювання частоти обертання колінчатого валу виконують після встановлення кута випередження впорскування палива. Мінімальну частоту обертання на режимі холостого ходу двигуна регулюють в межах 450..550 хв-1, при упорі ричагу 4 (див. рисунок 3) керування регулятору в болт 5. при закручуванні болта 5 частота обертання збільшується, при викручуванні – зменшується. Спочатку частоту обертання колінчатого валу повільно зменшують до появи нестійкої роботи. Потім корпус буферної пружини закручують до підвищення частоти обертання на 10…20 хв-1. Двигун повинен працювати стійко на режимі холостого ходу з коливаннями частоти обертання не більше ± 15 хв-1. Стійка робота на режимі холостого ходу перевіряється збільшенням частоти обертання колінчатого валу до 1200…1300 хв-1 та різкому відпусканні ричагу до упору в болт 5. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
2480. Функціонування і використання кодерів і декодерів. Функціонування типів кодерів. Використання інтеграції середнього, високого і дуже високого рівнів 196.55 KB
  Шифратор Окремим випадком перетворювача кодів є шифратор кодер – пристрій що забезпечує перетворений десяткового коду в двійковий. Натиснення клавіші з числом повинне приводити до передачі в цифровий пристрій двійкового коду цього числа. Пріоритетні шифратори які здійснюють пошук старшої лівої одиниці в слові і формуванні на виході двійкового коду шуканого розряду називаються показниками старшої одиниці. Дешифратор Дешифратором називається вузол цифрового пристрою призначений для перетворення кожної комбінації вхідного двійкового коду...
12. Проектування відцентровогоого насосу 452.99 KB
  Визначення основних розмірів робочого колеса. Розрахунок і побудова меридіанного перерізу робочого колеса. Розрахунок і побудова середньої лінії лопаті робочого колеса в плані. формат А4; побудова меридіанного перерізу робочого колеса...
12429. Побудова характеристик Q-H, Q-N, Q-η лопатевого насосу 72.26 KB
  Для насоса даної марки такі характеристики виходять проведенням випробувань на установці. Результати випробування відцентрового насоса звичайно зображуються на поле одного графіка у вигляді трьох кривих: Н=f1Q; N=f2Q; η = f3Q.
8700. Регулювання карбюратору 15.25 KB
  Сьогодні на занятті ми вивчимо тему “Регулювання карбюратору†і дізнаємось про регулювальні роботи карбюратору на різних режимах його роботи. Методи регулювання системи холостого ходу в експлуатації. Регулювання карбюратору Зміст лекції Нормування викидів токсичних речовин.
9072. РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 11.7 KB
  Державне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності. Державне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності Необхідність державного регулювання інноваційних процесів зумовлюється не лише їх загальнонаціональним значенням а й економічним змістом. Вищевказані характеристики інновацій визначають функції держави по регулюванню інноваційної діяльності: Акумулювання коштів на наукові дослідження та інновації.
8750. Діагностування та регулювання механізмів трансмісії 34.36 KB
  У автомобілів з механічним приводом за допомогою чого виконують його регулювання Коли потрібно замінювати ведений диск зчеплення Опишіть технологію видалення повітря із зчеплення Яка норма сумарного люфту ведучого та веденого валів КПП Назвіть найбільш навантаженні деталі карданної передачі Як перевірити рівень мастила в картері головної передачі Мотивація пізнавальної активності. Сьогодні на занятті ми вивчимо тему “ ТО – 1 трансмісії †і дізнаємось які види робіт виконують при ТО – 1 зчеплення коробки передач...
15608. Регулювання зайнятості і працевлаштування в Україні 158.11 KB
  Правове визначення зайнятості.Поняття і форми зайнятості. Державна служба зайнятостіїї структураправа і обов’язки. Актуальність даної теми полягає в тому що економічне зростання створює передумови для збільшення зайнятості та доходів населення підвищення продуктивності його праці.
8542. Правове регулювання комерційного посередництва 17.31 KB
  Правове регулювання комерційного посередництва Мета: дати визначення поняття комерційне посередництво дати характеристику ознакам комерційного посередництва визначити порядок укладення договору комерційної концесії та агентського договору. План заняття: Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності Комерційне посередництво: загальна характеристика. Цивільноправове регулювання комерційного представництва: автореф. Правове регулювання комерційного посередництва агентських відносин у сфері...
8540. Правове регулювання фінансової діяльності 16.37 KB
  Правове регулювання фінансової діяльності Мета: охарактеризувати поняття ринку фінансових послуг визначити форми та засоби державного регулювання ринків фінансових послуг дати характеристику структурі банківської системи України зазначити поняття страхування та охарактеризувати договір страхування План заняття: Поняття ринку фінансових послуг України. Форми та засоби державного регулювання ринків фінансових послуг Поняття банківської системи України її структура Страхування у сфері господарювання. Ринок фінансових послуг в Україні...
8538. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 19.85 KB
  Основним законодавчим актом, який закріплює правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними субєктами господарювання, є Закон України від 16 квітня 1991 року Про зовнішньоекономічну діяльність. Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення ЗЕД в Україні і спрямований на удосконалення правового регулювання усіх видів ЗЕД, включаючи зовнішню торгівлю
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.