Підприємства автомобільного транспорту, класифікація АТП

Виробничо – технічні комбінати це виробничо – господарські комплекси призначені для централізованого обслуговування автомобілів. ВТК виконують роботи із заміни двигунів та інших агрегатів на спеціалізованих постах ТО – 2 ПР двигунів та інших агрегатів вузлів механізмів і систем автомобілів. У ВТК організовують відновлення і виготовлення деталей автомобілів створюють обмінний фонд агрегатів вузлів і деталей із нових що надійшли з автоцентрів капітально відремонтованих відновлених і виготовлених не тільки на ВТК а й на інших...

2015-01-30

15.88 KB

26 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Конспект – лекції з дисципліни

«Технічна експлуатація автомобілів»

Група:

Лекція №10

Тема:   Підприємства автомобільного транспорту, класифікація АТП

Мета: 1)  Навчальна: формувати у студентів поняття про види підприємств автомобільного транспорту, та їх класифікацією.

2) Розвиваюча: розвивати у студентів технічне мислення, пізнавальну активність і самостійність; сприяти розвитку професійних інтересів та здібностей; розвивати увагу та спостережливість.

3) Виховна: виховувати почуття колективізму та бережливого ставлення до суспільної власності; формувати технічну, виробничу культуру, трудову дисципліну

Наочні посібники, ТЗН.

Хід лекції

 1.  Організаційна частина. (до 5хв.)

Заводжу учнів до аудиторії, вітаюсь, перевіряю присутніх, організовую на співпрацю, на повторення навчального матеріалу минулої лекції.

 1.  Актуалізація опорних знань. (10 – 15хв.)
  1.  На які види поділяються виробничі приміщення?
  2.  Які є способи розташування виробничих зон?
  3.  Який документ регулює норми відстаней між робочими постами або автомобілями?
  4.  Які ви знаєте способи розташування робочих постів?

 1.  Мотивація пізнавальної активності. (до 5хв.)

Сьогодні ми вивчимо тему: “Підприємства автомобільного транспорту, класифікація АТП”,  ознайомимося з типами підприємств за виробничими функціями, вимогами до них та їх класифікацією.

 1.  Подання нового матеріалу. (35-40 хв.)

План:

 1.  Види підприємств за виробничими функціями;

Зміст лекції

Підприємства автомобільного транспорту за виробничими функціями поділяють на автотранспортні, автообслуговуючі й авторемонтні.

Автотранспортні підприємства поділяються на відкриті акціонерні товариства (ВАТ АТП) і закриті акціонерні товариства (ЗАТ АТП). ВАТ і ЗАТ АТП мають самостійний баланс, наділені широкими гарантованими повноваженнями і при цьому несуть відповідальність за результати господарської науково – виробничої діяльності, за додержання державних інтересів. Головне їхнє завдання всебічне задоволення потреб народного господарства і громадян у перевезеннях із високим рівнем якості при мінімальних затратах.

ВАТ і ЗАТ АТП мають повноваження з продажу, здавання в оренду, обміну, надання у тимчасове користування іншим підприємствам транспортних засобів і устаткування, списуванні їх із балансу, а також з інших видів діяльності.

Автообслуговуючі підприємства, що виконують виробничі функції з ТО і ремонту автомобільної техніки, можуть тимчасово зберігати автомобілі, заправляти їх автоексплуатаційними матеріалами. Залежно від призначення автообслуговуючі підприємства поділяють на виробничо – технічні комбінати (ВТК), спеціалізовані автоцентри (САЦ), бази централізованого ТО (БЦТО), станції технічного обслуговування (СТО), стоянки й автозаправки станції (АЗС).

Виробничо – технічні комбінати це виробничо – господарські комплекси, призначені для централізованого обслуговування автомобілів. ВТК виконують роботи із заміни двигунів та інших агрегатів на спеціалізованих постах, ТО – 2, ПР двигунів та інших агрегатів, вузлів, механізмів і систем автомобілів.

Комбінати централізовано приймають автомобіля, що підлягають списанню, розбирають їх після списання, оприбутковують зняті агрегати, вузли і деталь. У ВТК організовують відновлення і виготовлення деталей автомобілів, створюють обмінний фонд агрегатів, вузлів і деталей із нових, що надійшли з автоцентрів, капітально відремонтованих, відновлених і виготовлених не тільки на ВТК, а й на інших промислових підприємствах.

У ВТК навчають водіїв, ремонтно – обслуговуючих робітників та інженерно – технічних працівників (ІТП) особливостей експлуатації автомобілів, а також готують автомобілі до щорічного технічного огляду.

Паралельно з організацією ВТК транспортних управлінь створюється фірмова мережа автотехобслуговування автомобільних заводів.

Спеціалізовані автоцентри – це головні підрозділи фірмової мережі обслуговування.

Виробнича фірма «КамАЗавтоцентр» виконує роботи з централізованого обслуговування автомобілів КамАЗ за аналогією з ВТК і забезпечує ВТК необхідною кількістю комплектів спеціального інструменту для високоякісного виконання розбирно – складальних робіт при ПР, а також технічною літературою; створює у ВТК обмінний фонд агрегатів і вузлів відповідно до встановлених нормативів; узгоджує з ВТК плани – графіки приймання ремонтного фонду і видачі агрегатів після капітального ремонту.

САЦ Волзького автомобільного заводу виконують увесь комплекс робіт ТО і ремонту автомобілів «Жигули», а також здійснюють передпродажну підготовку і реалізацію нових автомобілів. Система автотехобслуговування ВАЗ дає змогу аналізувати й систематизувати дані про якість випущених автомобілів, вдосконалення форм і методів ТО та ремонту автомобільної техніки, теоретичної і практично підготовки кадрів для автотехобслуговування.

Розгортається мережа САЦ АвтоЗАЗ – DEAWOO і автомобілів іноземного виробництва.

Невеликий обсяг робіт з ТО і ремонту легкових автомобілів індивідуального користування виконують СТО і майстерні різних форм власності. У структурі цих послуг переважають кузовні, малярні та інші роботи.

Бази централізованого ТО централізовано виконують складні види ТО і ремонту автомобілів, що експлуатуються некомплексними ВАТ АТП, розташованими поблизу баз. Найпоширеніші БЦТО розраховані на обслуговування від 1000 до 2000 і більше одиниць рухомого складу. Залежно від типу приписаної автомобільної техніки БЦТО можуть бути призначені для обслуговування автобусів, вантажних або легкових автомобілів.

Централізація ТО – 2 і ПР дала змогу підвищити технічну готовність с випуск автомобілів, збільшити виробіток вантажних автомобілів, скоротити простої  в ПР, підвищити його якість, вивільнити водіїв від участі в ремонті, знизити трудомісткість ПР автомобілів.

Станції технічного обслуговування призначені для проведення профілактичних і ремонтних робіт автомобілів (що належать в основному індивідуальним власникам) у будь – якому обсязі, для забезпечення їх запасними частинами, знаряддями й експлуатаційними матеріалами, для обслуговування клієнтів і продажу автомобілів. Виробничу потужність СТО, як і БЦТО, оцінюють відповідно до кількості робочих постів для виконання ТО і ремонту автомобілів (тобто кількості одночасно обслуговуваних автомобілів), обсягом виробленої на станції продукції (у люд. – год або грн..), кількості прикріплених на обслуговування автомобілів і виконавців робіт та ін.

За принципом розміщення СТО поділяють на міські (для обслуговування в основному автомобілів в місті) і дорожні (для обслуговування автомобілів у дорозі).

За потужністю СТО поділяють на малі (до 10 робочих постів), середні (від 10 до 25 робочих постів), великі (від 25 до 50 робочих постів) і дуже великі (понад 50 робочих постів).

Автозаправні станції  — спеціалізовані підприємства для заправки автомобілів паливо – мастильними матеріалами, повітрям, охолодною рідиною та ін. Їх спеціалізують за родом автомобільного палива. На АЗС можуть продаватись автоексплуатаційні матеріали. Потужність АЗС визначається її пропускною здатністю, тобто кількістю автомобілезаправок за годину або добу, і залежить від типу та кількості паливороздавальних колонок. АЗС поділяють на міські (500 — 2000 заправок на добу) і придорожні (500—1000 заправок на добу). На АЗС на під'їзді до станції та на її території використовують надання ефективної візуальної інформації водієві про наявність палива і мастила, про обсяг послуг, що надаються АЗС. Застосовують дистанційне керування колонками з виносними заправними пістолетами.

Авторемонтні підприємства – це спеціалізовані підприємства, що здійснюють ремонт (відновлення) автомобільної техніки. На авторемонтних підприємствах створено умови для виконання трудомісткого ремонту (в основному КР) автомобільної техніки.

 1.  Закріплення пояснювального матеріалу.  (20 – 25хв.)
 2.  Які існують види підприємств за виробничими функціями?
 3.  На які видм поділяються авто обслуговуючі підприємства?
 4.  Що називають спеціалізованими автоцентрами, та яка в них перевага?
 5.  На які види поділяються СТО за потужністю?
 6.  Охарактеризуйте авторемонтне підприємство?

 1.  Задання домашнього завдання.  (до 5хв.)

1 Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання, 2004. – с. 72 – 81 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
3498. Розробка конструкції автомобільного адаптера 3.04 MB
  Адаптер –це пристрій ,який є важливим при роботі з портативним комп’ютером (ПК). Якщо відсутній мережевий адаптер для ноутбука,то робота у автомобілі буде нетривалою(і буде дорівнювати рівно тому часу,на який у вашого ПК вистачить свого власного заряду).
10618. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ 13.47 KB
  Настає лише за скоєні або за скоювані правопорушення. Дисциплінарний проступок протиправне невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обовязків за яке щодо нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення. Необхідно зазначити що настання будьякого з указаних видів юридичної відповідальності спричиняється скоєнням відповідного правопорушення дисциплінарного адміністративноправового цивільноправового або кримінального злочину під яким можна розуміти суспільно небезпечне або шкідливе неправомірне...
21197. Вплив транспорту на на довкілля та живі організми 20.33 KB
  Насамперед це масові види транспортних засобів - автомототранспорт електротранспорт які функціонують у межах міста. До транспортних систем належать трубопроводи продуктопроводи які передають сипучі речовини а частіше всього - газоподібні рідинні нафто- водопроводи. Майже всі види масового сучасного транспорту небезпечні з екологічної точки зору.
15642. Проектуватння організаціъ перевозок залізничного транспорту по обслуговуванню основних виробничих цехів на металургійному комбінаті 195.84 KB
  Для більш повного використання потенціалу підприємства з 4 січня 1997 року комбінат перетворений у відкрите акціонерне товариство. У цьому є чимала заслуга працівників управління залізничного транспорту які забезпечують своєчасно перевезення вантажів для організації металургійного виробництва і відправку готової продукції комбінату до споживачів. Слід відзначити що для поліпшення роботи залізничного транспорту і кращої організації залізничних перевезень на ВАТ Запоріжсталь впроваджуються сучасні комп’ютерні технології які...
4217. Класифікація Конституцій 13.91 KB
  Проте такі конституції авторитарні тоталітарні за великим рахунком не можна називати конституціями з огляду на їх антиконституційний зміст. Проте така класифікація втрачає сенс оскільки майже всі конституції є жорсткими. При цьому набуває поширення класифікація залежно від ступеня ускладнення процедури їх змін: Дуже жорсткі Конституція США які передбачають обмеження установчої влади колом конституційних положень чи обставин за яких забороняється вносити будьякі зміни до конституції надзвичайний стан Менш жорсткі Іспанія...
4132. Класифікація виборчих систем 5.59 KB
  Виборча система – це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління самоврядування на основі конституції та законів. Мажоритарна система фр. У разі якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів організовуються повторні вибори в яких беруть участь 2 кандидати що набрали найбільшу кількість голосів Франція вибори Палати представників Австралії; в мажоритарна система кваліфікованої більшості обраним вважається кандидат або список який отримав певну кваліфіковану більшість голосів...
4369. Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці 6.56 KB
  Негорючі неспалимі речовини та матеріали нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали червона цегла силікатна цегла бетон камінь азбест мінеральна вата азбестовий цемент та інші матеріали а також більшість металів. Важкогорючі важко спалимі речовини та матеріали що здатні спалахувати тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його...
6370. Народні методи навчання та їх класифікація 48.63 KB
  Ця тема буде вивчена для розвязування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.
1043. Класифікація права користування надрами 27.17 KB
  Значення надр у житті суспільства неоціненне. Вони є унікальним прикладним ресурсом, який має виняткову економічну цінність як частина геологічного середовища, що може використовуватися і як операційно-просторовий базис
4218. Конституційні норми: поняття, структура, класифікація 15.03 KB
  Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.