Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Платники спрощеної системи оподаткування Спрощена система оподаткування обліку та звітності особливий механізм справляння податків і зборів що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Юридична особа чи фізична особа підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку. Суб'єкти господарювання...

2015-01-30

16.84 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Зміст лекції

Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

 1.  Платники спрощеної системи оподаткування

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 •  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 •  обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 •  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
 •  обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 •  середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
 •  обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 •  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення, ремонт взуття за індивідуальним замовленням;

2) виготовлення, ремонт швейних виробів, головних уборів, трикотажних виробів, килимів за індивідуальним замовленням;

3) виготовлення виробів із шкіри, з хутра, шкіряних галантерейних та дорожніх виробів, спіднього одягу, текстильних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення, ремонт, реставрація та поновлення меблів, теслярських, столярних виробів за індивідуальним замовленням;

5) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

6) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, годинників, велосипедів, муз.інструментів, металовиробів, виготовлення ювелірних виробів;

7) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

8) послуги з виконання фоторобіт, з оброблення плівок, з прання, перукарень, ритуальні послуги, з сільським та лісовим господарством, послуги домашньої прислуги, чищення та прибирання приміщень.

2. Не можуть бути платниками єдиного податку:

 •  суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 •  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
 •  фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
 •  страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
 •  суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
 •  представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 •  фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
 •  суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 •  Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.Порядок визначення доходів та їх склад

1. Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

2. При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

4. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів.

5. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

6. До складу доходу не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів, з бюджетів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів та суми єдиного внеску

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків.

4. Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку.

Ставки єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються у подвійному розмірі ставок (15%*2=30%).

5. Податковий (звітний) період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Платники єдиного податку у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

4) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою

6. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг,

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

PAGE  1 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
10837. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ – ЄДИНИЙ ПОДАТОК 30.75 KB
  Історія становлення та загальна характеристика спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. Ставки єдиного податку та строки його сплати. Особливості визначення податкового періоду і порядку декларування податку.
9135. Особливості ведення обліку та звітності субєктів малого підприємництва 34.52 KB
  Суб’єкти підприємницької діяльності яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. Саме можливість застосування СМП простішої форми бухгалтерського обліку і звітності передбачена Законом України “Про державну підтримку малого підприємництва†від 19. Спрощена форма бухгалтерського обліку як і спрощена система оподаткування може застосовуватись поряд із...
6103. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки 26.91 KB
  Непрямі податки Особливості податкового права як інституту фінансового права Податкове право – сукупність норм які характеризують податкові відносини що визначають рух коштів від платника до відповідних централізованих фондів у формі податкових платежів. Відносини при сплаті податків виникають: 1 між державою і податковими органами; 2 між податковими органами і платниками; 3 між державою податковими органами і фінансовокредитними установами по акумуляції податкових платежів. Відносини які виникають у галузі податків регулюються як і...
21311. Система планирования деятельности малого предприятия рынка гостиничных услуг в Санкт-Петербурге 1.69 MB
  Целью настоящей выпускной квалификационной работы является создание бизнес-плана хостела как плановой основы для создания и управления деятельностью предприятия индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге. Актуальность разработки бизнес-плана для малого предприятия связана с необходимостью оптимального определения потребностей в ресурсах и прогнозирования результатов деятельности проекта. Для достижения цели будут решены следующие задачи: определить ключевые тенденции в индустрии гостеприимства в России и в Санкт-Петербурге в частности;...
12270. Оподаткування земельних ресурсів 63.63 KB
  Елементи оподаткування землі. Зарубіжний досвід оподаткування землі. Головний принцип управління земельними відносинами цього періоду: кожен сам собі господар на землі. Земля як основний засіб виробництва в сільському господарстві була головною причиною боротьби племен – почалися війни за родючіші землі.
8589. Облік і оподаткування тари і тарних матеріалів 16.5 KB
  У складі тари обліковуються також матеріали і деталі призначені спеціально для її виготовлення або ремонту . На даному субрахунку відображаються наявність і рух всіх видів тари крім тари що використовується як господарський інвентар а також матеріали і деталі що використовуються для виготовлення тари та її ремонту . Матеріали які використовуються для додаткового обладнання вагонів барж суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції не відноситься до тари і обліковується на субрахунку 201 “ Сировина й...
16984. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства России. Механизмы повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса России на глобальных рынках 17.04 KB
  Понимая это государственная власть в последние годы заметно улучшила свое отношение к предпринимательству: возобновилось бюджетное финансирование программ поддержки данного сектора экономики а в их рамках – реализация таких приоритетных направлений как создание бизнес-инкубаторов технопарков промышленных парков гарантийных и венчурных фондов поддержка экспортно-ориентированных малых предприятий субсидирование затрат малых предприятий на оплату процентных ставок по банковским кредитам на сертификацию товаров и услуг на участие в...
17596. Розробка та методика використання мультимедійних засобів при вивченні теми: «Місце та роль підприємництва у ринковій економіці» в 10 класі 23.04 MB
  Розробка та методика використання мультимедійних засобів при вивченні теми: Місце та роль підприємництва у ринковій економіці в 10 класі ВСТУП У нових для Української держави умовах відбувається становлення особистості сучасної учнівської молоді. Мова йде про формування підприємницької компетенції учнів яка у подальшому житті підвищить їхню конкурентноспроможність на ринку праці. [18] Для підвищення ефективності процесу формування підприємницької компетентності учнів педагоги й самі повинні мати достатній рівень економічних знань бути...
4369. Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці 6.56 KB
  Негорючі неспалимі речовини та матеріали нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали червона цегла силікатна цегла бетон камінь азбест мінеральна вата азбестовий цемент та інші матеріали а також більшість металів. Важкогорючі важко спалимі речовини та матеріали що здатні спалахувати тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його...
4672. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності 12.32 KB
  Що спільного й відмінного між оздобленням виробів інкрустацією металом та деревяними вставками по деревині. До виробів першої категорії якості відносять продукцію яка відповідає діючим стандартам і технічним вимогам. Ергономічність технічних виробів і машин полягає в експлуатаційних вимогах які забезпечують відповідність виробів умовам праці бути зручним і безпечним.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.