Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР

Основні виробничі приміщення призначені для розміщення постів ТО ремонту і зберігання автомобільної техніки допоміжні – для різних підготовчих профілактичних і ремонтних робіт а також для зберігання технічного майна складські приміщення. Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж одного з її боків поблизу відділень які забезпечують ритмічність роботи постів поточного ремонту. Якщо в зоні ТО – 2 застосовується потокова лінія з поперечним розташуванням постів то паралельно цій лінії проти кожного поста...

2015-01-30

2.63 MB

11 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Конспект – лекції з дисципліни

«Технічна експлуатація автомобілів»

Група:

Лекція №9

Тема:   Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР

Мета: 1)  Навчальна: формувати у студентів поняття про типи приміщення, вимогами до них та плануванням підприємств.

2) Розвиваюча: розвивати у студентів технічне мислення, пізнавальну активність і самостійність; сприяти розвитку професійних інтересів та здібностей; розвивати увагу та спостережливість.

3) Виховна: виховувати почуття колективізму та бережливого ставлення до суспільної власності; формувати технічну, виробничу культуру, трудову дисципліну

Наочні посібники, ТЗН.

Хід лекції

 1.  Організаційна частина. (до 5хв.)

Заводжу учнів до аудиторії, вітаюсь, перевіряю присутніх, організовую на співпрацю, на повторення навчального матеріалу минулої лекції.

 1.  Актуалізація опорних знань. (10 – 15хв.)
 2.  Які коефіцієнти корегування ви знаєте?

 1.  Мотивація пізнавальної активності. (до 5хв.)

Сьогодні ми вивчимо тему: “Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР”,  ознайомимося з типами приміщення, вимогами до них та плануванням підприємств.

 1.  Подання нового матеріалу. (35 – 40хв.)

План:

 1.  Види та характеристика виробничих приміщень;
 2.  Форми організаційної побудови технологічного процесу ТО і ремонту автомобілів

Зміст лекції

За значенням виробничі приміщення ВАТ (ЗАТ) АТП поділяють на основні і допоміжні. Основні виробничі приміщення призначені для розміщення постів ТО, ремонту і зберігання автомобільної техніки, допоміжні – для різних підготовчих, профілактичних і ремонтних робіт, а також для зберігання технічного майна (складські приміщення).

Орієнтовний склад допоміжних приміщень:

а) цехи — моторний, агрегатний, механічний, електротехнічний, карбюраторний, акумуляторний (з окремим приміщенням зарядної), зварювальний (з одним або кількома постами для зварювання), ковальсько – ресорний, мідницько – радіаторний, теслярський, оббивальний, вулканізаційний, шиномонтажний (або площадка), малярний (з одним або кількома постами), для ремонту таксометрів;

б) склади – запасних частин і матеріалів, проміжний, будівельних матеріалів, масел, шин; інструментальна комора.

Розрізняють два способи взаємного розташування виробничих зон: паралельно - і довільно – зональне (рисунок1).

Рисунок 1 – Розташування виробничих зон ВАТ (ЗАТ) АТП

а) паралельно – зональне; б) виробничо – зональне; 1 – адміністративна зона; 2 – 4 – зони відповідно ТО, ПР, зберігання автомобілів.

Взаємне розташування виробничих приміщень у плані виробничого корпусу залежить від призначення, виробничих зв'язків, технологічної однорідності виконуваних у них робіт  і спільності технічних, будівельних, економічних, санітарно – гігієнічних і протипожежних вимог. Виробничі зв'язки та значення їх для основних приміщень визначаються функціональною схемою і графіком виробничого процесу ВАТ (ЗАТ) АТП, СТОА, а для допоміжних — технологічним тяжінням їх до основних приміщень (рисунок 2).

Рисунок 2 – Зв'язок виробничих дільниць із основними зонами АТП, СТОА

зв’язки обов’язкові;    зв’язки бажані.

Виконання зазначених вимог полягає у такому:

 1.  Зони ТО – 1 і ТО – 2 з організацією роботи на потоці розміщують у крайніх частинах будівлі, уздовж або впоперек її осі. Якщо в цих зонах передбачено обслуговування на окремо розташованих постах одиничним методом, то кращим варіантом є розміщення зон у середній частині будівлі, поблизу допоміжних відділень.
 2.  Розташування зони ЩО залежить від кліматичних умов місцевості, в яких створюються ВАТ (ЗАТ) АТП, СТОА. У південних і центральних районах її розташовують в окремому павільйоні. Це сприяє зниженню вологості повітря в основному виробничому корпусі.
 3.  Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж одного з її боків, поблизу відділень, які забезпечують ритмічність роботи постів поточного ремонту.
 4.  Відділення ремонту й обслуговування агрегатів (механізмів) звичайно розміщують по периметру виробничого корпусу, навколо зон ТО – 2 і поточного ремонту з окремо розташованими постами універсального або спеціалізованого типу.
 5.  Гарячі відділення (ковальське, зварювальне, мідницьке, шиноремонтне) влаштовують в одному блоці (суміжно) і відокремлюють вогнестійкими перегородками від решти приміщень.
 6.  Групу кузовних відділень (столярне, оббивальне, бляхарське, малярне) з технологічних міркувань розташовують поряд.
 7.  Механічне, агрегатне, моторне й заготівельне відділення розташовують поблизу зони поточного ремонту і складу агрегатів та запасних частин. Тут же, неподалік від цих відділень, знаходиться інструментальна комора.
 8.  Вибираючи місце для постав зон ТО – 2 і поточного ремонту стосовно вікон, перевагу надають першим, оскільки на них виконується більше таких операцій, при яких потрібне природне освітлення.
 9.  Виробничі відділення, що мають технологічний зв'язок із зоною ТО – 2 (карбюраторне, акумуляторне, електротехнічне та ін.), розміщують біля цієї зони.
 10.  Якщо в зоні ТО – 2 застосовується потокова лінія з поперечним розташуванням постів, то паралельно цій лінії (проти кожного поста) розміщують пости поточного ремонту. У разі виявлення в процесі профілактики значних несправностей при такому плануванні легко перемістити автомобіль із лінії обслуговування в зону поточного ремонту.
 11.  При агрегатно – дільничній формі організації виробництва з метою полегшення управління виробничими дільницями відділення і пости цієї дільниці розміщують поряд.
 12.  Маслогосподарство з метою скорочення довжини трубопроводів розташовують поблизу постів мащення. Якщо ТО – 1 виконується на потоці, то маслогосподарство розміщують біля останнього поста лінії.
 13.  Компресорну станцію розташовують поблизу тих відділень і зон, у яких стиснуте повітря використовується у найбільших об'ємах.
 14.  Здійснюючи планування, не слід так розташовувати приміщення що, потрапити в те чи інше відділення можна тальки через інше. Це порушує зручність роботи і відволікає виконавців. Треба також передбачити можливість транспортування агрегатів з одного приміщення в інше.
 15.  Усі робочі пости розташовують усередині закритих опалюваних будівель (за винятком постів щоденного обслуговування в районах із теплою зимою).
 16.  Перед робочими постами залишають простір, достатній для маневрування автомобілів, підвезення спорядження та устаткування, дрібних допоміжних робіт і. т. д.

Залежно від прийнятої форми організаційної побудови технологічного процесу ТО – 1 ремонту автомобілів робочі пости розташовують тупиковим або прямоточним способом. При тупиковому розташуванні постів найбільше поширена прямокутне однорядне розміщення автомобілів. Косокутне розташування постів — під кутом 75, 60, 45 і 30° до осі проїзду — застосовують, якщо ВАТ (ЗАТ) АТП, СТОА експлуатують великі автомобілі або для будівництва виділено ділянки здовженої форми. Косокутне розташування постів зменшує корисну площу виробничих зони.

Відстань між робочими постами або автомобілями, встановленими на них, і від елементів будівлі до них вказана у будівельних нормах х правилах (СНиП) та довідниках.

Зони ТО, поточного ремонту і зберігання автомобільної техніки повинні мати безпосередні вихід назовні. У приміщеннях, де зберігають до 25 автомобілів або де є до 10 робочих постів (пости потокових ліній за винятком щоденного обслуговування враховують нарівні з одиночними постами), досить одних зовнішніх воріт; до 100 автомобілів на зберіганні або 11—25 робочих постів — не менше двох воріт; 26—50 робочих постів — не менше трьох воріт. Коли є можливість виїзду через суміжні приміщення, кількість воріт може бути скорочена.

 1.  Закріплення пояснювального матеріалу.  (20 – 25хв.)
 2.  На які види поділяються виробничі приміщення?
 3.  Які є способи розташування виробничих зон?
 4.  Який документ регулює норми відстаней між робочими постами або автомобілями?
 5.  Які ви знаєте способи розташування робочих постів?

 1.  Задання домашнього завдання.  (до 5хв.)

1 Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання, 2004. – с. 295 – 300 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8768. Вступ. Основи проектування баз даних 11.69 KB
  Основи проектування баз даних Мета: засвоєння головних понять пов’язаних з базами даних та системами керування базами даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
10189. Організаційно-методичні основи проектування інформаційних систем 17.33 KB
  Технічний проект може складатися з одного документа або з окремих документів: “Опис постановки задачіâ€ “Опис алгоритму розв’язання задач†“Опис інформаційного забезпечення†“Опис організаційного забезпечення†“Опис технічного забезпечення†“Опис...
4659. Вступ. Об’єкти проектування. Методи проектування 55.75 KB
  Поняття про модель та моделювання Виготовленню будьякого нового виробу передує створення його моделі. Модель майбутнього виробу повинна найповніше відповідати певним вимогам: технологічним естетичним функціональним економічним і екологічним. Вони визначатимуть якість виробу та його попит на ринку.
10381. ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. ФОРМИ І ЗАСОБИ ЛФК. ОСНОВИ МЕДИЧНОГО КОНТРОЛЮ 136.64 KB
  Антропометричні дослідження і функціональні проби, що застосовуються під час вивчення стану нервової, серцево-судинної, дихальної, травної систем опорно-рухового апарату. Визначення та оцінювання фізичного розвитку і стану здоров’я людей. Спостереження за пацієнтами під час занять лікувальною фізичною культурою.
15787. Облік виробничих запасів 67.68 KB
  Розглянути сутність, класифікацію та методи оцінки виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей сільськогосподарських підприємств; дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання обліку і аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах; провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства...
8737. Розрахунок чисельності виробничих робітників 19.47 KB
  Сьогодні на занятті ми розглянемо тему: “Розрахунок чисельності виробничих робітниківâ€. Крім перелічених робітників ремонт виконують мідники бляхарі ковалі столяри арматурники токарі оббивальники і маляри. Згідно з єдиним тарифно – кваліфікаційним довідником усіх робітників за кваліфікацією поділяють на п’ять розрядів.
14252. Аналіз основних виробничих фондів підприємства 88.22 KB
  Метою виконання курсової роботи є аналіз основних виробничих фондів набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні
6318. Оцінка та облік вибуття виробничих запасів 14.51 KB
  Оцінка за середньозважуваною собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів: Залишок запасів по сумі Одержані по суміу звітному ОСС на початок звітного місяця місяці запаси Кількість запасів на Кількість запасів одержаних...
17324. Методика аналізу виробничих запасів на підприємстві «компаніївиставка96» 74.95 KB
  Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів - один із головних факторів виходу сільськогосподарських підприємств із кризового стану.
9376. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 49.58 KB
  Поняття і структура виробничої системи. Поняття і структура виробничої системи Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Компонентна структура виробничої системи продукт що виробляється економічні ресурси які тісно...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.