Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Фізичні та юридичні особи які не можуть бути платниками єдиного податку. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Групи мають різні критерії відповідності для права перебування на спрощеній системі та відповідно різні ставки єдиного податку Групи Кількість найманих працівників Доход за календарний рік що передував переходу на ЄП Види діяльності Ставка ЄП: фіксована до мінімальної зарплати МЗПстаном на 1 січня або до доходу 1фізособі підприємці без найманих працівників не перевищує 150 000 грн.

2015-01-30

13.74 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


ЛЕКЦІЯ 9

Спрощена система оподаткування суб’єктів  малого підприємництва

1. Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі

2. Фізичні та юридичні особи, які не можуть бути платниками єдиного податку

3. Порядок визначення доходів та їх склад

4.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 1. Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі

Усіх спрощенців поділили на шість груп.  Групи мають різні критерії відповідності для права перебування на спрощеній системі та, відповідно, різні ставки єдиного податку

Групи 

Кількість найманих працівників 

Доход за календарний рік, що передував переходу на ЄП 

Види діяльності 

Ставка ЄП: фіксована
( % до мінімальної зарплати (МЗП)станом на 1 січня) або % до доходу) 

1
(фізособі - підприємці) 

без найманих працівників

не перевищує
150 000 грн.

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках,          надання побутових послуг населенню

1% — 10% від мінімальної зарплати на 1 січня поточного року

2
(фізособи - підприємці) 

одночасно не перевищує 10 осіб

не перевищує
1 000 000 грн.

надання послуг, в т.ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню;       -виробництво та/або продаж товарів;           - ресторанне господарство

2% — 20% від мінімальної зарплати на 1 січня поточного року

3 (фізособи - підприємці) 

одночасно не перевищує 20 осіб

не перевищує
3 000 000 грн.

всі види діяльності, крім заборонених видів для спрощеної системи оподаткування

а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ;
б) 5% від доходу  у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

4
(юрособи) 

середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб

не перевищує
5 000 000 грн.

всі види діяльності, крім заборонених видів для спрощеної системи оподаткування

а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ;
б) 5% від доходу  у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

5 (фізособи - підприємці) 

середньооблiкова кількість працівників не перевищує 20 осіб

не перевищує
20 000 000 грн.

всі види діяльності з урахуванням обмежень  

а) 7% від доходу у разі сплати ПДВ;
б) 10% від доходу  у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

6
(юрособи) 

середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб

не перевищує
20 000 000 грн.

всі види діяльності з урахуванням обмежень

а) 7% від доходу у разі сплати ПДВ;
б) 10% від доходу  у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

 

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Платники єдиного податку звільняються від сплати:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали  єдиний податок з ПДВ.

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

2. Фізичні та юридичні особи, які не можуть бути платниками єдиного податку

Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

            1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

            2) обмін іноземної валюти;

            3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

            4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

            5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

            6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

            7) діяльність з управління підприємствами;

            8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

            9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

            10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

            -  Фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

            -  Фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

            -  Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

            -  Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

            -  Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

            -  Фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

            -  Суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

            Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3. Порядок визначення доходів та їх склад:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.     При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

  До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої та шостої груп за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

  До суми доходу платника єдиного податку четвертої та шостої груп за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період перебування за загальній системі оподаткування.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої та шостої груп датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку четвертої та шостої груп датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період перебування на загальній системі оподаткування.

            До складу доходу,  не включаються:

            1) суми податку на додану вартість;

            2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

            3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

            4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

            5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

            6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період перебування на загальній системі оподаткування, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

            7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

            8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

            9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

            10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом.

4.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Податкові періоди:

            1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

            2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - шостої груп є календарний квартал.

            Податковий  період починається з першого числа першого місяця податкового періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового  періоду.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

 1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

2. Платники єдиного податку третьої - шостої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий  квартал.

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

  

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8618. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 16.84 KB
  Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Платники спрощеної системи оподаткування Спрощена система оподаткування обліку та звітності особливий механізм справляння податків і зборів що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Юридична особа чи фізична особа підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку. Суб'єкти господарювання...
10837. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ – ЄДИНИЙ ПОДАТОК 30.75 KB
  Історія становлення та загальна характеристика спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. Ставки єдиного податку та строки його сплати. Особливості визначення податкового періоду і порядку декларування податку.
9135. Особливості ведення обліку та звітності субєктів малого підприємництва 34.52 KB
  Суб’єкти підприємницької діяльності яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. Саме можливість застосування СМП простішої форми бухгалтерського обліку і звітності передбачена Законом України “Про державну підтримку малого підприємництва†від 19. Спрощена форма бухгалтерського обліку як і спрощена система оподаткування може застосовуватись поряд із...
6103. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки 26.91 KB
  Непрямі податки Особливості податкового права як інституту фінансового права Податкове право – сукупність норм які характеризують податкові відносини що визначають рух коштів від платника до відповідних централізованих фондів у формі податкових платежів. Відносини при сплаті податків виникають: 1 між державою і податковими органами; 2 між податковими органами і платниками; 3 між державою податковими органами і фінансовокредитними установами по акумуляції податкових платежів. Відносини які виникають у галузі податків регулюються як і...
21311. Система планирования деятельности малого предприятия рынка гостиничных услуг в Санкт-Петербурге 1.69 MB
  Целью настоящей выпускной квалификационной работы является создание бизнес-плана хостела как плановой основы для создания и управления деятельностью предприятия индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге. Актуальность разработки бизнес-плана для малого предприятия связана с необходимостью оптимального определения потребностей в ресурсах и прогнозирования результатов деятельности проекта. Для достижения цели будут решены следующие задачи: определить ключевые тенденции в индустрии гостеприимства в России и в Санкт-Петербурге в частности;...
12270. Оподаткування земельних ресурсів 63.63 KB
  Елементи оподаткування землі. Зарубіжний досвід оподаткування землі. Головний принцип управління земельними відносинами цього періоду: кожен сам собі господар на землі. Земля як основний засіб виробництва в сільському господарстві була головною причиною боротьби племен – почалися війни за родючіші землі.
8589. Облік і оподаткування тари і тарних матеріалів 16.5 KB
  У складі тари обліковуються також матеріали і деталі призначені спеціально для її виготовлення або ремонту . На даному субрахунку відображаються наявність і рух всіх видів тари крім тари що використовується як господарський інвентар а також матеріали і деталі що використовуються для виготовлення тари та її ремонту . Матеріали які використовуються для додаткового обладнання вагонів барж суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції не відноситься до тари і обліковується на субрахунку 201 “ Сировина й...
16984. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства России. Механизмы повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса России на глобальных рынках 17.04 KB
  Понимая это государственная власть в последние годы заметно улучшила свое отношение к предпринимательству: возобновилось бюджетное финансирование программ поддержки данного сектора экономики а в их рамках – реализация таких приоритетных направлений как создание бизнес-инкубаторов технопарков промышленных парков гарантийных и венчурных фондов поддержка экспортно-ориентированных малых предприятий субсидирование затрат малых предприятий на оплату процентных ставок по банковским кредитам на сертификацию товаров и услуг на участие в...
17596. Розробка та методика використання мультимедійних засобів при вивченні теми: «Місце та роль підприємництва у ринковій економіці» в 10 класі 23.04 MB
  Розробка та методика використання мультимедійних засобів при вивченні теми: Місце та роль підприємництва у ринковій економіці в 10 класі ВСТУП У нових для Української держави умовах відбувається становлення особистості сучасної учнівської молоді. Мова йде про формування підприємницької компетенції учнів яка у подальшому житті підвищить їхню конкурентноспроможність на ринку праці. [18] Для підвищення ефективності процесу формування підприємницької компетентності учнів педагоги й самі повинні мати достатній рівень економічних знань бути...
4369. Класифікація об’єктів по пожежовибухонебезпеці 6.56 KB
  Негорючі неспалимі речовини та матеріали нездатні до горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали червона цегла силікатна цегла бетон камінь азбест мінеральна вата азбестовий цемент та інші матеріали а також більшість металів. Важкогорючі важко спалимі речовини та матеріали що здатні спалахувати тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання але нездатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.