Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей

Обладнання: крохмаль насіння соняшнику бульби картоплі шматочки білого і чорного хліба розчин йоду у йодиді калію червоний барвник судан III розчинники бензин ацетон спирт вода пробірки скляні палички. поліс багато і сахар цукор складні вуглеводи молекули яких складаються з залишків моносахаридів або близьких до них речовин крохмаль глікоген целюлоза. Крохмаль – один з полімерів глюкози. У рослин крохмаль є головною запасною речовиною.

2015-01-30

10.74 KB

23 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


                                                                                                                      Заняття  5

Тема:    “ Визначення деяких органічних речовин та                                 їх властивостей..

(  Лабораторна  робота  № 1 )

  Мета:  сформувати  знання  про  властивостi  та  функцii  вуглеводів та ліпідів,  особливос-тi  будови, механiзм  дii; сформувати  вмiння  проводити  дослiди  з  вивченням  властивостей  органічних речовин, навчити виявляти органічні молекули жирів і  полісахаридів.

  Обладнання:   крохмаль, насіння соняшнику, бульби картоплі, шматочки білого і чорного хліба, розчин йоду у йодиді калію, червоний  барвник судан III, розчинники (бензин, ацетон, спирт), вода,  пробірки, скляні палички.

  I   Актуалiзацiя   опорних   знань

II  Виконання  лабораторноi  роботи  № 1            

                                  Теоретичнi  положення

Органічні речовини – сполуки вуглецю з іншими елементами.

Ліпіди (від грецю ліпос – жир) – група органічних речовин, - це складні ефіри жирних кислот і будь –якого спирту. Вони не розчиняються у воді, їх можна вивільнити з клітини за допомогою органічних розчинників – ефіру, хлорофор-му, бензолу тощо. До ліпідів належать олії (наприклад, соняшникова, кукурудз-зяна), жири та воски. Для виявлення олій використовують пробу з червоним барвником судан III, в результаті якої олія забарвлюється в червоний колір.

Вуглеводи (СН2О)n – органічні сполуки, що складаються з вуглецю, водню, кисню і виконують різноманітні функції (структурна енергетична, метаболічна)

Полісахариди (СН2О)n (від грец. «поліс» - багато і «сахар»- цукор)- складні вуглеводи, молекули яких складаються з залишків моносахаридів або близьких до них речовин (крохмаль, глікоген, целюлоза).

Біополімери (від грец. «біос» - життя + «поліс» -багато і «мерос» - частина) – високомолекулярні сполуки, які утворюються в організмі з мономерів.

Мономери – вихідні речовини для синтезу високомолекулярних сполук (полімерів).

Крохмаль – один з полімерів глюкози. У рослин крохмаль є головною запасною речовиною. Крохмаль – це біла кристалічна речовина, у воді не розчиняється, а утворює колоїдну суспензію. З розчином йоду у йодиді калію суспензія дає темно-синє забарвлення. На цьому базується проба на крохмаль, яка широко використовується для його визначення.                                  

1.   Завдання :

  1.  Підготувати місце роботи. Ознайомитися з інструкцією.

  2.  Виконати  лабораторну  роботу  за  iнструктивною  карткою.

  3.  Оформити  звiт.  Вiдповiсти  на  контрольнi  питання  ( усно ).     

                                                                                                   

                                        2.   Iнструктивна     картка

  1.  Розглянути крохмаль. Визначити колір і агрегатний стан цієї речовини.

  2.  Дослідити розчинність крохмалю у воді: за допомогою скляної палички помістити крохмаль в пробірку з водою і розмішати. Спостерігати утворення колоїдної суспензії.

 3.   Капнути в цю пробірку 1-2 краплі розчину йоду в йодистому калії. Що спостерігаєте?

 4.   Дослідним шляхом довести наявність крохмалю у сирій картоплі, хлібі.

 5.   Розглянути олію соняшникову. Визначити її колір, агрегатний стан.

 6.   Дослідити розчинність олії у воді та інших розчинниках. Для цього в одну пробірку налити 1 мл води, а в іншу – 1 мл ацетону або спирту. В кожну пробірку долити по 3-4 каплі олії. Вміст пробірок збовтати. Що спостерігаєте

  7.   У першу  пробірку  додати  декілька  крапель  червоного  барвника судан III.  Спостерігати забарвлення в червоний колір шару олії, який розташований на поверхні води. Вода не забарвлюється.

  8.   Дослідним шляхом довести наявність жирів у насінні соняшнику.

  9.   Зробити висновок про властивості вивчених органічних молекул і якісні реакції на них.

  Висновок: (колір; агрегатний стан; розчинність; якісна реакція; де  можна знайти).

                                     3. Контрольнi  питання:

  1.   Вуглеводи – важлива складова організму. Назвіть функції вуглеводів в організмі. Поясніть, які особливості будови молекул полісахаридів дозволяють їм виконувати названі функції.

2.      Де в організмі рослин або тварин містяться полісахариди? Скласти перелік продуктів харчування, в яких великий вміст складають вуглеводи.

3.      Пояснити, чому молекули моносахаридів швидко засвоюються організмом, а молекули полісахаридів відкладаються в запас.

4.     Яка роль ліпідів в організмі? Чим обумовлена висока енергетична цінність ліпідів?

5.   Закінчіть твердження:

1.   Основні зв'язки в органічних молекулах  -              1.  Гідрофільні

2.   Вуглеводи, ліпіди -  це                                               2.  Гідрофобні

3.   Високомолекулярні сполуки                                     3.  Біополімери           

4.   Їх молекула називається                                             4.   Органічні речовини

5.   Вона складається з                                                      5.   Макромолекула

6.   Речовини, що добре розчинюються у воді               6.   Мономери

7.   Речовини, що не розчинюються у воді                     7.    ковалентні                                          

                                                                                                                    

   Домашнє  завдання :   пов.  §  2 – 3

                                                                                                  Викладач:   Примерова   Т. М. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4398. Залежність шкідливої дії речовин від їх хімічної структури та фізичних властивостей 6.28 KB
  Найбільш розповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії пил зола дим оксиди вуглецю азоту сірки аміак солі важких металів тощо. Отруйні дії залежать від шляхів надходження і виведення розподілу в організмі від статі і віку тощо. Токсичний вплив може викликати різні дії: нервовопаралітичну судома параліч загально токсичну набряк мозку задушливу набряк легень дратівливу подразнення слизової оболонки тощо.
12361. Вплив органічних і мінеральних добрив на якість сільськогосподарських продуктів 33.84 KB
  Харчування - це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі й рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів росту і розвитку. З погляду практичного рослинництва найважливішим засобом поліпшення харчування сільськогосподарських культур є раніше застосування органічних і мінеральних добрив. Ріст рослинної продукції визначається безліччю факторів, серед яких ведуча роль усе-таки належить добривам і особливо мінеральним, виробництво яких нарощує високі темпи
18842. ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 134.37 KB
  Необхідність дослідження договірних зобов’язань в умовах подальшої еволюції економічних відносин обумовлена безліччю обставин різної природи і характеру, оскільки під впливом цих процесів можуть змінюватися і їхні сутнісні характеристики.
11806. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕФІРУ 361.78 KB
  Актуальним є вирішення даної проблеми шляхом визначення якості продукції, яка має вирішальне значення на конкурентному ринку товарів. Обєктом дослідження є кефір вітчизняного виробництва. Товарознавець-експерт визначає сукупність факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів, зокрема їх споживчих властивостей, безпечності, кількості та відповідності умовам нормативної документації, умовам договорів, за якими вони закуповувалися.
13660. ослідження динамічних властивостей контуру швидкості 534.14 KB
  Дослідити реакцію контуру швидкості на різні види керуючого й обурюючого впливу, з використанням пропорційного й пропорційно-інтегрального регулятора швидкості.
5214. Дослідження протикорозійних властивостей епоксидних покриттів у сірководневих середовищах 420.96 KB
  Епоксидні смоли стійки до дії галогенів, кислот, лугів, мають високу адгезію до металів. Епоксидна смола в залежності від марки і виробника, виглядає як прозора рідина жовто-оранжевого кольору нагадує мед
12235. ДИНАМІКА ВМІСТУ ЗАБРУДНЕНИХ РЕЧОВИН 218.84 KB
  Аналіз основних чинників які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря м. Список використаної літератури Аналіз основних чинників які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря м. Ужгород Основними джерелами забруднення атмосферного повітря м. Склад забруднюючих речовин без діоксиду вуглецю в атмосфері від стаціонарних джерел забруднення...
8823. Обмін речовин і енергії в клітині 17.1 KB
  ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У КЛІТИНІ ПЛАСТИЧНИЙ ОБМIН реакцiii синтезу енергiя органiчнi речовини реакцii ...
8802. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах 345.72 KB
  Складання схем колообігу речовин у екосистемах.Освітня: розширити знання студентів про екосистеми охарактеризувати колообіг речовин та потік енергії в них; з’ясувати значення роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі та колообіг основних хімічних сполук: кисню вуглекислого газу сірки азоту вуглецю Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати біологічні процеси на планеті та їх значення для перетворення її обличчя. Поняття колообіг. Характеристика поняття біологічного колообігу.
17608. Dивчення хімічних, біологічних та фізичних властивостей круп, бобових та макаронних виробів 285.46 KB
  Охорона праці і техніка безпеки на підприємствах громадського харчування. Перед початком виконання роботи мною було поставлено перед собою такі завдання: вивчити теоретичні відомості про хімічні біологічні та фізичні властивості круп бобових та макаронних виробів; ознайомитись з нормативними вимогами та практикою складання меню та іншої технологічної документації; розглянути технологічні властивості сировини та особливості технологічних процесів приготування гарнірів з круп бобових та макаронних виробів; розглянути основні...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.