Будова тканин тваринного організму і тканин рослинного організму

Будова тканин тваринного організму і тканин рослинного організму Мета: Вивчити рослинні та тваринні тканини визначити взаємозв’язок їх будови з функціями. Як правило у багатоклітинних організмів клітини відрізняються диференціюються за будовою та виконуваними функціями утворюють тканини. Тканини виникають у більшості багатоклітинних тварин і вищих рослин нижчі рослини та гриби тканин не мають. У вищих рослин усі постійні тканини беруть початок від твірної тканини – меристеми.

2015-01-30

329.12 KB

71 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


PAGE   \* MERGEFORMAT4

Заняття 23

Тема: ЛР № 6. Будова тканин тваринного організму і тканин рослинного організму

Мета: Вивчити рослинні та тваринні тканини, визначити взаємозв’язок їх будови з функціями.

Обладнання: Світлові мікроскопи, постійні препарати, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, піпетки, гілка елодеї, листя бегонії, герані, мікрофотографії цих тканин.

    I  Актуалiзацiя  опорних  знань

1.   Тканина?

2.   Відмінності в формуванні та структурі тканин рослин та тварин.

3.   Гістологія? Анатомія рослин.

    II   Мотивацiя   дiяльностi   студентiв

Класифікація тканин рослин і тварин.

  III   Виконання  лабораторноi  роботи

Теоретична частина.

Як правило, у багатоклітинних організмів клітини відрізняються (диференціюються) за будовою та виконуваними функціями, утворюють тканини. Тканиною називають групу подібних за будовою клітин, структурно і функціонально пов’язаних між собою.

Тканини виникають у більшості багатоклітинних тварин і вищих рослин, нижчі рослини  та гриби тканин не мають. Але у тварин і рослин є певні відмінності у формуванні й структурі тканин. У тварин різні типи тканин диференціюються під час розвитку зародка з різних зародкових листків (екто-, мезо- та ентодерми). У вищих рослин усі постійні тканини беруть початок від твірної тканини – меристеми. Головна відмінність між тканинами тварин і рослин полягає в тому, що тканини у тварин складаються не лише з клітин, але й містять міжклітинну речовину та інші структури, які є продуктами їхньогї життєдіяльності.

Тканини тваринних організмів, їхню будову, функції, процеси розвитку вивчає наука гістологія, а рослинних – анатомія рослин.

                  Основні види тканин: тварин (1); рослин (2).

Хід роботи:

I. Завдання.

1. Підготувати місце роботи. Ознайомитись з інструкцією.

2. Виконати лабораторну роботу.

3. Оформити звіт. Відповісти на питання.

II. Інструктивна картка.

  1.   Скласти класифікацію рослинних тканин.

Класифікація рослинних тканин

Твірні             Механічні           Покривні          Провідні           Основні

1.Верхівкові   1. Коленхіма        1. Епідерма   1.  Ксилема      1.  Асиміляційна

2. Бічні           2.  Склеренхіма    2. Корок        2.  Флоема        2.  Запасаюча

     3.  Вставні                                                                                   3. Водозапасаюча        

                                                                                                          4. Повітроносна  

2.      Підготувати мікроскоп до роботи.

  1.  

При малому збільшенні мікроскопа знайти на препаратах клітини твірної тканини кореня; конус наростання стебла верхівкової меристеми. Звернути увагу на особливості будови цієї тканини: відносно тонкі стінки клітини, збільшені ядра, відсутність добре вираженої міжклітинної речовини. Розгляньте

верхівку стебла під мікроскопом та зарисуйте клітини меристеми

  1.  Для вивчення покривної тканини, зніміть епідерміс листка

герані, та розгляньте у краплині води. Зверніть увагу на форму                                                             

клітин, їхнє сполучення між собою, будову продихів.         

Зарисуйте та підпишіть клітини покривної тканини.

 Мал. Будова продиху:1 - продихова щілина;2 - продихові клітини; 3 - хлоропласти    

5.Розгляньте мікропрепарат «Поперечний зріз стебла». Звернути увагу на корок та інші елементи кори, будову луба, ситоподібні трубки, камбій, судини, серцевину. Знайдіть річні кільця та серцевинні промені.

Замалюйте побачене. Підпишіть частини внутрішньої будови відповідно до цифр."           1                                                                       1.Шкірка                                                                                                   2. Волокна(луб)

                                                                                        3. Ситовидні трубки (флоема)

                                           4. Кора

                                                   5. Деревина

                                                                                       6. Судини

                                                                                   7. Камбій

                                                                                        8. Серцевина               

.

 

  1.  Зробіть  висновок про особливості будови тканин рослинного організму, пов'язані з функціями, які вони виконують.

Висновок: Рослини – це живі організми, тіло яких формується з меристем.

Клітини цієї тканини постійно поділяються і перетворюються в клітини інших тканин. Покривні тканини виконують функцію захисту і газообміну. Провідні комплекси – це флоема та ксилема. Паренхімні клітини заповнюють проміжки між всіма іншими тканинами, вони живі, виконують поживну і запасаючу функції.

Рослинний організм – це складна система, яка утворюється з різних груп тканин, що об'єднуються в комплекси і функціонують як єдине ціле.                                               

  1.  Скласти класифікацію тканин тварин.

Класифікація тваринних тканин     

1.   Епітеліальна

2.   Тканини внутрішнього середовища ( рідкі, сполучні та скелетні)

3.   Нервова

4.   М'язова (посмугована, гладенька)

8. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат епітеліальної тканини. Зверніть увагу на форму клітин, співвідношення клітин і міжклітинної речовини. Зарисуйте фрагмент тканини.

9. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат хрящової, кісткової та інших тканин внутрішнього середовища. Зверніть увагу на будову міжклітинної речовини, зокрема на розміщення в ній волокон. Зарисуйте фрагмент тканини.

Формені елементи крові:   1 - еритроцити;  2 - лейкоцити;   3 - тромбоцит

10. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат м’язової тканини. Зарисуйте фрагмент тканини.

11.  Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат нервової тканини. Зарисуйте фрагмент тканини.

   12. Зробіть висновок  про взаємозв'язок будови і функцій тваринного організму.

Висновок : У багатоклітинних тварин розрізняють такі основні типи тканин: епітеліальні, сполучні, м'язові, нервові. Кожна тканина складається з клітин і міжклітинної речовини. Особливості будови кожного типу тканини визначають іі функції.

III. Дайте відповіді на питання: а) що таке тканина?

б) Назвіть основні рослинні тканини;

в) Докажіть, що будова рослинних тканин відповідає їх функціям;

г) Чим тваринні тканини відрізняються від рослинних?

                                                                                                                         

                                       

                                                            Література:

   1) С.Г.Мамонтов, П.П.Захаров “Общая биология”, М.”Высшая школа”1986г.

  2) К.Либідь “Біологія”, 1994 р.

  3) ”Общая биология”, “Просвещение” 1987 г.

  4) М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Верес “Загальна біологія” – К; Генеза; 1998 р.

   5) Д.К.Богданова “Загальна біологія в схемах і таблицях” – Донецьк 1998 р.

                                                                                                                                                               IV  Домашне   завдання : пов. § 27; 28 ;  

Повідомлення:    1.   Історія відкриття вірусів.  

2.  Вірусні хвороби рослин,  тварин,  людей та їх профілактика.

                                                                                     

    Викладач:    Примерова   Т. М.                            

 

  

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
1200. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ПРИ ЦИКЛІЧНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 69.47 KB
  Дослідження фізіологічних характеристик організму молоді при дозованих фізичних навантаженнях важливі для визначення ступеня готовності організму до даних навантажень з різним ступенем важкості і є дуже актуальними.
20878. Значення занять з плавання для зміцнення організму дитини дошкільного віку 31.2 KB
  Значення занять з плавання для зміцнення організму дитини дошкільного віку. Значення занять з плавання для зміцнення організму дитини дошкільного віку. Перш за все м'язова система дитини дошкільного віку розвинена слабо її маса становить 22-24 маси тіла у дорослого-40. М'язи дитини містять більше води в той ж час у них менше білкових і неорганічних речовин їх механічна міцність нижче.
7238. Імунопатологічні процеси. Реактивність організму. Алергія. Патофізіологія імунної системи 27.67 KB
  Реакції імунітету здійснюються імунокомпетентними клітинами Т і Влімфоцитами та макрофагами. Усі алергічні реакції розвиваються за єдиною програмою. За особливостями цієї стадії Кумбс і Джел поділили алергічні реакції на такі типи анафілактичні цитотоксичні імунокомплексні реакції гіперчутливості сповільненого типу і стимулюючі. Анафілактичні реакції відзначаються тим що антитіла Іg Е які утворилися внаслідок першого контакту з антигеном фіксуються на клітинах кров’яних і тканинних базофілах клітинах епітелію і...
1430. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ І АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ ЮНАКІВ ТА МОЛОДІ ПРИ ЦИКЛІЧНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 74.39 KB
  Постійні фізичні навантаження суттєво впливають на серцево-судинну систему (ССС) людини. Контроль над адаптивними реакціями організму при важких фізичних навантаженнях дозволяє раціонально організувати тренувальний процес, уникнути порушень і перевантажень в діяльності серцево-судинної системи
8338. Атомно-кристалічна будова металів 103.05 KB
  Агрегатний від лат. аggregatus– зібраний. Агрегатні стани – це фізичні стани речовини, що зумовлюються відмінністю в особливостях теплового руху і взаємодії її частинок (молекул, атомів, іонів). Агрегатні стани бувають: твердий; рідинний, газоподібний, плазма (іонізований газ). Зміна агрегатного стану називається фазовими переходами. Фазові переходи бувають: плавлення (з твердого стану в рідинний); кипіння (з рідкого в газоподібний)
18806. БУДОВА ТА МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 23.8 KB
  Траси кабельних ліній обирають з найменшими витратами кабелів із забезпеченням їх збереження від механічних пошкоджень корозії та вібрації при цьому уникають перетину кабелів один з одним кабелями іншого призначення трубопроводами. Ізоляцію кабелів до 1000 В виконують гумовою а понад 1000 В із багатошарового просоченого паперу і різних пластиків поліетилену полівінілхлориду й ін. Силові кабелі випускають перерізом від 25 до 300 мм2 жили кабелів можуть бути круглими або сектороподібними. Кабельними називають споруди призначені...
8830. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів 363.51 KB
  Обладнання: мікроскопи предметні та накривні скельця пінцети скляні та дерев'яні палички препарувальні голки мікропрепарати рослинної тваринної грибної клітин мікропрепарат прокаріотичної клітини препарувальні набори схеми фотографії бактерій рослин тварин і грибів. про перед до раніше і каріон ядро – організми клітини яких не мають сформованого ядра оточеного мембраною бактерії та синьозелені водорості. Капсула Складові клітини...
4663. Призначення і будова фрезерного верстату (НГФ - 110Ш4) 681.25 KB
  Призначення і будова фрезерного верстату НГФ 110Ш4. Мета: Ознайомити учнів з фрезерним верстатом та пристосуваннями призначеними для фрезерування вивчити будову фрезерного верстата прийоми роботи на ньому закріпити знання з правил техніки безпеки під час фрезерування; розвинути навички фрезерування; виховати в учнів бережливе ставлення до інструменту та матеріалів. Призначення фрезерного верстату Фрезерні верстати набули найбільшого поширення в металообробній промисловості після токарних. Будова фрезерного верстату Основна опорна...
8201. Листок, будова листка, фотосинтез, листопад 3.06 MB
  Листок вступ Зовнішня будова Різноманітність морфології Розміщення на пагоні Гетерофілія Метаморфози видозміни листка Внутрішня будова Функції Фотосинтез Типи фотосинтезу Просторова локалізація Світлова світлозалежна стадія Фотохімічна суть процесу Світлозбиральні комплекси Основні компоненти електроннотранспортного ланцюжка Фотосистема...
8825. Мітотичний поділ клітин. Будова хромосом 380.96 KB
  Будова хромосом Лабораторна робота № 5 Мета: систематизувати та поглибити знання студентiв про життєвий цикл клiтини; про мiтоз його бiологiчне значення; формувати умiння знаходити за допомогою свiтлового мiкоскопа клiтини на рiзних фазах мiтозу зiставляти iх з мiкрофотографiями встановлювати...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.