Податок з доходів фізичних осіб

Під загальним річним оподаткованим доходом розуміють суми загально місячних оподаткованих доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних резидентами протягом такого звітного місяця.

2015-01-30

10.66 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


ЛЕКЦІЯ  8

Податок з доходів фізичних осіб

1. Платники податку та сукупний оподаткований дохід

2. Ставка ПДФО

3. Податкова соціальна пільга та її види

1. Платники податку та сукупний оподаткований дохід

Платниками податку є:

1. фізична особа резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

2. фізична особа нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

3. податковий агент.

Об’єктом оподаткування резидента є:

1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

3. іноземні доходи доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об’єктом оподаткування нерезидента є:

1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Під загальним місячним доходом розуміють суми коштів, нарахованих платнику податку протягом одного календарного місяця

Під загальним річним оподаткованим доходом розуміють суми загально місячних оподаткованих доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних резидентами протягом такого звітного місяця.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:

-  доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;

- доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної    (промислової)   власності;    доходи у вигляді    сум    авторської   винагороди,    іншої   плати   за   надання    права   на   користування   або розпорядження іншим особам нематеріальним актином, у тому числі одержувані спадкоємцями
власника такого нематеріального активу

-сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь;

-сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування;

-дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);

-оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником;

дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо;

дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди.

сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності,   крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності зі згідно з законом, що встановлює порядок
стягнення заборгованості з податків  зборів [обов'язкових платежів] та погашення податкового боргу;

дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, призів, інші доходи;

інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами.

дохід у вигляді вартості успадкованою майна, в межах, що підлягає

оподаткуванню.

сума надміру витрачених коштів,  отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки:

дохід у  вигляді   неустойки,   штрафів  або  пені,  фактично  одержаних  як   відшкодування матеріальної або немайнової шкоди;

кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не  зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання

2. Ставка ПДФО

Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту.

Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:

  •  процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
  •  процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
  •  процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
  •  дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
  •  дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
  •  дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
  •  дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
  •  доходи у вигляді дивідендів

Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати, шахтарів працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), у тому числі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості, за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3. Податкова соціальна пільга та її види

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел па території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у таких розмірах:

1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового
року,
для будь-якого платника податку;

2. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги для такого платника податку, який:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

3. у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, для такого платника податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з
8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Податкова соціальна пільга застосовується лише у випадку, коли загальний дохід не перевищує розмір мінімального прожиткового мінімуму помноженого на коефіцієнт 1.4 та округленого до 10,00 грн.

Утримання податку з доходів нарахованих і виплачених у вигляді заробітної плати.

1.  Із застосуванням податкової соціальної пільги:

ПД = ((Д- Єдиний соц.внесок) – СоцП) * СП%

2.     Без застосування податкової соціальної пільги:

ПД = (Д- Єдиний соц.внесок) * СП%

ПД - дохід нарахований (виплачений) у вигляді заробітної плати

СоцП - податкова соціальна пільга у встановлених в законі про доходи розмірах, яка надасться працедавцем найманій особі за її заявою до доходу розмір якого не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня податкового року

СП%  - ставка податку на доходи

Єдиний соц.внесок – 3,6%

Єдиний соц.внесок за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ) (для виконання разової роботи за договором ЦПХ) -2,6% 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8622. Податок на доходи фізичних осіб 36.6 KB
  Платниками податку є: резидент – фізична особа яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні так і іноземні доходи; нерезидент – фізична особа яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Не є платником податку нерезидент який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет встановлені на умовах взаємності міжнародним договором згода на обовязковість якого надана Верховною Радою України щодо доходів які він отримує безпосередньо від провадження...
10060. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 210.68 KB
  Загальнотеоретичні дослідження згаданих науковців описують фундаментальні положення кредитування банківськими установами юридичних та фізичних осіб. Однак, використання кредитних ресурсів з урахуванням потреб позичальників-фізичних осіб та системний підхід до аналізу факторів, що впливають на ефективність роботи комерційних банків у сфері споживчого кредитування досі розкриті не повною мірою. Тому дослідження питань організації та аналізу кредитування банками фізичних осіб обумовлює актуальність обраної теми дипломної роботи.
10610. Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб 23.31 KB
  У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію засвідченої нотаріально чи органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого статуту засвідченої нотаріально чи органом який здійснив реєстрацію; копії документа що підтверджує взяття...
17163. Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та його роль у формування бюджетів різних рівнів 1.39 MB
  Визначити економічну сутність ПДФО; простежити історичні етапи розвитку податку на доходи фізичних осіб; проаналізувати адміністрування податку на доходи фізичних осіб податковими органами всіх рівнів; розглянути зарубіжний досвід справляння податку на доходи фізичних осіб; розглянути основні проблеми справляння ПДФО та перспективи його вдосконалення.
8626. Податок на прибуток підприємств 49.21 KB
  Платники податку Платниками податку з числа резидентів є: суб’єкти господарювання – юридичні особи які ведуть господарську діяльність як на території України так і за її межами; управління залізниці яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг що належать до основної діяльності залізничного транспорту; підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту; неприбуткові установи та організації в разі...
8628. Податок на додану вартість 26.35 KB
  Економічний зміст і призначення податку на додану вартість Податок на додану вартість є однією з форм універсальних акцизів що набула свого розвитку в XX столітті. За своєю економічною сутністю податок на додану вартість є непрямим податком де обєктом оподаткування є не дохід чи прибуток а розмір витрат для кожного конкретного споживача товару роботи чи послуги. Головними стають його фіскальні переваги тобто регулярність надходження до бюджету простота обрахування неможливість зникнення об'єкта оподаткування. Запровадження...
8936. Фіксований сільськогосподарський податок 9.29 KB
  Платники фіксованого сільськогосподарського податку. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Податковий період та порядок нарахування та строки сплати податку.
10926. Облік доходів і витрат 51.51 KB
  Види доходів і витрат банку 3.Загальні положення бухгалтерського обліку доходів і витрат банку 3.Визначення і облік фінансового результату діяльності банку 3. Види доходів і витрат банку Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою природою банківської справи яка й визначає об'єкти обліку.
10837. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ – ЄДИНИЙ ПОДАТОК 30.75 KB
  Історія становлення та загальна характеристика спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. Ставки єдиного податку та строки його сплати. Особливості визначення податкового періоду і порядку декларування податку.
12821. НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ІДПРИЄМСТВА БАЛКІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 90.31 KB
  Сутність доходів підприємства їх призначення склад та джерела утворення. Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів що обумовлюють їх формування. Світовий досвід зростання дохідності діяльності підприємства.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.