СУЧАСНИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ВИДИ, СТРУКТУРА

Сутність поняття ринок. Структура ринку Класифікація ринків Сутність поняття ринок. Ринок – це сукупність відносин між продавцями і покупцями взаємодія між якими приводить до встановлення ціни. Головні функції ринку: Інформаційна за допомогою цін які постійно змінюються ринок надає об’єктивну інформацію про необхідну кількість асортимент і якість товарів і послуг.

2015-02-09

15.06 KB

4 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


ТЕМА 6. СУЧАСНИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ВИДИ, СТРУКТУРА

План

 1.  Сутність поняття «ринок». Головні функції ринку.
 2.  Структура ринку
 3.  Класифікація ринків

 1.  Сутність поняття «ринок». Головні функції ринку.

Ринок  – це сукупність відносин між продавцями і покупцями, взаємодія між якими приводить до встановлення ціни.

Головні функції ринку:

Інформаційна - за допомогою цін , які постійно змінюються, ринок надає об’єктивну інформацію  про необхідну кількість, асортимент і якість товарів і послуг.

Посередницька функція  - саме на ринку знаходять одне одного й обмінюються покупці та  продавці.

Ціноутворююча функція - на ринку відбувається визнання виробничих витрат і створюється ринкова пропозиція, формується попит, внаслідок їхньої взаємодії встановлюються ціни.

Регулююча функція  - налагодження зв’язків між різними галузями виробництва, попитом і пропозицією, встановлення і підтримання економічних пропорцій, а також забезпечення безперервності процесу відтворення.

Стимулююча функція  - конкуренція сприяє підвищенню ефективності виробництва, покращанню якості товарів і послуг, розширенню їхнього асортименту.

Селективна функція  - ринок сприяє очищенню від нежиттєздатних господарських одиниць, що банкрутують внаслідок конкуренції.

 1.  Структура ринку

Структура ринку — це організаційна будова, що характеризує співвідношення між його елементами з їх власним порядком, способами зв’язку та закономірностями свого розвитку.

Ознаками будь-якої структури є: тісний зв’язок елементів; визначена усталеність цих зв’язків; цілісність, сполучність даних елементів. Сукупність усіх ринків, незалежно від критеріїв, що досить різноманітні, утворює систему ринків.

Структура ринку визначається суб'єктами та об'єктами ринкових відносин. Основними суб'єктами ринкового господарства виступають: домашнє господарство (населення), підприємницький сектор (підприємці), державний та міжнародний сектори. Об'єктами ринкових відносин можуть бути продукти праці (засоби виробництва, предмети споживання і послуги, науково-технічні розробки та інформація), робоча сила, гроші, валюта, цінні папери (акції, облігації, векселі), земля та її надра. 

 1.  Класифікація ринків

Поняття “ринок” об’єднує в собі також безліч різних видів ринків, які відрізняються між собою певними специфічними особливостями. Всі вони постійно взаємодіють між собою, пов'язуючи, таким чином, в єдину систему ринків всіх учасників ринкової діяльності.

Критерії класифікації ринків:

 •  територіальний (місцевий, регіональний, внутрішній, зовнішній);
 •  об’єкт купівлі-продажу (товарів, послуг, ресурсів);
 •  суб’єкти ринку (ринок продавця і ринок покупця);
 •  вид конкуренції (ринок досконалої конкуренції, чиста монополія, монополістична конкуренція, олігополія) тощо. 
 •  за галузями: автомобільний ринок; комп’ютерний ринок і т. д.;
 •  за характером продажу: оптовий ринок; роздрібний ринок;
 •  за ступенем зрілості: нерозвинутий ринок; ринок, що формується; розвинутий ринок;
 •  за відповідністю чинному законодавству: легальний ринок; нелегальний («чорний») ринок.

Висновки

 1.  Ринок  – це сукупність відносин між продавцями і покупцями, взаємодія між якими приводить до встановлення ціни. Головними функціями ринку зазвичай називають інформаційну, посередницьку, ціноутворюючу, регулюючу, стимулюючу, селективну, інтегруючу тощо.
 2.  Структура ринку — це організаційна будова, що характеризує співвідношення між його елементами з їх власним порядком, способами зв’язку та закономірностями свого розвитку. Ознаками будь-якої структури є: тісний зв’язок елементів; визначена усталеність цих зв’язків; цілісність, сполучність даних елементів. Сукупність усіх ринків, незалежно від критеріїв, що досить різноманітні, утворює систему ринків.
 3.  Поняття “ринок” об’єднує в собі також безліч різних видів ринків, які відрізняються між собою певними специфічними особливостями. Всі вони постійно взаємодіють між собою, пов'язуючи, таким чином, в єдину систему ринків всіх учасників ринкової діяльності. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8481. СУТНІСТЬ, ВИДИ І ФУНКЦІЇ ЦІН У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 57.2 KB
  Ціни завжди відігравали провідну роль в економічному розвитку країни. Перехід від централізованої до ринкової економіки зумовив суттєві зміни як у принципах ціноутворення так і в методах формування моделі ціни. В умовах конкурентної економіки на рівень цін впливає не тільки співвідношення між попитом і пропозицією а й витрати платоспроможність населення психологія споживача ціни світового ринку міра втручання держави в цінові процеси та багато інших чинників.
21017. Сутність, види та принципи майнового страхування 436.2 KB
  Побудова ринкової моделі економіки шляхом проведення економічних реформ відновлення приватних засад у господарюванні і формування приватного підприємництва зумовили посилення уваги до інституту страхування як соціально-економічного механізму захисту господарської діяльності від руйнівної дії стихійного лиха нещасних випадків несприятливих змін ринкової кон’юнктури тощо. Як засвідчує аналіз...
4036. Представницький мандат: поняття, сутність, види 12.19 KB
  Представницький мандат: поняття сутність види. МАНДАТ від лат. mndtum доручення документ що засвідчує ті чи інші повноваження чи права предявника наприклад депутатський Мандат. Основною функцією і змістом депутатського мандата є представництво.
14269. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО СТРУКТУРА 72.75 KB
  Особливості функціонування та структура міжнародного фінансового ринку. Учасники міжнародного фінансового ринку. Міжнародні фінансові активи та їхні властивості Міжнародні фінансові активи це специфічні неречові активи акції облігації векселі казначейські зобов’язання що обертаються на світовому фінансовому ринку і являють собою законні вимоги їхніх власників на отримання грошового доходу в майбутньому. Осіб які інвестують кошти в діяльність інших суб’єктів ринку купуючи певні фінансові активи називають інвесторами та власниками...
20644. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА І ТИПИ 51.08 KB
  Суть і структурні елементи економічної системи. Особливості планової економічної системи та її історичний шлях. Трансформаційні економічні системи їх види та шляхи переходу до ринку.24 Література26 Вступ Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання.
9375. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 17.36 KB
  Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва обміну розподілу і споживання товарів і послуг а також у процесі регулювання такої діяльності. Функціональна структура економічних систем: Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Ринкова економічна система заснована на приватній власності функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих...
9376. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 49.58 KB
  Поняття і структура виробничої системи. Поняття і структура виробничої системи Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Компонентна структура виробничої системи продукт що виробляється економічні ресурси які тісно...
9431. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ 16.56 KB
  Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи.
9498. Сутність фінансового контролінгу. Виникнення і розвиток контролінгу. Види контролінгу 202.36 KB
  Контролінг орієнтований на функцію контролю, згідно якої контролінг охоплює планування і контроль; Контролінг як функція координації, яка вбачає в основну функцію контролінгу в координації системи управління; Контролінг як інформаційна функція, відповідно до якої основне призначення контролінгу полягає в інформаційному забезпеченні управління.
7263. Історія та сучасний стан релігій в Україні 45.79 KB
  У духовному житті давньої України найважливішою подією було прийняття християнства.Релігійне життя України в ХХ-ХХI ст. Її головний осередок знаходиться у Москві в Україні ж УПЦМП представляє Митрополит Київський і всієї України. Найвпливовішою з протестантських церков є Союз Євангельських ХристиянБаптистів України.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.